21 Mart 2022, 14:32
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 232-233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Aşık Veysel Şatıroğlu Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Türkçe 232. Sayfa Cevapları

Bildiğiniz halk türküleri hangileridir?

Cevap: Sarı Gelin, Sarıkamış, Belen Kahvesi, İzmir’in Kavakları, Kara Toprak, Uzun İnce Bir Yoldayım, Çanakkale İçinde, Türkiye’m, Yalan Dünya.Ozanlık geleneği hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Ozanların halkın sözcüleri olduğunu, halkın sıkıntılarını, sevinçlerini sazları ile sözleri ile dile getiren insanlar olduğunu biliyorum.

Halk ozanlarından hangilerini tanıyorsunuz?

Cevap: Aşık Veysel, Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Muzaffer Akgün.“Aşık atışması” ne demektir?

Cevap: Aşıkların karşılıklı olarak saz çalıp sözleri, türküleri ile birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştıkları bir gelenek.


7. Sınıf Türkçe 235. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:Kelime: Deyiş
Tahmin: Şiir
Sözlük Anlamı: Halk şiiri, halk türküsü

Kelime: Keven
Tahmin: Bir meyve
Sözlük Anlamı: Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalı.

Kelime: Felek
Tahmin: Kader
Sözlük Anlamı: Talih, baht, şans

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.1. Âşık Veysel, ne zaman ve nerede doğmuştur?

Cevap: 1894 Mayıs ayında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur.

2. Âşık Veysel’in gözlerini kaybetmesine neden olan olayları anlatınız.

Cevap: Veysel yedi yaşında iken çiçek hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybeder. Bir gün inek sağarken babasının arkasında bir değnekle durduğunu fark etmez ve aniden arkasını dönünce babasının elindeki değnek sağ gözüne saplanır, sağ gözünü de kaybeder.3. Babası Aşık Veysel’e neden saz almıştır?

Cevap: Gözleri görmediği için onunla oyalanması için almıştır.

4. Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydınız, gözlerini kaybeden Âşık Veysel için neler yapardınız?

Cevap: Babası fakir olduğu için imkanları çok kısıtlıdır.O günün şartlarında alınabilecek en güzel şey babası gibi saz almak olurdu.5. Okuduğunuz metinde adı geçen âşıklar hangileridir? Bunların dışında tanıdığınız âşık ya da âşıklar var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Âşık Ala, Karacaoğlan, Emrah, Âşık Sıtkı, Âşık Veli.Bunların dışında Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif.

6. 5 Aralık 1931’in Âşık Veysel için neden dönüm noktası olduğunu açıklayınız.

Cevap: Kendisi de bir şair olan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Kutsi Tecer “Sivas Halk Ozanlarını Koruma Derneği”ni kurmuştur. 5 Aralık 1931’de başlayan ve üç gün süren şenliklerde Aşık Veysel halk tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir.7. Ahmet Kutsi TECER’le tanışan Âşık Veysel’in hayatında metinde anlatılanların dışında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Anlatınız.

Cevap: Ekonomik durumu daha iyi olmuştur, müzik bilgisi ilerlemiştir, ülke tarafından tanınmıştır.

8. Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedenleri neler olabilir? Anlatınız.

Cevap: Aşık Veysel’in şiir ve türkülerinde halkın yaşamı vardır.Halkın sorunları, anlatmak istedikleri, düşünceleri vardır.Halkın sesi olmuştur.
7. Sınıf Türkçe 236. Sayfa Cevapları

3. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap:

Öznel Yargılar:

Babasının teselli bulması için aldığı saz ile yakın arkadaş olur.Veysel kör olduğundan savaşa katılamadığı için çok üzülmektedir.

Ahmet Kutsi Tecer ile arkadaşlığını ilerleterek onun sayesinde ozanlığını geliştirdi.

Nesnel Yargılar:

Bu çocuğun babası Şatıroğullarından “Karaca” lakaplı Ahmet Bey, annesi Gülizar Hanım’dır.

Veysel’den önce iki ablası çiçek hastalığından vefat etmiştir.

Emlek Yöresi denen, halk ozanlarının, âşıkların çok olduğu bir yörededir Sivrialan.

