04 Aralık 2023, 22:26
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


5. Tema Sanat: Sanat Hakkında Dinleme Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim- Tartışalım

1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Sanat, kültürü yansıtan bir unsurdur. İnsanların, yaşadıkları toplumun kültürel unsurlarını sanat eserlerinde görebiliriz. Sanat ve kültür iç içe geçmiştir. Birbirinden bağımsız düşünülemez.

2. “Güzel sanatlar” ne demektir?Cevap: Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılan bir ifadedir. Resim, heykel, mimarlık, müzik ve şiirden oluşan beş başlıca sanat alanını kapsar.

3. En eski sanat ürünleri neler olabilir?

Cevap: Şiir, resim, ve mimari eserler en eski sanat eserleri olabilir.Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri 1. etkinlikteki boşluklara yazınız.

Cevap: Ruhi, vesile olmak, hayatın seyri, idrak etmek.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: Ruhi, vesile olmak, hayatın seyri, idrak etmek.
b. Bu kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

Ruhi: Ruhsal, psikolojik

Vesile olmak: Aracı olmak, sebep olmakHayatın seyri: Hayatın akışı ve gidişi

İdrak etmek: Anlamak


c. Bu kelimelerin sözlük anlamlarını, sözlüğünüze bakarak yazınız.

Cevap:Ruhi: Ruhsal

Vesile olmak: Uygun ortam oluşmak

Hayatın Seyri: Hayatın gidişatı

İdrak etmek: Akıl erdirmek, anlamak, kavramak
2. ETKİNLİK 

Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

Cevap:

Konusu: Sanatın ne olduğu nelere yarar sağladığı

Ana düşüncesi: Sanat, hayatın estetik bir bakışıdır.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Anka Yayınları

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle yazınız.

Metnin yazarına göre sanat nedir?

Cevap: İnsanın tabiat ve çevre karşısında duygu ve düşüncelerini renk, çizgi, biçim, ses, söz ve ritim aracılığıyla şahsi bir biçimde yansıtmasıdır.

Yazar, sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir?Cevap: Sanatın bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, iş birliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçmeyi ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir.

Sanat, insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar?

Cevap: İnsanın sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını karşılar.

Sanatsal uğraşılar, insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir?Cevap: Sanat, insanlardaki yetenekleri ortaya çıkarır, bunları harekete geçirerek insanın öz güven kazanmasını sağlar.

Metnin yazarının, “Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur.” cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir?

Cevap: Sanat ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu anlıyoruz. Her milletin kendi kültürel özellikleri sanat aracılığı aile aktarılır. Örneğin Türk Müziği, Türk kültürünü yansıtmaktadır.

Sanat, insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir?

Cevap: İnsan hayata gözlerini açtığı andan itibaren gördüğü renkler, kavradığı biçimler, idrak ettiği formlar ve hacimler ile girer.


4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız.

Cevap:

İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü insan sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını sanatla karşılar.

Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini arttırmasının nedeni ortaya güzel bir eser koyması ve bir şeyi başarmasıdır.

Güzel sanatların insan yaşamına katkılar şunlardır: Kişisel gelişimde güçlü ve etkin bir eğitim aracıdır. İnsanlar arasında estetik duyarlılığın kazanılması, ortak davranışların geliştirilmesi, güzeli arama gibi değerin elde edilmesi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Anka Yayınları

5. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki blog yazısını okuyunuz.

Yazmak Bir Yaşam Biçimidir

Yazı yazmanın kendisi için âdeta bir yaşama biçimi olduğunu söyleyen sanatçı, seyahate giderken kalemi, defteri ve silgisini yanından ayırmadığını belirterek: “Her yerde muhakkak çizerim ben; tatildeyken, seyahat ederken, restoranda yemek beklerken sürekli çizerim.” diye konuşuyor. Kaligrafi sanatında kendine has üslubunu geliştirmek için çalıştığını anlatan Mustafa Eren, ‘Sanatta doruğa ulaştım.’ demenin mümkün olmadığını; bunu söylemenin doğru da olmadığını vurgulayarak: “Belki Rönesans sanatçıları bunu söyleyebilirdi. Çünkü o dönemin sanatçıları sanki gökten indiler. Onlar, sanki sonsuza ulaştılar gibi geliyor bana. Hayranlıkla izliyorsunuz onların eserlerini.”

Bir eserin ne kadar zamanda ortaya çıktığını sorduğumuz Eren, işe öncelikle, yazıya dökeceği sözü belirlemekle başladığını söylüyor. Elle yapılan hattı, istenilen büyüklüğe getirmenin mümkün olmadığına değinen kaligrafi sanatçısı, bilgisayar kullandığı için kendi çalışmalarının 50 metreye kadar bile büyütülebildiğini vurgulayarak: ‘Teknolojiyi kullanmak lazım yani.” diyor. Hayatını halen grafik tasarlayarak kazandığını dile getiren sanatçı, yıllarca bir gazetenin grafik bölümünü yönettikten sonra emekli olan eşiyle birlikte ev-ofis ortamında birlikte çalışıyor. İlk sergi için aldığı olumlu yaklaşımlardan cesaretlenen Mustafa Eren, şimdilerde ikinci sergisi için çalışıyor. Sanatını yurt dışına da taşımayı istediğini belirterek yurt içinde ve yurt dışında tek rakibinin yine kendisi olduğunu da söylemeden edemiyor.


b. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kaligrafi: Güzel yazı sanatı

Cümle: Ben de bir kaligrafi atölyesinde çalışmak istiyorum.

