05 Eylül 2023, 20:19
murat
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-12-13-14. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 10-11-12-13-14 Cevapları

1. Tema Erdemler: İbiş ile Memiş Metni Sayfa 10-11-12-13-14 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Anka Kuşu Yayınları

DÜŞÜNELİM-TARTIŞALIM

1. Ailenizde sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?

Cevap: Ailemizde herkes birbirine yardım ediyor. Annem yemekleri yapıyor, ben ve kardeşim sofrayı hazırlıyoruz. Odamızı biz kendimiz topluyoruz. Ben ödevlerimi yapıyorum. Babam ev işlerinde anneme yardım ediyor.

2. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz?Cevap: Sorunların biçimine göre hareket ediyorum. İlk önce aile büyüklerime sorunumu anlatıyorum. Onlar bana yol gösterip yardım ediyorlar.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okuyunuz. Okurken birinci etkinlikteki soruların cevaplarını sırasıyla defterinize yazınız.

İBİŞ İLE MEMİŞEvvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben annemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken çat diye kapı çalındı. Kapıyı açtık. Sopalı bir nine sopayı bize bir vurmaz mı? Kendimizi ta bitpazarında bulduk. Elimize bir eski tüfek geçti. Orada bir aşçıya çırak olduk. (…) Yedik, yedik. Karnımız şişti, şişti. Oradan geçen bir vapura atladık. Masala da başladık. Vakti zamanında İbiş ile Memiş adlı iki kardeş varmış. Bu iki kardeşin babaları çok ihtiyarmış. Evin içinde bir köşecikte oturur; ekmeğini, suyunu bile kendisine karısı ile çocukları verirlermiş.

İhtiyarlık bu. Bir gün adamcağız güç nefes almaya başlamış, anlamış ki artık dünyadan elini eteğini çekme zamanı geliyor. Hemen çocuklarını yanına çağırmış, demiş ki:
– Yavrularım, ben artık güç nefes alıyorum. Birkaç saat daha yaşayacağım şüpheli. Ben öldükten sonra anneniz size emanettir. O, nasıl benim zamanımda sıkıntı çekmedi ise siz de onu rahat yaşatmaksınız. Sizin göreviniz; benim tarlalarımı sürüp ekmek, hayvanlarıma bakmak, kardeş kardeş geçinerek baba ocağınızı yaşatmaktır. Haydi, tuttuğunuz kolay gelsin!

Günler günleri kovalamış, sonbahar gelmiş. İki kardeş kolları sıvayarak tarlaları güzelce sürmüşler. Ekin ekme zamanı gelince küçük kardeş Memiş:
– Ağabey, demiş, sen tarlaları ek. Ben davar güdeceğim.
Ağabeysi İbiş bu teklife razı olmuş. Memiş koyunları alarak dağlara çıkmış. Hayvanları otlatmaya başlamış. Bu sırada civar köylerden bir çobanla arkadaş olmuşlar. Bir aralık çoban, Memiş’e demiş ki:
– Ne akılsız insanlarız biz! Niye hep böyle dağlarda dolaşıp duruyoruz? Gel şu hayvanları başka bir köye satıp buralardan gidelim.
Memiş düşünmüş, kendi kendine şöyle demiş: “Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Ağabeyim düşünsün. Sonra da bir iş bulur çalışırım.”
Birkaç gün sonra, çoban ile Memiş ortadan kaybolmuşlar. İbiş ağabey civardaki bütün köylere haber yollamış ise de hiçbir yerde kardeşi Memiş’in izini bulamamış. İbiş ile annesi, ellerinden davarları gittiği için geçim hususunda büyük bir zorluk çekmeye başlamışlar. (…)

