14 Ocak 2024, 10:41
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 266-272-273-274. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269-270-271-272-273-274 Cevapları Ferman Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: Robotlar Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Robotlar hakkında neler biliyorsunuz? Robotlar ne amaçlarla kullanılmaktadır? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Genellikle insan biçiminde ve metalden vb. yapılan, programlanınca belirli bir işi ya da çeşitli işleri yapabilen, fabrikalarda tehlikeli işlerde insan yerine kullanılan, elektrikle çalışan otomatik aygıt.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 272 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamım metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

algılayıcı: Amacı ortamındaki olayları veya değişiklikleri tespit etmek ve bilgileri diğer elektronik cihazlara genellikle bir bilgisayar işlemcisine göndermek olan bir cihaz, modül, makine veya alt sistem
Cümlem: Televizyonlarda da algılayıcı bulunmaktadır.

mekanik: Hareketli, makineye bağlı
Cümlem: Aracın mekanik parçlarında sıkıntı görünmüyor.enstitü: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
Cümlem: Eskiden köy enstitüleri varmış.

sınamak: Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak; imtihan etmek, denemek, tecrübe etmek
Cümlem: Sorduğu sorularla beni sınadığını anladım.

koloni: Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk
Cümlem: İleride uzay kolonileri kurulacak gibi görünüyor.

kızılötesi: Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülemeyen ışınım
Cümlem: Uzaktan kumandalar kızılötesi sitem ile çalışmaktadır.
2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Günümüzde robotlar hangi işlerde kullanılmaktadır?

Cevap: Robotlar bizler için tehlikeli ve zor işleri yapmaktadır. Örneğin okyanusların dibine dalabilir, yüksek sıcaklıklarda çalışabilir, gezegenlerde dolaşabilir, çok ağır yükleri taşıyabilirler. Otomobil fabrikalarında, sanayide, tarım alanlarında, tıp alanında, eğlence dünyasında ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır.


2. Robotların eğlence dünyasındaki yeri nedir? Açıklayınız.Cevap: Robot yarışmaları, robot tasarlamaları, robottan oluşan futbol takımları gibi bir çok eğlence alanında robotlar kullanılmaya başladı.


3. Yapay zekâ nedir?

Cevap: Yapay zekâ kendi düşünme gücü olan, dışarıdan karışılmadan kendiliğinden hareket edebilen robotlardır.


4. Nanorobotlar hangi amaçlarla geliştiriliyor?Cevap: Nanorobotlar çok küçük ölçülerdeki işlerin yapılmasında kullanılıyor. Bu robotlar, çok küçük boyutlarda oluyorlar ve makineleri, kumaşları, ozon tabakasını ve insan vücudunu onarmak amacıyla üretiliyorlar.


5. Ülkemizde üretilen sürü robotların özellikleri nelerdir?

Cevap: Sürü robotları doğadan esinlenerek yapılmıştır. Bu robotlar koloni halinde oluyor ve iş birliği içinde çalışıyorlar. Sürü robotlar etraflarındaki engelleri ve sürüdeki diğer bireyleri ayırt edebiliyorlar. Arama kurtarma, güvenlik gibi alanlarda kullanılabilecekler.


3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.Cevap:

Metnin Konusu: Robotlar, kullanım alanları ve robotlardaki gelişmeler.

Metnin Ana Fikri: Robotlar hayatımızın her alnına girerek işimizi kolaylaştırmaktadır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 273 Cevapları Ferman Yayınları

4. ETKİNLİK 

Metni tekrar okuyunuz. Okuduğunuz metni özetleyerek aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken ana fikre bağlı kalarak ayrıntıya girmeden kendi cümlelerinizi kullanınız.Cevap:

Metinde, robotların genel özellikleri, yetenekleri ve kullanım alanları üzerine bilgiler verilmektedir. Robotların insanlara benzer şekilde çeşitli görevleri yerine getirebildiği, zor ve tehlikeli işlerde kullanılabildiği vurgulanmaktadır. Ünlü bir insansı robot olan “A…” üzerinden, robotların bir tür “elektronik beyin” ile çalıştığı ve birçok kompleks görevi başarabildiği anlatılmaktadır.