Muhakkak: Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş, kesinlikle.

Cümle: Muhakkak ben de İzmir’e gideceğim.

Üslup: Sanatçının görüş, duyuş ve anlayışındaki kendine özgü anlatış biçimi; biçem, tarz.

Cümle: Her sanatçının kendine göre bir üslubu olur.

Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı

Cümle: Sanatın zirvesi Rönesans döneminde olmuştur.


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Daha önce hiç blog yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir?

Cevap: Evet internetten okudum. Bildiğim kadarı ile İnternet üzerinden şahsi bir blog sitesi oluyor ve insanlar kendi ilgi alanlarına göre blog yazıları yazıyorlar.

2. Yazar, neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır?

Cevap: Yazı yazmak bir yaşam biçimi olduğu için.

3. Sanatçı, hat sanatında neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir?

Cevap: Kalıcı olmak, beğenilmek ve kendi adını duyurmak için.

4. “Sanatta doruğa ulaştım.” demek mümkün değil midir? Neden?

Cevap: Mümkün değildir. İnsanlar her gün yeni şeyler öğrenebilir ve yeteneklerini arttırabilirler.

5. Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir?

Cevap: O dönemde çok güzel eserler meydana geldiği için hayranlık duyuyor.

6. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır?

Cevap: Sanatçı elle yaptığı eserlerin daha büyüğünü eliyle çizmesi mümkün olmadığı için teknolojiden faydalanmaktadır. Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi sanatında içinde yer almaktadır.

7. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir?

Cevap: Hem yurt dışında hem de yurt içinde sanatının tanıtılmasını istiyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Anka Yayınları

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak daha önce araştırdığınız “Sanatın tedavi edici gücü” hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz.

Metninizi oluşturmadan önce konu hakkında araştırma yapınız.
Metninizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Metninizi oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz.
Metninizi oluşturduktan sonra, yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bulunuz ve yazınızı düzeltiniz.

Cevap:

Sanatın tedavi edici gücü, tarih boyunca birçok kültürde ve toplumda kabul görmüş ve kullanılmıştır. Sanat, duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel sağlığı olumlu yönde etkileyebilen bir araç olarak görülmektedir.

Sanat, duygusal ifade ve anlam bulma konusunda etkili bir araçtır. Resim, müzik, yazı, dans gibi sanat formları, insanların duygusal deneyimlerini ifade etmelerine ve anlamalarına yardımcı olabilir. Sanat eserleri, duygusal rahatlama sağlayabilir ve kişinin içsel dünyasını keşfetmesine olanak tanır.

Sanat, zihinsel aktiviteyi teşvik eder ve düşünsel süreçleri geliştirir. Sanatla uğraşmak, bilişsel işlevleri artırabilir, hafızayı güçlendirebilir ve problem çözme yeteneklerini geliştirebilir.

Sanat, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için kullanılan bir terapi biçimidir. Özellikle sanat terapisi, travma, bağımlılık veya zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyler için etkili olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Anka Yayınları

7. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki cümlelerdeki basit yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize basit yapılı kelimenin tanımını örnekler vererek kendi cümlelerinizle yazınız.

Cevap:

Sanat önemli bir iletişim kurma aracıdır.

Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir.

Sanat, bir milleti başka milletlerden ayırır.


b. Aşağıdaki cümlelerdeki türemiş kelimelerin altlarını çiziniz. Defterinize türemiş kelimeyi kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Bir önceki etkinlikte örnek olarak kullandığınız basit yapılı kelimelere yapım ekleri getirerek anlamlı yeni kelimeler türetiniz.

Cevap:

İnsan hayatının bütün seyrinde, bir yaşam değeri olarak sanatın izleri görülür.

Sanat, insana yaşamın her kesiminde güç ve zevk verir.

Güzel sanatlar kişisel gelişimde güçlü ve etkin bir eğitim aracıdır.


c. Aşağıdaki cümlelerdeki birleşik yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize birleşik kelimenin tanımını kendi cümlelerinizle yapınız. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız birleşik kelimeleri örnek olarak yazınız.

Cevap:

Sanat insanın geçmişi, bugünü ve yarını arasında bağlantı kurmasını sağlar.

İnsanoğlu sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar.

Sanat insanların duygu ve düşüncelerini birçok farklı yolla yansıtmasını sağlar.


d. Aşağıdaki kelimelerden basit yapılı olanların kutucuğunu sarı; türemiş yapılı olanların kutucuğunu mor; birleşik yapılı olanların kutucuğunu turuncu renkli kalemimizle boyayınız.

Cevap:

6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 165 cevapları Anka


 

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz.

Cevap:

6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 165-1 cevapları Anka

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 155-157-158-159. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.