14 Eylül 2023, 15:59
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Otobüs Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-231-232-233-234-235 “Otobüs” Metni Cevapları MEB Yayınları 8. Tema İLETİŞİM


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 230. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlk görüşte hakkında yanlış düşüncelere kapıldığınız insanlar oldu mu? Olduysa düşüncelerinizdeki değişikliği arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Bir keresinde evimize babamın bir arkadaşı gelmişti. Bu kişi eşofman giyiyordu ev hep şakalaşarak konuşuyordu. Bu nedenle onun mesleği olmayan ve zamanını hep boş gezerek geçiren biri olduğunu sanmıştım. Ancak sonradan İsviçre’de bir şirkette mühendis olarak çalıştığını ve buraya tatil için geldiğini öğrendim. O zaman çok şaşırmıştım çünkü önemli insanların hep takım elbise giydiğini sanırdım.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 233. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak birer cümlede kullanınız.

Cevap:

mintan: Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.
Cümlem: Mintanını çıkarmadan uyumaya gitti.taşra: Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi.
Cümlem: O diğerleri gibi taşradan gelmemişti.

vilayet: İl.
Cümlem: Vilayete giden bir tren bulmak zor olmadı.

başşehir: Başkent.
Cümlem: Başşehir seçmek için bazı kriterler belirlemek gerekir.

müstahak: Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.
Cümlem: Bu yaşadıkların sana müstahak, daha fazlasını hak ediyorsun!sefil: Sefalet çeken, yoksul.
Cümlem: Sefil yaşamına geri dönmenin üzüntüsüyle ağlamaya başladı.

klakson: Korna.
Cümlem: Bu klaksonu istemeden bozdum.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Cemal ağabeyin Ankara’ya gitme sebebi nedir?Cevap: Gitme sebebi Ankara’da üniversite okuyan çocuğunu görmektir.

2. Cemal ağabey Ankara’da neden sıkıntı yaşıyor?

Cevap: Ankara’da ulaşımı nasıl kullanacağını bilmemesi ve otobüse binmesi konusunda sıkıntı yaşıyor.

3. Cemal ağabeye Ankara’da garip gelen şeyler nelerdir? Metinden örnek cümleler vererek açıklayınız.Cevap: Otobüsün durup kalkması, kimsenin birbirini tanımaması ve trafiğin karışık olması Cemal ağabeye garip gelen şeylerdir.

4. Cemal ağabey, hastanede karşısında delikanlıyı görünce hangi duyguyu yaşamış olabilir? Siz bunu hangi hareketinden anlıyorsunuz?

Cevap: Cemal ağabey utanma duygusunu yaşamış olabilir. Bunu gözlerinden yaş akmasından anlıyorum.

5. Siz Cemal ağabeyin yerinde olsaydınız onu hastaneye götüren delikanlıya neler söylemek isterdiniz?Cevap: O delikanlıya beni hastaneye getirdiği için teşekkür ederdim.

6. Sizin de benzer duyguları yaşadığınız bir olay var ise arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben de bazen insanların konuşmasından kaba olduklarını düşünüyorum. Ancak daha sonra aslında aslında iyi kalpli olduklarını, sadece yorgunluktan öyle konuştuklarını anlıyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

3. ETKİNLİK

Metinde geçen olayları boş bırakılan yere özetleyiniz.Cevap:

Cemal ağabey üniversitede okuyan çocuğunu görmek için Ankara’ya geldi. Burada otobüse bindi. Otobüsün devamlı durup kalkmasını garip buldu. Bu yüzden bir gence sebebini sordu ancak genç ona kaba bir cevap verdi. Bir süre sora trafik sıkışıklığı ve havasızlık Cemal ağabeyi kötü hissettirdi. Bunaldı ve inmek istedi. Yanındaki genç onu hastaneye götürdü. Cemal ağabey gözlerini açtığında karşısında kaba konuşan genci görünce çok duygulandı ve ön yargılı düşündüğü için utandı.


4. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap:Olay: Cemal ağabeyin Ankara’da otobüste yaşadıkları

Yer: Ankara (Otobüs, hastane)

Zaman: Cemal ağabeyin Ankara’ya geldiği gün

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Cemal ağabey, delikanlı, doktorAnlatıcı: Üçüncü kişi


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin cümleye kattığı anlamı parantez içine yazınız.

