21 Kasım 2023, 07:10
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-146-147-148-149-150. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


5. Tema Sanat: Mimar Sinan’la Bir Gün Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147-148-149-150 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Tartışalım

1. Sanat ne demektir?

Cevap: Duygu ve düşünceleri göze ve gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim, heykel vb. ile ifade etme konusundaki yaratıcılık.

2. Sanatla uğraşmak kişiye neler katar?Cevap: Kişinin yaratıcılığı artar, özgüveni yükselir, hayal gücü genişler, estetik anlayışı gelişir, disiplinli olmayı ve sabırlı olmayı öğrenir, gözlem yeteneği artar, kendini ifade etme yeteneği kazanır.

3. Bir ağaç ev tasarlasaydık bu nasıl bir ev olurdu?

Cevap: Her şeyden önce estetik olurdu. Sağlıklı olurdu. İnsanların ilgisini çekerdi.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde kullanılan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup boşluklara yazınız. Anlamlarını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Mimar

Sözlük Anlamı: Yapıları belirli ölçü ve kurallara göre tasarlayan kimse.Cümlem:  Ben ileride mimar olmak istiyorum.

Heybet

Sözlük Anlamı: Korku ve saygı uyandıran görünüş.

Cümlem: Abim tüm heybetiyle göründü.Fetih

Sözlük Anlamı: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma.

Cümlem: Artık fetihler pek yapılmıyor.

KandilSözlük Anlamı: İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı.

Cümlem: Köydeki evimizde kandil kullanıyoruz.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulunuz. Daha sonra bu deyimlerle birer cümle kurunuz.

Cevap:Akıl sır ermemek: Bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak.

Cümlem: Annemin bütün işleri nasıl yetiştirdiğine akıl sır erdiremiyorum.

Tepeden tırnağa süzmek: Herhangi bir sebeple birine dikkatlice bakmak.

Cümlem: Ablam beni tepeden tırnağa süzerek elbisen olmamış dedi.Canını dişine takmak: Her tehlikeyi göze alarak işe girişmek,  bütün gücünü harcayarak yapmak.

Cümlem: Ayşe sınavda başarılı olmak için canını dişine taktı.

Dikkat çekmek: İlgi toplamak

Cümlem: Dikkat çekmek isteyen çocuk sürekli ağlıyordu.Boş durmamak: Her zaman bir işle uğraşmak

Cümlem: Babam hiç boş durmadı, hep çalıştı.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Anka Yayınları

3. ETKİNLİK 

Metindeki kurgusal olaylar nelerdir? Yazınız.

Cevap:Güvercinin Murat’a bir not getirmesi

Murat’ın anahtarla geçmişe yolculuk yapması

Murat’ın Mimar Sinan’ın yaşadığı zamana gitmesi


4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Cevap:

Okuduğum metin için benim önerdiğim başlık: Sinan ve Süleymaniye

Metnin Konusu: Murat’ın geçmişe gitmesi, geçmişte Mimar Sinan’la konuşması ve cevabını merak ettiği soruları sorması.

Ana Düşüncesi: Başarılı olmak isteyen insanlar, sürekli kendilerini geliştirmek için çalışmalıdır.

Yazılma Amacı: Okuyucuya verilmek istenen bilgi ve mesajları ilgi çekici şekilde aktarmak.

Metnin Özeti: Murat, odasındaki pencereden göz kırpan bir yıldızı izlerken içeri giren bir güvercinin getirdiği anahtarla geçmişe yaptığı yolculuk anlatılıyor. Murat, anahtarın rehberliğinde Süleymaniye Camii’ne gitmeye karar verir ve orada Mimar Sinan ile tanışır. Mimar Sinan’ın yaşamı, çalışmaları ve mimarlık anlayışı üzerinden öğütler alır. Mimar Sinan, özellikle Süleymaniye Camii’nin temellerini atıp altı yıl beklemesinin sebebini açıklar, bu sürenin sağlam temeller oluşturmak için gerekli olduğuna inanır. Ayrıca, Mimar Sinan’ın askerlik geçmişi, Mısır Seferi’nde edindiği deneyimler ve mimarbaşı olma hikayesi anlatılır. Mimar Sinan, başarı için kendinle yarışmanın önemine vurgu yapar ve yapıtlarının kıyamete kadar ayakta kalmasını hedefler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Anka Yayınları

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

Murat, neden Mimar Sinan’la tanışmak istemektedir?

Cevap: Süleymaniye Cami’sini daha önce sınıfça gezmeye gitmişler, caminin güzelliği ve ihtişamı Murat’ı etkilemiş. Bu muhteşem caminin mimarıyla bu nedenle tanışmak istemiş.

Mimar Sinan, camiyi yapmaya başlamak için neden altı yıl beklemiştir? Mimar Sinan’ın yerinde olsaydınız caminin yapımı için altı yıl bekler miydiniz? Açıklayınız.

Cevap: Caminin temeli sağlam olsun ve otursun diye altı yıl beklemiş. Ben olsam çok bekleyeceğimi sanmıyorum.

