14 Eylül 2023, 13:31
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Adam Olmuş Çocuklar-Barış Manço Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149 ” Adam Olmuş Çocuklar-Barış Manço Metni Cevapları MEB Yayınları 5. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 140. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Müziğin kültürümüzdeki yeri” konusunda yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Bir toplumun yaşam biçimi o toplumun müzik eserlerine yansır. Türk müziği de Türk kültürünün izlerini taşımaktadır. Türklerin birbirleri ve çevreleriyle olan etkileşimi müziğe de yansımıştır. Yani Türk müzik kültürü ile Türk kültürü ayrılmaz iki değerdir.Müzik bir nevi kitle iletişim aracıdır. Bu nedenle toplumu olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilir, yönlendirebilir. Ayrıca müzik kültürler arası iletişimde çok önemlidir. Pek çok ulusu yaptıkları müzik aracılığıyla tanımak mümkündür. Müzik sosyal bir yapıyı ortaya çıkarır, toplumun sorunlarını dile getirir.

Türk müziği, Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere  sahiptir. Çünkü bir kültürü korumanın yolu onu aktarmaktır. Bu nedenle müzik alanında yapılan çalışmalara kültürel parçalar eklenmesi gerekmektedir. Anadolu’daki zengin kültür ve sanat birikimimizi dünyaya duyurmak için müzik eşsiz bir araçtır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 146. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek boşluklara yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp birer cümlede kullanınız.Cevap:

AKSAN
Tahminim: Bir dili konuşma biçimi.
Cümlem: İngilizce konuşurken aksanı İngiliz gibiydi.

PLAK
Tahminim: Şarkıları içeren araç.
Cümlem: Evin içinden bir plak sesi yükseliyordu.

OTOSTOP
Tahminim: Bir yeden bir yere gitmek için yolda başka bir özel araca işaret etmek.
Cümlem: Otostopla üç ülke gezdiğini söyledi.EVRENSEL
Tahminim: Küresel, tüm dünyayı etkileyecek ölçüde.
Cümlem: Evrensel bir başarıya imza attık.

ÖZ GÜVEN
Tahminim: İnsanın kendisine olan güveni.
Cümlem: Bazı insanlar daha öz güvenlidir.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ailesinin ona “Barış” ismini vermesi Barış Manço’yu nasıl etkilemiştir?Cevap: İsminin anlamından etkilenen Barış Manço çevresiyle barış içinde yaşamayı öğrenmiş.

2. Barış Manço’nun müzik yapmaktaki amacı nedir?

Cevap: Dünyaya barış ve sevgiyi yaymak; düşüncelerini iletmek için müzik yapmış.

3. Barış Manço, şarkılarında genellikle hangi değerlerden bahseder?Cevap: Sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük ve vefa gibi değerlerden bahseder.

4. Barış Manço’nun bahsettiği Türk büyükleri kimlerdir? Siz bunlardan hangilerini tanıyorsunuz?

Cevap: Fatih, Mimar Sinan, Dede Korkut, Pir Sultan Abdal ve Aşık Veysel’den bahsetmiştir. Hepsini tanıyorum.

5. Sanatçının “7’den 77’ye” adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi nedir?Cevap: Çünkü amacı bildiklerini çocuklara aktarmakmış.

6. Barış Manço hayatı boyunca hangi amaçlar için çalışmıştır?

Cevap: Hayatı boyunca ülkesine ve milletine faydalı bir evlat olmak için çalışmış.

7. Sanatçının oluşturduğu müzik akımının bu kadar çok sevilmesinin nedeni sizce nedir?Cevap: Bence bu kadar sevilmesinde kültürümüzden izler taşıması, manevi olarak yoğun olması ve farklı tarzlardan oluşması etkili olmuştur.

