06 Temmuz 2021, 20:21
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64, 65, 66, 67 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120 Dinleme/İzleme Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 64. Sayfa

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Vatan sevgisi” ile ilgili araştırdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:BU VATAN KİMİN?
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay´ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.
Orhan Şaik Gökyay

2. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Anlatınız.Cevap: Bir daha savaşmak zorunda kalmayalım, barış olsun, huzur ve mutluluk olsun anlamındadır.

Filmi izlerken öğretmeninizin durduracağı yerlerde, filmin devamıyla ilgili tahminlerde bulununuz.


1. ETKİNLİK

İzleyeceğiniz filmde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya not alınız. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Kelime veya kelime grubu:ihtimam: özen

zatürre: bir hastalık

kibir: büyüklenme


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.1. Oğlunun cephane taşımasını istemeyen babaya, oğlu nasıl bir tepki vermiştir? Anlatınız.

Cevap: Babasına karşı gelerek ben gelmiyorum dedi ve evi terk etti.

2. Çocuklar yola çıkmadan önce yapılan hazırlıklar nelerdir?

Cevap: Giyim kuşam, yatak çarşaf,tüfek verildi, talimler yapıldı, askerler verildi rehber için.3. Oğlunu cepheye göndermek istemeyen babanın yerinde siz olsanız nasıl davranırdınız? Sebepleriyle açıklayınız.

Cevap: Gitmesini isterdim.Çünkü vatan olmadan ailenin de önemi olmaz.Vatansız kalmaktansa ölmek şehit olmak daha iyidir.

4. Vatanımız için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Anlatınız.

Cevap: vatan için gerekirse canımızı bile veririz.5. “Vatan” konulu bir film çekecek olsaydınız filminizde neleri vurgulamak isterdiniz? Anlatınız.

Cevap: Bayrak, vatan, İstiklal Marşı, birlik beraberlik, vatanseverlik.


3. ETKİNLİK

İzlediğiniz “120” filminde çocukların mehter marşıyla cepheye uğurlanmasından sonraki sahnede sözlü olmayan bazı mesajlar verilmiştir. Bu mesajlar hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elinde bayrak tutan çocuk ve zorlu kış şartlarında hareket edilmektedir.Bu da vatan için her türlü çileye katlanılması gerektiği, özgürlük için mücadele ve birlik ve beraberlik yansıtılmaktadır.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 65. Sayfa

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

B) Aşağıda verilen özelliklerden hangileri yukarıdaki metinde görülmektedir? Yanlarına çarpı (X) koyarak işaretleyiniz.

Cevap:

Hitap ifadesiyle başlamıştır. (X)
Metne uygun bir başlık koyulmuştur. ()
Sağ üst köşede tarih yer almıştır. (X)
Uzaktaki biriyle haberleşmek için yazılmıştır. (X)
Yazıldığı yer belirtilmiştir.()C) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı B) Mektup C) Hikâye D) Masal

Cevap: B Mektup

D) İzlediğiniz filmde askerlerimize cephane taşıyan çocuklardan biri olduğunuzu hayal ederek defterinize, yukarıda okuduğunuz metnin özelliklerine uygun bir metin yazınız.

Cevap: Sevgili Anneciğim

Sakın üzülüp beni merak etmeyin. Ben burada vatan için varım. Vatan olmaz ise bizim bir değerimiz olmaz. Mutlaka zafer bizim olacaktır ve kısa zamanda yanına geleceğim. Sağlığım yerinde çok şükür.
Sizleri çok seviyorum
oğlunuz Ali..


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 66. Sayfa

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselden öğretmeninizin seçeceği kelime veya kelime grupları ile ilgili hazırlıklı konuşma yapınız.

Cevap: Bu etkinliği siz yapacaksınız.

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz “120” filminden hareketle aşağıdaki cümleleri neden – sonuç ve amaç – sonuç anlamı verecek şekilde tamamlayınız.

Cevap:

1. Cepheye göndermek için aileler çocuklarıyla vedalaştılar.
2. Baba, oğlunun cephane taşımasını istemediği için, taşınmak istedi
3. Filmdeki çocuklar ordumuza yardım etmek için cephane taşıdılar.
4. Şehirdeki büyükler cephede olduğu…….için çocuklar cephane taşımak zorunda kaldılar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 67. Sayfa

7. ETKİNLİK

Örnek olarak verilen cümlelerden hareketle aşağıdaki dizelerde geçen benzetme ve abartmaları bulunuz.

A) “Askerlerimiz aslan gibi kuvvetlidir.” cümlesinde askerlerimiz aslana benzetilmiştir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki benzetmeleri bulunuz.

Cevap:

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. (x)
Ey ana toprağı, ey Anadolu, Cennette bir yeşil meydan gibisin. ()
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. ()

B) “Şehit analarının gözyaşları sel oldu.” cümlesinde gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki abartılı ifadeleri bulunuz.

Cevap:

Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. ()
Rüzgârlardan atım var. Şimşekten kanadım var. Göğsümde al yapılı Gazilik beratım var. (x)

C) Aşağıdaki şiirde kullanılan benzetme ve abartma ifadelerini bularak aşağıya yazınız. Bu ifadeler şiire nasıl bir anlam katmaktadır? Açıklayınız.

Sarışın bir kurda benziyordu
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar,
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.
Nazım Hikmet RAN

Cevap:

Benzetme ve Abartma İfadeleri:Sarışın bir kurt, gözleri çakmağa benzetmek, yıldız gibi, Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.(abartma)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri ile ilgili bir araştırıcı yapınız.

Cevap:

Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk’ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.
Harezmî (780 – 850): Matematik astronomi ve coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmaları ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafından kullanılmıştır.
Farabi (870 – 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun fikirlerini en iyi açıkladığı için “ikinci öğretmen”, unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini kurmuştur. Türk – İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri Farabi tarafından atılmıştır. Farabi’nin birçok eseri tercüme yoluyla Avrupa’ da yüzyıllarca üniversitelerde temel eser olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü’l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)
İbni Sina (982 -1037): Büyük bir filozof ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında 220 civarında eser yazmıştır. “Tıp Kanunu” adlı eseri meşhurdur. Hekimlik konusunda kendisine batıda “Tıbbın hükümdarı” denilmiş­tir. Batı dünyasında “Avicenna” ismi ile bilinir.
El-Birûni (973 -1051): Türk – İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb). Enlem ve boylam hesaplarını yapmıştır. Matematikte önemli problem­lerle uğraşmış ve çözümler getirmiştir.
El Razi (1149 -1210): Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuş­tur.
Uluğ Bey (1394 -1449): Astronomi bilginidir (heyet cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır). Aynı zamanda önemli bir devlet adamıdır. Timur’un torunudur.
İbn-i Rüşt (1126 -1198): Felsefe, tıp ve astronomi üzerinde çalışmıştır. Pozitif bilime çok önem vermiş, Rönesans’ın doğmasında etkili olmuştur. Skolastik düşünceyi sarsmıştır.
İmam Gazali (1058 – 1112): İslâm filozofudur. Melikşah zamanda yaşamış, Nizamiye medresesinde ders vermiştir.
Ömer Hayyam: Matematik, astronomi, edebiyat alanında eserler ortaya koymuştur. Celali takvimini hazırlamıştır. Edebiyat alanında Rubaileri ile ünlüdür.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 10:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Başarılı bir konu olmuş uzun bir film olduğu için bazı cevapları bulmak benim için zordu çok teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.