14 Eylül 2023, 15:27
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İklim Değişikliği ve Toplum Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209-210-211 “İklim Değişikliği ve Toplum” Metni Cevapları MEB Yayınları 7. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dünyadaki iklim farklılıkları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşınız.

Cevap:

İklim farklılıklarının sebepleri arasında Ekvator’a olan uzaklık, karasallık, Güneş’e karşı konum, dağların uzanışı, yükselti farklılığı, yeryüzü şekilleri, rüzgarlar vardır. Bu farklılıklar Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimlerin görülmesinde ve iklimlerin sınıflandırılmasında etkilidir. İklimler genel olarak sıcak iklim, ılıman iklim ve soğuk iklim olarak ayrılır. Bu başlıklar altında da pek çok iklim türü vardır.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 208. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:

Eskimo: Kuzey Kutbu’nda yaşayan toplulukların adı.
Hijyenik: Sağlıklı.
İhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme.
Kasırga: Rüzgâr çizelgesinde hızı 64 veya daha fazla deniz mili olan ve kuvveti 12 ile gösterilen rüzgâr.
Mülteci: Sığınmacı.
Ozon: Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element.
Tropikal: Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.b) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

 • Eskimoların nasıl yaşadığını merak ediyorum.
 • Burada hijyenik koşulları sağlamamız gerekiyor.
 • Kitap bu konuyu da ihtiva ediyor.
 • Bu mevsimde sık sık kasırga olmaktadır.
 • Bakanlar mülteciler hakkında konuşacak.
 • Ozon tabakasını korumazsak sonumuz kötü olur.
 • Bence tropikal bir adada tatil yapmalısınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazara göre iklim değişikliğine en fazla kimler sebep olmaktadır?Cevap: İklim değişikliğine en fazla gelişmemiş ülkelerin halkları sebep olmaktadır.

2. Buzulların erimesi o bölgede yaşayan Eskimolara nasıl zarar verebilir?

Cevap: İklim değişikliği nedeniyle bu insanların becerileri anlamını kaybedebilir ve kültürleri yok olabilir.

3. İklim değişikliği su kaynaklarını nasıl etkiler? Açıklayınız.Cevap: Kuraklıklar, zaten yarı çöl olan bölgelerde suya ulaşmayı daha zor bir hâle getirecek. Eğer buzullar erirse ihtiva ettikleri su da akıp gidecek. Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle meydana gelen su taşkınları da alçak kıyılarda bulunan birçok büyük şehrin ihtiyacını karşılayan temiz su kaynaklarını kirleterek kullanılamaz hâle getirebilir.

4. İklim değişikliği sonucunda gelişmiş ülkeler mi, az gelişmiş ülkeler mi daha fazla zarar görür? Karşılaştırma yapınız.

Cevap: Gelişmiş ülkelerdeki insanlar gıda, su ve ısınma dâhil birçok ihtiyaçlarını karşılamak için enerji, iletişim ve ulaşım gibi hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu, onları yıkıcı olaylar karşısında daha az gelişmiş toplumlar kadar savunmasız bırakır.

5. İklim değişikliği sizin yaşadığınız çevrede nasıl sorunlar oluşturmaktadır?Cevap: İklim değişikliği nedeniyle yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk olmaktadır. İlkbahar ve sonbahar mevsimi çabuk geçmekte diğer mevsimler daha uzun sürmektedir. Mevsimler arası dengesizlik belirgin hale gelmiştir. Bazen tarlaya ekilen ürünlerden yeterince verim alınamamaktadır.

