14 Eylül 2023, 16:04
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Oya Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-237-238-239-240-241 “Oya” Metni Cevapları MEB Yayınları 8. Tema İLETİŞİM


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. El sanatları ve iletişim konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

İletişim sadece sözlü olmaz. Sözsüz iletişim de vardır. El sanatları sözsüz iletişim kurmada önemli bir yere sahiptir. Çünkü, el sanatları yapan kişinin ve yapıldığı yörenin izlerini taşır. Yani bazı görsel kodlar içerir. Bir el sanatının biçimi ve rengi birçok anlam ifade edebilir. Mesela tarım toplumlarında el sanatları tarımla ilgilidir. Maden toplumlarında ise çeşitli takılar ve süs eşyaları yaygındır. Bunun yanında renklerin de toplumlar için anlamı vardır. Yeşil bereketi, pembe sevgiyi, beyaz içtenliği simgeler. Yani el sanatlarının rengi de biçimi gibi pek çok anlam içerir. Anlam içeren her şey iletişim unsurudur.2. El dokuması ürünler ile ilgili edindiğiniz bilgileri paylaşınız.

Cevap:

Bereket Motifi: Bereket ve bolluğu temsil eder.Bereket Motifi

Küpe Motifi: Evlenme isteğini ifade eder.

Küpe Motifi

Koçboynuzu Motifi: Aile birliğini temsil eder.Koçboynuzu Motifi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 238. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırınız.

Cevap:

arkeolojik: Kazı bilimsel.
etnolojik: Irk bilimsel.
gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.
görenek: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı.
kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.
mitolojik: Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait.
2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.

Cevap: Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik üç boyutlu olması ve bir dikiş iğnesi ile örülmesidir.

2. Oyanın Anadolu’da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.Cevap: Oyalar yüzyıllardır, Anadolu’da okuma yazma oranları düşük, haberleşme araçlarından yararlanamayan kadınların bir çeşit iletişim aracı olmuştur. Tüm yaşam boyunca duygularını, gizlerini, inançlarını, mutluluklarını oya denilen
bu yapma çiçekle dile getirirler.

3. Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.

Cevap: Coğrafi bölge, bitki örtüsü, yörenin inançları, gelenekleri,  görenekleri, oyayı ören kadının yaşı, oyanın kullanım amacı gibi konular oya motiflerinde yöresel değişikliklere neden olmuştur.

4. Çiçek motifleri, oya sanatında niçin daha çok tercih edilmektedir?Cevap: Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir. Bunun nedeni ise çiçeklerin özünde bulunan veya bulunduğu varsayılan doğal güçlerdir. Eski çağlarda birçok boya, ilaç, zehir, çiçeklerden yapılmıştır. Kadın ile çiçek yüzyıllardır hep iç içe olmuştur.

5. Sizce, sözsüz bir iletişim örneği olan oya, duyguları anlatmada yeterli midir? Niçin?

Cevap: Bence yeterli değildir. Çünkü oya motifleri belirli duyguları anlatabilir ancak bunları açıklayamaz. İnsanlar sadece duygu durumunu belirtmez, aynı zamanda duygularının kaynağı hakkında açıklama yapmak ister. Oya ile bunu yapmak mümkün olmaz.

6. Sözsüz iletişim, oya dışında başka hangi yollarla sağlanabilir?Cevap: Jestler, mimikler, yüz ifadeleri, beden duruşu, beden dili ve heykel, resim gibi sanatlar sözsüz iletişim sağlamada kullanılır.

7. Oya yapıyor olsaydınız hangi duyguyu, hangi motifle, kime anlatmak isterdiniz?

Cevap: Oya yapsaydım çiçek motifiyle sevinç duygusunu anlatmak isterdim. Bu oyayı anneme hediye ederdim.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu belirleyerek aşağıya yere yazınız.Cevap: Oya sanatının iletişimdeki rolü


4. ETKİNLİK

Çevrenizde gözlemlediğiniz sözsüz iletişim türlerinden örnekler veriniz.

Cevap:

CEVAP: Jest, mimik, göz kontağı, beden dili gibi unsurlar sözsüz iletişimde önemlidir. Örneğin; birini onaylamak için başımızı sallarız. Birini dinlediğimizi belli etmek için göz teması kurarız. Birine sarılmak istediğimizde kollarımızı iki yana açarız. Sıkıldığımız zaman vücudumuzu dik tutmakta zorlanırız ve omzumuz düşer. Yorulduğumuzda elimizi alnımıza dayarız. Kızdığımızda kaşlarımızı çatarız.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları işaretleyiniz.

Cevap:

(  ) Oya, iletişim kurmak için yapılan bir örgü türüdür.
( ) Oya, yıllar boyu tükenmeden devam edebilecek bir sanat türüdür.
(  ) El sanatlarının her dalında eşim Güran Erbek ile araştırmalar yaptık.
(  ) Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Pandomim nedir? Pandomim sanatçısı, seyirci ile nasıl iletişim kurar?

