11 Mart 2022, 18:53
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Haritada Bir Nokta Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 252. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bildiğiniz balık türleri hangileridir?

Cevap: Bildiğim balık türleri hamsi, barbun, levrek, somon, istavrit, palamut, çinekop ve tekir balığıdır.2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.

Cevap: Böyle bir durumda kendimi huzursuz ve üzgün hissederim. Bir işe emek vermek demek hem beden hem de zihin yorgunluğunu o iş için harcamak demektir. Tüm bunların yanında bir de zamanı o işe adamaktır. Bu yüzden bu işin karşılığını alamamak beni başka bir işe kalkışmak konusunda umutsuzluğa sürükler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 256. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

Cevap:1. Bir tür balık ağı, ığrıp.
2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta.
3. Hoşgörü.
4. Tutumsuz.
5. Hayalde canlandırma.
6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.
7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet.
8. Tatlı düş, hayal.
9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik.
10. Yöre.
11. Balık sepeti.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 256. Sayfa

2. ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?Cevap: Yazar okuduğu romanlar yüzünden adaları seviyor olabilir.

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan hâliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir hâlde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya yaşamak istiyor.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 257. Sayfa Cevapları

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?Cevap: Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine.

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?

Cevap: Adama dışarıdan geldiği için balık vermiyorlar. Bence bu yanlış bir davranıştır. Kim olursa olsun yardım eden birine teşekkür karşılığında balık vermek gerekir.

5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?Cevap: Doğru bulmuyorum, ancak hak veriyorum. İnsan her zaman hakkını savunmalıdır. Ancak karşısındaki insanın anlayışsız ve kaba olduğunu fark eden birisi onunla daha fazla tartışmak istemez.

6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?

Cevap: Yazar kalem ve kağıt alarak yazıyor.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.Cevap:

  • Konu: Haksızlığa karşı tutumlar
  • Ana Fikir: Haksızlık karşısında sessiz kalmamalıyız.
  • Yardımcı Fikir: İnsanlara hak ettiklerini vermeliyiz.
  • Yardımcı Fikir: Bize yardımcı olanlara teşekkür etmeliyiz.
  • Yardımcı Fikir: Başkalarıyla kibar ve hoşgörülü bir dille konuşmalıyız.
  • Yardımcı Fikir: Yazmak bizi her zaman rahatlatır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 258. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.

Cevap: Anlatım yazarın ağzından yapılmıştır. Örneğin “Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım.” cümlesinde bu açıktır.

5. ETKİNLİK

Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.Cevap: Bu durumu pek sevemedim. Dışarıdan biri olmasının önem yok. Önemli olan yardımda bulunmasıdır. Birisi yardımda bulunursa diğer yardım edenler kadar payı var demektir. O kişiye teşekkür etmek için ona da balık verilmelidir.

6. ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.

Cevap:

Öyküleyici Anlatım“Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum.”

“Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı.”

Betimleyici Anlatım

“Haritada herhangi kargacık burgacık şekil almış adalara, karasevdalıya kurşun döken bir ihtiyar kocakarının aklı veya sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım, daha çok şekilsiz, ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker.”“Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son hâline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde, düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular.”


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 259. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap:

Bize karşı bir haksızlık yapıldığında çevremizdekilerin desteğini bekleriz. Aynı şekilde birine haksızlık edildiğini fark ettiğimizde o kişinin haklarını savunmasına yardım ederiz. Haksızlıklar karşısında kararlı ve doğruyu savunan bir tutum içinde olmamız gerekmektedir. Ancak böyle bir tutumla adaletin sağlanmasına katkıda bulunabiliriz. Adaletin sağlanamadığı toplumda kimse hakkı olanı alamaz. Bu durum insanları, hakkını zorla almak için suç işlemeye kadar sürükleyebilir. Bu nedenle adaletin insan aklı ile sağlanması şarttır. Bizler de bunun bir parçası olmalıyız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki gibi verilen boşluğa yazınız.

Cevap:

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
⇒ Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.
⇒ Birçok insan bu konuda yanılıyorlar.

3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.
⇒ Bütün gece kedi miyavlaması ve köpek havlamasından uyuyamadık.

4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.
⇒ Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gideriz.

5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.
⇒ Yarın size gelemem çünkü okulda bütün gün kursum var.

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.
⇒ Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesini anlatılıyor.

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.
⇒ Biz gezmeyi sevmeyen bir milletiz.

8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.
⇒ Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyor.

9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.
⇒ Tuna ve Ülkü iki üç saattir yolda.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 260. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 261. Sayfa Cevapları

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.

Cevap:

ETİK HAFTASININ ÖNEMİ

İnsan var oluşundan beri içinde “etik” kaygısı taşımıştır. Kendisine iyi ve kötünün ne olduğunu sormuştur. Tüm bu sorular bizi  etik kavramının evrenselliğine ve 2008 yılından beri kutlanan “Etik Haftası”na getirmiştir.

İnsanoğlu tarihin her aşamasında diğer bireyler, toplum, kurumlar ve çevre ile ilişki içerisinde olmuştur. Bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çok az bir kısmı “yazılı hukuk” tarafından sağlanabilmektedir. Yazılı hukuk tarafından düzenlenmeyen ilişkilerin sağlıklı olabilmesi bireyin taşıdığı etik kavramı ile mümkündür. Özellikle kamu görevlilerin etik ilkelerine uyması işleyiş açısından çok önemlidir. Bu ilkelerden bazıları; saygı, nezaket, güven, doğruluk, ayrımcılık yapmamak, kamu mallarını korumak, savurganlıktan kaçınmak, saydamlık ve halka hizmet bilincidir.

Hepimiz bilinçsiz ve sorumsuz hareket etmenin insanlara, kurumlara ve çevreye zarar verdiğine tanık olmuşuzdur. Bu durumun önemini kavramak ve etik ilkeleri hatırlamak için Etik Haftasını her sene 25-31 Mayıs tarihlerinde kutlarız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-227-228-229-230-231-232-233. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

15 Ekim 2022, 15:31

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2705

Kompozisyonu yazdığınız için teşekkür ederim internette aynı şeyler yazıyor bu farklıymış işime yaradı

29 Ekim 2022, 09:22
murat
Yönetici
Mesaj Sayısı: 517
Konu Sayısı: 512

Boş zamanlarımda haritaya bakmak ve hangi ülkenin nerede olduğunu öğrenmeyi çok seviyorum. Bazen o haritadan baktığım yerlerin resimlerini de inceleyerek hayaller kuruyorum. Çünkü ben gezmeyi ve yeni yerler öğrenmeyi çok severim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.