14 Eylül 2023, 10:52
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Malazgirt Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105 “Malazgirt ” Metni Cevapları MEB Yayınları 4. Tema ERDEMLER


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İyi bir insan hangi erdemlere sahip olmalıdır?

Cevap: İyi insan dürüst, güvenilir, yardımsever, bilge, alçak gönüllü, vatansever, koruyucu ve empati kurabilen biridir.

2. Sultan Alparslan hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

Alparslan  Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı olan Türk hükümdardır. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır.

İmparatorluğun kurucularından Çağrı Bey’in oğludur. Daha babasının sağlığında onunla bazı seferlere katıldı. Babasının ölümünden sonra Horasan’ın yönetimi Alparslan’ın eline geçti. Türk tarihinin büyük vezirlerinden Nizamülmülk’ü kendine vezir yaptı. Akrabalarının ayaklanmalarını bastırdıktan sonra, sınırlarını güvenlik altına aldı ve Bizans’a yöneldi.1071’de Malazgirt’i aldı ve Halep önlerine geldi. Alparslan ile imparatorun orduları Malazgirt ovasında karşılaştılar. Bu savaşı Alparslan kazandı ve Anadolu’nun kapıları kesin olarak Türklere açıldı. Alparslan ertesi yıl Karahanlılar üzerine yürüdü. Yolda fethettiği bir kalenin komutanı tarafından 42 yaşında öldürüldü.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 102. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Ardından kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

AZİM
Tahminim: Bir şeyi yapmayı çok isteme.
Sözlük Anlamı: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı:.
Cümlem: Azimle çalışırsan başarılı olabilirsin.İNAYET
Tahminim: İyilik.
Sözlük Anlamı: İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf:
Cümlem: İnayet sahibi bir insanla dost olurum.

İRADE
Tahminim: Karar verme, kararlı olma.
Sözlük Anlamı: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.
Cümlem: Güçlü iradesi sayesinde savaşı kazandı.

NASİP
Tahminim: Birinin payına düşen.
Sözlük Anlamı: Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey.
Cümlem: Nasip olursa yarın yola çıkacağım.

GADDARLIK
Tahminim: Kötülük.
Sözlük Anlamı: Başkalarına haksızlık etme, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranma.
Cümlem: Gaddarlık sana hiçbir şey kazandırmaz.BUDALALIK
Tahminim: Akıllı olmama.
Sözlük Anlamı: Akılsızlık.
Cümlem: Budalalık etme, okulu bırakma lütfen.

b) Öğrendiğiniz yeni kelimeleri ve anlamlarını kendi oluşturduğunuz sözlüğe yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 103. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Olaylar hangi dönemde geçmiştir? Metinden ve yaptığınız araştırmadan yola çıkarak yanıtlayınız.Cevap: Olaylar Malazgirt Zaferi’nin yaşandığı 1071 yılında geçmektedir. Çünküdiyaloglar bunu göstermektedir.

2. Olaylar nerede ve kimler arasında geçmektedir?

Cevap: Olaylar Alparslan’ın karargahında; Alparslan, subaylar, kumandanlar ve civar ilçe kişileri arasında geçmektedir.

3. Sultan Alparslan’ın halkı ile arasında nasıl bir bağ vardır? Açıklayınız.Cevap: Sultan Alparslan halkına karşı sevgi ve saygı duymaktadır. Onların çabalarını görmekte ve minnet duymaktadır. Onları her zaman takdir etmektedir.

4. R. Diyojenis niçin Alparslan’ın kendisini öldüreceğini düşünmüştür?

Cevap: Çünkü Diyojenis esir ettiği kişiyi öldürmeyi düşündüğü için Alparslan da bunu yapar sanmıştır.

5. Alparslan’ın kişilik özelliklerini belirtiniz.Cevap: Saygılı, insanları düşünen, merhametli, affedici, akıllı bir liderdir.

6. Siz Alparslan’ın yerinde olsaydınız R. Diyojenis’i affeder miydiniz? Niçin?

Cevap: Affederdim. Böylece Diyojenis insanlara benim gücümden ve merhametimden bahsederdi. Böylece havalı olurdum.