4. Etkinlik

Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedenleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Açıklayıcı anlatım şekli ile anlatılmıştır.Okuyucuya Aşık Veysel hakkında bilgiler verilmektedir.

5. Etkinlik

Aşağıdaki duvar resminin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

5.Etkinlik

Cevap: Resimde İstanbul şehri ve kum saati vardır.İstanbul’da zamanın hızla aktığı anlatılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe 237. Sayfa Cevapları

6. Etkinlik

“İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin rolü” ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: İnsanların kendi yeteneklerini ortaya çıkartmada ve ilerletmede yaşadıkları çevrenin büyük bir önemi vardır.Örneğin resim yeteneği olan birinin büyük bir şehirde alacağı kurs ve dersler ile bu yeteneğini geliştirmesi daha kolay olur.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İşaretleyiniz.

Cevap:

7.Etkinlik

8. Etkinlik

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunu nedenleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

8.Etkinlik


7. Sınıf Türkçe 238. Sayfa Cevapları

9. Etkinlik

a) Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsünü dinleyiniz. Dinlediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden yola çıkarak istediğiniz türde bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

VEFALI TOPRAK

İnsanlar her türlü besin ve ihtiyaçlarını topraktan elde ederler.Bu türkü beni hüzünlendirdi ve toprağın önemini hatırlattı.Toprak bizlere besin veriyor, barınma sağlıyor, hatta cenazelerimiz bile toprağa gömüyoruz.


7. Sınıf Türkçe 239. Sayfa Cevapları

Yazdığınız yazıyı anlatım bozuklukları ve imla-noktalama yönünden gözden geçiriniz. Gerekli düzeltmeleri yaparak yazınızı yeniden yazınız.

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda verilen geleneksel el sanatlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz sanatla ilgili (kullanılan malzemeler, yapım aşamaları vb.) araştırma yapınız.

Cevap: Bakırcılık, bakırın çeşitli tekniklerle işlenerek mutfak ve süs eşyalarına dönüştürüldüğü geleneksel mesleklerden biridir. Bakırdan çoğunlukla kazan, tava, sini, leğen, lenger, tencere, sahan, sitil, tas, ibrik, güğüm, cezve gibi kap-kacak ile duvar süsü gibi dekoratif objeler üretilmektedir.
Bakırcılıkta; dökme (eritme), dövme, sıvama ve preste basma olmak üzere başlıca dört teknik kullanılır. Bakır külçelerin çekiçle dövülerek şekillendirilmesi olan dövme tekniği, en eski ve zahmetli bakır işleme tekniğidir. Bakır rahat işlenebilmesi için önce ocakta tavlanır, yumuşayınca çekiçle vurularak yassı bir plaka haline getirilir. Elde edilen bakır plakaya yapılacak ürün çizilir ve yine çekiçle dövülerek şekillendirilir. Çekiç darbeleri eşyayı şekillendirdiği gibi kendine has deseni de kazandırır. Bakır eşyaya kalemle de desen işlenir. Desen işleme, ürünün özelliğine göre haftalar sürebilir. 1950’li yıllardan itibaren çelik keski ile bakırın üzerine desen işlemeye başlayan ustalar bu sayede bakır eşyalara estetik bir nitelik de kazandırmışlardır.

Anadolu’nun zengin mutfak kültürü çok çeşitli bakır eşyanın üretiminde etkili olmuştur. Bazı yiyeceklerin yapımı ancak kendine özgü üretilmiş bakır kabında mümkün olmaktadır. Örneğin pekmez bakır tavalarda kaynatılır, çiğ köfte bakır leğenlerde yoğrulur, bazı törensel yiyecekler topluluğun ortak malı olan kazanlarda pişirilir. Böylece bakırcılığın yaşatılması kültürel yapının diğer unsurlarının devamlılığı için de gerekli hale gelmektedir.
Kaynak:aregem.kulturturizm.gov.tr


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 232-233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

22 Ekim 2022, 18:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2694

Herşey güzel olmuş bazen cevapları arayıp duruyorum burada en güzeli varmış elinize sağlık çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.