18 Eylül 2022, 20:55
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları


4. Sınıf Koza Yayıncılık Sosyal Bilgiler Sayfa 64

İçindekiler

Ekmeğin Hikayesi

Aşağıda ekmeğin soframıza gelene kadar geçirdiği evreler verilmiştir. Boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle tamamlayınız.

ekmeğin tarladan sofraya kadar hikayesi4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 65

Ekmeğin, marketten soframıza nasıl geldiğini belirleyebilmek amacıyla ekmek aldığınız bakkal, market ya da süpermarketten bir kişiyle görüşme yaparak aşağıdaki görüşme formunu doldurunuz.

Görüşme Formu

Görüşme yapılan yerin (bakkal, market, süpermarket) adı, adresi:– Güneş Bakkaliye, Cumhuriyet mah.Gündüz sok.No:65 Güngören/İstanbul

Görüşme yapılan kişinin adı, soyadı:

– Ahmet Tek

Görüşülen yerde en çok satılan ürünler:– Ekmek, bisküvi,sebze ve meyve

Ekmeğin bulunduğu bölüm:

– Önü camlı kapalı bir ahşap dolap.

Ekmeğin cinsi ve gramajı:– Buğday ve kepekli ekmek 250 gr.

Ekmeğin geldiği fırın ya da ekmek fabrikasının adı, adresi:

– Umut Fırını, Güngören /İstanbul

Ekmeğin geliş şekli (elde, torbada, kasada vb ):– Kasada

Ekmeğin günde kaç kez, toplam kaç tane geldiği:

– Günde 3 defa toplam 150 tane.

Satılamayan ekmeklerin ne olduğu:– Fırın geri iade almaktadır.

Ekmeği müşterilere nasıl sunduğu:

– Müşteri dolaptan ekmek alıyor bakkal poşete koyuyor.

Gözlemlerinize göre ekmeğin tüketimi ile ilgili sorun var mı? Açıklayınız.– Herkesin ekmekleri ellemesi seçmesi doğru değil.

Diğer izlenimleriniz:

– Ekmekler dışarıdaki dolapta değil de içeride olması gerekir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 66

15. Etkinlik: Görüşme FormuÇevrenizdeki bir meslek sahibi ile görüşme yaparak aşağıdaki formu doldurunuz.

Görüşülen kişinin adı, soyadı: Hasan İleri
Mesleği: Avukat
Bu mesleği kaç yıldır yaptığı: 12 yıl
Mesleği edinme yöntemi: Okul
Meslek için gerekli beceriler: Zeki olmak, sabırlı olmak, iyi konuşmak, ikna kabiliyeti olmak.
Bu mesleğin toplumdaki yeri, insanlara katkısı: İnsanların hak aramalarında rehber olmak.
Bu mesleğin tercih edilme nedeni: Kariyeri olması, iyi para kazanılması.
Meslekle ilgili önemli görülen diğer konular: Baroya üte olmak gerekir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 70

1. Etkinlik: Kullandığım Teknolojik Ürünler
a. Günlük yaşamınızda kullandığınız teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

teknolojik ürünler ve kullanım araçlarıb. Aşağıdaki tabloda, eğitim alanında kullanılan bazı teknolojik ürünlerin fotoğrafları yer almaktadır. Bu ürünlerin kullanıldığı dersleri tabloda işareti ile gösteriniz.

eğitim alanında teknolojik aletler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 71

2. Etkinlik: Hangisi?

Günümüzde zamanı en doğru ölçen ve yaygın olarak kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.
– Doğru cevap “D” şıkkı dijital saat.

3. Etkinlik: Araştırma
“Hicri takvim ve miladi takvim nedir?” konulu bir İnternet araştırması yapınız. İnternet’teki arama motoruna “hicri takvim” ya da “miladi takvim” yazıp arama yapabilirsiniz. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız.

Miladi takvim: Milad’ı tarih başlangıcı ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eder.
Hicri takvim: Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 72

4. Etkinlik: Ulaşım Araçları

Aşağıdaki tabloyu ulaşımda kullanılan araçları düşünerek doldurunuz (Cevaplarınızı “X” ile belirtiniz.). Cevaplarınızı, arkadaşlarınızın cevaplarıyla karşılaştırınız.

ulaşım araçları

b. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Hava ulaşım araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişimi, görselleri rakamla sıralayarak gösteriniz.

geçmişten günümüze hava ulaşım araçları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 73.

