21 Mart 2022, 14:28
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları Meb Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208, 209, 210, 211, 212, 213 Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 208. Sayfa Cevapları

Yaşam boyu spor nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yaşam boyu spor demek insanların hayatlarında sporun devamlı olarak olması, spor yapmayı hayatın bir parçası haline getirmek, sadece gençken yapılan bir etkinlik olarak görmeyip, yemek gibi, su gibi hayatın her vaktinde spor yapmak gerektiği demektir.Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” sözünden neler anlıyorsunuz?

Cevap: Atatürk, sporcunun sadece başarılı olması değil, aynı zamanda güzel ahlakı olan mütevazi bir kişilikte olması gerektiğini bildirmiştir.Sporcular toplumun sevdiği örnek aldığı kişiler olduğu için sadece sporsal başarıları ile değil aynı zamanda güzel kişilikleri ile de öne çıkmalıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

Kuşak, paçavra, yazgı, sırnaşmak, sokulmak, sömestir” kelimelerini sözlük sırasına diziniz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:kuşak
paçavra
sırnaşmak
sokulmak
sömestir
yazgı

Kuşak: Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu

Paçavra: Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput

Sırnaşmak: Rahatsız etmek, sıkıntı vermekSokulmak: Yanaşmak, yaklaşmak

Sömestir: Yarıyıl

Yazgı: Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.1. Yazarın çocukluğunun geçtiği dönemin özellikleri nelerdir?

Cevap: İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır.Bu dönemde imkansızlıklar, fakirlik, kısıtlı şartların olduğu yıllardır.

2. Yazar ve arkadaşları, çocukken oynadıkları topu nasıl yaparlarmış?

Cevap: Eski paçavraları sararak yuvarlak haline getirirler ve top olarak kullanırlarmış.3. Futbol oynamayı çok seven yazar, okul ve futbol hayatı arasındaki dengeyi kurabilmiş midir? Neden?

Cevap: Kurabilmiştir. Çünkü derslerini düzenli yapmış, vakit kalınca futbol oynuyormuş.

4. Yazarın meslek seçimi ile ilgili kafasının karışık olmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Çevresindeki insanların kendisinin okuyacağına olan inancı ve futbolu çok sevmesi.Bazı mesleklerin ne işe yaradığını dahi bilmemesi.5. Metnin kahramanı Adana Erkek Lisesinde kimlerle, neden arkadaş olmak istiyor?

Cevap: Okulda önemli futbolcular vardı. Kendisinin onlardan öğreneceği çok şey olacaktı bu nedenle onlarla arkadaş olmak istiyordu.

6. Futbolcu olmayı hayal eden yazar, niçin mimar olmuştur?

Cevap: Futbola fazla merak salmış ve derslerine gereken önem ve ilgiyi göstermemiştir. Sömestir geldiği zaman dokuz zayıfı görünce aklı başına geldi.Futbol takımından da atılmıştı.Bu nedenle okuyup mimar oldu.7. Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız? Anlatınız.

Cevap: Çocukken saklambaç, birdirbir, körebe, mendil kapmaca, futbol, topaç gibi oyunları oynardık.

8. Çevrenizde sizin de geleceğinizi yönlendiren, sizi etkileyen, örnek aldığınız kişi ya da kişiler kimlerdir? Nedenleriyle anlatınız.

Cevap: Beni etkileyen kişi babam.Baban polis memuru olduğu için ben de onu örnek alıyorum ve büyünce ben de polis olmak istiyorum.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 211. Sayfa Cevapları

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyerek yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Başarılı ve futbolu çok seven bir çocuğun meslek seçiminde yaşadıkları.

Metnin Ana Fikri: Aynı anda birden fazla meslek sahibi olmak oldukça zordur.İnsanlar en iyi yaptıkları işi yapmalıdır.4. Etkinlik

a) Aşağıda, dilimizde kullanılan bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarının nasıl, türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Antrenör: Çalıştırıcı
Diyabet: Şeker hastalığı
Fizyoterapi: Fizik tedavi
Defans: Savunma
Check-up: Tam bakım
Start: Başlama, çıkış

Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları birebir aynı anlama gelmesi için türetilmiştir.

b) Aşağıda, dilimize geçmiş yabancı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu”ndan yararlanarak bulunuz. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak sağlık veya spor konulu bir paragraf yazınız.