8. Yarınların adam olmuş çocuğu olabilmek için sizler neler yapabilirsiniz?

Cevap: Bizler çok çalışmalı, yeteneğimizi kullanarak ülkemize fayda sağlamalıyız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

3. ETKİNLİK

Sizce Barış Manço aşağıdaki sözlerinde çocukları neden güneşe benzetmiştir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.“Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor!
Benim için o güneşler, siz çocuklardınız işte…”

Cevap:

Çocuklar günümüzü tıpkı güneş gibi aydınlatır. Bu aydınlık onları geleceğimiz yapar. Her çocuk büyür ve ülkesine katkı sağlar. Tıpkı güneşin etrafı ısıtıp aydınlattığı gibi çocuklar da yaşadıkları yeri aydınlatır. Barış Manço çocukları bu yüzden güneşe benzetmiş olabilir.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlar isimleri hangi yönden belirtmiştir?Cevap:

• Fransızca yaptığım bu müzikler çok beğenildi.
 İşaret

O zamanlar Türkiye’de beste yapan çok azdı.
 İşaret

• Şarkılarımda şu değerlerden bahsettim: sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa…
 İşaret

b) Siz de “bu, şu, o, öteki, beriki“ kelimelerinin isimlerle beraber kullanıldığı cümleler kurunuz.

Cevap:

 • Bu günlerde onu hiç görmüyorum.
 • Şu kitabı bana uzatır mısın?
 • Belki de öteki ödevleri yapmalıyız.
 • Yolda giderken beriki dükkanları inceliyordum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 148. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Altı çizili sıfatlar cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Örnekteki gibi belirtiniz.

Cevap:

Barış Manço’nun hangi şarkısını seviyorsunuz? (Soru Anlamı)
Japonya ve Mısır’da ikişer konser verdim. (Sayı Anlamı)
O günlerin “Adam Olacak Çocukları” yarınlarımızın “Adam Olmuş Çocukları” olacaktı. (İşaret Anlamı)
Birçok ülkede tekrar seslendirildi. (Belgisiz Anlam)
Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular. (Durum Anlamı)

b) Aşağıda bir bölümü verilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Altı çizili kelimelerin türünü belirleyerek metne olan katkısını defterinize yazınız.

Cevap:

 • Güzel ⟶ Sıfat (Durum anlamı)
 • Bir ⟶ Sıfat (Sayı anlamı)
 • Bahçede ⟶ İsim / -de hal eki (Bulunma anlamı)
 • Birkaç ⟶ Sıfat (Belgisiz)
 • Bir ⟶ Sıfat (Sayı anlamı)
 • Salkım salkım ⟶ Sıfat (Durum anlamı)
 • Turuncu ⟶ Sıfat (Renk anlamı)
 • Hoca ⟶ İsim (Hitap sözü)
 • Nasrettin ⟶ İsim

6. ETKİNLİK

Sizce kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak için dil dışında herhangi bir unsur kullanabiliriz. Çünkü her milletin kendi dili vardır ve evrensel değildir. Resim, heykel, el sanatları, yemekler ve içecekler, yöresel kıyafetler, danslar kültürümüzü yansıtabilir. Eserlerimizde kültürel parçalara yer vererek bunu yapmak mümkündür.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. ETKİNLİK

Yörenize ait araştırdığınız türkünün hikâyesini yazınız.

Cevap:

Hekimoğlu Türküsünün Hikayesi

Hekimoğlu İbrahim, Fatsa’da yaşayan bir delikanlıdır. Burada Gürcü Sefer Ağa’nın yanında çalışır ve onun kızına gönlünü kaptırır. Delikanlının kızla gizli görüşmeleri duyulunca, kızın nişanlısı olan Seyyid Ağa ve adamları Hekimoğlu İbrahim’in peşine düşer. Bir çatışma yaşanır. Bu çatışmada İbrahim, Sefer Ağa’nın önemli bir adamını öldürür. Bu olaydan sonra Hekimoğlu olarak anılmaya başlar. Dağa çıkar ve kaçarak yaşamaya başlar. Hekimoğlu’nun dağa çıktığını duyan yöre köylüleri kendisine kucak açarlar. Yoksul halkla dostluk kuran, zenginlerden alıp fakirlere veren Hekimoğlu’nun ünü daha da artar. Himayesine birçok kişi girer. Gürcü beyinin korkulu rüyası olur. Bir gün Hekimoğlu’nun yeğenleri pusuya düşürülür. Bunu haber alan Hekimoğlu, intikam almak için pusu kurulan yere gider ancak kendisi de bu oyunda kurban olur. Uğradığı saldırıda ağır yaralanır ve can verir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yaşadığınız bölgedeki müzeler hakkında bilgi edininiz.

