11 Mart 2022, 18:29
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239-240-241 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 234. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Nasıl ki biz evimizden ve ailemizden uzakta birkaç gün geçirdiğimizde hemen özlem duyuyorsak onların da özlem duyduğunu bilmeliyiz. Bir hayvanı kafesin içine hapsetmek onu yaşamdan ve kendi türlerinden uzaklaştırmaktır. Bir hayvan ancak şehir içinde hasta veya yaralı ise onu korumamız altına almalıyız. Ancak doğal ortamında mutlu bir yaşamı varsa ona sevgimizi orada vermeliyiz.

2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?Cevap: Doğru bulmuyorum. Çünkü, hayvanlar da can taşıyan varlıklardır. İnsanlara türlü yardımları dokunur. Etinden, sütünden, dostluğundan faydalandığımız bu canlıları keyif için avlamak insana yakışır bir davranış değildir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 236. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:HIRLAMAK: Hırıltıyla ses çıkarmak.
TEPETAKLA: Başı aşağı gelecek biçimde.
SAHRA: Çöl.
ENGİN: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.
ŞAFAK: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
ÇİFTE: İki namlulu av tüfeği.
TAN YERİ: Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer.
ESENLEMEK: Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek.
PALAZ: Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu.
ÜZERLİK: Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki.

2. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı hiç duydunuz mu?

Cevap: Yazar Güney Akdeniz’de yaşayan “Miho” adında bir martı çeşidinden söz ediyor. Bu martıyı daha önce hiç duymamıştım.2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Miho Güney Akdeniz’de yaşamaktadır. Çok yükseklerde uçmaktadır. Yırtıcı bir hayvan değildir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 237. Sayfa Cevapları

3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden?

Cevap: Keklik bulamayınca öfkelenmesi onun kişilik olarak avlanmayı seven biri olduğunu gösterir. Ancak bu durum yanlıştır. Bir hayvanı keyif için avlamak doğru değildir.4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?

Cevap: Kuş avlamayı bir başarı göstergesi olarak görüyor olabilir.

5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir?

Cevap: Miho’nun görebileceği anı beklediğini ama gözleri kör olduğu için göremediğini anlatmak istiyor olabilir.6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

Cevap: Düşünmeden avladığımız hayvanların bir ailesi, yavruları olduğunu unutmamalıyız.

3. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.

Cevap: Hacı Süleyman keklik avlamak ister ama keklik bulamayınca öfkelenir. Bu sırada bir kanat görür. Bu kanat Miho’ya aittir. Ona attığı çifte Miho’nun iki gözünü de kör eder. Böylece Miho nereye uçtuğunu göremeden uçar. Bu süreçte yuvasındaki yavrularını düşünür. Bir süre sora bir denize düşer.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 238. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir. → Benzetme

Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir çağırış duyulur gibi olur. → BenzetmeArtık gece olmuştu, Miho hâlâ gündüzü arıyordu. → Karşıtlık

Tanyeri uyanırken keklikler derelerden, yamaçlardan yeni doğan günü bütün kuşlar, böcekler, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı. → Kişileştirme

Bütün ana keklikler, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece daha atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı. → Konuşturma

İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. → Abartma
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 239. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâyeleri konu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.

Cevap:

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ
Konu: Kuş avı
Kahraman: Hacı Süleyman keyif için keklik avlamaktadır.

SON KUŞLAR
Konu: Kuş avı
Kahraman: Konstantin Efendi yemek amacıyla kuşları avlamaktadır.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 240. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

Günümüzde pek çok hayvan türünün nesli tükenmektedir. Bunun iki temel nedeni vardır. Biri iklim değişikliği, diğeri de doğal yaşam alanlarının yok edilmesidir. İkisi de insan kaynaklıdır. Yoğun endüstriyel faaliyetler sera gazı salınımını arttırmakta ve ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Bu durum iklim değişikliğine neden olmaktadır. Pek çok hayvan iklim değişikliğiyle mücadele edememektedir. İnsanların yapılaşma için hayvanların doğal yaşam alanlarını yok etmesi de bu hayvanların nesillerinin tükenmesine neden olmaktadır. Bu iki konuda çalışmalar yapmalı ve doğanın kirletilmesine, çıplak kalmasına izin vermemeliyiz. Ancak bu şekilde hayvanların yaşamdan kopmasına engel oluruz. Şu an ise sayısı azalan hayvanların koruma altına alınmasından başka yapabileceğimiz bir şey görünmemektedir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

1. Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü çok seviyorum.
⇒ Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü onu çok seviyorum.

2. Anneni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz.
⇒ Anneni tanıyoruz ve ona sonsuz güveniyoruz.

3. Bugün yemekte ben pide, o ise çorba içti.
⇒ Bugün yemekte ben pide yedim, o ise çorba içti.

4. Müzik dersini çok az, resim dersini ise hiç sevmem.
⇒ Müzik dersini çok az severim, resim dersini ise hiç sevmem.

5. Herkes bu duruma çok üzülmüştü, yüzü gülmüyordu.
⇒ Herkes bu duruma çok üzülmüştü, hiç kimsenin yüzü gülmüyordu.

6. Fırında pişen yemeğe kaşar koyup kapattım.
⇒ Fırında pişen yemeğe kaşar koyup fırının kapağını kapattım.

7. Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
⇒ Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, onlara destek olmalıyız.

8. Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, eski yıllara götürmüştü.
⇒ Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, onları eski yıllara götürmüştü.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 241. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde küresel ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını verilen grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız kaynağı metnin sonuna ekleyiniz.

Cevap:

Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinin Sanayi Devrimi ile başladığını görmekteyiz. Sanayi Devrimi ile başlayan yoğun endüstriyel faaliyetler atmosfere salınan karbondioksit ve metan gazında artışa neden olmuştur. Bu durum ozon tabakasının incelmesinde etkilidir. Ozon tabakasındaki bu değişim iklim değişikliğine neden olmaktadır. Günümüzde buzulların erimesi, kuraklık ve çölleşme gibi doğal felaketler küresel ısınmanın yansımalarıdır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma yaparken “www.havaizleme.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.

Cevap: İzmir; Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-227-228-229-230-231-232-233. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


15 Ekim 2022, 15:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Böyle doğayla ilgili konularda sizin iyisi yok en güzel cevapları buluyorum hep teşekkür ederim emeğinize sağlık 🙂

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.