5. Etkinlik: Hangisi Önce Gider?

Haritada gösterilen illerin İstanbul’a aynı uzaklıkta olduğunu kabul ediniz. Farklı noktalardan aynı anda hareket eden bu ulaşım araçlarını, İstanbul’a varış zamanlarına göre sıralayınız.

5.etkinlik
Sıralama: Uçak, araba, gemi ve at.
Aşağıdaki açıklamalarla ilgili kavramları bulmacaya yazınız.

1. Karanlık odayı aydınlatmak için elektrik düğmesine bastığımızda yanar.
– Lamba
2. Ulaşım aracı olarak kullandığımız gibi özel günlerimizde evlerimizi süslemek için kullanırız.
– Balon
3. Haberleşmede en yaygın kullanılan iletişim aracıdır.
– Telefon
4. Kara ulaşım araçlarından biridir.
– Otomobil
bulmaca

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 74

7. Etkinlik: Ütü
Ütünün zaman içindeki gelişimini araştırınız. Aşağıdaki tabloyu öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

teknolojik gelişim

8. Etkinlik: Ürünleri Bulalım

Aşağıdaki cümlelerde özelliği belirtilen ürünü bularak bu ürünün adını noktalı yerlere yazınız.

TELEFON — Mektup, telgraf gibi haberleşme araçlarının yerini aldı.
DERECE — Hastalandığımızda ateşimizi ölçmeye yarar.
FOTOĞRAF MAKİNESİ — Önemli anların kalıcı olmasını sağlar.
TARİK İŞARETLERİ— Kara yollarında kazaları önlemede uyarı amacıyla kullanılır.
TARTI — Ağırlığımızı ölçmede kullanırız.
İLAÇ — Hastalandığımızda iyileşmek için kullanırız.
DÜRBÜN — Uzak mesafeleri görüntü olarak yakınlaştırır.
GÖZLÜK — Görme kusurlarını giderir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 76

11. Etkinlik: Ürün Tasarlıyorum

Aşağıdaki alanlardan birini seçerek bu alanla ilgili bir sorun belirleyiniz. Belirlediğiniz sorunu çözmek için bir ürün tasarlayınız. Tasarladığınız ürünü, ilgili bölümde açıklayınız. Daha sonra ürününüzün şeklini çiziniz.

Seçtiğim Alan: Çevre
Belirlediğim Sorun: Ormanların azlığı
Ürünüm: Ağaç dikme makinesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 77

12. Etkinlik: Cep Telefonunun Zararları

Cep telefonunun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırınız. Araştırmanızın sonucunu aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Araştırma için bilgisayarınızın arama motoruna “cep telefonlarının zararları” yazıp gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Konu : Cep telefonun zararları

Yararlandığım İnternet sitesi / siteleri: www.milliyet.com.tr
Ulaştığım bilgiler:
“Cep telefonu ile konuştuğumuz zamanlarda, mikrodalga radyasyon nedeni ile beyin hücrelerimizin bir kısmı ölmeye başlıyor.”
Araştırmamın sonucu ile ilgili görüşlerim: Cep telefonlarını amacı haricinde fazla kullanmak doğru değil.Kullanmadığımız zamanlarda uzakta tutmak daha yararlı olacaktır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84

2. Etkinlik: Sivil Toplum Kuruluşları

Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarının İnternet sitelerini ziyaret ediniz. Bu sosyal örgütlerin kuruluş amaçlarını yanlarına yazınız.
Türk Kalp Vakfı
Türkiye’nin rekor seviyede en fazla ölüme sebep olan kalp damar hastalıkları konusunda aralıksız hizmet sunmak.
Mehmetçik Vakfı
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.
Türk Böbrek Vakfı
Böbrek Sağlığında Yoğunlaşarak, Sağlık Hizmetleri Veren,
Ağırlıklı Olarak Koruyucu Hekimlik, Böbrek Hastalıklarının Konservatif Tedavisi ve Replasman ( diyaliz ve transplantasyon )Tedavisi Alanlarında çalışan,
Etik ve Bilimsel Kurallara Öncelik Veren,
Hastaların Eğitimini, Toplumun Bilinçlendirilmesini ve Bu Alanda İnsan Gücü Yetiştirilmesini Sağlayan,
Böbrek Sağlığı Politikalarının Oluşmasında Katkıda Bulunulan,
Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Faaliyetlerde Bulunmak
Eğitim Gönüllüleri Vakfı
TEGV’in amacı; İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 87

5. Etkinlik: Nasıl Yardım Edebiliriz?

Yardıma ihtiyacı olan bir grup öğrenci için bir proje hazırlayınız. Aşağıdaki formu bu projeye göre doldurunuz.