Cevap:

Of! Buralara gelmez olaydım. (Bıkkınlık )
Hey, açın kapıları! İnmek istiyorum. (Seslenme)
Ah köyüm ah! Keşke orada olsaydım şimdi. (Özlem)
Aaa! Demek beni hastaneye getiren sendin. (Şaşkınlık)
• Daha önce Ankara’ya gelmemek benim suçum. Vah bana! (Acıma)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 235. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

6. ETKİNLİK

Ön yargılı olmanın nedenleri ile ilgili araştırmanızdan hareketle “ön yargılı olma“ konulu konuşmanızı yapınız.

Cevap:

Ön yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, peşin bir karara varmış olmadır. Ön yargı olumlu veya olumsuz olabilir ancak genellikle olumsuzdur. İnsanların ön yargılı olmalarının temel sebebi basmakalıp düşünceler ve genellemelerdir. Örneğin, birkaç kez zengin kişinin şımarık olduğunu gördüysek tüm zenginlerin şımarık olduğunu düşünmeye başlarız. Bu bir ön yargıdır. Ön yargının başka sebepleri de kültür, gelenekler ve inançlardır. Bu kavramlar insanlara belirli düşünceler aşılar. Bu düşünceler de başkalarına karşı ön yargılı davranmaya sebep olabilir. Ayrıca rekabet, şehirleşme, gruplaşma ve sosyal medya da ön yargıya neden olur.  Ön yargının olduğu yerde insanlar birbirini tanımaktan kaçınır. Bu nedenle ön yargılarımızdan kurtulmalı, gözlemci olmalı ve insanları tanımaya çalışmalıyız.


7. ETKİNLİK

İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Düşüncelerinizi günlük hayattan örnekler vererek yazınız.

Cevap:

İnsanlarla iletişim kurarken öncelikle karşımızdaki kişiye saygı göstermeli ve onu dinlemeliyiz. Etkili ve saygılı bir dinleyici olursak karşımızdaki ona değer verdiğimizi anlar ve o da bizi saygıyla dinler. Örneğin, karşımızdaki kişi konuşurken onun sözünü kesersek kendisini ifade etmesine izin vermemiş oluruz. Bu durum onun sözlerini önemsemediğimiz anlamına gelir ve saygısızlık yapmış oluruz.

İletişim kurarken ses tonumuzu doğru ayarlamalı ve anlamlı cümleler kurmalıyız. Söylediklerimizin daha etkili olması için beden dilini kullanmaya özen göstermeliyiz. Karşımızdaki kişiye karşı hoşgörülü olmalı ve nezaket kurallarına uymaktan kaçınmamalıyız.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. El sanatlarının iletişimdeki rolünü araştırınız.

Cevap:

İletişim sadece sözlü olmaz. Sözsüz iletişim de vardır. El sanatları sözsüz iletişim kurmada önemli bir yere sahiptir. Çünkü, el sanatları yapan kişinin ve yapıldığı yörenin izlerini taşır. Yani bazı görsel kodlar içerir. Bir el sanatının biçimi ve rengi birçok anlam ifade edebilir. Mesela tarım toplumlarında el sanatları tarımla ilgilidir. Maden toplumlarında ise çeşitli takılar ve süs eşyaları yaygındır. Bunun yanında renklerin de toplumlar için anlamı vardır. Yeşil bereketi, pembe sevgiyi, beyaz içtenliği simgeler. Yani el sanatlarının rengi de biçimi gibi pek çok anlam içerir. Anlam içeren her şey iletişim unsurudur.

2. Evinizdeki el dokuması kilim, yazma ya da dantellerin üzerindeki şekilleri inceleyerek, bu şekillerin anlamlarını araştırınız.

Cevap:

Bereket Motifi: Bereket ve bolluğu temsil eder.

Bereket Motifi

Küpe Motifi: Evlenme isteğini ifade eder.

Küpe Motifi

Koçboynuzu Motifi: Aile birliğini temsil eder.

Koçboynuzu Motifi

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bir Boyacı İle Konuştum Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.