13 Eylül 2023, 11:37
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Mustafa Kemal Zafer Yolunda Metni Cevapları


6. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47-48-49 “Mustafa Kemal Zafer Yolunda” Metni Cevapları MEB Yayınları 2. Tema MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 44. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Atatürk’ün askerî kişiliği ile ilgili topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Atatürk, askerlik mesleği gereği bir savaş adamıdır. Savaş yeteneği de çok üstündür. Deneyimlidir.  Böyle olmakla beraber, o hiçbir zaman savaşı sevmemiş, ulusunun ve insanlığın mutluluğuna giden kutlu yolda uğraş veren samimi bir dostluk ve barış önderi olmuştur.Atatürk, askerî eğitim alanına da yeni esaslar ve uygulamalar getirmiştir. Söz gelimi, bugün askerlikte, komutanların “Merhaba Asker!” hitabıyla tören birliklerini selamlama biçimi, Atatürk’ün askerî eğitime getirdiği yeniliklerden sadece birisidir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 47. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Metinden hareketle bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra kelimelerin sözlükteki anlamlarına bakarak tahmin ettiğiniz anlamlarla karşılaştırınız.

Cevap:AJAN
Tahminim: Gizlice bir yere giren kimse.
Sözlük Anlamı: Casus.

KAMPÇI
Tahminim: Doğada kalan kişi.
Sözlük Anlamı: Kamp kuran, kampta kalan kimse.

İSTİHKAM
Tahminim: Belirli bir yer.
Sözlük Anlamı: Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer.

ÜNİFORMA
Tahminim: Resmi işlerde giyilen kıyafet.
Sözlük Anlamı: Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi.DİZE GETİRMEK
Tahminim: İstediğini yaptırmak.
Sözlük Anlamı: Kendisine karşı geleni yenerek buyruğuna uyacak duruma getirmek.

NASİP EYLEMEK
Tahminim: Bir işin olması.
Sözlük Anlamı: Olanak vermek.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?Cevap: Olaylar Afyon, Eskişehir ve Dumlupınar’da 26-30 Ağustos 1922 tarihinde geçmektedir.

2. Bazı paşalar ordunun savunmada kalmasını niçin isterler?

Cevap: Türkiye’nin varı yoğu bu orduydu ve yenilirse her şey biterdi. Bu yüzden savunmada kalmak istediler.

3. Mustafa Kemal’in askerî dehasını metinden örnekler vererek anlatınız.Cevap: Mustafa Kemal, bu savaşta askerlik sanatının en ince kurallarını uyguladı. Asker birliklerini gizlice kuzeyden güneye çekti. Askerler geceleri yürüyor; gündüzleri köylerde, ağaçlıklarda, fundalıklarda saklanıyorlardı. Öyle ustaca saklanıyorlardı ki Yunan keşif uçakları onları göremiyordu.

4. Zübeyde Hanım’ın kişilik özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Oğlunu çok iyi tanıyan ve seven bir annedir. Aynı zamanda vatanseverdir. Oğlunun eğitimine güvenmektedir. İnançlıdır ve dua etmektedir.

5. Metindeki hangi karaktere hangi soruyu sormak isterdiniz?Cevap: Mustafa Kemal Paşa’ya askeri dehasının kaynağını sormak isterdim?

6. Yunan bayrağını yerden kaldırması Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

Cevap: Mustafa Kemal’in barış yanlısı olduğunu, her millete ve bayrağa saygılı olduğunu ve affedici olduğunu göstermektedir.


3. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.Cevap:

Olay: Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

Mekan: Afyon, Eskişehir ve Dumlupınar

Zaman: 26-30 Ağustos 1922Şahıs ve Varlık Kadrosu: Mustafa Kemal, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal’in silah arkadaşları

Anlatıcı: 3. tekil kişi (Hakim anlatıcı)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 48. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

4. ETKİNLİK

30 Ağustos’ta Aslıhanlar ve Dumlupınar civarında yapılan savaşa Başkomutanlık Meydan Muharebesi denmiştir. Bunun sebebini metinden örneklendirmeler yaparak aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır.
5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ilgi ve çoğul eki almış kelimeleri bulunuz. Örnekteki gibi ekin türünü belirtiniz.

