03 Mart 2024, 15:55
can
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları

3. ÜNİTE KUVVET VE ENERJİ: 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 102 Cevapları MEB
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

Cevap

1) Kuvvetin birimi olan newton aynı zamanda ağırlığın da birimidir.
2) Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denir.
3) Kütle, madde miktarının ölçüsüdür.
4) Potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşittir.
5) Enerji, vardan yok olmaz ya da yoktan var olmaz. Buna enerjinin korunumu kanunu denir.
6) Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan kuvvet ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.
7) Enerji iş yapabilme yeteneğidir.
7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları

8) Kütle ve yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
9) Kütle ve sürat arttıkça kinetik enerji de artar.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

1- Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?
A) L
B) M
C )N
D) OCevap: B


2- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.

Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?

I. Yazı yazarken
II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
III. Kitap okurkenA) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

Cevap: C


3- Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek olarak verilmez?

A) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması
B) Ani fren yapan arabanın tekerleğinin ısınması
C) Eller birbirine sürtüldüğünde ellerin ısınması
D) Silgi ile defter silindiğinde silginin ve defterin ısınmasıCevap: A


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları

4- Aşağıdakilerden hangisi hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır?

Cevap: B


5- Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır.1- Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.
2- Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir.
3- Dinamometre ile ölçülür.
4- Eşit kollu terazi ile ölçülür.
5- Bulunduğu yere göre değişir.
6- Bulunduğu yere göre değişmez.
7- Birimi kg ya da g’dır.
8- Birimi N’dir.

Seçeneklerden hangisinde sadece ağırlığın özellikleri verilmiştir?

A) 1,3, 5, 7
B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8
D) 1,3, 6, 7

Cevap: C
6- Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?

Cevap: B


7- 1-Sıkıştırılmış yay 2- Gerilmiş lastik 3- Daldaki elma 4- Uçan kuş
Yukarıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
A) 3, 4
B) 2, 3, 4
C) 1,2
D) 1,2, 3

Cevap: C
7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları

Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını kelime avı bulmacada bularak işaretleyiniz.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 105 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 93-96-98-101. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.