3. ETKİNLİK

a) Metne ait özellikleri örnekteki gibi işaretleyiniz.Cevap:

( ) Karşılıklı konuşmalardan oluşmuştur.
( ) Kahramanlar toplumun her kesiminden oluşabilir.
(  ) Gezilip görülen yerler anlatılır.
( ) Günlük konuşma dili kullanılmıştır.
( ) Tarihte yaşanmış bir olayı konu almaktadır.
(  ) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
( ) Sahnede canlandırılmak için yazılır.

b) Sahnede, seyirciler önünde canlandırılmak üzere yazılmış Malazgirt metninin türünü belirtiniz.

Cevap: Metin tiyatro türündedir.
4. ETKİNLİK

“Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.”
William SHAKESPEARE (Vilyım Şekspir)

Yukarıdaki cümleden hareketle tiyatronun izleyicisine neler kazandırdığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

Tiyatro sanatında insanların her türlü yaşam biçimine yer verilir. Görsel ve işitsel bir sanat olduğu için çok şey anlatabilir. Ayrıca anlıktır. Yani sanatın işleyişiyle izleyicinin onu izleme anı aynıdır. Dolayısıyla tiyatro insanı insana anlatan en güzel sanattır. Bir tiyatro eserinden ders çıkarılabilir veya insan günlük yaşamla ilgili pek çok şey öğrenebilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde varlıkları karşılayan adların altını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap:

• Romanos Diyojenis olduğuna emin misiniz?
• Eminim imparatorluk tacı başındaydı.
• Sultanım, Tahir oğlu Şazi’nin esir ettiğini biliyorum.

b) Siz de Malazgirt adlı metinden canlı ve cansız varlık adlarına örnekler bulup aşağıya yazınız.

Cevap:

Canlı Varlık Adları: Sultan Alparslan, ihtiyar, kumandanlar, subaylar, kraliçe

Cansız Varlık Adları: ödev, dinar, zincir, karargah

c) Aşağıdaki altı çizili isimleri çıkardığımızda cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olur?

Cevap:

Roman Diyojenis size ne yapacağımı sanıyorsunuz?
• Ulu Tanrı onu esir etmeyi arkadaşlarımla bana nasip etti.
• Hepinize ben de sevgilerimi sunarım.

Cevap: Bu isimleri çıkardığımızda cümlede bahsedilen varlık anlaşılamamaktadır. Bahsedilen şey ortadan kalkmaktadır. Anlam bozukluğu ve mantık hatası olmaktadır.


6. ETKİNLİK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak askerleri için hazırladığı konuşma metnini okuyunuz. Okuduğunuz metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Metinde Atatürk kimlere seslenmektedir?

Cevap: Atatürk Türk toprağında şehit olan yabancı askerlere seslenmektedir.

2. Metinden hareketle Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Atatürk affedici, merhametli, düşünceli, barış yanlısı, alçak gönüllü bir komutandır.

3. Okuduğunuz iki farklı metinden hareketle Malazgirt’in kahramanı Alparslan ile Kurtuluş Savaşı’nın önderi Atatürk’ün ortak yönlerini belirleyiniz.

Cevap: İkisinin ortak yanı barış yanlısı olmaları ve merhametli olmalarıdır. Kin tutarak yaşamamışlardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. ETKİNLİK

”Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir.”
Victor Hugo (Viktor Hügo)

Yukarıdaki cümleden yola çıkarak “affetmek” konulu tiyatro metnini öğretmeninizin yönlendirmesiyle grup olarak yazınız.

Cevap:

AFFETMEK

Öğretmen: Neden arkadaşınızın kalemini sakladınız?

Ali: Çünkü bize kitabını vermedi öğretmenim.

Öğretmen: Senden kitap mı istediler?

Ayşe: Benden öykü kitabımı istediler. Ben de vermek istemedim. O yüzden kalemimi aldılar ve sakladılar.

Öğretmen: Kimler sakladı?

Ayşe: Ali, Hakan ve Merve.

Öğretmen: Paylaşımcı olmak güzeldir. Ancak arkadaşınız size bir eşyasını vermek zorunda değil. Kalemini sakladığınız için size ceza vermemiz gerekiyor.

Ayşe: Öğretmenim, arkadaşlarım yanlış yaptı. Ancak ceza almaları beni üzer. Lütfen onları affedin.

Öğretmen: Ne kadar iyi yüreklisin. Peki, madem öyle diyorsun. En azından özür dileyin.

Ali, Hakan ve Merve: Özür dileriz Ayşe.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vicdan”, “ön yargı” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.

Cevap:

Vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Ön Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Tema Değerlendirme Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.