14 Eylül 2023, 15:12
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Üç Boyutlu Yazıcılarla Çizimler Gerçeğe Dönüşüyor Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 “Üç Boyutlu Yazıcılarla Çizimler Gerçeğe Dönüşüyor” Metni Cevapları MEB Yayınları 7. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Üç boyutlu yazıcı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, bir çok farklı malzemeyi kullanarak üç boyut modeli katmanlarına ayırıp, tasarlanan modeli gerçek bir ürün olarak ortaya çıkarır. Üç boyutlu bilgisayar çizimleriyle ya da internetten indirilen 3D yazıcı programlarla çıktı almak mümkün. Yani tasarladığınız, düşlediğiniz herhangi bir ürüne 3D yazıcı sayesinde dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz.



3D yazıcı teknolojisinde ihtiyaç duyulan donanımlar; bilgisayar çizimi, malzeme yığma özelliğine sahip üç boyutlu yazıcı ve ham madde. Ayrıca farklı bir çok malzeme kullanılabildiği gibi ham madde gereksiniminin ve fire miktarının kullanılan diğer klasik yöntemlere göre daha az olduğu bilinmekte.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 194. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı sözcükler bulmacada soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak anlamlarını sözlükten araştırınız.

model, yazılım, seramik, eriyik, sanal, prototip, lazer, yazıcı, program, somut



Cevap:

Kelime Bulmaca


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Üç boyutlu yazıcılar ne işe yarar?



Cevap:  Üç boyutlu yazıcılar, üç boyutlu tasarım yapmayı sağlayan programlarla bilgisayarda sanal olarak tasarlanan nesneleri, elle tutulabilir, kullanılabilir somut ürünlere dönüştürür.

2. Üç boyutlu yazıcı ile klasik yazıcı arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Klasik yazıcı yazıları ve görselleri kağıda aktarır; üç boyutlu yazıcı ise bilgisayarda çizdiğimiz pek çok şeyi üç boyutlu gerçek nesnelere dönüştürür.

3. Üç boyutlu yazıcıda ürünleri tasarlamak için hangi yardımcı araçlar kullanılır?



Cevap: Çubuk ya da tel biçimindeki plastik malzeme, sıcak baskı ucu, toz hâlinde bulunan metal, seramik, cam gibi çeşitli malzemeler kullanılır.

4. Üç boyutlu yazıcılar hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap: Mimari, sağlık, uzay teknolojileri, otomotiv, sanat gibi alanlarda kullanılır.

5. Siz de üç boyutlu yazıcılar ile üretilebilecek ürünlere örnekler veriniz.



Cevap: Üç boyutlu yazıcılar ile giysi, saat, bileklik, hediyelik eşya, ev dekorasyon eşyaları gibi ürünler elde edilebilir.


3. ETKİNLİK

Arkadaşlarınıza sormak üzere metinle ilgili üç soru hazırlayarak boş bırakılan yere yazınız.

Cevap:



  1. Üç boyutlu yazıcıyı kim icat etmiş?
  2. Üç boyutlu yazıcı ile üretilen ilk nesne nedir?
  3. Üç boyutlu yazıcıların sağladığı kolaylıklar nelerdir?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 195. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

4. ETKİNLİK

a) “NASA” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

NASA, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı ve araştırmalarından çalışmalarını yürüten dünyanın en tanınmış kurumlarından birisidir.

NASA, cesur, becerikli ve çok iyi eğitilmiş astronotların yanı sıra, kozmosu keşfedebilecek uzay aracı yaratan seçkin bilim insanlarının ve mühendislerin çalıştığı bir yer oldu.



NASA’da çalışanlar NASA’nın misyonunu gerçekleştirmek, insanların yeni teknolojiler geliştirmelerini, inşa etmelerini, uzay aracı bileşenlerini monte etmelerini, test etmelerini, astronotları ve pilotları eğitmelerini ve görev destek hizmetleri sunmak gibi görevlere sahiptirler.  NASA ayrıca, ABD genelinde binlerce bilim insanının araştırmasına fon sağlar.

b) Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. NASA, 3D yazıcıları ile ilgili araştırmaları hangi amaçla destekliyor?

Cevap: Uzay teknolojileri ve uzay yolculuklarından kullanmak için destekliyor.



2. NASA’nın “Gelişmiş Yiyecek Teknolojisi Programı” neyi hedefliyor?

Cevap: Program, uzay ekibini minimum zamanda güvenlik, ulaşılabilirlik, çeşitlilik ve besin istikrarı özellikleri taşıyan kumanyayla buluşturacak yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

3. Siz uzay araştırmalarına 3D yazıcılarını kullanarak hangi alanda katkıda bulunmak isterdiniz?

Cevap: Ben uzay araştırmalarına 3D yazıcılar kullanarak astronot kıyafetleri için çeşitli malzemeler yaparak ve onları geliştirerek katkıda bulunmak isterdim.



4. “Üç Boyutlu Yazıcılarla Çizimler Gerçeğe Dönüşüyor” adlı metin ile yukarıdaki metni konu açısından karşılaştırınız.

Cevap: İlk metin üç boyutlu yazıcıların tanımını, nasıl çalıştığını ve hangi alanlarda kullandığını anlatıyordu. İkinci metinde ise bu yazıcıların NASA’daki kullanım amaçları anlatılmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 196. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

Cevap:

( K ) Bir nesnenin kopyası yapılmak isteniyorsa o nesnenin görüntüsü üç boyutlu yazıcılarla bilgisayar ortamına aktarılır.
( N ) Teknolojide yaşanan gelişmeler yazıcılar ile ilgili algıyı değiştirdi.
( A ) Hull, tasarlanan bir ürünün ilk örneğini üretmede harcanan zamanı kısaltmak için bu fikri geliştirmiş.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü yorumlayarak görüşlerinizi yazınız.

