14 Eylül 2023, 15:54
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bir Boyacı İle Konuştum Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222-223-224-225-226-227-228-229 “Bir Boyacı İle Konuştum” Metni Cevapları MEB Yayınları 8. Tema İLETİŞİM


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 222. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İletişim konusunda yaptığınız araştırmalarınızı ve gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Halkla sürekli iletişim hâlinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için gereken özellikler: • Etkin dinleyici olmak.
 • Hoşgörülü ve önyargısız olabilmek.
 • Empati kurabilmek.
 • Beden dili, hitap, ses tonu ayarlamak.
 • Kendimizi doğru ifade edebilmek.
 • Eleştiriye açık olmak.
 • Güler yüzlü ve sevecen olmak.
 • Türkçeyi kurallarına uygun konuşmak.
 • Nezaket sözlerini ve hitabı iyi kullanmak.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 224. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.

Cevap:

Gön: Kösele, hayvan derisi.
Kavaf: Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan esnaf.
Kundura: Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı.
Paket taşı: Dört köşe yontulmuş kaldırım taşı.
Su yolu: Künk veya demir boru ile yapılmış oluk.
Tramvay: Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı.
Zenne: Kadın,  Orta oyununda veya Karagöz’de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu.
Zımpara: Çok sert alümin billurları kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya.
Zifir: Tütün dumanının bıraktığı yağlı ve siyah kir.b) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını araştırınız. Siz de bu kelime ve kelime grupları ile kurduğunuz cümleleri boş bırakılan yere yazınız.

Cevap:

Estağfurullah beyim. Ne yapalım, her gün karşımıza bir sürü insan geliyor.
⟶ Estağfurullah, size hiç kötü bir şey der miyim?

• Tenha yerde şapkaları üst üste koymaya ne hacet!
⟶ Bu kadar kitaba ne hacet!• Bizim gözümüzü yıldıran bunlar değil, zenne kunduraları.
⟶ Bu davranışların gözümüzü yıldıramaz.

Kör kör parmağım gözüne bayım!
⟶ Kör kör parmağım gözüne, daha ne açıklayayım?

• Yılan derisi mi istersin, balık derisi mi, sözüm ona domuz derisi bile var.
⟶ Sözüm ona bu iş yerinden ayrılacakmış.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 225. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.1. Yazar, kundura boyatmaya niçin alışamamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Yazar karşısına oturup ayaklarını boyacının burnuna uzatmayı garipsemektedir.

2. Yazar, boyacılarla berberleri hangi yönden karşılaştırmaktadır?

Cevap: Boyacılar da berberler gibidir. Durmadan söyler. Ama berberler müşterisiyle konuşur, boyacılar birbirleriyle.3. Boyacı, yazarın mesleğini hangi nesneleri gözlemleyerek bulmaya çalışır?

Cevap: Boyacı, yazarın ayakkabısına, ellerine, şapkasına ve davranışlarına bakarak mesleğini bulmaya çalışır.

4. Boyacı, insanlarla ilgili tahminlerinin doğruluğunu neye borçludur?

Cevap: Her gün bir sürü insanın gelmesine, kalabalığı seyretmesine borçludur.5. Boyacı, en çok hangi müşterilerinin ayakkabılarını boyarken sıkıntı yaşamaktadır?

Cevap: Kötü deriden yapılan ayakkabıları boyarken sıkıntı yaşamaktadır.

6. Siz çevrenizdeki canlı ya da cansız varlıkları gözlemlemeyi sever misiniz? Niçin?

Cevap: Severim. Çünkü gözlem yapmak insanların kişilikleri hakkında çeşitli detaylar sunar.7. İnsanların beden dilini ya da eşyaların gizli dilini hangi insanlar daha doğru yorumlar?

Cevap: İnsanlarla sürekli iletişim kuran, empati yapabilen, mantıklı ve çok okuyan insanlar daha doğru yorumlar.


3. ETKİNLİK

Siz de metinle ilgili üç soru hazırlayınız.

Cevap:1. Yazar boyacıya hangi mesleği yapmasını önermektedir?
2. Boyacı yazarın yokuş çıktığını nasıl anlamıştır?
3. Ayakkabı boyatmanın ücreti nedir?


4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından (karşılaştırma, benzetme, örneklendirme) hangileri kullanılmıştır? İlgili boşluğa yazınız.