Cevap:

Skor: Sonuç
Stres: Ruhsal gerilim
Efor: Çaba, güç
Antrenman: Alıştırma
Konsantrasyon: Dikkat toplaşımı
Operasyon: Harekât
Terapi: Tedavi
Finiş: Bitiş, son
Santra: Başlama vuruşu

Spor yapmak insanların bedensel olduğu kadar ruhsal sağlıkları için de önemlidir.Spor, ruhsal gerilimi azaltarak, kişilerin çabaları ile hayata mutlu bakmasına da neden olmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 212. Sayfa Cevapları

5. Etkinlik

Hazırladığınız sunudan hareketle kendinizi tanıtan ve yeteneklerinizin ortaya çıkması için neler yapmanız gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap: Ben polis olmak istiyorum.Bu nedenle bedensel ve ruhsal sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum.Düzenli spor yapıyorum.Derslerime gereken önem ve ilgiyi gösterip ödevlerimi vaktinde yapıyorum

6. Etkinlik

Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde geçen öznel ve nesnel yargıları tespit ederek yazınız.

Cevap:

Öznel Yargılar:

Dünya Savaşı ne demektir, nereden bileceksiniz.
İlk ve ortaokulda notlarım hep pekiyi olduğu için artık yazgım belli olmuştu.
Futbolcu olmaya karar verdiğime göre onlardan öğreneceğim çok şey var demekti.
Demek yazgımda yokmuş.

Nesnel Yargılar:

Bizim kuşağın çocukluğu İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar.
Ben dört yaşındayken savaş çıkmıştı.
Sonra da çift kaleyi kurardık mahalle aralarında, iki takıma bölünürdük, maç yapardık.
Çevremdeki herkes “Sen okursun, okursun.” diyordu çünkü.

7. Etkinlik

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metindeki ilgili bölümlere atıflar yaparak açıklayınız.

Cevap: Yazarın ağzından yapılmıştır.”Ders saatlerinin dışında kalan bütün zamanımı top peşinde koşmakla geçirirdim.” cümlesinden bunu anlayabiliriz.

8. Etkinlik

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninden ek fiilin kullanıldığı isimleri bularak birer cümlede kullanınız.

Cevap:

öğrenciydim
yokmuş
sınıftaydım
kararlıydım
– Ben geçen sene 6. sınıfta öğrenciydim.
– Artık bu kelimelerin bir anlamı yokmuş.
– Olay olduğunda ben sınıftaydım.
– Çocukken pilot olmak için çok kararlıydım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 213. Sayfa Cevapları

9. Etkinlik

Geleceğe dair hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız. Yazınızda geçiş ve bağlantı ifadelerinden (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) uygun olanları kullanınız.

Cevap: Gelecekte başarılı bir polis, özellikle komiser olmak istiyorum.İlk olarak polis okuluna gitmek, burada kendimi göstermek istiyorum.Başka bir deyişle çok başarılı olmak istiyorum.Son olarak da suçluları yakalamak ve milletime ve vatanıma hizmet etmek istiyorum.


Gelecek Derse Hazırlık

Herhangi bir spor dalı seçerek bu spor dalı ile ilgili araştırmalar yapınız. Araştırmalarınız sırasında yararlandığınız kaynakları not alınız.

Cevap: Voleybol

Voleybol Nedir?
Voleybolu çok kısa bir şekilde tanımlayacak olursak, “Bir voleybol filesi ile ortadan ikiye bölünmüş bir sahada, altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşılaştığı, belli kuralları olan ve topa elle vurulup karşı takımın topu karşılayamamasının hedeflendiği spor.” diyebiliriz.

Voleybol Sahası / Voleybol Saha Ölçüleri
Voleybol saha ölçüleri 18 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgeni tam ortasından ayıran bir voleybol filesi vardır. Voleybol filesinin yüksekliği erkeklerde 2.43 metre, kadınlarda 2.24 metredir. Bu file, voleybol sahası alanını 9’ar metrekarelik iki eşit kareye böler. Bu iki kare her iki takımın yarı sahasıdır. Bu kareleri 3 metre, 6 metre uzunluklarında iki bölgeye ayıran bir 3 metre çizgisibulunur. Her takımın yarı sahaları içerisinde 6’şar oyuncusu bulunur. Bunlardan 3’ü öndeki hücum oyuncuları, 3’ü arkadaki defans oyuncularıdır. 3 metre çizgisi arkadaki defans oyuncularının hücum etme sınırıdır. Onlar bu çizgiyi geçemezler.

Voleybol Nasıl Oynanır?
Voleybolun tanımını yaparken “Bir voleybol filesi ile ortadan ikiye bölünmüş bir sahada, altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşılaştığı, belli kuralları olan ve topa elle vurulup karşı takımın topu karşılayamamasının hedeflendiği spor.” demiştik. Voleybol kuralları kısmına girmeden önce bunu Bunun dışındaki detaylara gelecek olursak;

Oyuncular sahada sabit yerlerde dururlar üç kişi fileye yakın üç kişi de savunma pozisyonunda geride durur.
Bir takım topa arka arkaya en fazla üç kez vurabilir.
Topa vücudun herhangi bir yeri ile vurmak serbesttir.
Oyuncular saat yönünde olmak üzere sürekli değişerek oynarlar.
Topu karşı tarafın sahasına düşüren takım puan kazanır.
Tabi ki oynanırken yapılan bazı voleybol hareketleri ve voleybol teknikleri vardır, bunlardan bahsedelim:

Manşet, iki kolu yan yana getirerek vuruş yapmaktır. Vuruşta önemli nokta, ön kolların iç kısımlarındaki en geniş alan ile vuruş yapmaktır.

