24 Eylül 2022, 17:36
murat
Yönetici

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 11-12-13-14-15-17-19-20. Sayfa Meb Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 11-12-13-14-15-17-19-20 Cevapları

Kader ve Kaza İnancı Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları

Ünitemize Hazırlanalım

1. Kader, kaza ve tevekkül kavramlarıyla ilgili deyim ve atasözleri bularak defterinize yazınız.

Cevap:

kader olmayınca kadir bilinmezKadere boyun eğmek

Kaderine küsmek

Önce işini sağlam yap sonra tevekkül et.2. Kelebek, galapagos kaplumbağası, fil ve sekoya ağacının yaşam sürelerinin ne kadar olduğu ile ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap:

Kelebek: 15-29 gün arası

Galapagos kaplumbağası : 170 yılFil: 50 yıl

Sekonya Ağacı: 1000-3000 yıl arası

3. Rahman suresi 26, Mülk suresi 3-4, Ankebut suresi 57 ve Nisâ suresi 132. ayetlerini Kur’an-ı Kerim mealinden bularak defterinize yazınız.

Cevap: Rahman Suresi 26. Ayet: Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir.

Mülk Suresi 3-4. Ayetler: 

Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.Ankebut Suresi 57: Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.

Nisa 132: Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Güvenmek için Allah yeter.

4. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikler nelerdir? Aile büyüklerinize sorarak defterinize yazınız.

Cevap: İnsanların düşünebilmesi, akıl etmesi, karar verebilmesi gibi özellikleri diğer canlılardan farklıdır.5. Çevrenizi gözlemleyerek Allah’ın (c.c.) yaratmasındaki ölçü ve düzenle ilgili örnekler bulunuz.

Cevap: Güneş ve ayın hareketleri, gece ve gündüzün oluşumu, dağların, denizlerin olması, tüm canlıların varlığı.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

“Ne yapayım kaderim böyleymiş!”, “Kader mahkûmuyuz elden ne gelir?”, “Kader utansın!” gibi sözleri söyleyen birinin kader anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Bence kader anlayışı yanlış olan birisi söylemiştir. Çünkü insan düşünen bir canlıdır. Kendi yaptığı hataları kadere yükleyemez.
8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

YORUMLAYALIM
Abdullah b. Abbâs, bir gün aynı binit üzerinde Allah Resûlünün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı: “Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki Allah’ı (daima) yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış (karar verilmiş), sayfalar kurumuştur (hüküm kesinleşmiştir).” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 293.)

Yukarıdaki hadisi Allah’ın küllî iradesi ve insanın cüzî iradesi açısından yorumlayınız.

Cevap: Allah külli irade sahibidir. Bu sonsuz bir irade demektir. İnsanların iradesi ise cüzi’dir. Yani sınırlıdır. Allah insanlara akıl vermiş, karar verme yeteneği vermiştir. Bir şey istediğimizde Allah’tan istemeliyiz. Çünkü bize kimse Allah’ın yardımı gibi yardım edemez. İnsanlardan beklenen yardım ise ancak Allah’ın yardım edecek o kulunun gönlüne verdiği duygu ile olur. Yani biz insanlardan yardım eldi sanırız ama aslında o yardım Allah’ın izni ile olmuştur.


Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarını kaderle olan ilişkisi bakımından yorumlayınız.8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 13. sayfa cevapları meb yayınları

Cevap: Allah ilim sıfatı ile her şeyi bilmektedir. Allah’ın Kudret sıfatı ile her şeye gücü yetmesi, İrade sıfatı ile dilediğini dilediği şekilde yapması kader ile ilişkilidir.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

“…Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” (Mülk Suresi, 23. ayet.)
Yukarıdaki ayetten yola çıkarak insanın mükemmel yaratılışına örnekler veriniz.

Cevap: İnsanların yaradılışı mükemmeldir. Bir yerimiz kanayınca oranın hemen pıhtılaşması ve kanın durmasını sağlaması, nefes alıp vermemiz, uyuyunca yarı ölü gibi olmak ve uyanmak, karaciğerin kendini yenilemesi gibi bir çok mucize vardır.
8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

Bal;
• Kas yorgunluklarını giderir.
• Öksürüğe faydalıdır.
• Yaraları ve kesikleri iyileştirir.
• Sindirim sistemine faydalıdır.
(Arıcılık Araştırma Dergisi, Sayı: 7, s. 14.)

Yukarıdaki bilgileri “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?…” (Lokman suresi, 20. ayet.) ayetini de göz önüne alarak yorumlayınız.

Cevap: Doğaya baktığımız zaman sanki her şey insanlar için yaratılmış duygusunu yaşıyoruz. Yağmurların yağması, tarım alanlarının sulanmasına, su ihtiyacının karşılanmasına, hayvanların etinde, sütünden, yumurtasından tüylerinden her şeyinden faydalanmaktayız. Her nimette bizim için bir fayda var. Bal da bunlardan biridir.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

Yerde duran eşyalar belirsiz bir şekilde uçsaydı, her sabah kalktığımızda yattığımız yerden farklı bir mekânda uyansaydık, odada duran su bir anda kaynamaya, eşyalarımız bir anda yok olmaya başlasaydı, kısacası hiçbir fiziksel yasasının olmadığı bir evrende yaşasaydık bir günümüz nasıl geçerdi?
Yukarıda belirtilen durumları fiziksel yasalar açısından düşününüz.

Cevap: Böyle bir durumda yaşamamız mümkün olmazdı. Yer çekimi sayesinde başıboş bir şekilde gezmiyoruz ve istediğimiz yere gidiyoruz. Kaldırma kuvvet, sürtünme kuvveti, çekim kuvveti gibi bir çok fiziksel yasalardan faydalanarak yaşayabiliriz.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

Yukarıdaki ayet toplumsal yasalardan hangilerine işaret ediyor? Maddeler hâlinde listeleyiniz.

Cevap:

-Adalet

-İyilik

-Yardımseverlik

-Kötülükten ve suç teşkil eden şeylerden uzak durmak.

-Ahlaklı olmak.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Nasrettin Hocanın aşağıdaki fıkraları, olumlu ve olumsuz olarak hangi yasalara örnektir? Noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 20. sayfa cevapları meb yayınları


 


25 Kasım 2022, 16:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Biraz uzun bir konu olduğu için cevaplara ihtiyacım vardı. Bununla ilgilendiğinize sevindim emeğinize sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.