Cevap:

• Biz ne deriler görüyoruz. Boya değil, altın yaldız vursan manda gönü gibi donuk duruyor.
⟶ Benzetme• Amma berberler müşterisiyle konuşur, boyacılar birbirleriyle.
⟶ Karşılaştırma

• Biz ne zenne kunduraları boyadık: yılan derili, balık derili, sözüm ona domuz derili…
⟶ Örneklendirme


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

b) Siz de karşılaştırma, benzetme, örneklendirme içeren cümlelerinizi ilgili boşluğa yazınız.

Cevap:

Karşılaştırma
Bu okul diğerinden daha uzakta bulunuyor.

Benzetme 
Sahnede bir güneş gibi parlıyordu.

Örneklendirme
Bazı romanlar insanı büyütür: Seç ve Ceza, Sefiller, Üç Silahşor…


5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 227. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. Sizce satıcıların bir ürünü satarken o ürüne daha güzel bir isim bulmasının sebebi nedir?

Cevap: Bu isimler mecaz ve incelik içermektedir. Hem müşterinin ilgisini çekmekte, hem de satıcının hoşuna gitmektedir.

2. “Boyacı” ile “Türkçenin Gül Bahçeleri“ adlı metinlerde geçen esnafların müşterileri ile kurduğu iletişim dilini karşılaştırınız.

Cevap: İki metinde de seyyar çalışan insanlar müşterilerine karşı samimi ve şakacı bir dil kullanmıştır. Bu insanların halk içinde sevecen olması onların mesleğinin bir parçasıdır.

b) Siz de daha önce seyyar satıcılar ile ilgili yaptığınız gözlemlerden yola çıkarak, satıcı-müşteri arasında geçen bir konuşma metni tasarlayıp ilgili boşluğa yazınız.

Cevap:

— Gel vatandaş gel! Sıcak sıcak kestaneye gel!
— Merhaba, kestaneler çok güzel görünüyor. 300 gram alabilir miyim?
— Evet efendim. Kestaneler geliyoooor. Buyrun.
— Teşekkür ederim. Ücreti nedir?
— 28 lira ama sen 25 lira ver kardeşim. Ayağın alışsın.
— Teşekkür ederim. Bereket versin!
— Yine bekleriz. Gel vatandaş gel!

c) Hazırladığınız karşılıklı konuşma metnini beden dilinizi de kullanarak canlandırınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 228. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Hangi satıcıların sözleri uyumludur?

Cevap: Börülce, patlıcan ve şeftali satan satıcıların sözleri uyumludur.

2. Hangi satıcı ürününü satarken tezat (karşıtlık) sanatını kullanmıştır?

CEVAP: Çorap satan satıcı karşıtlık satıcı kullanmıştır. (gece-gündüz)

3. Hangi satıcı ürününü satarken abartma (mübalağa) sanatını kullanmıştır?

Cevap: Karpuz ve şeftali satıcısı abartma sanatını kullanmıştır.

4. Hangi satıcı ürününü satarken benzetme sanatına başvurmuştur?

Cevap: Patlıcan satıcısı benzetme sanatına başvurmuştur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 229. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

b) Aşağıdaki cümlede tekrarlanan “gel“ kelimesi cümleye nasıl bir anlam katmıştır?

Gel vatandaş, gel! Derya kuzusu bunlar…

Cevap:

Bu kelime cümlenin anlamını kuvvetlendirmiştir. Çünkü seyyar satıcılardan ürün almak için onların yanına gitmemiz gerekir.

c) Sevinç ve şaşma duygusu içeren cümlelerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Yaşasın, artık benim de bilgisayarım var!
 • Aaa, bunu şimdi öürendim!

d) “c” maddesinde kurduğunuz cümlelerin sonuna hangi noktalama işaretini koydunuz? Niçin?

Cevap: Bu cümlelerim sonuna ünlem işareti koydum. Çünkü; şaşma, korkma, sevinç, korku gibi duygu belirten cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanların ön yargılı davranmalarının sebepleri neler olabilir? Araştırınız.

Cevap:

İnsanların ön yargılı davranma sebepleri düşüncelerin kolay değiştirilememesi, genellemeler, basmakalıp düşünceler, sınıflandırma, gruplaşma, rekabet, inançlar, kültür, gelenekler nüfus artışı, sosyal medya ve şehirleşme olabilir. Ön yargı hem insanın psikolojik durumundan hem de dış etkenlerden kaynaklanan bir durumdur. İnsanlar bir gruba dahil olduklarında o grubun öğretilerini benimser ve başkalarına karşı ön yargılı bir tutum içinde olurlar.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dünya Daha Ne Kadar Dönecek? Dinleme Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.