01 Kasım 2023, 12:16
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 119-123-124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


4. Tema Milli Kültürümüz: Öyle Denmez Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Tartışalım

1. “Zengin kültüre sahibiz.” cümlesiyle anlatılmak istenen ne olabilir?

Cevap: Ülkemiz çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bir çok farklı kültürü bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle kültürümüz çok zengin ve çeşitlidir.


2. Öğrendiğiniz tekerlemeleri ve bilmeceleri arkadaşlarınız ile paylaşınız.Cevap:

Bilmece:

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? (üzüm)Yer altında sakallı kök (pırasa)

Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. (balık)

Tekerleme:

Sıra sıra fenerler,İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,Akşama kandil parası.


3. Deyimler veya atasözleri ile ilgili sessiz sinema oynayınız.

Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.


4. Karagöz ve Hacivat hakkında neler biliyorsunuz?Cevap: Karagöz ve Hacivat bir gölge oyunudur. Özellikle eski zamanlarda Ramazan aylarının vazgeçilmez bir eğlencesidir. Karagöz biraz kaba, okuması olmayan, her söyleneni yanlış anlayan biridir. Hacivat ise okumuş, kültürlü, kibar ve sabırlı biridir.


5. Nezaket nedir? Nazik insan nasıl olur?

Cevap: Nezaket, sözlükte başkalarına karşı saygılı ve kibar davranmak olarak geçmektedir. Nazik insan başkalarına saygı gösteren, herkesin hakkını gözeten, konuşurken, hareketlerinde ölçülü olan, düşünceli olan insandır.

EBA adresinden ya da dinleme izleme cd’nizden “Karagöz ile Hacivat” adlı videoyu izleyerek bilgi edininiz.Cevap: “Karagöz ile Hacivat” adlı videoyu EBA adresinden izleyebilirsiniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili deyimlerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını belirleyiniz.

a. Güle güle oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız!

Cevap: Evinizde mutlu ve sağlıklı şekilde oturun.b. İstediği okula kaydolunca ağzı kulaklarına vardı.

Cevap: Çok sevinmek.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Karagöz ve Hacivat arasındaki problem nedir?Cevap: Karagöz Hacivat’a kaba davranmaktadır ve söylediklerini yanlış anlamaktadır.

2. Karagöz Hacivat’a nasıl davranmaktadır? Doğrusu nasıl olmalıdır?

Cevap: Karagöz, Hacivat’a kaba davranmaktadır. Doğrusu ona kibar davranması gerekir.

3. Çevrenizde Karagöz’e ya da Hacivat’a benzeyen insanlar var mı? Başkalarına nasıl davranıyorlar.Cevap: Evet ikisine de benzeyen insanlar var. Bazı insanlar kaba, bazı insanlar naziktir.

4. Karagöz ile Hacivat’ın karakter özellikleri nelerdir?

Cevap: Karagöz kaba bir insandır. Biraz da cahildir. Her şeyi yanlış anlamaktadır. Hacivat ise kibar, nazik, sabırlı ve olgun biridir.

5. Peki ya siz Karagöz mü yoksa Hacivat mısınız? Neden?

Cevap: Ben Hacivat’ım. Çünkü kabalığı hiç sevmem. Çevremdeki insanlara nazik davranırım.


3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.

Cevap:

(D) Metnin içeriği ile başlığı uyumludur.
(D) Karagöz ve Hacivat yanlış anlamadan kaynaklanan iletişim problemi yaşamaktadır.
(D) Doğru yerde doğru kelimeleri kullanmak insanlarla iletişim problemleri yaşamamızı önler.
(Y) Yeni bir eşya alan arkadaşımıza “Geçmiş olsun.” deriz.
(D) Çalışırken gördüğümüz birine “Kolay gelsin.” deriz.
(D) Sabah karşılaştığımız insanlara “Günaydın” deriz.
(Y) Yemek yiyen bir tanıdığımızı gördüğümüzde “İyi akşamlar.” deriz.
(Y) Yeni bir giysi almış arkadaşımıza “Afiyet olsun.” deriz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Anka Yayınları

4. ETKİNLİK 

Karagöz ve Hacivat’ın kişisel özellikleri nelerdir? Metinden hareketle belirleyiniz ve aşağıya yazınız.

Cevap:

Karagöz ve Hacivat kişilik özellikleri


 

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görsellerin hangi sanat dallarıyla ilgili olduklarını altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

geleneksel sanat dalları


 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Anka Yayınları

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görselleri yorumlayınız ve bize vermek istedikleri iletileri belirleyip açıklayınız.