Cevap:

Karikatürde üç astronot uzay aracına bağlı bir şekilde uzayla buluşmuştur. Arkalarında Mars (Kızıl Gezegen) bulunmaktadır. Birisi bu anın fotoğrafını çekmektedir. Günümüzde insanların Mars’a gitmesi fikri önemli bir uzay araştırmasıdır. Astronotların mutluluğunu görebiliyoruz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 197. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen örnekteki gibi bulduğunuz edatların altını çiziniz.

Cevap:

• Hull, harcanan uzun zamanı kısaltmak için bu fikri geliştirmiş.
• Her teknoloji için ayrı yazıcılar vardır.
• Örnek modeller ya da parçalar üretmede kolaylık sağlama gibi önemli üstünlükleri var.
• Yazıcıda üretilen nesneye göre öncelikle üç boyutlu çizim yapılması gerekiyor.
• Bunun için çeşitli bilgisayar programları kullanılıyor.


8. ETKİNLİK

Sizce, gelişen teknolojiyle birlikte, yakın gelecekte hangi alanlarda gelişmeler yaşanacak ve bunların insanlığa katkısı nasıl olacak? Düşüncelerinizi anlatan kısa bir konuşma yapınız.

Cevap:

Yakın gelecekte özellikle yapay zekada önemli gelişmeler olacak. Bu durum robotların akıllı varlıklar olacağı anlamına gelir. Böyle olduğunda robotlar doktorumuz, öğretmenimiz veya arkadaşımız olacak. Bazı ülkelerin sorunu olan ulaşım ve ulaşımda zaman kaybı sorunu çözülecektir. Süper hızlı trenler veya uçan araçların artması mümkün olacaktır. En önemli gelişme ise Mars gezegeninin keşfi olacaktır. İnsanlar Mars’ta koloniler kurup oradaki iklim koşullarına uyum sağlayacak ve seçkin aileler orada yaşamaya başlayacaktır. İklim ve su krizleri Dünya’da yaşamı zorlaştıracak, Dünya zamanla çöl gezegeni halini alacaktır. Böylece teknolojik gelişmeler içinde ancak aç ve susuz yaşayacağız


9. ETKİNLİK

Siz üç boyutlu yazıcı kullanarak hangi ürünü oluşturmak istersiniz? Bu ürünün tasarlanış amacına ve günlük hayatta insanlara ne gibi kolaylık sağladığına değinerek ürününüzü arkadaşlarınıza tanıtmak amacıyla bir yazı yazınız.

Cevap:

Üç boyutlu yazıcı ile robot kol ve ayaklar yapmak isterim. Bu ürün kolunu veya ayağını kaybetmiş insanlar için üretilecek. Böylece bu insanlar kısa zamanda tıpkı diğer eline benzeyen bir ele sahip olabilecek. Bu durum protez koldan daha avantajlıdır. Çünkü diğer elinin aynısına sahip biri yeni uzvuna daha çabuk alışacaktır. Ayrıca daha hızlı ve daha ucuz üretim yapmak mümkündür.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Piri Reis hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Piri Reis, benzersiz bir kartograf, kâşif ve denizcilik tarihinde izler bırakmış olan bir kaptandır.

Osmanlıların deniz üssü olarak kullandığı Gelibolu’da doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin görevlendirmesi üzerine, amcası ile birlikte İspanya’da katliama uğrayan Müslümanların yardımına gitmiştir. 1494 yılında ise Osmanlı donanmasının resmi olarak hizmetine girmiştir. Pek çok sefere katılmış ve başarıları sonucu Kaptan-ı Derya olmuştur.

16. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmesinde büyük payı olan biri olması bakımından ayrıca önemlidir.  Dünya üzerinden henüz keşfedilmemiş olan bölgeler hakkında Osmanlı Devlet yöneticilerini bilgilendirmiş ve denizlerde Osmanlı’nın egemenliğini sürdürmesini sağlamıştır.

Piri Reis’in katıldığı seferlerdeki başarıların yanı sıra kitaplar ve çizdiği haritalar da çok önemli bir yere sahiptir. Hint donanması kaptanlığı sırasında Mısır valisinin kışkırtmaları sonucu Sultan Süleyman tarafından idam ettirilmiştir. Piri Reis’in denizcilik tarihi bakımından önemli üç tane önemli yapıtı bulunmaktadır: Birinci Dünya Haritası, İkinci Dünya Haritası ve Kitâb-ı Bahriye.

2. Denizciler yönlerini nasıl bulurlar? Bilgi toplayınız.

Cevap:

Gemiciler tarih boyunca teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitli şekillerde araçlar kullanmışlardır. Bu araçları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pusula
  • Harita
  • Güneşin doğuşu / batışı
  • Kutup yıldızı
  • Deniz fenerleri
  • Deniz yosunları

Denizde yönümüzü bulmak için kullanacağımız en sağlıklı yöntem pusulalardan yararlanmaktır. Denizde yararlanabileceğimiz yön bulma yöntemi pusula ile yön bulma olacaktır. Bununla birlikte günümüzde navigasyon cihazları gibi elektronik cihazlar da kullanılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 6. Tema Değerlendirme Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.