05 Aralık 2021, 13:57
Donatello
Yönetici

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-200-201-202-203-204. Sayfa Cevapları Gizem Yayınları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202-203-204 Cevapları Gizem Yayınları

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gemiler Nasıl Yüzer ? Cevapları


3. Sınıf Türkçe Gizem Yayınları 199. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK: ÖĞRENMEDEN ÖNCE

Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım.

Cevap:

Deniz Taşıtları İsimleri2. ETKİNLİK: OKUYALIM

“Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.

• Metnin başlığını yazalım.

Cevap: Gemiler Nasıl Yüzer?• Metnin ilk cümlesini yazalım.

Cevap: Bir zamanlar ben de çocuktum.

• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.

Cevap: Bir za-man-lar ben de ço-cuk-tum.• Metnin son cümlesini yazalım.

Cevap: Gemilerle ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de…

• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.

Cevap: Ge-mi-ler-le il-gil-i öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-la-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki de…• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.

Cevap: Soner Gülsöken


3. Sınıf Türkçe Gizem Yayınları 202. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK: KELİME ÇALIŞALIM

a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim.

Cevap:1) seramik
2) atölye
3) çelik

3 ] Çok sert bir metal.
1 ] Yüksek ısıda topraktan yapılan eşya.
2 ] Zanaatçıların veya resim, heykel gibi sanatlarla uğraşanların çalıştığı yer.

b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım.

Cevap:Ablam yarın ………atölye…….ye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği ……….seramik……..vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla ……….çelik…….. kullanılmış.

4. ETKİNLİK: ANLAYALIM

a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

Cevap:

[ Y ] Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
[ D ] Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
[ D ] Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
[ D ] Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
[ Y ] Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
[ D ] Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.
3. Sınıf Türkçe Gizem Yayınları 203. Sayfa Cevapları

b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.

Cevap:

Soru: Bir cismin yüzebilmesi için ne gerekirmiş?

Cevap: Bir cismin yüzebilmesi için yerini değiştirdiği suyun miktarının ağırlığına eşit ya da ondan daha büyük olması gerekirmiş.c. Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. Yaptığımız gözlem sonucunda ne olduğunu yazalım.

Cevap:

Araç gereçler: leğen, su, kil, terazi.

Uygulama aşamaları:
• Getirdiğimiz leğeni su ile dolduralım.
• Birbirine eşit ağırlıkta iki parça kil alalım.
• Killerden birini top, diğerini kayık şekline getirelim.
• Her iki kil parçasını da suya bırakalım.Sonuç: Top şeklindeki kil suyun dibine kadar battı, ancak kayık şeklindeki kil suyun yüzeyinde durdu.

5. ETKİNLİK: SÖZ VARLIĞIM

Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım.

Cevap:

Yine bir gün kafamı kurcalayan bir soruyu sormuştum ona [ : ] [ ] Gemiler
nasıl yüzer [ ? ] [ ] demiştim [ . ] Öyle ya [ ] Denize fırlattığımız bir taş suyun dibini buluyor [ . ] Dev gibi
kocaman tekneler nasıl oluyor da suyun üstünde durabiliyor [ ? ] [ ] Gel bakalım [ . ] [ ] dedi ağabeyim [ . ] [ ] Anlatayım sana [ ] [ ] Doğruca seramik atölyesinin yolunu tuttuk [ . ] Atölyeye gittiğimizde
koca seramik çamurundan iki parça kopardık [ . ] Ağabeyim bu iki parçayı
terazi ile tarttı [ . ] Eşit ağırlıklarda olmasını sağladı [ . ] Bir parçasını top
gibi yuvarladı [ . ] Diğer parçayı da küçük bir kayık biçimine soktu [ . ]


3. Sınıf Türkçe Gizem Yayınları 204. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK: KONUŞALIM

Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım.

Cevap: Bir kaptan olsaydım kimsenin haberinin olmadığı bir ada bulmak isterdim. Bu adaya kendi evimi yapmak ve her yere buradan gitmek isterdim. Suyun altındaki hazineleri bulmaya çalışırdım.

7. ETKİNLİK: YAZALIM

Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.

Cevap: Araba şeklinde bir taşıttır. Karada normal bir araba gibi gider. Suya ineceği zaman altından bir bot çıkar ve şişer. Pervanesi sayesinde denizde yol alır.

 

8. ETKİNLİK: ÖĞRENDİKTEN SONRA

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

• Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?

Cevap: Taşıtlar bizleri kısa zamanda uzak yerlere götürür. Aynı zamanda eşyalarımızı kolayca taşımamıza yardım eder. Güvenli, hızlı ve konforludur.

• Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?

Cevap: Tren tercih ederdim. Trende yemek yeme, uyuma imkanları bulunur. Her aile ayrı odada seyahat edebilir. Trenle yolculuklar çok keyifli olur.

Bir önceki yazımız olan 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


12 Ekim 2022, 13:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok sağol bu ödevi her yerde aradım ama istediğim gibi yoktu burayı bulduğuma sevindim artık burdan bakarım bende

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.