Cevap:

6. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 125 anka yayın


 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Anka Yayınları

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki afişi inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1. Bu afişin amacı nedir?

Cevap: Yapılacak olan Karagöz ve Hacivat oyununa davet için hazırlanmıştır.

2. Afişteki duyuruyu kim yapabilir?

Cevap: Gördes Belediyesi yapmıştır. Çünkü oyunu belediye organize etmiştir.

3. Bu duyuruyu eğer biz yapmış olsaydık nasıl yapardık?

Cevap: Sosyal Medya aracılığı ile yapabilirdik.

4. Duyuruda neden tarih yazılmış?

Cevap: Oyunun ne zaman yapılacağını bildirmek için.

5. Bu tür bir etkinliğin ücretsiz yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Çok iyi buluyorum. Katılım çok olur ve herkes izleyebilir.

6. Afişi hazırlayan, yazının rengini ve büyüklüğünü farklılaştırarak görseldeki dikkat unsurunu amacı doğrultusunda kullanmış. Afişte en çok dikkat çeken nedir?

Cevap: En çok dikkat çeken Karagöz ve Hacivat resmidir.

Eğer bir belediye başkanı olsaydınız kültürünüzü tanıtmak adına başka ne tür etkinlikler yapardınız? Yaptığınız etkinliklerin duyurularında nasıl bir yol izlerdiniz? Etkinliklerden birinin duyuru metnini aşağıda verilmiş bölüme yazınız.

Cevap: Tiyatro oyunları düzenlerdim. Bunu da afişler, sosyal medya ve cep telefonları aracılığı ile bildirirdim.

Değerli Ankaralılar,

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Karlı Dağlar isimli tiyatro oyununa hepiniz davetlisiniz. Oyunumuz ücretsiz olup biletleri Belediyemize ait Kültür Sanat Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz. Oyun 15-20 Aralık 2023 tarihinde Belediye Kültür Binasında olacaktır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Anka Yayınları

9. ETKİNLİK 

YANKI

Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarken birden oğlan takılıp düşüyor ve canı yanıp “AHHHHH!” diye bağırıyor. İleride bir dağın tepesinden “AHHHHH!” diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak ediyor ve “SEN KİMSİN?” diye bağırıyor. Aldığı cevap “SEN KİMSİN?” oluyor. Aldığı cevaba kızıp “SEN BİR KORKAKSIN!” diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses “SEN BİR KORKAKSIN!” diye cevap veriyor.

Çocuk babasına dönüp “BABA NE OLUYOR BÖYLE?” diye soruyor. “OĞLUM” diyor adam, “DİNLE VE ÖĞREN!” ve dağa dönüp “SANA HAYRANIM!” diye bağırıyor. Gelen cevap “SANA HAYRANIM!” oluyor. Baba tekrar bağırıyor, “SEN MUHTEŞEMSİN!”. Gelen cevap “SEN MUHTEŞEMSİN!”. Oğlan çok şaşırıyor, ama hâlen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor. “İnsanlar buna “yankı” derler, ama aslında bu “yaşanırdır. Yaşam daima sana verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman, daha çok sev. Daha fazla şefkat istediğinde, daha şefkatli ol. Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.” Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarınızın aynada bir yansımasıdır.

1. Hikâyede tamamı “büyük harfler” ile yazılı olan bölümler ne anlatmak istiyor?

Cevap: Yankı yapan sesler büyük harflerle yazılmıştır. Sen ne yaparsan fazlasıyla sana döner anlamı çıkartılabilir.

2. Hikâyenin iletisi (ana düşüncesi) nedir?

Cevap: Metnin ana düşüncesi ne ekersen onu biçersin demektir.

3. Hikâyede birbiriyle çelişen ifadeler var mı? Açıklayınız.

Cevap: Çelişki yoktur.


10. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli “Yankı” hikâyesinden anladıklarınızla bağdaştırarak yorumlayınız. Siz aynada neler görüyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Aynaya bakan kişi olumlu ve güleç bir ifade ile bakmaktadır. Aynadaki kişi ise mutluluk ve başarı yansıtmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Anka Yayınları

11. ETKİNLİK

“Öyle Denmez” metninde hangi cümlelerin sonunda ünlem kullanılmıştır? Ünlem kullanılan cümleleri aşağıya yazınız.

Cevap:

Öyle Denmez metninde kullanılan ünlemler:

Akşam şerifler hayır olsun!

Aman efendim, her ne hâl ise!

Güle güle başında paralansın!

Haa, aferin, işte öyle demeli yaa!

Güle güle yak, otur da külüne bak!

