25 Ocak 2020, 12:54
murat
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 89. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 89

KİM NE YAPAR?

Cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakan ve Anayasa Mahkemesi başkanının görev ve sorumlulukları nelerdir? Bu kişiler görev ve sorumluluklarını kimlerle birlikte yerine getirirler? Yazınız.

Cumhurbaşkanı:
Devlet kurumlarının uyum içinde çalışmasını gözetir.
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak
Yasaları yayımlamak
Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek.
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halk oylamasına sunmak
Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün; tümünün ya da belirli kısımlarının anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
TBMM başkanı:
Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek.
Genel Kurul görüşmelerini yönetmek.
Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek.
Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak.
Danışma Kuruluna başkanlık etmek
Başbakan:
Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.
Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerine Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Cumhurbaşkanı oy kullanamaz.
Başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. Başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı:
Norm denetimi
Bireysel başvurular
Yüce divan yargılamaları
Siyasi partilerin mali denetimi
Siyasi partileri kapatma davaları
Yasama dokunulmazlığı işleri
Milletvekilliğinin düşmesi işleri
Bu işler ilgili yapılan mahkemelere başkanlık eder.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.