13 Eylül 2023, 11:44
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 “Kastamonulu Şerife Bacı” Metni Cevapları MEB Yayınları 2. Tema MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 50. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:

Şerife Bacı: İnebolu’daki cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde, çocuğu ve kağnısıyla, zorlu kış şartlarına rağmen canla başla görev aldı. Şerife Bacı; cephanelerin ıslanmaması için battaniyesini cephaneye saran, bir yandan da bebeğinin de donmaması için çaba gösteren bir kahramandır.Halide Edip Adıvar: Kurtuluş Savaşı sırasında bizzat cephede Mustafa Kemal’in yanında yer alan Halide Edip Adıvar, asker olmamasına rağmen rütbe almış, ardından gösterdiği başarılar sebebiyle “Savaş Kahramanı” sayılmıştır. İstanbul halkını ülke işgaline karşı harekete geçirmek için ateşli konuşmalar yapmıştır.

Halime Çavuş: Kurtuluş Savaşı’nda erkek kılığına girmiş, saçını kazıtmış, kimseye de kadın olduğunu söylememiştir. Mühimmat taşımada görev alan Halime Çavuş, düşmanın ateş açması sonucu ayağından sakatlanmıştır.

Nezahat Onbaşı: Daha dokuz yaşındayken babası ile birlikte cepheyle tanıştı; 12 yaşına kadar üç yıl boyunca cephelerde babası ile birlikte mücadele etti. Geyve Savaşı, Konya İsyanı, I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya ve Gediz Muhaberelerinde görev aldı.2. Vatan neden kutsaldır? Açıklayınız.

Cevap:

Vatan bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Vatanımızda doğar, büyür, çalışır ve ölürüz. Tüm yaşamımız vatanımızın daha iyi olmasını dileyerek ve bunun için çabalayarak geçer. Bir milleti millet yapan vatandır. Bu nedenle kutsaldır ve her zaman korunmaya layıktır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 53. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş deyimlerin anlamlarını tahmin ederek boş bırakılan yerlere yazınız. Tahminlerinizi deyimlerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.Cevap:

• Şerife Bacı kağnısıyla İnebolu’dan Kastamonu Kışlası’na doğru yol alıyordu.
Tahminim:
Gitmek.
Sözlük Anlamı: Bir yolda oldukça gitmiş, ilerlemiş olmak, yolda ilerlemek.

• Bazen de kuru bir soğuk, kağnıları çekmekte olan zayıf ineklerin, öküzlerin, atların ve kafilede yer alan kadınların nefeslerini kesiyordu.
Tahminim:
Yorgunluktan nefes alamamak.
Sözlük Anlamı: Güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak.

• O yorgan, askerlerimizin dört gözle beklediği mermilerin, silahların üzerinde duracak.
Tahminim: Heyecanla beklemek.
Sözlük Anlamı: Büyük bir istekle, özlemle, sabırsızlıkla beklemek.b) Yukarıdaki deyimlerin metne olan katkısını belirtiniz.

Cevap: Bu deyimler metindeki anlatımı güçlendirmiş ve zenginleştirmiştir. Anlaşılır olmasını ve estetik bir okuma yapmayı sağlamıştır.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metindeki olaylar ne zaman ve nerede geçmektedir?Cevap:1932 yılının Aralık ayında İnebolu-Kastamonu Kışlası arasında geçmektedir.

2. Şerife Bacı’nın kışın dondurucu soğuğunda bebeği ile beraber yolculuk yapmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Asker zor durumda olduğu ve kışlaya cephane gerektiği için yolculuk yapmıştı.

3. Şerife Bacı’nın kişilik özelliklerini belirtiniz.Cevap: Şerife Bacı; vatansever, fedakar, merhametli, akıllı, düşünceli ve anaç biriydi.

4. Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu insanı sadece düşmanla değil fakirlikle de mücadele etmiştir. Metinde bu durumu destekleyen ifadeleri belirtiniz.

Cevap: Şerife Bacı’nın öküzlere verecek saman olmaması ve askerden bir avuç saman istemesi, üzerine örtecek yorganı olmaması bu durumu göstermektedir.

5. Siz o dönemde yaşasaydınız vatanın kurtuluşu için ne yapardınız?Cevap: Ben de kağnılarla cepheye mermi taşır, askerlerin sağlığıyla ilgilenir ve cephede savaşırdım.

