24 Mart 2022, 11:02
Donatello
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Sahip olunan bir bilgi, hayatı nasıl kolaylaştırır? Düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Bilgi insanın hayatını yönlendirmede etkilidir. Bilgi sayesinde bir işi nasıl yapacağımızı, bir yere nasıl gideceğimizi veya nerede, nasıl davranacağımızı biliriz. Bilgi her şeydir.

“Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktadır.” sözünü açıklayınız.

Cevap: Her insan onu sevenler için kıymetlidir. Bir insanın kişiliğini, becerilerini fark eden kişiler vardır. O kişiler o insanı bir kuyumcunun altının değerini bilmesi gibi fark eder.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 161. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.

Cevap:

1. soruya yönelik tahminim: Kuyumcu öğrenciye bu nesnenin çok değerli bir inci olduğunu açıklamış ve ona çok para teklif etmiş olabilir.2. soruya yönelik tahminim: “Her insanın değerli gördüğü şey başkadır.” demiş olabilir.

2. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:

a) Bakkal, parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evirir çevirirNesne: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.
Evirip çevirmek: İyice, istediği gibi, adamakıllı gözden geçirmek.

b) İkinci olarak bir manifaturacıya gider.

Manifaturacı: Fabrika yapımı her türlü kumaş, bez vb. dokuma satan kimse.

c) Benim semerlere iyi süs olur. Bundan “kaş” dediğimiz süslerden bir on lira veririm.Semer: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.
Kaş: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm.

ç) Kuyumcu, öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar.

Yerinden fırlamak: Oturulan yerden hızla kalkmak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.1. Metnin kahramanları kimlerdir?

Cevap: Bilge Hoca, öğrenci, bakkal, manifaturacı, semerci, kuyumcu.

2. Öğrencinin “Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilmiyorum, kafam karmakarışık.” demesinin nedeni/nedenleri nelerdir?

Cevap: Her esnafın elmas için farklı değer biçmesi ve onu farklı amaçlarla kullanmak istemesine çok şaşırmıştır.3. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.

Cevap: Metinde öğrencinin bir de ev hanımına giderek elması göstermesini isterdim. Çünkü öğrenci farklı meslek gruplarına sormuş, ancak mesleği olmayan birine sormamıştır. Mesleği olmayan birinin elmas hakkında fikirlerini merak ediyorum.

4. Bilge Hoca’nın yerinde olsaydınız öğrencinizin seviyesini öğrenmek için nasıl bir yol izlerdiniz. Anlatınız.

Cevap: Ben öğrenciye birkaç nesne verirdim ve bunları değer sırasına göre dizmesini isterdim.5. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden?

Cevap: Öğrencinin yerinde olmak isterdim. Çünkü Bilge Hocanın bana bir şeyler öğretmesi ve rehberlik etmesi hoşuma giderdi.

6. “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değerini bilenin yanında kıymetlidir.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bazı şeyler sadece bazı insanlar için kıymetlidir. Mesela bizim kalemimiz bizim için kıymetlidir, ancak başkaları için sıradan bir kalemdir. O kalemi değerli yapan şey onu bizim kullanıyor oluşumuzdur. Hayatta böyle bazı nesneler ve bazı insanların değerini herkes bilmez.4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:

  • Hikâyenin konusu nedir? ⟶ Bilge Hoca’nın öğrencisinin seviyesini ölçmek istemesi.
  • Hikâyedeki olay nerede geçmektedir? ⟶ Bilge Hoca ve öğrencisinin bulunduğu mahalle.
  • Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir? ⟶ Geçmiş zaman.
  • Hikâyedeki şahıslar kimlerdir? ⟶ Bilge Hoca, öğrenci, bakkal, manifaturacı, semerci, kuyumcu.
  • Hikâyenin ana fikri nedir? ⟶ Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 163. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap:Bilge Hoca, öğrencisini test etmek için ona parlak bir nesne vermiştir. Bu nesneyi mahalle esnafına ve kuyumcuya göstererek kaç para vereceklerini öğrenmesi gerekmektedir. Öğrenci bakkala gittiğinde bakkal nesneyi çocuğuna oyuncak olarak 1 liraya alabileceğini söyler. Manifaturacı bu nesne için 5 lira ödeyeceğini söyler. Semerci nesneyi semere süs yapabileceği için 10 lira teklif eder. Kuyumcu ise nesneyi gördüğünde ağzı açık kalır. Öğrenci kaç para isterse o kadar para vereceğini söyler. Öğrenci Bilge Hoca’nın yanına gelir ve şaşkınlığını iletir. Bilge Hoca ona bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilenlerin anlayacağını anlatır.

6. ETKİNLİK

Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.

Cevap:

  • Bilgiyi uygularsanız büyürsünüz, paylaşırsanız efsane olursunuz. Yusuf Has Hacip
  • Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. Alexander Everett
  • Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız. Steve Chandler
  • Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir; Çünkü bilgi varlığın bir simgesidir, onda iyi ve kötü aynı anda bulunabilir. Francis Bacon

Oluşturduğunuz duvar gazetesindeki “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili seçtiğiniz sözden hareketle duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: Bilgi şu an hayatımızdaki her teknolojinin, başarının ve medeniyetin başlangıcıdır. Bilgi sahibi insanlar yaşamda büyük izler bırakır. Biz de bilginin gücünden mahrum kalmamalı, her zaman okuyan ve öğrenen bireyler olmalıyız. Ancak bu şekilde medeniyete yaklaşırız. Hayatın anlamı bilgide gizlidir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Cevap:

Benim başlığım: ELMASIN DEĞERİ
Sebebi: Metinde esnaflar elmasa değer biçmektedir.

Benim başlığım: BİLGE HOCANIN ÖĞÜDÜ
Sebebi: Metinde Bilge Hoca öğrencisine bir öğüt vermek için onu test etmektedir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Fiil Kipleri


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 165. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.

kuyumcu – yetiştirmek – kıymet – öğrenci
esnaf – bilge – yalvarmak – şaşkınlık

Cevap:

YAŞAMIN DEĞERİ

Genç bir adam bir bilgeyi ziyaret etti. Ona hayatta çok başarılı olduğunu, iyi bir evliliği olduğunu ve dünyadaki tüm zevkleri tattığını söyledi. Bu nedenle artık hiçbir şey ilgisini çekmiyor, kimseyle konuşamıyordu. Bilgeye onu iyileştirmesi için yalvardı.

Bilge, genç adama yapmaktan hoşlandığı bir şey olup olmadığını sorunca adam “Satranç!” dedi. “Ancak satrançta da çok iyiyim ve rakip bulamıyorum.” Bunun üzerine bilge ona “Benim yetiştirdiğim bir öğrencim var, çok iyi satranç oynar. Onunla oynayacaksın, ancak kaybeden kafasını da kaybeder.” dedi. Öğrencisi hevesle “Tamam!” deyince genç adam sıkıntılı bir şekilde kabul etti.

Oyun sırasında genç adam çok tedirgindi. Her hamlesinde soğuk terler döküyordu. Nihayet köşeye sıkışınca bilge satranç tahtasını iterek yere düşürdü:

— Bu kadar oyun yeter! Artık kaybettiğin heyecanı, tutkuyu yeniden buldun. Ölüme yakınken yaşamının kıymetini anladın. Hayatta her şeye değer vermen gerektiğini kavradın.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


27 Şubat 2022, 19:24

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

Güzel beğendim teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.