Projenin adı : Öğrenci Yetiştir Öğrenci Yetiştirsin
Projenin konusu : Yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama.
Çözüm yolları : Bu öğrencilere durumu iyi olan insanların yapacağı yardım için aracı olma.
Yardım alınabilecek kişi veya kurumun adı: Çevremizdeki aileler, muhtar, belediye başkanı.
Projenin sonucu:Ailelerden alınan yardımlar ve muhtar ile belediye başkanının yardımı ile bu öğrenciler okutularak onların durumunu düzeltmek ve sonra onların da başka öğrencileri yetiştirmesi.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 88

6. Etkinlik: Etkinlik Seçmeleri ve Afiş

a. Aşağıda bazı spor etkinliklerine ait görseller verilmiştir. Bunlarla ilgili soruları cevaplayınız.

1. Siz bu etkinliklerin hangisinde görev almak istersiniz?
– Futbol
2. Bu etkinliğe niçin katılmak istersiniz?
– Futbol oynamayı ve izlemeyi seviyorum.
3. Bu etkinliğe katılma isteği duymanızda sizi etkileyen kişiler ve durumlar var mı? Varsa bunları yazınız.
– Televizyonda maçları izlerken sevdim.
Bu etkinliğe hangi arkadaşlarınızın da katılmasını istersiniz?
– Komşu çocukları ve sınıf arkadaşlarım.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 90

7. Etkinlik: Okuldaki Faaliyetlerim

a. Okulunuzda hangi sosyal faaliyet grubuna üyesiniz? Bu grupta hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Aşağıya yazınız.
– Spor kulübüne üyeyim.Sporun sağlık açısından faydalarını anlatıyor ve bol bol sporsal faaliyetler yapıyoruz.
b. Okulunuzda yürütülen sosyal faaliyetlerden hangisini yetersiz buluyorsunuz? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız.
– Sporsal faaliyetleri yetersiz görüyorum.Çeşitli spor dalları için gerekli alt yapı ve malzemeler yok.
c. Gördüğünüz eksikleri gidermek için size görev verilse bu konuda neler yaparsınız? Aşağıya yazınız.
– Okulun bahçesini genişletirim.Okula kapalı spor salonu yaparım.Çeşitli spor dallarının okulumuzda olması için gerekli yerlerden yardım isterim.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 93

1. Etkinlik: Muhtar Adayı

Muhtar seçimlerine aday olduğunuzu düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Muhtar adayı olarak kendinizi halka tanıtmanız gerekiyor. Nasıl bir broşür hazırlarsınız?
– Dürüst, çalışkan, ve içinizden biri olarak tanıtırım.
b. Muhtar adayı olarak belirlediğiniz sloganlar nelerdir?
– Halk için hazmet
– Mahallemi seviyorum onun için çalışacağım.
– Temiz mahalle temiz ülke.
c. Yapmak istediklerinizi ifade eden bir afiş tasarlasanız bu afiş nasıl olur? Aşağıya çiziniz.

ç. Muhtar olarak seçildiğinizde sizinle birlikte seçim yarışına giren adaylara ve halka
neler söylemek istersiniz?
– Önemli olan benim kazanmam değil mahallenin kazanmasıdır.Tüm adaylara teşekkür ediyorum.Onların yardım ve destekleri ile mahallemiz için önemli alışmalar yapacağız.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 94

2. Etkinlik: Yerel Yöneticiler
Yaşadığınız yerin yerel yöneticisinden randevu alarak kendisini ziyaret ediniz. Yapacağınız görüşmede ona aşağıdaki soruları sorunuz (Sormak istediğiniz başka sorular varsa onları da ekleyiniz.).