 Biz gelelim Memiş ile çobana:
Bu akılsız iki arkadaş, koca iki sürü koyunu bir şehirde sattıktan sonra, paralarla beraber başka bir şehre gitmişler. Orada günlerce gezmişler, eğlenmişler. (…) Nihayet bir gün beş parasız kalmışlar. Köylerine dönmeyi düşünmüşler ama ne yüzle? İş aramaya başlamışlar fakat yapabilecekleri hiçbir iş bulamamışlar. (…)
Köyde annesiyle beraber kalan İbiş, durmadan dinlenmeden hep çalışmış.
Nihayet bahar gelmiş, havalar ısınmış. Ekinleri biçme zamanına kadar boş oturmak istemeyen İbiş, yiyecek parası kazanmak için hemen şehre inerek bir bakkal dükkanına çırak olmuş.
İbiş, her zaman babasının son sözlerini hatırlıyor, daha çok çalışıyormuş. Bir gün dükkanda yalnızken yerde bir para kesesi bulmuş. Açıp bakmış ki içinde seksen altın var. Şeytan ona: “Ne duruyorsun, kimse yokken cebine at, buradan kaçıp git.” diyormuş.
Fakat İbiş bu paraları cebine atmamış. Ustasına göstermiş, onun sözü üzerine de götürüp karakola vermiş.
Çok geçmeden bahar bitmiş, yaz gelmiş, sonbahar yaklaşmış. Herkes orağını, tırpanını alarak iyice sararmış olan ekinleri biçmek için tarlalara koşmaya başlamış. İbiş de herkes gibi yaparak tarlasında çalışmaya koyulmuş. (…)
Gene bir akşamüzeri tarlada biçtiği buğdayları arabaya yükleyen İbiş, köyün yolunu tutmuş. Biraz gittikten sonra yokuşa gelmiş. Her zaman bu yokuşu kolaylıkla çıkan hayvanlar, durmuşlar, çıkamamışlar. İbiş ne kadar uğraşmışsa da hayvanlara bir adım bile attıramamış. Çaresiz, oracıkta gecelemeye karar vermiş.
Sabahleyin kalktığı zaman birde ne görsün?
Arabadaki buğdayların hepsi altın olmamış mı!
Bir araba dolusu altın karşısında gözlerine inanamayan İbiş, altınları elleri ile karıştırmış. Karıştırması ile beraber, altınların arasından parmak kadar küçük bir adam çıkmış. İbiş şaşkın şaşkın ona bakarken parmak adam demiş ki:
– Şaşırıp durma, sen babanın sözlerini tuttun. Söz dinleyen dürüst insanlar, her zaman her işi başarırlar. Bakkal dükkânında bulduğun paraları yemedin, teslim ettin. (…) İşte bu altınlar senin alın terinin, doğruluğunun armağanı.
Sevincinden uçacak gibi olan İbiş, arabasını yürüterek köyün yolunu tutmuş. Pek az sonra yol kenarında bir adamın dinlene dinlene, düşe kalka yürümeye çalıştığını fark etmiş. Yanına yaklaşınca kardeşi Memiş ile karşılaşmaz mı! Parasızlıktan iyice zayıflayan, köye kadar günlerce yürüyerek gelen Memiş, perişan bir hâlde imiş.
İbiş, zaten yaptıklarının cezasını fazlası ile çekmiş olan kardeşine bir şey söylememiş. Hatta ona güler yüz göstermiş. Beraberce eve gitmişler. Memiş annesinin ellerine sarılarak ondan af dilemiş. İyi kalpli kadın oğlunu affetmiş. Sonra araba dolusu altının bir kısmını fakirlere dağıtmışlar; geri kalanı ile de güzel bir ev yaptırıp koyun, sığır, araba, tarla alarak çalışmaya koyulmuşlar.
Onlar ermiş muradına , biz çıkalım kerevetine.

ibiş ile memiş metni cevapları

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan hareketle okuduğunuz metni oluş sırasına göre defterinize özetleyiniz.1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir ve varlıklar nelerdir?

Cevap: Şahıslar İbiş, Memiş, anne, baba, çoban varlıklar ise İbiş’in arabasının içinden çıkan parmak kadar olan adam.

2. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?

Cevap: Bilinmeyen bir zaman ve bilinmeyen bir köyde geçmektedir.3. Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: İbiş ile Memiş’in hayatı, ihtiyar babasının durumu ve vasiyeti anlatılmaktadır.

4. Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap:  Memiş’in hayvanları çoban ile birlikte satması, başka köye gitmesi, İbiş’in çok çalışması, sürekli babasının vasiyetini hatırlaması, bulduğu altın keseyi karakola götürmesi eve dönerken hayvanların yokuşu çıkamaması anlatılmaktadır.5. Olay nasıl çözülmüştür?

Cevap: Olay mutlu sonla bitmektedir. İbiş’in buğdaylarının altın olması, kardeşinin geri gelmesi ve affedilmesi, annesinin ve kardeşlerin mutlu ve refah içinde yaşaması ile çözülmüştür.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz masalda kullanılan, anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını, yeni oluşturacağınız sözlük defterinize yazınız. Kelimeleri masaldaki anlamları ile cümle içinde kullanınız.

Cevap:Civar: bir yerin yakınları, yakın yerler.

Ekin: Tarlada bitmiş tahıl, buğday.

Orak: Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metne uygun olarak doldurunuz.Cevap:

1. Metnin serim paragrafında bulunan kalıplaşmış sözlere tekerleme denir.

2. Metindeki kişiler: İbiş, Memiş, anne, baba ve çoban

3. Olayın geçtiği yer: Bilinmeyen köy4. Olayın yaşandığı zaman: Bilinmeyen bir zaman

5. Metinde yaşanan gerçek dışı olaylar: İbiş’in arabasındaki buğdayların altın olması, altınların arasından parmak kadar adam çıkması.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Anka Kuşu Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra sorumlulukları nasıl paylaşmışlar?

Cevap: Memiş hayvanları sürme ve otlatma işini, İbiş ise tarla işleri ile uğraşmayı almıştır.

2. Memiş, çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine neler söylemiş?

Cevap: Köye dönüp ne yapacağım, anneme de kardeşim İbiş baksın en iyisi mi ben şehre gideyim hayatımı yaşayayım demiş.

3. Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlığı nasıl açıklarsınız?

Cevap: Bence ikisi arasında çıkar ilişkisi vardır. Menfaat bitince arkadaşlık da bitti.

4. Kardeşi Memiş’in ansızın çekip gitmesi üzerine İbiş ve annesi çok zor durumda kalmışlar. İbiş ne hissetmiş olabilir? Böyle bir durumda siz ne hissederdiniz?

Cevap: İlk önce başına bir şey gelmiştir diye korkarım. Daha sonra kızarım. Annesine bakmak ve işte çalışmak zor gelir. Yükü arttığı için yorulur.

5. Dükkânda içinde yüklü miktar altınla dolu kese bulan İbiş, keseyi götürüp karakola verdi. Eğer keseyi karakola vermeseydi onun hakkında neler düşünürdünüz?

Cevap: Onun fırsatçı biri olduğunu düşünürdüm. Dürüst bir insan olmadığına karar verirdim.

6. Masalda İbiş; dürüstlüğünün, azminin ve vefalı bir evlat olmanın karşılığını altınlar kazanarak aldı. Gerçek hayatta dürüst, azimli insanların kazançları neler olabilir?

Cevap: Her şeyden önce güvenilir bir insan olduğu için diğer insanlar tarafından el üstünde tutulur. İş bulması kolay olur. İnsanlar sever ve takdir eder.

7. Hz. Ali’nin “Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.” sözüne metinden bir örnek bulup örneği arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Memiş’in eve döndükten sonra hem kardeşinin hem de annesinin onu affetmesi. İbiş’in kardeşinin hatasını hiç açmaması.