Cevap:

“Basında, Gazi’nin Çankaya’da bir çay şöleni vereceğine dair haberler çıktı. Nöbetçiler, Çankaya’da kuş uçurtmuyorlardı. Mustafa Kemal annesinin ellerini öptü, yanından ayrıldı. Zübeyde Hanım’ın içi rahat değildi.”

  • Gazi’nin ⟶ -nin (ilgi eki)
  • Haberler ⟶ -ler (çoğul eki)
  • Nöbetçiler ⟶ -ler (çoğul eki)
  • Zübeyde Hanım’ın ⟶ -ın (ilgi eki)

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen söz sanatlarını (benzetme, abartma) bulunuz. İlgili boşluğa bulduğunuz söz sanatını yazınız.

Cevap:

• Gün doğarken gök gürlemesini andıran bir ses ortalığı sarstı. (………benzetme……….)
• Nöbetçiler, Çankaya’da kuş uçurtmuyorlardı. (…………abartma………..)
• Askerler ok gibi yerinden fırladılar. (………benzetme……………)

b) Siz de abartma ve benzetme sanatının kullanıldığı iki cümle yazınız.

Cevap:

  • Boncuk gibi gözleriyle bana baktı.
  • Dağları oynatacak kadar büyük bir çığlık attı.

7. ETKİNLİK

“Bir milletin onurunu simgeleyen bayrağa karşı saygımız vardır.” cümlesinde bayrağın onuru simgelemesi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Yani bir milletin varlığını gösteren unsurlardan biridir. Her toplum bayrak için savaşır. Bu yüzden bayrak onuru simgeler. Bayrağımızın hep yükseklerde dalgalanmasını, yere inmemesini isteriz. Bu bize özgü değildir, her ülke kendi bayrağı için aynı şeyi ister.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 49. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

8. ETKİNLİK

Atatürk’ün silah arkadaşlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz kişi ile ilgili bilgileri düzenleyip aşağıdaki boşluğa yazınız. Kişi ile ilgili görseli noktalı bölüme yapıştırınız.

Cevap:

kazım karabekir paşa

Cevap:

KAZIM KARABEKİR 

Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanlarından biri olan Kazım Karabekir Harp Akademisi‘ni sınıf birincisi olarak bitirdi. Sırp ve Bulgar çetecilerine karşı gösterdiği başarından dolayı Kolağası rütbesine yükseltildi.

Balkan Savaşı sırasında esir düştü, ancak yapılan anlaşmayla serbest bırakıldı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale Cephesi‘nde görevlendirildi. Burada büyük başarılara imza attı ve rütbesi Albaylığa yükseltildi. 1919 görevi sırasında Anadolu’daki toprakları Ermenilerin işgalinden kurtarma başarısını gösterdi. Bunun üzerine Korgeneral rütbesine yükseltildi.

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte TBMM’de Edirne Milletvekili olarak görev yapmaya başladı. 1923 yılında göstermiş olduğu başarılarından dolayı İstiklal Madalyası verildi. Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap:

Şerife Bacı: İnebolu’daki cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde, çocuğu ve kağnısıyla, zorlu kış şartlarına rağmen canla başla görev aldı. Şerife Bacı; cephanelerin ıslanmaması için battaniyesini cephaneye saran, bir yandan da bebeğinin de donmaması için çaba gösteren bir kahramandır.

Halide Edip Adıvar: Kurtuluş Savaşı sırasında bizzat cephede Mustafa Kemal’in yanında yer alan Halide Edip Adıvar, asker olmamasına rağmen rütbe almış, ardından gösterdiği başarılar sebebiyle “Savaş Kahramanı” sayılmıştır. İstanbul halkını ülke işgaline karşı harekete geçirmek için ateşli konuşmalar yapmıştır.

Halime Çavuş: Kurtuluş Savaşı’nda erkek kılığına girmiş, saçını kazıtmış, kimseye de kadın olduğunu söylememiştir. Mühimmat taşımada görev alan Halime Çavuş, düşmanın ateş açması sonucu ayağından sakatlanmıştır.

Nezahat Onbaşı: Daha dokuz yaşındayken babası ile birlikte cepheyle tanıştı; 12 yaşına kadar üç yıl boyunca cephelerde babası ile birlikte mücadele etti. Geyve Savaşı, Konya İsyanı, I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya ve Gediz Muhaberelerinde görev aldı.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bu Vatan Kimin? Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.