6. Yazar, iklim değişikliğinin toplumda kargaşa yaratacağını hangi örneğe dayanarak belirtmiştir?

Cevap: 2005 yılında New Orleans (Niv Orlıyıns)’ı vuran Katrina Kasırgası’nın neden olduğu sel felaketiyle yaşanan kargaşa bunu kanıtlıyor. Hizmetlerin çökmesi ve birçok insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra, hasar görmüş binaları yağmalayanlar ve sokakları altüst eden çeteler nedeniyle şehir tam bir kanunsuzluğa gömülmüştü.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 209. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme ve karşılaştırma içeren cümleleri bulunuz. Aşağıdaki boşluğa yazınız.Cevap:

Örneklendirme

 • İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi sadece 1 metre bile yükselecek olursa Bangladeş’in %17’si sular altında kalacak ve milyonlarca insan yerlerinden olacak. Bunun üzerine bir de kasırga felaketi yaşanırsa aynı 1970’te olduğu gibi milyonlarca insan can verebilir.
 • 2005 yılında New Orleans (Niv Orlıyıns)’ ı vuran Katrina Kasırgası’nın neden olduğu sel felaketiyle yaşanan kargaşa bunu kanıtlıyor.

Karşılaştırma

 • Bundan en çok zarar görecek insanlar ise sorunun ortaya çıkmasında en az etkisi bulunan, yani gelişmekte olan ülkelerin halkları olacak.
 • Sert iklim koşullarının görüldüğü yerlerde yaşayan insanlar, tıpkı bu avcı Eskimolar gibi çevrelerine uyum sağlayan yaşam şekilleri geliştirmişlerdir.
 • Bu sayı, 1990’a kıyasla dört kat daha fazla.
 • Bu, onları yıkıcı olaylar karşısında daha az gelişmiş toplumlar kadar savunmasız bırakır.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.1. Metinde ilk cümledeki kelime grubunun koyu yazılma sebebi nedir?

Cevap: İlk cümle dikkat çekmek ve akılda kalıcı olması için koyu yazılmıştır. Bu cümle tüm metnin iletisidir.

2. Metinde geçen “karbon payı” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Herkesin belirli bir miktar karbon ayak izi hakkına sahip olabileceğini, daha fazlasını yapmasının yasak olacağını anlıyorum.3. Karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliğini yavaşlatmak için çözüm önerilerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

Karbon Ayak İzini Azaltma ve İklim Değişikliğini Yavaşlatma Yöntemleri

 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
 • Cep telefonları şarj olduğunda hemen fişten çekilmelidir.
 • Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.
 • Ev atıklarının geri dönüşümü sağlanmalıdır.
 • Kişisel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
 • Su ısıtıcısına kullanılacak miktarda su konulmalıdır.
 • Buzdolabının buzu belirli aralıklarla çözdürülmelidir.
 • Plastik kullanımı azaltılmalıdır.
 • Yalıtımlı duvar kullanılmalıdır.
 • Sebze ve meyve mevsiminde alınmalıdır.
 • Uzun ömürlü ürünler kullanılmalıdır.
 • Kullanılmayan elektronik cihazlar kapatılmalı ve fişten çekilmelidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

b) Aşağıda bazı ülkelerin 2014 yılına ait karbondioksit (CO2) emisyonu miktarları ton olarak verilmiştir. Verileri inceleyiniz.Türkiye 4,5
ABD 16,5
İngiltere 6,5
Avustralya 15,4
Güney Afrika 8,9
Çin 4,5
Hindistan 1,7

c) Karbonun atmosfere salınımını azaltmak için verdiğiniz çözüm önerilerinizi düzenleyip “Gezegenimin Bana İhtiyacı Var” başlıklı bilgilendirici bir metin yazınız. Yukarıdaki verilerden hareketle grafik çizerek metninizi destekleyiniz.

Cevap:

GEZEGENİMİN BANA İHTİYACI VAR

Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini korumak için insanoğlunun ürettiği karbon salınımlarını azaltması gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğine karşı en etkili çözüm tüketim alışkanlıklarını değiştirmektir. Bunun için gıda israfından kaçınmak, organik ürünleri tüketmeye çalışmak, doğada bozulmayan maddelerle ambalajlanmış gıda ürünlerinden uzak durmak ve su tüketimi için plastik pet şişe kullanmamak oldukça değerlidir.

Ulaşım tercihleri değiştirilmeli, araba kullanımı yerine olabildiğince toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Atıkların geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir.  Tüm ürünlerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek uygulanabilecek adımlardan bir kaçıdır.