Cevap:

Pandomim, insan düşüncelerinin ve duygularının müzik ve eşya kullanımı ile gerek dans gerek beden dili vasıtasıyla anlatmaya yönelik sözsüz oyundur. Pandomim sanatında sanatçı, sözlü iletişim kullanmadan beden dili ile tüm duygu ve düşünceleri izleyiciye aktarmaktadır.

2. Pandomim sanatı ile oya sanatının benzer yönleri nelerdir?

Cevap: İkisi de sözsüz iletişimde kullanılan sanatlardır. Oya el sanatı iken pandomim sahne sanatıdır.

3. Sizce, seyirci ile iletişim kurma konusunda hangi sanat dalı daha etkilidir? Niçin?

Cevap: Bence pandomim daha etkilidir. Çünkü oya sanatında sadece motifler ve renkler ile iletişim sağlanır. Ancak pandomim sanatında beden dili, jest ve mimikler kullanılır ve daha etkili olur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 240. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki cümleleri uygun neden-sonuç ifadeleri ile örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

• Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir çünkü çiçeklerin özünde doğal güçler olduğuna inanılır.
• İç Anadolu’da portakal oyası olmaz çünkü kurak ve yüksek yerlerde portakal yetişmediğinden portakala ait oyalar yoktur.
• Genç kız, yakasına ya da saçına gül takar çünkü bu gül “Evlilik çağındayım.” demektir.


8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görseli uyumlu mudur? Niçin?

Cevap:

Uyumlu değildir. Metinde Van kedisinden bahsedilmiştir. Ancak görselde Van kedisi değil, başka bir kedi vardır. Van kedilerinin bir gözü mavi, bir gözü yeşil olmaktadır.

b) Haber metninin görselini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız? Söyleyiniz.

Cevap:

Ben Van kedisi resmi kullanırdım. Böylece uyumlu olurdu.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak yazınız.

Cevap:

• Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.
• Kadın ile çiçek yüzyıllardır hep iç içe olmuştur.
Oh! Nihayet gül oyası yapmayı da öğrendim.
• Yeter ki hâlâ onu yapabilen bir Anadolu kızı olsun.
• Bu örneklerde görüldüğü gibi gül, iletişimi sözsüz olarak sağlamıştır.
• Nergis oya Anadolu’da üzüntüyü simgelemek için kullanılır.

Edat: gibi, için

Bağlaç: veya, ile, ki

Ünlem: Oh!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

10. ETKİNLİK

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” sözünden hareketle insan-hayvan iletişimini konu alan bir hikâye yazınız.

Cevap:

YAVRU KÖPEK

Beril ve ailesi bir apartmanın üçüncü katında oturuyordu. Bir gün ders çalışırken bir köpeğin çığlıklarını duydu. Camdan dışarı baktığında birkaç çocuğun yavru bir köpeği korkutmaya çalıştığını gördü. Yavru köpek havlayıp ağlıyor, kaçmaya çalışıyordu.

Beril hemen aşağı indi. Çocuklara kızdı ve onları evlerine gönderdi. Yavru köpeğe evden getirdiği suyu verdi. Köpek sakinleşince başını okşadı ve kucağına alıp eve götürdü. Annesi ve babası ertesi gün köpeği veteriner hekime götürdüler. Beril okuldan geldiğinde yavru köpeği temiz ve huzurlu buldu. Ona mamasını verdi ve oyunlar oynadı. Akşam üzeri onu bahçede gezdirdi. Yavru köpek çok mutluydu ancak çocukların onu korkuttuğu yere yaklaşınca yine havlamaya başladı. Beril hemen başını okşadı ve onu sakinleştirdi.

Beril sınavdan kötü not aldığı bir gün eve ağlayarak geldi. O zaman yavru köpek koşarak ona sarıldı. Beril buna inanamadı, çünkü ilk kez böyle yaptığını görüyordu. Daha sonra köpekçik küçük bir topu Beril’in eline koydu. Onunla oynamak istiyordu. Beril’in ağlaması hemen sona erdi ve köpekle oynamaya başladı. Belli ki Beril’in köpeği mutlu ettiği gibi köpek de onu mutlu ediyordu. Bundan sonra hep en iyi dost oldular.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Televizyonu fazla izlemenin; tablet, telefon ve bilgisayarda gereğinden fazla vakit geçirmenin zararlarını araştırınız.

Cevap:

Teknolojik cihazlarla çok fazla vakit geçiren kişilerde hem fiziksel hem de ruhsal hastalıklar artmaktadır. Bilgisayar ve televizyon karşısında çok kalan insanlarda bel ve boyun ağrıları ile çeşitli göz hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Tablet ve telefon kullanarak çok zaman geçiren insanlar sosyal yaşamdan uzaklaşmakta ve sanal alemi gereğinden fazla önemsemektedir. Ayrıca bu cihazları her gün ve uzun saatler kullanan insanlar zamanla bu cihazlar olmadan rahat edememeye başlar. Yani teknoloji bağımlılığı ortaya çıkar. İnsanlar sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmez ve işlerini sürekli erteler.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Otobüs Metni Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


27 Mayıs 2024, 00:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.