03 Ekim 2022, 10:10
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55-56-57-58


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58 Cevapları Gün Yayıncılık

2. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Gün Yayıncılık

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini, ayet ve hadislerle açıklayınız.

Cevap:

Ayet: “İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev (mabed), Mekke’de bulunan mübarek ve âlemler için hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. Orada apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”Hadis: “Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse onları affeder”


2. Haccın insan davranışları üzerinde ne gibi etkileri vardır? Anlatınız.

Cevap: Manevi olarak insanları olgunlaştırmaktadır. Günah işlemekten korkarlar, ibadetlerini daha düzenli yaparlar. Her hareketlerinde hacı oldukları aklılarına gelir ve kendilerine çeki düzen verirler.
3. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.

Cevap: İhrama girilir. Haremi şerife gidilerek Kabe etrafında tavaf yapılır. İki rekat namaz kılınır.  Safa ile Merve tepeleri arasında usulüne uygun say yapılır. Şeytan taşlanır. Vakfe duruşu yapılır. Bayramda kurban kesilir.


4. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Kurban ibadeti mali bir ibadettir. Yani durumu olan insanların yapması gerekir. Bu nedenle kurban eti durumu olmayanlara dağıtılarak toplumsal yardımlaşma ve dayanışma içinde olunur. İnsanların birbirlerine sevgi ve saygısının artmasına vesile olur. Toplum içinde huzur, barış, birlik ve beraberliğe katkı sağlar.5. Hac kimlere farzdır? Söyleyiniz.

Cevap:

Akilli olmak,
Erginlik çağına gelmiş olmak,
Müslüman olmak,
Hür olmak,
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yasayan Müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)
Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebilecegi maddi güce sahip olmak.
Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.Cevap:

1. Yeryüzünde ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabettir. Müslümanların kıblesidir. Beytullah adıyla da anılır.

Yukarıda belirtilen yer neresidir?
A) Arafat
B) Kâbe
C) Mina
D) Müzdelife


2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?Cevap:

A) Hac sünnet, umre farzdır.
B) Hem hacda hem de umrede Kâbe tavaf edilir.
C) Hac belli bir zamanda yapılır, umre ise her zaman yapılabilir.
D) Hac ve umre ibadeti, ihrama girilerek yerine getirilir.


3. Hac ibadeti sırasında vakfe, aşağıdaki mekânlardan hangisinde yerine getirilir?

Cevap:A) Arafat’ta
B) Kâbe’de
C) Mina’da
D) Müzdelife’de


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Gün Yayıncılık

4. Hz. İsmail (a.s.) aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?

Cevap:

A) Hz. Yusuf’un (a.s.)
B) Hz. Musa’nın (a.s.)
C) Hz. Salih’in (a.s.)
D) Hz. İbrahim’in (a.s.)
5. Hac ibadeti esnasında Zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı’nın ilk günü, güneş doğuncaya kadar Arafat’ta bir süre beklemeye ne ad verilir?

Cevap:

A) Sa’y B) Şavt
C) Tavaf D) Vakfe


6. Aşağıdakilerden hangisi kurbanla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?Cevap:

A) Kurban, Allah’a (c.c.) yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla kesilir.
B) Kurban etinin bir kısmı fakir ve muhtaçlara verilir.
C) Kişi, kestiği kurbanın etinin bir kısmını satabilir.
D) Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günleri kurban kesilebilir.


7. Hac esnasında sık sık okunan duaya ne ad verilir?

Cevap:A) Rabbenâ B) Salli-Bârik
C) Tahiyyat D) Telbiye


8. Hacı adayları şeytan taşlama görevini ve kurban kesme ibadetini nerede yerine getirirler?

Cevap:

A) Arafat’ta B) Kâbe’de
C) Mina’da D) Müzdelife’de


9. Hac ya da umreye niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, bu
ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasına ……………………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

Cevap:

A) Vakfe durmak B) İhrama girmek
C) Sa’y yapmak D) Tavaf yapmak


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Gün Yayıncılık

C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun
olanlarıyla tamamlayınız.

Cevap:

(adak, sa’y, ihram, akika, Hacerü’l-Esved, vakfe, şavt, tavaf)

1. Arafat’ta ……vakfe…. yapmak ve Kâbe’yi ………tavaf…… etmek haccın farzlarındandır.
2. Bir dileğin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak kesilen kurbana …..adak…………………. kurbanı denir.
3. Yeni çocuğu dünyaya gelen birinin, Allah’a (c.c.) şükretmek maksadıyla kestiği kurbana akika… kurbanı denir.
4. Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, haccın gereklerinden biri olan…sa’y… yapılır.
5. .ihram hac veya umre esnasında, kişinin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları bir süre için kendine haram kılmasıdır.
6. Tavaf ederken Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt denir.
7. Tavafa başlarken Kâbe’nin duvarında bulunan Hacerü’l-Esved adlı taşın bulunduğu yerden başlanır.
Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y”
yazınız.

Cevap:

(Y ) Dinimize göre imkânı olanların her yıl hacca gitmesi zorunludur.
( D) Kurban keserken besmele çekip Allah’ın (c.c.) adını anmak zorunludur.
(D ) Küçükbaş hayvanları bir kişi, büyükbaş hayvanları ise yedi kişi ortak kurban edebilir.
(D ) Tavuk, horoz gibi kümes hayvanları kurban olarak kesilemez.
(Y ) İslam kültüründe, günümüzdeki şekliyle kurban ibadeti Hz. Musa’ya (a.s.) dayandırılır.
(Y) Hacda şeytan taşlama görevi Arafat’ta yerine getirilir.
(D ) Kâbe’yi Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. İsmail (a.s.) inşa etmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Gün Yayıncılık

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Cevap:

7. sınıf din kültürü 58. sayfa cevapları gün yayıncılık

1. İslam dininde zengin Müslümanlara farz olan ibadetlerden biri.
2. Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı yer.
3. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olarak kabul edilen
siyah taş.
4. Hacca gidenlerin giydiği iki parçadan oluşan dikişsiz beyaz giysi.
5. Hacı adaylarının sa’y yapmaya başladıkları tepe.
6. Hac sırasındaki Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek.
7. Arefe günü, Arafat’ta yerine getirilen haccın farzlarından biri.
8. Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez hızlı adımlarla gidip gelmek.
9. Hz. İsmail (a.s.) zamanından beri var olan, Kâbe’nin yanındaki kutsal su.
10. Yılın herhangi bir zamanında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri
arasında sa’y yapmak suretiyle yerine getirilen ibadet.
11. Hz. İbrahim’in (a.s.), Hz. Hacer’den dünyaya gelen oğlu.
12. Hac sırasında şeytan taşlama görevinin yerine getirildiği yer.
13. Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından inşa edilen Mekke’deki kutsal mabet.


 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46-49-50-53-54 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 22:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2769

Emekleriniz için çok teşekkürler cevaplarınız güzel olmuş bunlardan bakarak kendi cevaplarımızı yazabiliriz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.