27 Ekim 2022, 20:44
Donatello
Yönetici

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 87-88-89. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 87-88-89. Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.Cevap: Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, zorluklar karşısında daha dirençli olur.

2. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Cevap: Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Yüce Allah din vasıtasıyla insanları ebedi mutluluğa çağırır ve bunun yollarını gösterir.3. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.

Cevap: Birey dinî değerleri, güzel ahlaki davranışları anne babasından öğrenerek hayata geçirir. Bu yönüyle aile bir okul gibidir. Çocuklar milli ve manevi değerleri, sevgi, şefkat, merhamet, birlikte iş yapma gibi ahlaki değerleri de aile ortamında edinirler.

4. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

  • Samimi bir şekilde iman etmek.
  • Salih amel işlemek.
  • Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
  • Sabrı tavsiye etmek.

5. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.  • Canın korunması
  • Aklın korunması
  • Neslin korunması
  • Malın korunması
  • Dinin korunması

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?

A) Neslin korunması
B) Aklın korunması
C) Dilin korunması
D) Dinin korunması

Cevap: C2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.

Cevap: D


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları

3. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?A) Samimi bir şekilde iman etmek.
B) Salih amel işlemek.
C) Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
D) Cennetteki nimetleri saymak.

Cevap: D

4. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”

Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?A) Allah’ın (c.c.) kudret ve yücelik sahibi olduğu
B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği
C) Allah’ın (c.c.) peygamberlere hikmet verdiği

Cevap: B

5. …………………. akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.

Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Din
B) Nesil
C) Can
D) Hak

Cevap: A

6. “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?A) İslam dini, içki ve kumarı kesin bir şekilde yasaklamıştır.
B) Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.
C) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur.

Cevap: D


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Hz. Yusuf (s.a.), din, kul hakkı, kıssa, alkol, tahrif)1. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe……..din…………denir.
2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak ………..kul hakkı………… dır.
3. ………Alkol………. bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.
4. …….Tahrif…………. saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir.
5. …….Hz. Yusuf (s.a)……. Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( D ) İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
2. ( Y ) Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
3. (D ) Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
4. ( D ) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
5. ( Y ) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
6. ( D ) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
7. ( Y ) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
8. ( D ) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
9. ( Y ) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
10. ( D ) İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 87-88-89. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 86. Sayfa MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 17:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sorulara kısa cevaplar vermek zor oluyor kitaptan bakarak ama buradakiler özet gibi olmuş daha güzel çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.