26 Mart 2022, 20:31
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okumak Düşünmek İçindir Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91 Cevapları Meb Yayınları


OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 86. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar?

Cevap: Kitap okumak insanlara bilmediklerini öğretir.Her insanın kitaba olan ihtiyacı farklıdır.Kimi öğrenmek, kimi eğlenmek, kimi işi gereği kimi de alışkanlığı nedeni ile kitap okur.Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap: Okumak insanın ufkunu açar ve zihin dünyasını geliştirir.Bu nedenle insanlar okudukça daha sağlıklı düşünebilirler.

Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?Cevap: İnsanlar kendilerini keşfetmek için okumaya ihtiyaç duyarlar.Okudukça okuduklarından bir şeyler kendilerine katarlar.Fikir ve düşüncelerinde bir olgunluk ve gelişme sağlanır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 88. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Cevap:

keşfetmek: Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak.
müfettiş: Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, denetmen
biyolog: Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı
kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet
kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu
düşünür: Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir
yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?

Cevap: İnsan düşünmek için okur.

2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.Cevap: Katılıyorum.Çünkü insanlar okudukça araştırmaya merak etmeye ve daha fazla düşünmeye başlar.

3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Düşünmek insanların neyi niçini sormasına neden olur.Bu durumda insanlar hayatı ve kendini sorgulamaya ve merak etmeye başlar.Böylece hayatta olan şeylerin nasıl olduğunu, kendisinin ne yapması neler yapabileceği konularını araştırır.

4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?Cevap: Yazar oldukça doğru bir tahlil yapmaktadır.Bilim adamları herkesin gördüğü ama neyin nasıl olduğunu merak etmediği şeyleri düşünerek araştırma yaparak keşfetmişlerdir.

5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Evet katılıyorum.İnsanların beyin hücreleri sürekli yenilenmektedir.Bunun olması için de sürekli düşünmek ve okumak gerekmektedir.

6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?Cevap: İnsanlar okudukça daha fazla konuya bilgiye sahip olurlar ve yeni düşüncelere sahip olurlar.Bu düşünceler ise insanları farkında olmadan olgunlaştırır.

3. Etkinlik

Defterinize aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz.

Cevap: İnsan düşünmek için okur. Hayatta var olan fakat var olduğunu bilmediğimiz şeyler, düşünerek ortaya çıkmıştır. Birçok bilim adamı yaptıkları keşifleri düşünerek ortaya çıkarmışlardır. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, herkesin günlük hayatta gördüğü tasın suyun yüzeyinde batmadan durması üzerinde düşünerek keşfetmiştir. Newton, elmanın ağaç dalından kopup düşmesi gibi normal bir olay üzerine düşünerek yer çekimi kanunu keşfetmiştir. Düşünmek, beynimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Okuyarak daha iyi düşünebilir, dünyaya kayda değer eserler bırakabiliriz.

4. Etkinlik

Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkılarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.Cevap:
Arşimet:

Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. (Suyun kaldırma kuvvetini ispat etmiştir)

Arşimet Vidası

Arşimet’in PençesiArchitonnerre

Isaac Newton:

Yerçekimini bulmuştur. (Yerçekimini ispat etmiştir)

Yansıtmalı teleskobu icat etmiştir.Kütle çekimini ispatlamış ve kullanmıştır. (Kütle çekim yasasını bulmuştur)

Kendi adı ile anılan Newton mekaniğini bulmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 89. Sayfa Cevapları

5. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizerek cümlelerin anlamlarına olan katkılarını yazınız.

Cevap:

Fuarda çok güzel kitaplar vardı. : Cümleye nicelik anlamı katar. Zarf: Çok

Aşağı inip gelmesini bekledi. : Cümleye yön anlamı katmıştır. Zarf: Aşağı

Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti. : Cümleye zaman anlamı katmıştır. Zarf: Bir gün önce

Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu. : Cümleye durum anlamı katmıştır. Zarf: Mışıl mışıl

Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer? : Cümleye soru anlamı katmıştır. Zarf: Ne kadar

Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur.: Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.Zarf: Araya taraya

Niye bu kapak zıplayıp duruyor? : Cümleye soru anlamı katmıştır.Zarf: Niye

6. Etkinlik

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Örneklendirme
Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman, eğer bir şeyi kafamıza koyduysak.

Düşünceyi Geliştirme Yolu:Sayısal verilerden yararlanma
Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de 3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253 kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanık Gösterme
Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur.
Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır. Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de bu düşünceyi desteklemektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90. Sayfa Cevapları

7. Etkinlik

Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yerlere kendi düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

7. sınıf türkçe 90. sayfa

8. Etkinlik

Aşağıda verilen “E-kütüphane Formu”nu doldurunuz.

Cevap:

Uyruk: T.C
T.C. Kimlik No: 11111111111
Adı: NİLAY
Soyadı: AK
Cinsiyet: BAYAN
Eğitim Bilgileri : LİSE 7.SINIF
E-posta Adresi: 1111Qxample.com
Şifre: 11111
Şifre (Tekrar): 11111
Cep Telefonu: 05xxxxxxxxxx
Adres: A cad. B Sok. No: 102 Fatih / İstanbul


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91. Sayfa Cevapları

9. Etkinlik

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan yazıyı tamamlayınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

Yazımın başlığını henüz koymadım ancak aklımda şekillenmeye başlayan bir şeyler var. Başlık demişken “Düşünmek” olabilir, diyorum. Neden olmasın? İnsanoğlu günümüze düşünerek, düşündüklerini hayata geçirerek ulaşmıştır. Düşünmek için okumaya ve düşündüklerini yazmaya ihtiyaç duyan insan aslında bir şeyin farkına varmıştır.Düşünerek bir çok şeyi yapabildiğine.İnsanların hayata bakışı yeni keşifler yapması tamamıyle düşünmesine bağlıdır.Ancak sağlıklı beyinler düşünceyle ortaya çıkar.İnsanı insan yapan en büyük fark ve özellik düşünebilmesidir.


Gelecek Derse Hazırlık

Yazma alışkanlığının sağladığı faydaları araştırınız.

Cevap:

Yazmak akılda olanları kağıda aktarmak ve düşüncelerin unutulmasını engellemek için en önemli yöntemdir.

Yazmak öğrenmeyi kolaylaştırır.

Yazmak hata oranını azaltır.

Yazmak disiplinli ve planlı olmayı sağlar.

Yazmak konuşmayı ve diksiyonu güzelleştirir, düzgünleştirir.

Beyin gelişimine yardımcı olur.

Yazmak stresi azaltır.

Yazmak duygusal rahatlamayı sağlar.

Yazmak hafızanın güçlenmesini sağlar.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Ekim 2022, 18:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3443

Bence de okumak insanı düşündürür ben okumayan insanların bir şey düşündüğünü hiç görmedim bunu anlatan güzel bir konu olmuş teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.