23 Mart 2022, 14:12
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu’da Kilim Demek Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191 Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186. Sayfa Cevapları

Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.

Cevap: Evet bence vardır.Renklerin insanlar üzerinde etkileri vardır.Örneğin yeşil bir doğaya çıkınca sakinleşir, açık ve engin bir mavi denize bakınca huzur buluruz.

Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?

Cevap: Halı ve kilimlerin üzerindeki motifler ve renkler kendi kültürümüzün özelliklerini yansıtmaktadır.Evinizde ya da çevrenizde bulunan kilimlerin desenlerini ve renklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çiçek motifleri, üçgen ve kare motifler, baklava dilimi motifler, kırmızı beyaz, bordo renklerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 189. Sayfa Cevapları

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.
Cümlem: Tılsım genellikle gizemli filmlerde olur.

Yağlık: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Anneannem yağlık işler, satardı.

Gergef: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Gergefi görmeyen çocuklar onu çok merak ediyor.Tırmık: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
Cümlem: Bahçedeki yaprakları tırmık yardımı ile topladım.

Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Cümlem: Babam maç izlerken totem yapıyor.

Yaygı: Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
Cümlem: Yaygının üzerine sofra serildi.

Yörük: Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Dedem yörük bir kızla evlenmiş.2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?

Cevap: Kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış.

2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.Cevap: Kilim duyguların yansıması, dile getirilmesi, özlem, inanç, sevgi, aşk denektir.

3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız

Cevap: Ağaçtan yeşil, gökten mavi, çiçekten kırmızı isteyen, bu isteklerini kilimlerde simgeledikleri için.

4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?Cevap: Doğadaki renkleri kullanıp onlara olan özlemleri, duygularını yansıtan desenleri, iklimlerden ve yaşamlardan kaynaklanan çizgileri kullanmışlardır.

5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.

Cevap: Genç kızın istemediği bir adamla evlendirilmek istenmesi anlamını çıkartmıştır.

6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?Cevap: Ağaçlardan ve bitkilerde ve onların kökleri ile kabuklarından.

7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.

Cevap: Bordo, beyaz, siyah, ce sarı tonlarını kullanırdım.Desenleri geleneksel motifler ile süslerdim.Çünkü bunları seviyorum.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 190. Sayfa Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.Cevap:

Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir. Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.

Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.

Deyimler metni daha anlaşılır ve vurgulu hale getirmiştir.Anlatılmak istenen kelimeler ve duyguların şiddetini ve güzelliğine katkı yapmıştır.

4. Etkinlik

Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.

Cevap: Okutulmayan Anadolu insanı duygularını, düşüncelerini kendilerine özgü renk ve şekillerle dile getirmeye çalışmıştır. Bu renk ve şekilleri halılara, kilimlere, çoraplarına işlemişlerdir. Anadolu kadını işlediği kilimi bir kitap, mektup, dilekçe olarak kullanır. Hayattan istediklerini renklerle ve şekillerle kilimine dokuyarak anlatır. İşlenen kilimlerde Anadolu insanının karakterini, yaşam tarzını, duygusal dünyasını görebiliriz. Kilim Anadolu’nun sanat anlayışını yansıtır. Anadolu insanı kilim ile hayatına renk verir, tabiata hakim olmaya çalışır.

5. Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.

Öznel Yargılar:
– Anadolu kadını, tezgâhının ya da gergefinin başına geçti mi tam bir okuryazardır.
– Anadolu kilimleri doğaya karışmış; doğanın çocuğu Anadolu kadınının alın yazısıdır, çilesidir.

Nesnel Yargılar:
– Her yazı bir düşünceyi anlatır, bir sözü gerektirir.
– Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.

6. Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: Halı ve kilim Türklerin çok eski tarihten beri gelen el sanatları, geçim kaynakları ve kültürel özelliklerinden bazılarıdır.Halıcılık be kilim dokuma Anadolu’da halen yaygın şekilde yapılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191. Sayfa Cevapları

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.

– Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.

– Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.

– Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağızmış.

– Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.

– Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısıdır; türkülerinde, mânilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık vericidir.

– Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık verici değildir.

8. Etkinlik

Anadoluda Kilim Demek metnin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

Anadolu’da Kilim

Renk renk desen desen
İşlenir motifler
Kilimler Anadolu’da
Genç kızların ellerinden
Bir kültür oluşur
Güzel Anadolu’da


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Yahya Kemal Beyatlı(1884-1958): Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Türk edebiyatı tarihi içinde “Dört Aruzcular” dan biri olarak kabul edilir. Sağlığında Türk edebiyatının baş aktörleri arasında kabul edilmiş ancak hiç kitap yayınlamamış bir şairdir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi görevler üstlenmiştir. Yahya Kemal; mükemmel bir şair, güçlü bir yazar, coşkulu bir hatip, gerçek bir entelektüel, başarılı bir diplomat, iyi bir siyaset adamı idi. Fakat Yahya Kemal’in bunların dışında, bir de fikir adamı yönü vardır. O, aynı zamanda, Doğu ve Batı’nın zengin kültür mirasını, Türk tarihinin zaferlerini ve zaaflarını, aldığı akademik eğitimin kazandırdığı formasyonla bir potada yoğuran, yorumlayan, Türk insanının manevi dünyasını doğru tahlil eden ve Türk düşüncesine yeni bir vizyon kazandıran gerçek bir fikir adamıydı. Kültür Bakanlığı 2008 yılını Yahya Kemal Yılı ilan etmiştir.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


13 Mart 2022, 21:21

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

çok iyiydi arkadaşıma burayı anlatacağım bu site gerçekten harikaymış

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.