Robotların yapamadığı bazı ince işler vardır. Örneğin ayakkabı bağlamak gibi ince işleri, üzerinde durulan noktalardan biridir. Ancak mühendislerin sürekli olarak teknolojiyi geliştirme çabalarıyla, robotların daha karmaşık görevleri başarabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Metin, robotların sadece sanayide değil, tarım, tıp, eğlence dünyası gibi farklı sektörlerde de kullanıldığına ve amatör robotçuların katıldığı yarışmaların popüler olduğuna dikkat çekmektedir. Yapay zekâ ve nanoteknoloji gibi robot araştırmalarının önemine vurgu yapılırken, gelecekte robotların daha gelişmiş görevleri başarmalarına yönelik umutlar da dile getirilmektedir.Son olarak, bir örnek üzerinden ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Kovan Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan sürü robotları üzerine çalışmalardan bahsedilmekte ve özellikle Kurt adındaki robotun algılama ve öğrenme yetenekleri üzerinde durulmaktadır. Metin, robot teknolojisinin evrimi, kullanım alanları ve gelecekteki potansiyeli hakkında genel bir perspektif sunmaktadır.


5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin yer aldığı örnek cümlelerden birkaçını aşağıya yazınız. Bu ifadelerinin hangi düşünce veya olaylar arasında bağlantı sağladığını açıklayınız.

Cevap:

– Çok zor ancak robotlar bunu gerçekleştirebilir.– Peki, A… ne kadar zeki? Elbette bu ekibin düş gücü, yaratıcılığı ve bilgisi kadar.

– Yalnızca zor ya da tehlikeli değil, yapımı incelik gerektiren işleri de yerine getirirler. Diyelim ki elinizde bir pinpon topu var.


6. ETKİNLİK 

Sınıfınızda ihtiyaç duyduğunuz bir iş için tasarlayacağınız robotun özellikleri konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Konuşmanızda ele aldığınız konuyu olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek bu konuyla ilgili fikir ve çözüm yollan üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Sınıfımızda en çok çöp kutusunun dolması ve bu çöpün dökülmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle tasarlayacağımız robotun bu amaca uygun olması gerekir. Bizim tasarlayacağımız robotun bir haznesi olması ve çöpleri öğüterek yerden tasarruf sağlaması amacımız olmalıdır. Aynı zamanda bu robot atıkları tanımlayarak geri dönüşüme hizmet etmelidir. Tasarlayacağımız robotun adı ATIKBOT olmalıdır. Hepinize teşekkür ederim.


7. ETKİNLİK 

Tasarladığınız robotun üretim aşamasındaki işlem basamaklarını maddeler hâlinde dosya kâğıdına yazınız.

Cevap:

Tasarım ve Planlama:

 • Robotun işlevleri ve görünümü belirlenir.
 • Gerekli bileşenlerin ve malzemelerin listesi yapılır.
 • Robotun teknik çizimleri ve 3D modelleri oluşturulur.

Bileşenlerin Temini:

 • Gerekli elektronik parçalar, sensörler ve mekanik bileşenler sipariş edilir.
 • Enerji kaynağı için bataryalar veya güneş panelleri gibi ögeler seçilir.

Prototip Üretimi:

 • İlk prototipin montajı yapılır.
 • Robotun hareketli parçaları ve devre kartları bir araya getirilir.
 • Yazılım entegrasyonu için gerekli programlama yapılır.

Test Süreci:

 • Robotun fonksiyonel testleri yapılır.
 • Hareket kabiliyeti ve enerji verimliliği test edilir.
 • Sensörlerin doğruluk ve hassasiyeti kontrol edilir.

Geliştirme ve İyileştirme:

 • Testlerden alınan geri bildirimlerle robotun tasarımı iyileştirilir.
 • Yazılım güncellemeleri ve mekanik ayarlamalar yapılır.

Son Üretim:

 • Nihai tasarım onaylandıktan sonra seri üretim için hazırlıklar yapılır.
 • Robotun her bir parçası özenle monte edilir ve son kontroller yapılır.

Kalite Kontrol:

 • Üretilen her robot, kalite standartlarına uygunluk için test edilir.
 • Fonksiyonel ve güvenlik testlerinden geçirilir.

Paketleme ve Dağıtım:

 • Onaylanan ürünler güvenli paketleme malzemeleri ile paketlenir.
 • Ürünler, kullanıcıların kullanımına sunulmak üzere dağıtım kanallarına gönderilir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 274 Cevapları Ferman Yayınları

8. ETKİNLİK 

Aşağıda bir robot süpürgeye ait kullanma kılavuzundan sayfalar verilmiştir. Kullanım kılavuzunda yer alan iş ve işlem basamaklarını inceleyiniz. Kullanma kılavuzunda belirtilen iş ve işlem basamakları hatalı ya da eksik uygulanırsa ne tür problemlerle karşılaşılabilir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap:

Kullanma kılavuzuna uygun olmayan kullanım şekilleri cihazın arızalanmasına, ömrünün düşük olmasına ve verimli çalışmamasına neden olacaktır. Ayrıca bazı güvenlik sorunlarına da neden olabilir.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 259-260-261-262-263. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.