Cevap:

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep)

Zeugma Mozaik Müzesi, 2011 yılında Gaziantep’te açılan ve dünyanın ikinci büyük  mozaik müzesi özelliğini taşıyan müzedir. 

Gerek mimarisi, gerekse teknolojik açıdan dünyanın önde gelen bir müzesidir. İki bin yıllık mozaiklerin yıllar içinde define avcılarının talanıyla eksilen parçaları, lazer sistemiyle görüntü olarak tamamlanmaktadır. Zeugma’daki mozaikler on üç renk armonisinden oluşmaktadır. Üç blok olarak inşa edilen Zeugma Mozaik Müzesi, mozaik ve arkeoloji müzeleriyle sergi ve konferans salonu olarak hizmet verecek. Müzede Zeugma’dan gelen mozaikler sergilenir. Ayrıca Dünyaca ünlü “Çingene Kızı” mozaiği sergilenmektedir.

2. 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 tarihinde hangi tarihî olaylar yaşanmıştır? Araştırınız.

Cevap:

26 Ağustos 1071: Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan’ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, “Türklere Anadolu’nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe” olarak bilinir.

26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırıdır. Bakanlar Kurulu taarruz kararını almış ve 14 Ağustos 1922 tarihinde kolordular taarruz için yürüyüşe geçmiş, 26 Ağustos’ta saldırı başlamış, 9 Eylül’de Türk Ordusu İzmir’e girmiş ve 18 Eylül’de de Yunan Ordusu’nun’nun Anadolu’yu tamamen terk etmesiyle savaş sona ermiştir.

3. Tanıtım yapmak üzere yaşadığınız bölgenin kültürel özellikleri ile ilgili bilgi ve görsel toplayınız.

Cevap:

KONYA

Konya kültürel özellikleri denilince kendine özgü yemekleri, yöresel kıyafetleri, türküleri ve daha birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır. Kuruluşu çok eski tarihlere dayanan ve birçok tarihi olaya şahit olmuş olan bu güzel şehrimiz, yöresel anlamda da ülkemizin öne çıkan nadir şehirleri arasında yer almayı başarabilmiştir.

Tarihin önemli isimlerinden Nasreddin Hoca’nın da yaşamına tanıklık etmiş, köklü tarihi ve kültürü ile Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri.

Konya gezilecek yerler bakımından oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip. Sadece kültür turizmi için değil inanç turizmi için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist burayı ziyaret ediyor.

Yemekler: Her damak tadına uygun birçok yemeğe sahip olan Konya özellikle etli ekmek ile birlikte ön plana çıkmaktadır. Sadece bununla sınırlı kalmayıp bin bir çeşit tada sahip olan Konya ilimizin öne çıkan yemekleri;

 • Bamya Çorbası
 • Çebiç
 • Fırın Kebabı
 • Mevlana Böreği
 • Saç Arası Yemeği

Yöresel Kıyafetler: Yöresel kıyafetler, Konya ilimizde genellikle yöresel fuarlarda ve seminerlerde göreceğimiz “Kaşık Havası, Gedil Zeybeği, Zambak ve Develi” gibi halk oyunlarında ve gösterilerde görülmektedir. Genellikle yeşil ve turuncu renklerin hakim olduğu yöresel kıyafetlerde başta çember, üstünde işlik alta don şalvar ve ayağa ise ince yemeni şeklinde terlik ya da örme patik giyilmektedir.

Konya'nın kültürel özellikleri

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İki Çay, Biri Demli Olsun... Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.