8. Masalı gerçek dışı unsurlardan arındırarak yeniden yazınız ve bu yeni hâlini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

İBİŞ İLE MEMİŞ

İbiş ile Memiş köyde yaşayan iki kardeştir. Babaları çok ihtiyarladığı için çocuklarını yanına çağırıp vasiyette bulunur. Vasiyette annelerine çok iyi bakmalarını söylemiş. İki kardeş, evin işlerinde iş bölümü yapmışlar. Memiş zengin olmak ve daha iyi bir hayat yaşamak hayali ile hayvanları satarak kötü bir arkadaş ile başka yere gitmiş. Ailesini terk etmiş. Bütün işler İbiş’in üzerine kalmış. İbiş çok çalışmış. İbiş dürüst olduğu için bulduğu bir kese altını karakola teslim etmiş. Memiş parasız kalınca tekrar köye dönmüş. Kardeşi ve annesi onu affederek mutlu bir şekilde yaşamışlar.

9. Masalda koyu renkte yazılan cümleden sonra olay örgüsünde bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik neyden kaynaklanmaktadır?

Cevap: Baba, aslında orada veda etmiştir. Baba, vefat ettiği için olaylar babanın ölümünden sonra gerçekleşen durumları anlatmaktadır.


5. ETKİNLİK

“Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”
Juvenalis (Yuvenal)

Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanları dış görünüşleri ile yargılamak, eleştirmek doğru olmaz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Anka Kuşu Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak ”sevgi” temalı bir şiir yazınız.

Şiirinize kısa ve etkili bir başlık bulunuz.

Cevap:

SEVGİ

Sevgidir, insanı yaşatan

Hayata, umuda bağlayan

Sevmek sevilmek gerçek olan

Keşke anlasa her insan.


7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki eksik bırakılmış kelimelere, cümlenin anlatımını göz önüne alarak uygun olan ekleri getiriniz.

de (-da/-te/-ta)
-in (-ın/-un/-ün)
-i (-ı/-u/-ü)
d i r (-d ı r/-d u r/-dü r/-t ı r/-ti r/-tu r/-tü r)

Cevap:

1. Hayatta paranın alamadığı en değerli şey; senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur.

2. Dost, acı söyleyen değildir.; acıyı tatlı söyleyebilendir.

b. Aşağıdaki şiirde eksik bırakılmış kelimelere uygun ekler getirerek şiirdeki anlam eksikliklerini gideriniz. Şiirin size hissettirdiklerini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

-im (-ım/-um/-üm)
-ler/-lar -e/-a
-i (-I/-U/-Ü)
-in (-ın/-un/-ün)
-dan/-den
-di (-dı/-du/-dü/-tı/-ti/-tu/-tü)

Allahım ne güzel şey bu dost yüzü!
İnsanın kalbine, dolan bu bakış!
Ey çorak ruha veren bu süsü,
Ey gönül, sana alkış, alkış, alkış!
Gel dostum yanıma otur, dizime
Koy sıcak başını Konuşmayalım
Bakışalım yalnız. Ama sen yine
Cevap ver: Sevdin mi beni bakalım?

Ahmet Kutsi TECER

Cevap: Dostluğun önemi ve var oluşunun iç huzuru.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Büyüklerinizin sizi anlamadığını düşündüğünüz bir olayı anımsayınız.

Cevap: Ben odamda oturmak ve takılmak istiyorum. Onlar ise sürekli yanlarında olmamı istiyor.

Annenizin ya da babanızın en sevdiği yemeği ve bu yemeğin tarifini öğreniniz.

Cevap: Annem en çok ızgara köfteyi seviyor. Kıymanın içine rendelenmiş soğan ve baharatları koyup avucunda şekil veriyor. Daha sonra bunu ızgaraya koyup mangalda pişiriyor.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


11 Eylül 2023, 22:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok iyi cevapları çok beğendim. Benim farklı derslerde de artık bakacağım tek yer burası olacak. Cevaplar diğerlerinden farklı ve güzel.

13 Eylül 2023, 08:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş ellerine sağlık 🤎 Çok teşekkürler 🥰🤍

13 Eylül 2023, 20:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok beğendim cevapları çok teşekkür ederim 🤗✨️

18 Eylül 2023, 18:09

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok iyi cevapları çok beğendim thank you

03 Ekim 2023, 12:50

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Cevaplar çok güzel thank you😊

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.