13 Temmuz 2021, 14:21
Bushra
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Arıyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 18. Sayfa

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. 13.yüzyıl ortalarında Selçuklular, edebi dil olarak Farsçayı, devlet dili olarak Arapçayı kullanırlardı.Halk ise öz dili olan Türkçeyi kullanırdı. Mehmet Bey birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi.burada yaşayan Selçuklu Türkleri Karamanoğulları ile birlik oldular. Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hakimiyeti altına girdi. Daha sonra Selcuklu sultanı İzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına, bir çok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber şehit düşmüştür.

2. Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla
ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.Cevap:

Yabancı kelimelerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu durumun Türkçe’nin unutulmasına sebep olacağını düşünüyorum. Bence en güzel dil sahip olduğumuz dildir. Bu nedenle tabelalarda ve iş yerlerinde Türkçemizi kullanmaya özen göstermeliyiz. Yabancı dil ancak ilave olarak yazılmalıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 20. Sayfa

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:1.ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.

Cevap:

A) …Dizini dövmek……. istemiyorsan tedbirli olmalısın.
B) Çocuk, odasındaki bütün oyuncakları ………..talan etti….
C) Düzensiz beslendiği için sağlığı …….elden gitti
D) Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara ……koltuk çıkmalıyız..
E) Birdenbire nutku tutuldu…. ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.
3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?

Cevap: Şair artık her yerde Türkçe kelime yerine yabancı sözlükler görmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Türkçenin kullanımına önem vermiştir. Bu nedenle onu aramaktadır.

2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?Cevap: Yayınladığı fermanla “divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmamasını” istemektedir.

3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.

Cevap:

Demo-tanıtım, spiker-sunucu, showmen-gösteri adamı, diskjojey-rasyo sunucusu, firstlady-hanım ağa, store-dükkan, market-bakkal, poşet-torba, damping-ucuzluk, bilboard-ilan tahtası, skorboard-sayı tabelası, brifing-bilgi alışı, deklarasyon-bildirge, hobby-uğraş, welcome-hoşgeldiniz, goodbye-güle güle, bodyguard-koruma, duayen-meslek piri, prestij-itibar, platform-alan, centermerkez, mega-büyük, mikro-küçük, final-son, nostalji-hasret, galeria-bedesten, plaza-iş hanı, centerroom-sergi yeri, showroom-sergi yeri, megakent-büyük şehir, dubleks-iki katlı ev, tripleks-üç katlı ev, villa-köşk, antre-eşik, flora-çiçek, sempatik-sevimli, antipatik-sevimsiz, spekülatör-vurguncu, mafya-eşkıya, flash haber-önemli haber, sponsorluk-destek, oley-yaşa, star-yıldız.4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.

Cevap: Kullanıyorum. Mesela oyun tanıtımları için sıkça demo kelimesini kullanırım. Ayrıca genellikle sunucu yerine spiker derim. Sempatik ve villa kelimeleri de sıkça kullandığım kelimeler arasındadır.

5. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Artık dünya ile daha fazla iletişim kuruyoruz. Bu nedenle diğer ülkelerin kullandığı dilleri öğreniyoruz. Bu diller hayatımıza girdikçe onları kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca bazen Türkçe olarak bulamadığımız bazı bilgileri yabancı dillerde bulabiliyoruz. Böylece bu dillerle bağlantı kuruyoruz. Hayatımıza girdikten sonra da ister istemez kullanmış oluyoruz.6. Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle
anlatınız.

Cevap: Dilimizde yabancı kelimeler arttıkça o kelimelerin Türkçe karşılıklarını olduğunu unutmaya başlarız. Mesela bilgisayar yerine sürekli “computer” dersek o zaman herkes bilgisayar kelimesini unutmaya başlar. Yıllar sonra dilimizden geriye bir şey kalmamış olur. Ancak dil bir milletin özüdür. Ona sahip çıkmazsak kimliğimizi kaybederiz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 21. Sayfa

4. ETKİNLİK

A) Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

TORBA – BAKKAL – İŞ HANI – SEVİMLİ – MERKEZCevap:

HER GÜNÜM

Her sabah işe giderken bizim bakkala uğrarım. Mahallemizin bakkalı Hasan Emmi beni çok iyi karşılar. Selamlaşırız. Ondan her sabah bir şişe su satın alırım. Hasan Emmi’yi çok severim. Çok sevimli, iyi kalpli bir adamdır. Yıllardır bu işi yapar. Ben de işe giderken ona uğrar, duasını alırım. “Torba vereyim evlat.” dediğinde de “Gerek yok emmi.” derim. Boşuna torbaları ziyan etmek istemem, o yine de sorar. Sonra yola koyulurum. Çalıştığım iş hanı şehrin merkezinde bulunuyor. Orada bir hukuk bürom var. Her gün müşterilerimin sorunları dinler, onlara yardımcı olmaya çalışırım. Büromu kendi ellerimde düzenledim. Bu yüzden buraya başka bir sevgim var. Masamı, kitaplığımı ayrı bir severim. Gelen gidenim de çoktur. İşimi iyi bir şekilde yapmaya, insanları memnun etmeye çalışırım. İş bitince de eve giderim. Yol üstünde yine Hasan Emmi’ye uğrar, bu sefer bizim oğlana çikolata alırım. Bazen de kitabevinden ona güzel masal kitapları alırım. Görünce çok mutlu olur. Eve gidince de bir güzel dinlenirim. Günlerimi sakin ve mutlu yaşamak benim için çok iyi bir şey. Hayatı böyle seviyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 23. Sayfa

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz.Cevap:

 

7. ETKİNLİK

“Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Cevap:

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımıyla ilgili bir ferman yayınlamıştır. (Nesnel)

Türkçe olmayan isimlere üzülüyorum. (Öznel)

Demo kelimesinin Türkçe karşılığı tanıtımdır. (Nesnel)

Vırvırık dağının tepesinde bir köy bulunur. (Nesnel)

Türkçemizin elden gitmesine içim yanıyor. (Öznel)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 24. Sayfa

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

Cevap:

8. ETKİNLİK

KİTAPLAR ÜZERİNE

Geçen gün Türkçe ödevimi yapmak için kütüphaneye gittim. Orada arkadaşım Çetin ile karşılaştım. O da okumak için bir kitap arıyormuş. Ben araştırma yaparken yanıma geldi. “Baksana Hüseyin, okuyabileceğim bir kitap bulamıyorum.” dedi. Ben de kitap okuyan arkadaşlarımızdan tavsiye almamız gerektiğini söyledim. Demet ve Gülşah birlikte çok kitap okurlardı. Onlarla kitap üzerine sohbet edersek okuyacağımız kitapları nasıl seçeceğimizi anlayabiliriz diye düşündüm. Demet ve Gülşah bu durumdan memnun oldular. Cuma günü okul çıkışında kütüphanede buluşmak üzere sözleştik. Buluşup kitaplar hakkında fısıltıyla konuşmaya başladık. Tam o sırada arkamızda biri belirdi. Türkçe öğretmenimiz Eren Öğretmendi. Öğretmeniz ne yaptığımızı sorunca biz de kitaplar üzerine konuştuğumuzu söyledik. Eren Öğretmen “Herkes eve gitti, burada rahat rahat konuşabiliriz.” diyerek bizi bir masaya oturttu. Bizlere “Kitap okuma alışkanlığı kazanan bir insan her türlü kitabı okuyabilir ancak henüz bu alışkanlığı kazanmayan birine onun seveceği kitaplar vermek gerekir.” dedi. Çetin’e ilgi alanlarını sordu. Çetin de bilgisayar oyunları oynamayı çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine öğretmenimiz kitaplıkları karıştırdı ve bir kitabı Çetin’e uzattı: “Bu oyun oynamayı seven bir doktorun öyküsünü anlatıyor. Çok iyi bir doktor ancak zamanını oyun oynayarak geçiriyor ve bu kararsızlığı da kendi ağzından anlatıyor.” dedi. Bunun üzerine Çetin çok heyecanlandı ve kitabı okuyacağını söyledi. Eren Öğretmen de kitabı okuduktan sonra özetini yazmasını önerdi. Bu şekilde bana, Demet ve Gülşah’a da sırayla birer kitap önerdi. Oldukça faydalı bir sohbet sonunda hepimiz öğretmenimize teşekkür ettik ve eve gittik.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 25. Sayfa

9. ETKİNLİK

Yukarıdaki şiir ana dili sevgisini anlatmaktadır. Bu şiirden hareketle ana dili sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

DİL SEVGİSİ

Bize ait değerler var başta dil olmak üzere

Sevmezsek ne mi olur unutulur gitgide

Halbuki dil demek bir milletin özü demek

Özümüzü bilmezsek eririz günden güne.

 

Korumayı bilmeliyiz dilimizi bir nebze

Bilmediğimiz ne çok sözcük var kim bilir sözlükte

Yarın pişman olmamak için dili sevmek

Kendini unutmamak için korumak gerek.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 10:33

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Hem hikaye hem şiir süper olmuş bu kadar farklı ve güzel olanları hiçbir yerde bulamıyorum çok teşekkür ederim iyi ki varsınız

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.