11 Ağustos 2021, 21:52
Bushra
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44-45-46-47-48-49 MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Türk Askerinin Cesareti Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 44. Sayfa

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” konularında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı  içinde gerçekleşmiş bir muharebedir. I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında yapılan Çanakkale Savaşı, Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşmiştir ve Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri çarpışmıştır. Gelibolu Yarımadası’nın konumu itibarıyla savaş karada ve denizde sürdürülmüştür. İtilaf Devletleri Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul üzerinde bazı amaçlara sahipti. Bu amaçlar boğazların denetimini ele geçirmek ve bu şekilde Rusya ile sağlıklı bir ticaret yapmaktır. Ayrıca Almanya müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakarak savaşı kazanmak istemektedirler. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak Çanakkale Boğazı’na giren İngiliz savaş gemileri 18 Mart 1915’te Nusret mayın gemisi aracılı ile döşenen mayınlara çarparak denize gömülmüştür.Mustafa Kemal Atatürk savaşın Anafartalar, Conkbayırı, Kilitbahir ve Arıburnu cephelerinde düşmanı yenmek için askerin her şeyi ortaya koymasını emretmiş ve “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.” demiştir. Tüm çabaların sonucunda düşmanı yenen Mustafa Kemal çok önemli başarılar elde etmiştir. Tüm bu saldırılarda başarısız olan İtilaf Devletleri geri çekilmiştir ve iki tarafta da büyük kayıplar verilmiştir.

2. “Vatan” kelimesinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Vatan kelimesi bende yaşadığımız ülkeyi ve bu ülkeyi kazanmak için verdiğimiz mücadeleleri çağrıştırıyor. Bir toprak parçasına sevgi durduğumuzda onun için vatan kelimesini kullanırız.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 46. Sayfa

1.ETKİNLİK

A) Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

Cevap:

TAHMİNLERİM

nişan: Silahı doğrultarak hedefe yönelmek.
Mehmetçik: Askerlere verilen isim.
rütbe: Kıdem.
bahtiyar: Mutlu.
intiba: İlk fikirler.
siper: Savaşlarda saklanılan çukur.
feryat: Çığlık atmak.
cesaret: Korkusuzluk.
nazik: Kibar.
hayret: Çok şaşırmak.KELİMELERİN ANLAMLARI

nişan: Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme.
Mehmetçik: Türk askerine sevgi duygusu ile verilen ad.
rütbe:  Mertebe, derece, paye.
bahtiyar:  Mutlu
intiba:  İzlenim.
siper: Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
feryat: Haykırış, çığlık.
cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.
nazik: Başkalarına karşı saygılı davranan.
hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 47. Sayfa

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?Cevap: Olaylar Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey’nin ağzından anlatılmaktadır.

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?

Cevap: Bir Türk askerin iki siper arasında yaralı kalmış bir İngiliz Yüzbaşı’yı taşıyarak sipere getirmiştir. Bu durum komutanın Türk askerlerine hayran olmalarını sağlamıştır.

3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.Cevap: Türk askeri kendini o askerin yerine koymuş olabilir. Ayrıca yaralı birinin öylece kalmasını istememiş olabilir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan
Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.

Cevap: Türk askerini acımasız olarak tanıyabilirdi.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?Cevap: Onu insani duygularından dolayı kutlardım.

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

Cevap: “Yaralı Asker” başlığını koyabilirdim.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Türk Askerinin Cesareti” metninden hareketle doldurunuz.Cevap:

KONU: Bir Türk askerinin yaralı bir İngiliz Yüzbaşı’nı kurtarması.

ANA FİKİR: Savaşta olsak bile insani duygularımızı kaybetmemeliyiz.

KAHRAMANLAR: İngiliz Yüzbaşı, askerler, Türk askeri.YER: Gelibolu Arıburnu Cephesi.

ZAMAN: Çanakkale Savaşı’nın sürdüğü zamanlar.