Bir diğer önemli adım ise enerji verimliliği sağlamaktır. Bunun için gün içerisinde kullanılmayan televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri tamamen kapatmak, enerji tasarrufu ampuller kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilebilir.

Hükümetlerin de vatandaşlarını bilinçlendirmesi ve karbon salınımı azaltıcı alışkanlıkların topluma kazandırılması oldukça büyük bir önem taşıyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 211. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin altı çizilmiştir. İnceleyiniz.

Cevap:

• İklim değişikliği ve bunun etkileri hayatı daha fazla zorlaştıracak.
• Eğer buzullar erirse ihtiva ettikleri su da akıp gidecek.
• Tropikal bölgelerdeki ülkelerde tarım yapmak zorlaşabilir çünkü birçok tarım ürünü zaten bitkilerin dayanabileceği en yüksek sıcaklıklara sahip bölgelerde yetiştiriliyor.
• Uçmaktan kaçınmak ya da araba yerine toplu taşıma hizmetlerini kullanmak gibi tercihler ise daha zordur.

a) Yukarıdaki altı çizili kelimeler cümleye anlam katmış mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Altı çizili kelimeler tek başına bir anlam taşımıyorlar. Cümle içerisinde kullanıldığında anlam kazanıyorlar.

b) Yukarıdaki altı çizili kelimelerin kullanılma amacı nedir?

Cevap: Kullanılma amacı sözcükleri veya cümleleri bağlamaktır.

c) Siz de yukarıdaki altı çizili kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz. Cümlelerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

 • Televizyon ve bilgisayarı kullanmadığın zaman kapatmalısın.
 • Ne yazık ki o da bizimle sinemaya gelmeyecek.
 • Kütüphaneye gideceğim çünkü araştırma ödevim var.
 • Tren ya da otobüs bileti alabiliriz.
 • Eğer başın dönüyor ise doktora gitmemiz gerekir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Gezegenimizle ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırınız.

Cevap:

Dünya Neden Yuvrlaktır?

Gezegenler, kütle çekiminden dolayı yuvarlaktır. Gezegenin kütle çekimi, her taraftan, her şeyi, eşit bir şekilde kendi merkezine doğru çeker. Yani kütle çekimi her tarafı eşit çekim uyguladığı için gezegenin şeklini üç boyutlu bir küre haline getirir.

Güneş Sistemi’nde birçok açıdan birbirinden farklı sekiz tane gezegen var. Hepsi de farklı boyutlarda ve Güneş’e uzaklıkları birbirinden farklı. Bazıları küçük ve kayalardan, bazıları ise büyük ve gazlardan oluşur. Fakat hepsi de yuvarlaktır.

2. Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanıyla ilgili bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri destekleyecek görseller bulunuz.

Cevap:

Ali Kuşçu

Astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant’ta doğmuştur. İlk eğitimini Bursalı Kadızade Rumî ve Uluğ Bey’den almıştır. Matematik ve astronomi alanlarında eğitimini alan Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in kurmuş olduğu rasathaneye müdür olmuştur.

Uluğ Bey’in ölümünden sonra Semerkant medresesinden ayrılarak Tebriz’e gelmiştir. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından görevlendirilerek Osmanlı ile barış görüşmelerinde elçi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi esnasında Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet ile tanışmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’nun bilgisine hayran olmuş ve kendisini İstanbul’a davet etmiştir. Elçilik görevini bir süre daha görevini yaptıktan sonra İstanbul’a geçmiştir. Ayasofya medresesine müderris olmuş ve çalışmalarına burada devam etmiştir. Ayrıca, medresede matematik ve astronomi dersleri vermiş ve 1474 yılında vefat etmiştir.

İki tane önemli eseri vardır: Bunlardan biri Fethiye (Risalet-ül-Fethiye) kitabıdır. Bu bir astronomi kitabıdır. Diğer önemli eseri ise matematik üzerinedir ve Fatih Sultan Mehmet’e ithafen yazılmıştır ve adı Muhammediye‘dir. Bütün bunlara ek olarak, İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş, çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Piri Reis'in Eserleri Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.