10 Aralık 2019, 12:15
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144-145. Sayfa Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 “ERGENEKON DESTANI” Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

138. Sayfa

Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Alper Tunga Destanı: Türk – İran savaşlarını anlatan bir destandır.
Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşı anlatan bir destandır.
Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete Han’ın yiğitliklerini, kahramanlıklarını ve halkına olan sevgisini anlatan bir destandır.
Bozkurt Destanı: Savaş yaralısı bir Türkün dişi bir kurt tarafından kurtarılması , korunması ve bakılması olaylarını anlatmaktadır.
Ergenekon Destanı: Bir mağlubiyet sonrasında Ergenekon diye bir yere çekilip çoğalıp güçlenen Türkleri anlatmaktadır.
Türeyiş Destanı: Uygur Türklerinin nasıl nesiller devam ettirdiğini ilahi bir şekilde anlatan bir destandır.
Göç Destanı: Türklerin, Çinlilerle olan münasebetinde tanrı tarafından cezalandırılıp sürgün edilmelerini anlatan bir destandır.140. Sayfa

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz.Bütün ülkeye Göktürkler egemen idi.

Cevap: Hakim olma

Çevresine hendek kazıp beklediler.

Cevap: Büyük çukurlarBu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler.

Cevap: Uluslar.

Çadırlarını ve mallarını öyle bir yakıp yağmaladılar ki bir tek kara kıl çadır bile kalmadı.

Cevap: Yakıp yıkarak tahrip etmeKayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı.

Cevap: Yakalanarak düşman eline düşme.

Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki deve olsun at olsun bin güçlükle yürürdü.

Cevap: Güç ve zorlu.Böyle bir yeri görünce Tanrı’ya şükrettiler.

Cevap: Teşekkür etmek.

Yalın kata benzer.

Cevap: SadeBörteçine bütün illere elçilerini gönderdi.

Cevap: Her yerleşim yerine temsilciler göndermek.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.1. Göktürklerin siyasi durumu nasıldı?

Cevap: Göktürkler güçlü adil ve bölgeye hakim bir devletti.

2. Öteki kavimler Göktürklere nasıl bir oyun oynamışlardır?

Cevap: Tan ağarınca, sanki baskına uğramışlar gibi, işe yaramayan mallarını bırakıp kaçmışlar. Bunu gören Göktürkler: “Düşmanlarımızda savaşacak hâl kalmadı, kaçıyorlar.” diye düşünerek kaçanların arkasına düşmüşler. Düşmanlar, Göktürkleri görünce hemen geri dönmüşler, Göktürkleri gevşek bir durumda yakalamış ve vuruşmaya başlamışlar.3. Tukuz ve Kayan’ın düşman esaretinden kurtulduktan sonra yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap:Çok akıllıca buluyorum.

4. Tukuzlar ve Türülkenleri dört yüz yıl kaldıkları toprakları bırakıp gitmeye yönelten “o yere sığmamaları” dışında ne olabilir?

Cevap: Atalarından duydukları, anayurt özlemi.5. Siz Ergenekon’dan çıkmak için nasıl bir yol bulurdunuz? Neden?

Cevap: En uygun nasıl olur diye düşünür ve yine onlar gibi yapardım.

141. Sayfa

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.

Olay: Göktürklerin yaşadıkları vatanda savaşta yenilmeleri herkesin ölmesi, kalan iki kişinin esir olması ve esaretten kaçarak kurtulmaları gizli bir yer bulmaları burada nesillerin çoğalması sığmamaları ve anayurdunu dönmeleri.

Ana Fikir: Türkler asla pes etmez ve vatanlarından vazgeçmezler.

Konu: Göktürklerin öz yurtlarından edilmesi ve çoğalıp yeniden özyurtlarını almaları.

Zaman: Geçmiş zaman

Yer: Orta Asya, Ergenekon

Kişiler: Demirci, Tukuz ve Kayan

142. Sayfa

4. ETKİNLİK

Metinden abartılı ifadeler bularak yazınız.

Cevap:

Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını, beri yanını bir sıra odun, bir sıra kömürle doldurduktan sonra yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Cevap:

Olağanüstü durumlar / olaylar yer almıştır. (X)
Sade bir dille yazılmıştır. (X)
Kahramanları seçkin kişilerden oluşmuştur. (X)
Ağır bir dille yazılmıştır.
Günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylar yer almıştır.
Kahramanlar sıradan insanlardır.

6. ETKİNLİK

Destan, efsane, masal gibi millî kültür ürünlerinin gelecek nesillere taşınması için neler yapılması gerektiğini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Cevap:

142. Sayfa

143. Sayfa

7. ETKİNLİK

Fiil Cümlesi: Madenin demirini eritsek bir yol olurdu.”
İsim Cümlesi: Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş.
Fiil Cümlesi: Ergenekon’un dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım.”
İsim Cümlesi:Gide gide, geldikleri yoldan başka geçilecek bir yolu olmayan bir ülkeye vardılar.
Fiil Cümlesi: Yanlış bir yere ayağını bassa paramparça olurdu.
İsim Cümlesi: O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda uygun seçenekleri X ile işaretleyiniz.

Cevap:

142. Sayfa

144. Sayfa

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki çizgi romanı inceleyiniz.

Cevap:

144. Sayfa

145. Sayfa

b) Siz de okuduğunuz Ergenekon Destanı’nın beğendiğiniz bir bölümünü çizgi roman hâline getiriniz.

Cevap: En beğendiğiniz yeri yapmanız gerekmektedir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kültürün yaşaması ve geleceğe aktarılmasında geleneklerin önemi nedir? Araştırınız.

Cevap: Kültürlerin yaşamasında en önemli unsurların başında gelenek ve görenekler gelmektedir.Gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılması kültür ögelerinin yaşaması için gereklidir.Bu nedenle gelenek ve görenekleri yaşatmak için hem birey olarak hem de toplum olarak bu konuya gereken önem ve değeri vermeliyiz.

Bir önceki yazımız olan Tiyatro, pandomim, opera, operet, skeç nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.