21 Mart 2022, 14:30
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları Meb Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225 Cevapları Meb Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Broşür Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220. Sayfa Cevapları

Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?

Cevap: Dengeli ve yeterli besleniyorum, bol su içiyorum, sporsal faaliyetler yapıyorum, organik beslenmeye çalışıyorum, abur cubur gıdadan uzak duruyorum. Uyku düzenime dikkat ediyorum.Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.

Cevap: Günlük baktıkları hasta sayısının fazla olması, şiddete maruz kalmaları, yeterli doktor olmayınca iş yüklerinin artması.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 221. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.

1. soruya verdiğim cevap: Bence doktor Mustafa broşür dağıtmaya başlayınca kimse broşürde yazılanları dikkate almamış, ve broşürleri buruşturup çöpe atmışlardır.2. soruya verdiğim cevap: Ayşe Hanım bebeği ile birlikte kasabaya gitmek için yola çıktığında doktor Mustafa Bey’i bulmuş ve doktor da çocuğu iyileştirmiştir.

2. Etkinlik

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.

broşür: Kağıtlara basılmış reklam yazıları.
fakülte: Üniversitede
kırsal: Köy gibi yerler.
müdahale: Olaya el koma.
yetki: Yetkisi olan kişinin yapması gereken iş.
formül: Çözüm
ahali: Kalabalık insanlar.

b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.Cevap:

Broşür: Kitapçık
Fakülte: Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
Kırsal: Kır ile ilgili
Müdahale: Karışma, araya girme
Yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak,
Formül: Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
Ahali: Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 222. Sayfa Cevapları

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.

Cevap:– Ahali meraklı bir şekilde toplanmıştı.
– Ablam Eğitim Fakültesinden mezun oldu.
– Kırsal alanda yapılan pikniğe ben gidemedim.

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?Cevap: Bir an önce göreve başlamak ve insanlara yararlı olmak için çok heyecanlı ve isteklidir.

2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?

Cevap: Fazla hastanın olmadığını, gelen hastaların, özellikle çocukların çok geç getirildiğini, durumlarının son derece ciddi olduğunu fark etti.

3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?Cevap: “İnsanların çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullanıyorlar.” cevapları üzmüştür.

4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl eğerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İnsanların tepkisi duyarsızdır.

5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?Cevap: İnsanla ile konuşur, hastalıkların önemini anlatır, broşürde yazılanlara köy yerinde, pazarda, kahvede ve camide bıkmadan anlatırdım.

6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?

Cevap: Akbaş Köyü’nün muhtarı Osman Ağa, çakmak taşlarını sarmak için broşürleri kullanmıştır. Eve geldiğinde broşürleri atmıştır. Torunu Ömer broşürleri bulmuş ve onlardan uçak yapıp oynamıştır. Uçan broşürlerden biri yandaki bahçeye gitmiştir. Burada Şerife Teyze broşürü alıp elindeki ipi sarmıştır. Hatice Hanım’a teslim etmiştir. Bu kez broşürü Hatice Hanım’ın torunu Saniye bulmuştur. Saniye tarlaya giderken nohutları broşüre sarmıştır. Nohutları Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra broşür dikkatini çekmiştir.

7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?Cevap: Cami imamı ile görüşüp bir cuma namazı vaazında bu konuyu anlatmasını isterdim.

4.Etkinlik

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap:Yemi mezun olan doktor Mustafa bir hastanede çalışmaya başlar. Görev yaptığı hastanede pek hastanın olmadığını far eder ve bu durumu diğer doktorlara sorar. Ahalinin doktora gelmek yerine kendi yöntemleri ile tedavi olmaya çalıştıklarını duyunca çok üzülür. Halkı bilinçlendirmek için broşür bastırıp dağıtmaya karar verir. Dağıttığı broşürlere halk ilgi göstermez. Dağıtılan broşürlerden biri, eşya sarmak, oyun oynamak gibi işler için kullanılırken elden ele dolaşır ve Ayşe Hanım’a ulaşır. Ayşe Hanım broşüre baktığında, broşürde yazılan belirtilerin kendi çocuğunda görüldüğünü fark edince hemen bebeğini doktora götürür. Böylece bebeğe zamanında müdahale edilerek, bebeğin yaşaması sağlanır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 223. Sayfa Cevapları

5. Etkinlik

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap: Ben polis olmak istiyorum. Polislik mesleği ülkemizin güvenliği ve asayişi için çok önemli bir meslektir. Bu mesleği sevmem babamın polis olması ile ilgilidir. Bu meslekte suçlu insanları yakalamak ve adalete teslim etmek temel prensiptir. Ülkemizin barış ve huzur içinde yaşamasında bu mesleğin önemi çok büyüktür.

6. Etkinlik

Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: “Broşür” adlı metinde broşürün elden ele geçmesi konudan biraz sapılmasına neden olmaktadır. Konu okuyucu tarafından dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Mantıksal ve duygusal çelişkiler yaşanmamıştır.

7. Etkinlik

Broşürün Ayşe Hanım’ın eline geçme süreciyle ilgili olan bölümünü arkadaşlarınızla canlandırınız.

8. Etkinlik

a) Aşağıdaki broşür örneğini inceleyiniz.

Cevap:

broşür


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 224. Sayfa Cevapları

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

1- İlk önce araştırma süreci yapılmalıdır.
2- Fikirler ve çözüm önerileri harmanlanarak en doğru sonuçlara ulaşılmalıdır.
3- Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli.
4- Broşür için kullanılacak olan metnin hazırlanmalı.
5- Broşür için kullanılacak görsellerin hazırlanması.

9. Etkinlik

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Attı– atmıştı
Cümlem: Hasan elindeki taşı yere atmıştı.

Başladı– başlamıştı
Cümlem: Okuma yazmaya daha yeni başlamıştı.

Uçtu– uçmuştu
Cümlem: Elindeki mendil rüzgarda uçmuştu.

Aldı– Almıştı
Cümlem: Kalemi daha yeni almıştı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 225. Sayfa Cevapları

10. Etkinlik

a) Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz.

Cevap:

dilekçe örneği

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.

Cevap:

Çözüm Önerilerim: Okul yönetimi seyyar satıcıyı uyarabilir. Okul yönetimi belediye zabıtalarından yardım isteyebilir.

c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.

Cevap:

FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulunuzun 7-B sınıfı öğrencisiyim. Okulumuzun kapalı spor salonu ambar olarak kullanıldığından yağmurlu havalarda beden eğitimi dersi yapamıyoruz. Bu sorunu çözmenizi istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adres: Esentepe mah.302.sok.No:25
Fatih/İSTANBUL
15.03.2019
Murat ŞANLI


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

22 Ekim 2022, 18:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2705

Harikaaaa bu dilekçeleri falan nasıl yazardım bilmiyorum sizin cevaplarınız benim işimi kolaylaştırdı çok teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.