Servis, voleybolda oyunu başlatan vuruş olarak tanımlanır. Servis atan oyuncu, diğer oyuncuların yardımı olmadan servis atışını kullanır. Bu oyuncu kendi yarı sahasının dışındaki çizgiyi geçmeden, topu karşı yarı sahaya atar. Servis, genelde top havaya atıldıktan sonra, yere düşerken zıplayarak sert bir şekilde vurarak kullanılır.

Blok, rakibin hücum gücünü etkisiz hale getirmek, rakibe uygun bir hücum şansı tanımamak veya topu kendi takımımıza kazandırmak için 2–3–4 no’lu bölge oyuncularının file üzerinde yaptıkları bir girişimdir. Rakipten gelen topu file üzerinde karşılayıp tekrar karşı sahaya göndermeyi hedefler.

Smaç, voleybolun sayı almaya yönelik yapılan bitirici vuruşudur. Kısaca oyuncunun tek elle, sert bir vuruşla topu file üzerinden rakip sahaya göndermesidir. Bunu yaparken sıçrar ve bacaklarını kalçalarına doğru çekerek güç alır, kolunu da havada açar ve topa sertçe vurur. 3 metre çizgisinin gerisinde kalan defans oyuncuları, smaç vuruken bu çizgiyi geçmemeye dikkat etmelidir.

Voleybol Kuralları / Voleybol Oyun Kuralları
Bir voleybol takımı 6 as 6 yedek toplam 12 oyuncudan oluşur.
Her takımın 12 oyuncudan oluşan takım listesinde 1 libero oyuncusu belirtme hakkı vardır.
Voleybol, 5 set üzerinden oynanır. Netice seti hariç her sette 25 sayıya ulaşan seti alır. 3 set alan takım müsabakayı kazanmış sayılır. 2–2’lik eşitlik durumunda 15 sayılık netice seti oynanır. Setlerde 24–24’lük ya da netice setinde 14–14’lük eşitlik olması durumunda 2 sayıyla üstünlük sağlayan takım, seti ya da maçı kazanır.
Takımlar her setten sonra saha değişimi yaparlar.
Voleybol maçlarında oyuncular sahaya belirli bir düzende dizilirler ve her karşıdan top çevirdiklerindesaat yönünde 1 tur dönerler. (Bu dönüş şekli biraz karıştırılıyor, bu yüzden fotoğrafla göstermek istedik.)
Voleybolda set başına her takıma 6 oyuncu değiştirme hakkı verilir. Bir veya daha fazla oyuncu aynı anda değiştirilebilir.
Libero oyuncusu geri hat oyuncularının istediği herhangi birinin yerine izin istemeksizin girip çıkabilir. Libero oyuncusu hücum vuruşu yapamaz, servis atamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz. Kısaca sadece savunma oyuncusudur ve bir de forma rengi diğer takım arkadaşlarından farklıdır.
Müsabaka esnasında takımlara topu rakip sahaya göndermeden önce en fazla 3 pas yapma hakkı verilmiştir.(blok hariç)
Her takımın set boyunca 30 saniyelik 2 mola hakkı vardır. Ayrıca 8 ve 16. sayılarda zorunlu teknik molalar kullanılır. Maç 5. sete(netice seti) uzarsa yine 30 saniyelik 2 mola hakkı vardır ve bu sette teknik mola verilmez.
Voleybol müsabakaları 1 baş hakem, 1 yardımcı hakem, 1 yazı hakemi, 2 çizgi hakemi ve 1 masa hakemi tarafından yönetilir.
Müsabakalarda voleybol kuralları dışındaki hareketlere cezalar kartlarla verilir.
Uyarı: Sözle ya da elle işaret, kart yok.
İhtar: Sarı kart (ralli kaybeder, 1 de sayı yazılır)
Oyundan çıkarma: Kırmızı kart (o set boyunca oynayamaz)
Diskalifiye: Sarı + Kırmızı kart aynı anda (oyundan ihraç)
Böylece voleybol kuralları hakkında yeterli bilgiyi veren bir yazı yazmış olduk, artık voleybolun nasıl oynanacağını biliyorum diyebilirsiniz. Bu konu hakkındaki sonraki yazımız voleybol terimleri hakkında olacak ve voleybol kuralları konusunun da detaylarına gireceğiz.

Kaynak: Genel Ağ


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

22 Ekim 2022, 18:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2694

Hazırlık kısmı biraz fazla uzun ama kendim kısaltarak yaparım onun dışında çok iyi teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.