16 Ocak 2024, 17:12
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-217-218 Cevapları Dörtel Yayınları

7. Tema Sanat: Tema Sonu Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Dörtel Yayınları

A. Temayla ilgili kelime ve kavramlardan oluşan bulmacayı çözünüz.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 216 Cevapları Dörtel Yayın

Cevap:1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri. 
2. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü.
3. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek. 
4. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
5. Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu alarak ele alınan felsefe kolu, güzel duyu. 
6. Birtakım duygu ve düşünceyi belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.
7. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. 
8. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. 


 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Dörtel Yayınları

B. “İnsan” ve “Toplum” kavramlarının sizde uyandırdığı duyguları açıklayan bir yazı yazınız.Cevap:

TOPLUM VE İNSAN

İnsan, duygusal bir varlık olarak, sevinçten hüzne, umuttan korkuya kadar geniş bir duygu yelpazesine sahiptir. Kendi dünyasında, düşünceleri ve hisleriyle şekillenen bir varlık olan insan, aynı zamanda etrafındaki diğer insanlarla olan ilişkileri ve toplumsal bağlarıyla da tanımlanır. Bu bağlamda, insanın içsel dünyasıyla dış dünya arasında bir denge kurması gerekir.

Toplum ise, bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Toplum içindeki ilişkiler, kültür, normlar ve değerler gibi unsurlar, bireyin davranışlarını, düşünce şeklini ve duygusal deneyimlerini etkiler. Toplum, birçok farklı bireyin bir araya gelmesiyle oluştuğu için çeşitliliği barındırır. Bu çeşitlilik, toplumun zenginliği ve dinamizmi olarak görülebilir.Sonuç olarak, “İnsan” ve “Toplum” kavramları, birbirinden ayrı düşünülemez. İnsanın duygusal zenginliği ve toplumun sosyal karmaşıklığı, birbirleriyle etkileşim içinde olan dinamik unsurları oluşturur. Bu etkileşim, insanın hem bireysel hem de toplumsal düzeyde anlam arayışını şekillendirir.


C. Aşağıdaki şiiri yönergeler doğrultusunda değerlendiriniz.

SANAT

Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun…
Ayrılıyor yolumuz.Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

1. Şiirin konusu nedir?

Cevap: Şiirin konusu sanat.

2. Şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.Cevap: Şiir dörtlük biçiminde yazılmıştır. Redif ve kafiyeler vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Dörtel Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Öğrencilik yıllarının nasıl geçtiğini anlatıyordu.
B) Türkçe dersini çok seviyorum.
C) Aile toplumun temelini oluşturur.
D) Gazeteciler binanın önünde toplanmışlar.Cevap: B


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı yönünden farklı bir fiil kullanılmıştır?

A) Arkadaşım yaşlı amcaya yardım etti.
B) Kurşun kalemim okulda kayboldu.
C) Çocuklar bahçede konuşuyorlar.
D) Kardeşim piknikte hasta oldu.

Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir?

A) Mimik
B) Konuşma
C) Jest
D) Kostüm

Cevap: B


4. “İnsanlar, geçmişte yaşadıkları bir olayı sonradan hatırlayarak yazabilirler.” cümlesiyle hangi yazı türünden söz ediliyor olabilir?A) Anı
B) Deneme
C) Şiir
D) Gezi

Cevap: A


5. Kitap okumayı çok seviyorum.” cümlesinde geçen fiille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. tekil kişiyle çekimlenmiştir.
B) Geniş zaman eki almıştır.
C) Basit yapılı fiildir.
D) İş (kılış) bildirmektedir.Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210-211-212-213. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.