6. Şerife Bacı’nın yaptığı fedakârlık sizi nasıl etkiledi? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bu fedakarlık beni çok duygulandırdı. Bir insanın kendisinden önce vatanı ve bebeğini düşünmesi çok yüce bir his olmalı. Şerife Bacı gibi kahramanlara hep minnet duyuyoruz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 54. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

3. ETKİNLİK

a) Millî Mücadele Dönemi’nde halka moral vermek amacıyla Kastamonulu Zekiye Hanım’ın yaptığı konuşmanın bir bölümü verilmiştir. İnceleyiniz.b) Konuşma metnindeki duygu belirten ifadeleri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz… (şefkat ve merhamet)

… dinimiz ve istiklalimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek şehametle (cesaretle) öleceğiz. (cesaret)
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 55. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

c) Sınıfta sunmak üzere “vatanını seven bir öğrencinin sorumlulukları” konulu bir konuşma metni yazınız.

Cevap:

Saygıdeğer Öğretmenim Ve Sevgili Arkadaşlarım,

Hepimiz vatan toprağının daha iyi olmasını isteriz. Ancak istemekle olmaz, çalışmak gerek. Birer öğrenci olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Önceliklik görevimiz eğitime katılmaktır. Ne kadar eğitimli olursak vatana faydamız o kadar çok olur. Bu nedenle okula zamanında gelmek ve derslerimizle ilgilenmek hem bize hem vatana faydalıdır. Ayrıca öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak da çevremize faydalı olmamızı sağlar. Vatan sadece topraktan ibaret değildir. Vatanın manevi unsurlarını da korumalıyız. Dilimiz, tarihimiz, kültürümüz çok önemlidir ve korunmalıdır. Bu konuda hassas olmalıyız. Tüm bunlar dışında çevreci olmaya, doğayı korumaya özen göstermeliyiz. Şunu unutmamalıyız ki vatanı sevmek demek vatan için çalışmak demektir.

Teşekkür ederim.

d) Yazınızdaki anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri düzeltiniz. Konuşmanızı yapınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 56. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

e) Sunumunuzu aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 56. Sayfa Cevapları


4. ETKİNLİK

a) Aşağıda Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı şiirinden alınmış iki dörtlük bulunmaktadır. Şiiri okuyunuz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 57. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

b) Şiirden alınan kelimelerin hangi varlığa ya da kişiye ait olduğunu örnekteki gibi belirtiniz.

Cevap:

 • Süs: Göklere aittir.
 • Destan: Şairin sen diye hitap ettiği bayrağa aittir.
 • Gelinlik: Şairin kız kardeşine aittir.
 • Tarih: Bayrağa aittir.
 • Şeref: Şaire aittir.
 • Örtü: Şehide aittir.
 • Bayrak: Şaire aittir.
 • Şiir: Şaire aittir.

c) Yukarıdaki kelimelerin başka bir varlığa ait olduğunu hangi ekler yardımı ile anladınız? Aitlik bildiren bu ekleri örnekteki gibi ayırınız.

Cevap:

 • süsü: süs-ü
 • gelinliği: gelinlik -i
 • destanın: destan(ı)-n
 • örtüsü: örtü(s)-ü
 • bayrağım: bayrağ(ı)-m
 • tarihim: tarih(i)-m
 • şerefim: şeref(i)-m
 • şiirim: şiir(i)-m

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 58. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda “Mehmetçik” ile ilgili iki metin verilmiştir. Metinleri okuyunuz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

b) Aşağıdaki sosyal medya mesajını inceleyiniz. Mesajda bazı kelimelerin neden farklı renkte yazıldığını açıklayınız.

Cevap: Farklı yazılar şiire aittir. Alıntı olduğunu belirtmek için kırmızı renkte yazılmıştır.

c) Yukarıdaki sosyal medya paylaşımından ve 5. etkinlikteki metinlerden hareketle “Mehmetçik” konulu yazınızı sosyal medyada paylaşınız.

Cevap:

Her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçik sayesinde huzurla yaşıyoruz. Tarihimiz onların kahramanlıklarıyla dolup taşmıştır. Her zaman onlara minnet duyacak ve yanlarında olacağız.  Yahya Kemal de şu dizelerde Türk askerinin gücünü dile getirmiştir;

Bin atlı,akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Sarıkamış Harekâtı hakkında araştırma yaparak bilgi edininiz.

Cevap:

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde gerçekleşen muharebeler olup Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri taktik hatalarıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan ve 78 bin askerin şehit olduğu bir askeri girişimdir.

2. Kars, Erzurum ve Van illerinin yerini Türkiye haritasında bularak inceleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.