OLAY: Askerlerin siperlerine çekilmesi, yaralı Yüzbaşı’nın siperlerin arasında kalması, askerlerin Yüzbaşı’nı almaktan çekinmesi, bir Türk askerinin Yüzbaşı’nı taşıyarak düşman siperlerine bırakması.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 48. Sayfa

4. ETKİNLİK

A) Çanakkale Savaşı’nda komutan olduğunuzu ve taarruza geçmeden önce askerlerinize bir konuşma yapacağınızı hayal ediniz. Konuşma metninize etkileyici bir hitap ifadesiyle başlamayı unutmayınız. Metninizde “özveri, sorumluluk, bayrak, vatan, bağımsızlık, şehitlik” kelimelerini kullanınız.Cevap:

Yiğitlerim, birazdan vatanımızın bağımsızlığı konusunda verdiğimiz mücadelenin en can alıcı anlarından birini yaşayacağız. Bilmelisiniz ki bu bayrak altında yaşamak kolay olmadı ve hiçbir zaman kolay olmayacak. Eğer başka devletlerin hükmü altına girmek istemiyorsak daima özveride bulunmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Bu ağır bir sorumluluk olsa da sahip olduğumuz en kutsal şeyi korumak adına çok önemli. Bu uğurda şehit olmaktan korkmayınız. Çünkü erişebileceğiniz en yüksek mertebe odur. Sizlere Türk milletinin güveni sonsuzdur. Benim de güvenim sonsuzdur. Allah yardımcınız olsun. Gazanız mübarek olsun. Haydi!!!

B) Konuşmanızı aşağıdaki plan doğrultusunda hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.

KONUŞMA PLANI

Konuşmama hangi hitap ifadesiyle başlayacağım?

Cevap: Konuşmama “Yiğitlerim” ifadesiyle başlayacağım.

Konuşmamda nelerden bahsedeceğim?

Cevap: Konuşmamda vatanımız için yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim.

Konuşmamda askerleri etkilemek için ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım?

Cevap: Ses tonum daima yüksek çıkacak. Dik ve kararlı duracağım.

Konuşmamda hangi anahtar kelimeleri kullanacağım?

Cevap: Konuşmamda “güven, sevgi” gibi kelimeler kullanacağım.

Konuşmamı hangi ifadelerle sonlandıracağım?

Cevap: Konuşmamı güzel dileklerim ve dualar ile sonlandıracağım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 49. Sayfa

5. ETKİNLİK

Arıburnu Cephesi’nde savaşan ve İngiliz Yüzbaşı’nın yardım çağrısını duyan Türk askerleri arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla karşılıklı konuşma metni yazarak bu konuşmayı sınıfta canlandırınız. Canlandırma sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Cevap:

Asker 1: Komutanım! Siperler arasında kalmış yaralı bir Yüzbaşı var. Düşman askeri.

Komutan: Emin misin? Ölmüş olmasın.

Asker 1: Hayır komutanım. Yaralı bir biçimde yatıyor. Yardım istiyor.

Komutan: Eee? Emri altındaki askerler ona yardım etmiyor mu?

Asker 2: Galiba bizden çekiniyorlar.

Komutan: Ama şu an çatışmıyoruz. Askerlerini alabilirler.

Asker 2: Düşmana güvenilmez. Bizim onlara ateş edeceğimizi düşünüyor olabilirler.

Asker 1: Ne yapsak komutanım? Yüzbaşı öyle yardım isterken ölmesini izleyemeyiz. Bu zalimce olur.

Komutan: Haklısın. Yardım isteyen bir askeri öylece bırakamayız. Çatışma yokken ateş edecek değiliz. Bu bize yakışmaz. Biriniz onu kendi siperine götürsün.

Asker 1: İzin verirseniz ben yaparım komutanım.

Asker 2: Ben de yapabilirim komutanım.

Komutan: Sizi böyle cesur ve iyiliksever görmek beni mutlu ediyor. Peki asker, (Asker 1’i göstererek) sen yap!

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi, Arıburnu Cephesi’nde yaralanan Yüzbaşı’nın sipere getirilmesini emreden İngiliz Komutan’ın takındığı yüz ifadesi olabilir?

Cevap:

6. sınıf türkçe ders kitabı 49. sayfa cevapları

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


11 Ekim 2022, 14:45

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel bir site özellikle Türkçe derslerini çok beğendim. Cevapların doğruluğu ve güzelliğine hayran kaldım.

12 Ekim 2022, 20:38

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Türk Askeri dünyadaki tüm askerlerden daha cesurdur. Bunu Çanakkale Savaşında ve Kurtuluş Savaşında ispat etmiştir. Unutmayın Her Türk Asker Doğar.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.