29 Ekim 2022, 21:25
Donatello
Yönetici

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 132-133-134-135. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 132-133-134-135 Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Yazınız.

Cevap: İslam dinin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve sünnettir.2. Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında sünnetin rolü nedir? Açıklayınız.

Cevap: Kur’an’da anlaşılmayan bir ayetle karşılaşıldığında ilk olarak Hz. Peygamberin o konuda bir sözü ya da uygulaması olup olmadığı araştırılır. Çünkü Hz. Peygamberin görevlerinden biri de Kur’an’daki hükümleri açıklamaktır. Hz. Peygamber ayetlerin ifade ettiği manayı sözleri ile açıklamış, fiilleri ile de hükümlerin nasıl uygulanacağını göstermiştir.

3. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir? Sıralayınız.  • İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir.
  • Sevgi, saygı, adalet gibi ahlaki değerlere uygun davranışlar öğütler.
  • Kötülüklerden sakındırır.
  • Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayırır.
  • Yol göstericidir.
  • Dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklar.
  • Düşünmeye ve aklını kullanmaya yönlendirir.

4. Kur’an’da kıssaların anlatılma sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Kıssalar Kur’an-ı Kerim’de yer alan emir ve yasakların hayata geçirilerek somutlaştırılması için bir vasıtadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe teşvik edip, kötülükten sakındırır.

B. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “… Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin…” (Nisâ suresi, 36. ayet.)Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette emredilen davranışlardan değildir?

A) Komşulara yardım etmek
B) Sadece tanıdıklara yardım etmek
C) Akrabalara yardım etmek
D) Anne babaya yardım etmek

Cevap: B


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları

2. “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır.”Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an
B) Vahiy
C) Tebliğ
D) Sünnet

Cevap: D

3. Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir. Müslümanların birbirleri ile ilişkilerinde sevgi, saygı, adalet gibi ahlaki değerlere uygun davranışlar sergilemelerini öğütler.Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A) “… İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet.)
B) “… Bunlar, gerçeği açıklayan Kitab’ın (Mübîn’in) ayetleridir. (Yûsuf suresi, 1. ayet.)
C) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyât suresi, 56. ayet.)
D) “… Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. ayet.)

Cevap: A

4. “Sözün en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.”(İbn Mâce, Sünnet, 7.)Yukarıda verilen hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son ilahi kitap, Kur’an-ı Kerim’dir.
B) Kur’an ve sünnet, İslam’ın temel kaynaklarıdır.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara örnektir.
D) Kur’an-ı Kerim, hidayet rehberidir.

Cevap: B

5. Nuh (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Kavmine yıllarca tevhid inancını anlatmıştır.
B) Kendisine iman eden yoksulları yanından kovmasını isteyen zenginlerin talebini kabul etmiştir.
C) Kavminin cezalandırıldığı tufan, tarihte Nuh Tufanı olarak bilinir.
D) Kur’an’da adı sıkça geçen ve ülü’l-azm olan peygamberlerdendir.

Cevap: B


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları

BULALIM

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.8. Sınıf Din Kültürü 134. Sayfa Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları

Soldan Sağa
2. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, insanlar arasındaki hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşeri ilişkilerini düzenleyen hükümler.
3. Uzun süre kavmine tevhid inancını anlattı ama kavmi onu inkâr etti ve tufanda boğularak helak edildiler. Bahsi geçen peygamber kimdir?
5. Öldükten sonraki hayat.
6. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vaktini, şartlarını vs. açıkladığı, hem beden hem mal ile yapılan ibadet.
7. Kur’an’ın “şifa veren” anlamına gelen ismi.
10. Hiç bir harfi değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen son ilahi vahiy.
11. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hangi maldan, ne kadar verileceğini açıkladığı, maddi olarak yapılan ibadet.

Yukarıdan Aşağıya
1. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi.
4. Allah’ın (c.c.) birliği inancı.
8. İnsanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri.
9. Sözlükte “yol, âdet, gidişât” gibi anlamlara gelen kavram.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 132-133-134-135. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 129-130-131. Sayfa MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 16:31

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Özellikle açık uçlu soruların cevapları çok güzel olmuş bunları yapmak bazen zor oluyor çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.