13 Ekim 2023, 22:18
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


3. Tema Hak Ve Özgürlükler: Adil Ülke Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86-87-88-89-90 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim – Tartışalım

1. Adalet ne demektir?

Cevap: Adalet, hak demek, eşitlik demek, haksızlığa uğrayanların hakkını teslim etme demektir.

2. Adaletin toplum hayatındaki önemi nedir?Cevap: Adalet toplumu ayakta tutan en önemli unsurdur. Adaletin olmadığı yerde kaos, kavga, huzursuzluk olur. Oysa adaletin tesis edildiği toplumlarda huzur ve güven ortamı olur. Halkın kenetlenmesini sağlar.

3. Hür yaşamak, ne anlama gelmektedir?

Cevap: Hür yaşamak demek, toplumun baskı altında olmadan haklarını kullanabilmesi, eşit ve adil olması, özgür olması anlamına gelmektedir.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki peteklere yazınız.

Cevap: Çiftçi, Han, Tutuklu, Hakim.

Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup aşağıya yazınız.Cevap:

Hakim: Mahkemeden kararları veren kişi.

Çiftçi: Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse.

Tutuklu: Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse).Han: Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen ünvan.

Kelimelerin tahmin ettiğiniz anlamlarıyla sözlük anlamlarının örtüşüp örtüşmediğini belirten aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

1. kelime : Örtüşüyor
2. kelime : Örtüşüyor
3. kelime : Örtüşüyor
4. kelime : Örtüşüyor
5. kelime : Örtüşüyor
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Anka Yayınları

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki öykü haritasını metne göre doldurunuz.

Cevap:

Konu: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra adalet anlayışı.

Kahraman: Fatih, iki tutuklu, hakim, çiftçi.Olay: İki Bizanslı mahkumun adalet sistemini görmeleri ve hayran kalmaları

Olayın Geçtiği Yer ve Zaman: İstanbul fethinden sonra

Ana Düşünce: Adalet mülkün temelidir.


3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.1. İki tutuklu neden hapisten çıkmak istememektedir?

Cevap: İki tutuklu, o dönemde adaletsiz bir yönetim gördükleri için hapisten çıkmak istemez.

2. Fatih Sultan Mehmet, Bizanslı iki adamın ülkenin mahkemelerini gezmesini neden istemiştir?

Cevap: Ülkedeki adalet sistemini görmeleri ve güvenmeleri için.3. Hâkim yaşlı çiftçiye atın parasını neden ödemiştir?

Cevap: Hakim yerinde olmadığı için, kendisini sorumlu tutmuştur.

4. Bizanslılar neye çok şaşırmıştır?

Cevap: Böyle adaletli bir sistem görmedikleri için.5. Fatih Sultan Mehmet’in yerinde olsaydınız bu iki suçluya nasıl davranırdınız?

Cevap: Ben olsam adalet sisteminin ne kadar mükemmel olduğunu gösterip ona göre davranmaları gerektiğini anlatırdım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Anka Yayınları

4. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki kelimeleri bulmacada bulup işaretleyiniz.

Cevap:

6. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 86 anka yayın

 

b. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Merhametli insanlara ihtiyaç var.

Dürüstlük aranana bir meziyettir.

İnsanlar anlayışlı olmalı.

Vicdan taşıyan herkes bu duruma tepki gösterir.

Acıma duygusu insanlara aittir.

Hak yerini buldu.

İnsanların en büyük sorunu eşitlikten uzak olmaktır.

İnsaf sahibi herkesin bunu bilmesi gerekir.

Objektiflik insanlara her zaman kazandırır.

Hakkaniyetle davranmak gerekir.

Güven duyacağımız insanlar bulmalıyız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Anka Yayınları

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri cümlenin bağlamına uygun bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

Adil bir insan, bir görevi başkalarıyla paylaştığında üstüne düşen görevi yerine getirir, kendi işini başkalarının üzerine atmaz çünkü adil vicdan sahibidir.

Hak ve eşitlik kavramını bilen bir insan, güçsüz birine haksızlık yapıldığında araya girer ve haksızlığa uğrayan kişinin hakkını korumaya çalışır çünkü adalet bunu gerektirir.

Erdemli bir insan başkasına haksızlık etmez. Örneğin sevdiği arkadaşlarına oyunlarda ayrıcalıklı davranmaz çünkü adalet duygusu buna izin vermez.

