10 Mart 2022, 09:43
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Katılıyorum. Çünkü iyimser bir kimse başına gelen bir kötülükte bile ders almasını bilir, hayatı olumlu yorumlar. Ancak kötümser kişiler güzelliklerde bile bir problem olduğunu düşünür. Hiçbir konuda kendini mutlu edecek bir detay göremez.2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İyimserliğin de kötümserliğin de bir sınırı olmalıdır. İnsanın hayatı yaşamasını engelleyecek kadar kötümser olmaması, daha fazla çalışmasına engel olacak kadar da iyimser olmaması gerekmektedir. İkisinin de ortasında bir yer olursa her şey daha güzel olur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 14. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Cevap:Romantik: Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan.

Görgü: Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.

Sinerji:  Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

1. Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek.
Cümlem: Bisiklete binerken düşme tehlikesini göze almıştım.

2. Batağa sağlanmak: İçinden çıkılması güç bir durumda olmak.
Cümlem: Ne yazık ki o da kumar batağına saplandı.

3. Göz ardı etmek: Gereken önemi vermemek.
Cümlem: Onun buraya gelebileceğini göz ardı ettik.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 15. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?

Cevap: Toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar dizisi ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını sağlıyor ya da kötümser olmalarına neden oluyor.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?Cevap: Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

Cevap: İyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayar, topluma yaşama sevinci verir.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.Cevap: İyimser insan herkese faydalı, güzel bir şey ortaya koyar. Kötümser insan ise faydalı ve güzel bir şeyin olumsuz yönünü fark edip tedbir alır.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

Cevap: Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranı ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, dünyadaki ekonomik dengelerin sarsılıp sarsılmamasıyla, doğal yıkımların olup olmamasıyla yakından ilgilidir.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.Cevap: Kız kardeşim iyimserdir. Annem ve babam kötümserdir. Ben de kötümserimdir, ancak iyimser gibi gözüküp başkalarının mutlu olmasını isterim.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

Cevap:

( D ) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
( Y ) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
( D ) Öğretici bir metindir.
( Y ) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
( D ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
( D ) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.b) Okuduğunuz metnin türü: Deneme


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 16. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: İyimserlik ve KötümserlikMetnin Ana Fikri: Önemli olan iyimser veya kötümser olmak değil, ikisini dengelemektir.

Metnin Yardımcı Fikirleri: İyimser kişiler topluma sevinç ve fayda verir. Kötümser kişiler bir durumun olumsuz yönünü tespit ederek giderebilir. İnsanların yaşam biçimleri onları iyimser ya da kötümser yapar.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

Cevap:

  • Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Ö )
  • Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. ( N )
  • İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. ( Ö )
  • Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. ( Ö )
  • Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. ( N )
  • İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. ( Ö )
  • “Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. ( N )
  • İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. ( Ö )

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 17. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

Cevap:

Hayatta hiçbir zaman başımıza ne gelebileceğini önceden bilemeyiz. Bazen hiç ummadığımız anda bir hastalığa yakalanabilir ya da bir kaza geçirebiliriz. Bu durumda kendimizi nasıl düşünüyorsak başkalarını da düşünmemiz gerekmektedir. Bugün sağlıklı olan biz isek başkalarının sağlığına kavuşmasına yardımcı olmalıyız. Yarın sağlığımızı kaybettiğimizde başkalarından yardım isteyeceğimizi unutmamalıyız. Hayat kurtarmanın en güzel ve kolay yolu kan bağışında bulunmaktır. Kızılay’a kan vermek için gittiğimizde bize bazı testler uygulanır. Eğer uygun görülürse kan veririz. Bu kan, kan ihtiyacı olan ve kanımızın uyumlu olduğu birine verilir. Bu kişinin kim olduğunun hiçbir önemli yoktur. Önemli olan bir insanın hayata tutunmasıdır. Toplum olarak birbirimizin sağlığını düşünmek insanlık görevidir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 18. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler isim midir, fiil midir? Açıklayınız.

Cevap:

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu. —-> Fiil
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu. —-> Fiilimsi
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu. ———> Fiilimsi
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu. —> Fiilimsi

Cevap: İlk cümledeki sözcük fiil, diğerleri fiilimsidir. Fiilimsi, fiilden türeyen ancak isim, sıfat veya zarf olarak kullanılan sözcüklerdir.

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

Cevap:

Fiilimsiler koyu yazılmıştır.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 19. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 19. Sayfa Cevapları

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: Özveri
Yazının Ana Fikri: Başarılı olmak için özveride bulunmak gerekir.
Giriş Bölümü: İnsanların özveriye bakış açısı
Gelişme Bölümü: Özveride bulunmanın gerekliliği
Sonuç Bölümü: Özverinin önemi

ÖZVERİ

İnsanlar bir fırsat elde ettiğinde özveride bulunmadan o fırsattan faydalanmak ister. Bu mümkün değildir, çünkü sıkıntısız hiçbir iş başarıya ulaşmaz.

Yaşamımız devam ederken bazen önümüze başarılı olmak ya da mutlu olmak için bir fırsat çıkar. Ancak o işi üstlenebilmek için şu anki işlerimizi bir kenara bırakmamız gerekir. Bu durumda çoğu zaman çekiniriz. Elimizdekini kaybetme düşüncesinden korkarız. Ancak hiç özveride bulunmadan başarılı olmak mümkün değildir. “Meyvelerin doğması için bütün çiçekler solar.” diye bir söz var. Bu söz tam da bunun için söylenmiş olsa gerek. Çünkü bir insan bilir ki kimse kendinden bir şeyler vermeden hayattan da bir şeyler alamaz.

Başarılı olmak için çoğu zaman yorucu ve sıkıntılı günler geçiririz. Unutmamak gerekir ki güneşin doğması için önce batması gerekir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ömer Seyfettin’in bir hikâyesini okuyunuz.

Cevap:

PERİLİ KÖŞK hikâyesinin kısa özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Sermet Bey ailesi ile birlikte bir ev aramaya başlar. Gezmedikleri yer kalmaz sonunda çam ormanının içinde bir köşk görür ve burayı kiralamak ister. Burada görevli olan bekçiyi bulur. Bekçi köşkün perili olduğunu söyler. Perilere hayaletlere inanmayan Sermet Bey yine de evi tutmak ister. Ev sahibi ile görüşür 3 yıllık kirayı peşin verir. Ev sahibi de aynı şekilde köşkün perili olduğunu söyler. Sermet bey bu olanları biraz garip karşılar ama üstüne düşmez. Bir zaman sonra köşkün bahçesinde beyaz bir hayalet görünüp kaybolur. Ailesi korkar ve taşınmak ister. Sermet bey bu hayaletten hiç korkmamaktadır. Sermet Bey hayaleti yakalamayı ister. Plan yapar pusu kurar ve yakalar. Beyaz örtüyü açtığında ev sahibini karşısında görür. Ev sahibi kiraları alır kiracıları kaçırır ve bir başkasına tekrar kiraya vererek dolandırıcılık yapar. Ev sahibinin sahtekarlığını gören Sermet Bey 6 yıllık kiranın verildiğine dair belgeyi ev sahibine imzalatır. Dolandırıcı ev sahibi 6 yıl hiç kira almaz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tiyatro, pandomim, opera, operet, skeç nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

15 Ekim 2022, 12:43

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2694

Yardımlarınız için teşekkür ederim. İlk dersimize hazırlanıp gittim bu konu sayesinde. Benim için iyi oldu.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.