Haa, aferin, işte şöyle söyle!

Bu ev!

Oh oh, maşallah, pek memnun oldum!

Güle güle oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız!”

“İnşallah efendim yakında biri sebep olur da çıkarır, siz merak etmeyin; inşallah yakında ötekini de çıkarırlar!”

Haa!

İnşallah şifa bulursunuz, yakında hiç görmemişe dönersiniz!

Memnun oldum, efendim, memnun!

Ben de maymun oldum, efendim, maymun!

Maymun değil, memnun!

Hay terbiyesiz hay!

Bulduğunuz cümlelerde ünlemin hangi işlevlerde kullanıldığını verilen ifadelerden belirleyiniz.

1. “Şaşma, anımsama, sevinme, üzülme, kızma, acıma” gibi duyguları güçlendirir.

Cevap:

Aman efendim, her ne hâl ise!

Güle güle başında paralansın!

Haa, aferin, işte öyle demeli yaa!

Güle güle yak, otur da külüne bak!

Haa, aferin, işte şöyle söyle!

Bu ev!

Oh oh, maşallah, pek memnun oldum!

Güle güle oturunuz, içinde hiç eksik olmayınız!”

Haa!

Memnun oldum, efendim, memnun!

Hay terbiyesiz hay!

Ben de maymun oldum, efendim, maymun!

2. “Özlem, istek, acıma, üzüntü” anlatır.

Cevap:

“İnşallah efendim yakında biri sebep olur da çıkarır, siz merak etmeyin; inşallah yakında ötekini de çıkarırlar!”

İnşallah şifa bulursunuz, yakında hiç görmemişe dönersiniz!

3. Hitap ve seslenme ifadesi olarak kullanılan kelimeler:

Cevap:

Akşam şerifler hayır olsun!

4. Kabul veya ret ifade eden kelimeler:

Cevap:

Maymun değil, memnun!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Anka Yayınları

12. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyeden hareketle aynı konu ve ana düşünce etrafında kendi hikâyenizi oluşturunuz.

Cevap:

Olay Örgüsü:

Ali’nin ilk defa uçağa binmesi ve uçak korkusu.

Zaman:

15 Mart 2023

Yer:

İstanbul Havalimanı

Varlık kadrosu:

Ali, Ali’nin annesi.

GEREKSİZ KORKU

 Ali ve annesi uçakla Almanya’ya seyahate gideceklerdir. Fakat Ali uçaktan korkmaktadır. Daha doğrusu, uçak ile yolculuk yapma fikri onu ürkütüyordu. Annesi bu korkunun gereksiz olduğunu söylese de Ali bu korkusunu bir türlü atamıyordu. 15 Mart 2023 tarihli uçak biletleri vardı. Ali ve annesi valizlerini hazırladılar ve havalimanına doğru gitmek üzere taksiye bindiler. Ali çok heyecanlıydı. Ne de olsa ilk defa uçağa binecekti. Nihayet İstanbul Havalimanı’na geldiler. Biletlerini kontrol memuruna gösterdikten sonra uçağa bindiler. Uçak henüz hareket etmiyordu ama Ali etrafı inceliyordu. Bir çok insanın uçağa bindiğini görünce korkusu biraz azalmıştı. Uçak kalkış yapmaya başlayınca çok korktu. Daha sonra sanki uçak hiç gitmiyormuş gibi hissetti. Artık korkmuyordu. Korkusunun ise boşuna olduğunu anladı. Bundan sonra hep uçakla yolculuk yapmaya karar verdi.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Nasreddin Hoca ve Akşehir hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Nasreddin Hoca, 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar İlçesine bağlı Hortu Köyünde, şimdiki adı Nasreddin Hoca Mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini, din görevlisi olan babasından alan Nasreddin Hoca daha sonraları Sivrihisar ve Konya Medreselerinde öğrenimine devan etmiştir. Kendi köyünde ve Sivrihisar’da imamlık ve vaizlik görevlerinde bulunmasının ardından ilim tahsilini tamamlamak üzere Akşehir’e gitmiştir. Burada Seyyid Mahmut Hayrani, Seyyid Hacı İbrahim Veli gibi devrinin tanınmış bilgin ve arif kişilerinden dersler almıştır.

Fıkralarının tamamında sağlam bir dünya görüşü olan Nasreddin Hoca, efsaneleşmiş bir halk insanıdır. Yıkıcı değil yapıcıdır. İnsanı önce güldürür, sonra düşündürür. Her sözünde bir hikmet vardır. Günlük hayatın her safhası onun fıkralarında yer alır. Nasreddin Hoca, Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolüdür.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.