Özgürlük, başka hiçbir varlığın haklarına zarar vermeyecek şekilde davranmaktır. Örneğin gürültü yaparsak yaparsak başkalarının haklarına saygısızlık etmiş oluruz.

Özgür insanların yaşama, sağlıktan faydalanma, eğitim gibi hakları vardır.

Bilinçli bir insan, yaşadığı dünyanın sadece insanlara ait olmadığını bilir ve hayvan haklarına saygı gösterir. Onların hayatını olumsuz etkileyecek şiddet gibi davranışlardan uzak durur.

Sorumluluklarının ve haklarının farkında olan insanların temel özellikleri şunlardır: Adil oma, vicdan sahibi, merhametli, anlayışlı, dürüst, objektif, güvenilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Anka Yayınları

6. ETKİNLİK 

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanın birinde kurnaz mı kurnaz bir tilki yaşarmış. Bu tilki bir gün komşusu leyleği yemeğe çağırmış. Leylek, seve seve tilkinin davetini kabul etmiş. Giyinmiş, süslenmiş, tilkinin evine gitmiş. Tilki, sofrayı hazırlamış onu bekliyormuş. Leyleğin karnı çok açmış. Hemen sofraya oturmuş. Tilki çok geçmeden yemekleri getirmiş. Aaa! O da ne? Yemekler dümdüz tabakların içindeymiş. Tilki diliyle şlap şlap yemeğini yemeye başlamış. Fakat leylek upuzun gagasıyla nasıl yesin! Zavallıcık hiçbir şey yiyemeden sofradan aç kalkmış. Tilki leyleğin hâline kıs kıs gülüyormuş. Leylek ise komşusu tilkinin yaptığına içten içe kızmış. Tilkiye “Komşu, yarın da sen bize gel.” demiş. Evinin yolunu tutmuş. Ertesi gün tilki, yiyeceği yemekleri hayal ede ede leyleğin evine gitmiş. Leylek, “Hoş geldin tilki kardeş. Sofra hazır. Haydi, otur da yemeğimizi yiyelim.” demiş. Tilki büyük bir iştahla sofraya oturmuş. Fakat leylek yemekleri ağzı dar, vazo gibi upuzun kaplarda getirmesin mi? Tilki şaşırıp kalmış. Doğrusu bu kaplar tam leyleğe göreymiş. Leylek uzun gagasıyla yemeğini rahatça yemiş. Tilki ise koca ağzı kaba girmediği için önündeki yemek dolu kaba bakakalmış. Kurnaz tilki o günden sonra kimseyi aldatmış mıdır dersiniz?

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayalım.

1. Leylek sofradan neden hiçbir şey yiyemeden kalkmıştır?

Cevap: Çünkü dümdüz bir tabakta yemek vermiş. Onun gagası bunu yemeye elverişli değilmiş.

2. Tilkinin davranışı misafirperverlik örneği midir? Açıklayınız.

Cevap: Hayır değil, çünkü misafirin rahat etmesi için rahat yemek yemesi için uygun şartları sağlamamış.

3. Leylek, tilkiyi evine neden davet etmiştir?

Cevap: O da aynı şeyleri yaşayınca neler hissettiğini görmek için.

4. Leyleğin davranışı doğru mudur?

Cevap: Evet doğru söylemek yerine onun da aynı duyguları yaşamasını sağlamıştır.

5. Leyleğin yerinde olsaydınız ne yapardınız?

Cevap: Ben de aynı şeyi yapardım.

6. Leylek ve tilki ne yapsalardı doğru davranmış olurlardı?

Cevap: İkisi de misafire uygun yemek kapları koysaydı doğru olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Anka Yayınları

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görselin vermek istediği mesajlar neler olabilir?

Cevap: Eşitlik ve adaletin herkese lazım olduğu mesajı verilmektedir.


8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfat tamlamalarını bulup altlarını çiziniz.

Cevap:

6. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 89 anka yayın


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Anka Yayınları

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki resimlerin vermek istedikleri iletiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız. Yazarken yazım kurallarına dikkat ediniz.

Cevap: Adalet ile eşitlik aynı şeyler değildir. Herkesin ihtiyaçları aynı olabilir ama aynı miktarda olmayabilir. Mağdur olana mağduriyetini giderecek çözümler bulmak adalettir.


Sonraki Metne Hazırlık

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini “edu” ve “gov” uzantılı güvenilir sitelerden bularak inceleyiniz.

Cevap:

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
Madde 2
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3
Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
Madde 4
Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Toplam 30 maddeden oluşmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 75-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.