Camideki avizelere neden deve kuşu yumurtası asılmıştır?

Cevap: Örümcek ağı devekuşu yumurtası olan yerlerde olmuyormuş. Bu nedenle koymuş ve caminin kirlemesi önlenmiş.

Mimar Sinan başarısını neye borçludur?

Cevap: Sabırlı olması, çalışkan olması, gözlem yapması, kendisiyle yarışması, yaptığı eserleri sağlam ve estetik yapması.

Mimar Sinan, Murat’a neler öğütlemiştir?

Cevap: “Başarmak istiyorsan kendinle yarışmalısın. En önemli yarış, kendinle olan… Sakın unutma.” şeklinde öğüt vermiştir.


6. ETKİNLİK 

Mimar Sinan, nasıl bir kişiliğe sahiptir ve kültürümüze ne gibi katkılar sağlamıştır? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: Mimar Sinan, kültürümüz dünyaya tanıtmıştır. Onun eserlerini görmek için her yıl binlerce turist ülkemize gelmektedir. Mimar Sinan, sabırlı, dürüst, çalışkan, zeki, ileri görüşlü, estetik anlayışı yüksek bir kişiliğe sahiptir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Anka Yayınları

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Ardından doğru-yanlış tablosunu doldurunuz.

I. Metin

Bir gün odamdaki pencereden, göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin içeri girdi ve avcuma kondu. Bu güzel güvercinin ağzında bir anahtar vardı ayağında da bir kâğıt bağlıydı. Kâğıtta şöyle yazıyordu: “Nereye gitmek istiyorsun? Geçmişe mi? O zaman anahtarı eline al, gözlerini kapat ve hayal et.” O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım ve pek çok ünlü ile tanıştım. Süleymaniye Camii’ni görmek için tüm sınıf geziye gitmiştik. Ben bu muhteşem caminin mimarıyla tanışmak istiyordum. Bunun için anahtarım elimdeydi. Caminin avlusundan girer girmez bir köşeye çekildim, gözlerimi kapadım ve mırıldandım: “Mimar Sinan’ın yaşadığı zamana gitmek istiyorum.” Gözlerimi tekrar açtığımda Süleymaniye Camii’nde artık yalnızdım.

II. Metin
Ünlü anıtlarımızın en görkemlilerinden biridir Süleymaniye Camisi. İstanbul’da Süleymaniye semtinde bulunan cami, Boğaz’a ve Haliç’e bakan yüksek bir tepenin üstündedir. Liman yönünden İstanbul’a gelen herkesin ilk bakışta gözüne çarpacak bir çekiciliğe sahiptir. İnce uzun dört minaresiyle öteki yapılardan hemen ayrılır. Süleymaniye’nin dört minaresi, Kanunî Sultan Süleyman’ın İstanbul’un alınışından sonraki dördüncü padişah oluşunu anlatır. İki minaredeki üçer, öteki ikisindeki ikişer şerefeden toplam on şerefe ise yine Kanuni’nin Osmanlı padişahlarından onuncusu olduğunu belirtir.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Anka Yayın

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Anka Yayınları

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki renkli yazılmış kelimelerin ortak özelliği nedir? Verdiğiniz cevabın altına iki örnek de siz yazınız.

Kırtasiyeye gittim çünkü defter almam gerekiyordu.
Ekim ayını yarıladık fakat hava hâlâ soğumadı.
Size gelirim ama öncelikle ödevlerimi bitirmem gerekiyor.
Dün gece az uyudum. Buna rağmen kendimi dinç hissediyorum.
Onun fikirlerine saygı duyuyorum ancak ben onun gibi düşünmüyorum.
Onarın ya size gelirim ya teyzeme giderim.
Günlerdir ders çalışıyor ne kitap okuyor.
Sınavdan iyi not aldı. Demek ki iyi çalışmış.
Sinemadan çıktım ve hemen eve gittim.
Oraya alıştı ki artık şikâyet etmiyor.

Cevap: Ortak özelliği bağlaç olmalarıdır.

Dün hastaydım buna rağmen derslerimi yaptım.

Ne yemek yedim ne su içtim.


9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden edat içerenlerin başındaki kutucuğa “E”; bağlaç içerenlerin başındaki kutucuğa “B”, ünlem içerenlerin başındaki kutucuğa “Ü” yazınız.

Cevap:

(E) Rafları benim yaptığım gibi dizersen daha düzenli olur.
(E) Ödevimi bitiremediğim için akşama kadar evden çıkamadım.
(B) Sana e-posta atamadım çünkü bilgisayarım bozuldu.
(Ü) Annem yemeğin dibinin tuttuğunu fark edince “Eyvah!” diye bağırdı.
(Ü) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
(B) Sana bunu anlatamam çünkü ablam bunu kimseye söylememem gerektiğini söyledi.
(Ü) Kadın, çocuklara “Hişt! Sessiz olun bakalım.” dedi.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 138-139-140. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.