Yerel Yöneticimizi Tanıyoruz
a. Nasıl muhtar/belediye başkanı oldunuz?
– İlk önce aday oldum.Ondan sonra mahalli seçimlerde en çok oyu aldığım için muhtar oldum.
b. Buradaki göreviniz ve yetkileriniz nelerdir?
– Mahallemdeki sorunları gidermek için çalışmak, mahallenin ihtiyaçlarını belirleyip belediyeye iletmek, mahallede yaşayan insanların özellikle maddi durumu kötü olanları kaymakamlığa bildirerek onlar için yardımcı olunmasını sağlamak ve diğer konular.
c. Muhtar/belediye başkanı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır?
– Her şeyden önce eğitimli olması lazım.Çünkü yazışmalar yapacak, sorunlarını çözmek için başka mercilere gidecek, iyi konuşması önemlidir.Dinamik ve genç olması da çok önemlidir.
ç. İhtiyar Heyeti/Belediye meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?
Yapılacak hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, yapılan her türlü işin onayını almak,muhtar ve belediye başkanının icraatlarını denetlemek.
d. Muhtarlık çalışmalarında kimlerden yardım alıyorsunuz? / Belediyenizde kaç kişi çalışıyor?
– İhtiyar heyetinden, Mahallede yaşayan arkadaşlar, akrabalar ve beni destekleyenlerden.
e. Muhtarlık/Belediye hizmetlerinizde hangi araçları kullanıyorsunuz?
– Bilgisayar, mühür, telefon, kütük bilgileri en önemli araçlardır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 95 Koza Yayınları

f. Görevde bulunduğunuz sürede neler yaptınız?
– Mahallenin yollarının asfaltlanmasını sağladım, yanmayan sokak lambalarını onardım,belediye ile koordineli hizmetleri yaptık.
g. Bundan sonra yapmak istediğiniz faaliyetler nelerdir?
– Mahallenin yeşil alanlarının daha fazla olması için çalışmak.
h. Çocuklara yönelik ne tür faaliyetler yapıyorsunuz?
– Çocuk parkları ve oyun alanlarının artması için çalışıyorum.
ı. Doğal ortamı ve tarihi yapıları korumak için neler yapıyorsunuz?
– İlgili birimlere haber veriyorum.
i. Muhtarlık/Belediyenin gelir kaynakları nelerdir?
– Devletten maaş alıyorum.
j. Muhtar/Belediye başkanı olmak nasıl bir duygu?
– Gurur verici olduğu kadar zor ve emek gerektiren bir iş.Çok çalışmak ve gece gündüz demeden telefonunuz hep açık kalması gerekir.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 99

Yaşadığınız mahalledeki oyun parkının otoparka dönüştürüleceğini öğrendiniz. Bu çalışmadan vazgeçilmesi için kamuoyu oluşturmayı düşünüyorsunuz. Bunun için ne tür çalışmalar yaparsınız? Aşağıdaki bölüme yazınız.

– Bu haberi hemen tüm arkadaşlarım ve onların aileleri ile paylaşırım.Bu insanlar ile birlikte hareket edip ilk önce mahalle muhtarına gider bu çalışmadan vazgeçilmesi gerektiğini söyleriz.Daha sonra Belediye Başkanından randevu alarak onunla görüşürüz.Bu haberin basında yer alması için gerekli çalışmaları başlatırız.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 100

9. Etkinlik: Ulusal Egemenlik

Büyük Millet Meclisinin açılışının ulusal egemenliğimiz açısından önemini, ders kitabındaki anlatımları ve ön bilgilerinizi kullanarak kısaca açıklayınız.

– Büyük millet meclisi ulusal egemenliğin temsil edildiği yerdir.İnsanların oy vererek seçtikleri temsilcileri meclise giderek halk adına hizmetlerde bulunurlar.

10. Etkinlik: Davet Mektubu
23 Nisan etkinlikleri için yabancı ülkedeki bir öğrenciye davet mektubu yazmanız gerekiyor. Bu mektupta yaşınızı, okulunuzu, hobilerinizi ve arkadaşlarınızı anlatabilirsiniz. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının öneminden, Atatürk’ün yaptığı çalışmalardan söz edebilirsiniz. Davet mektubunuzu aşağıya yazınız.
– Sevgili Mary, seni ülkemizde kutlanmakta olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına davet ediyorum.Bu bayram 23 nisanda kutlanmaktadır.Ülkemizin kurucusu olan Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir.Bu bayram sadece bizim ülkemizin çocukları için değil tüm dünya çocukları içindir.Seni de bu bayramda ülkemizde ağırlamaktan onur duyarım teşekkür ederim.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 25 3. Etkinlik: Düğünler Cevapları

3. Etkinlik: Düğünler
a. Aile büyüklerinizden birinin düğünü hakkında anne ya da babanızdan bilgi alarak ilginizi çeken noktaları aşağıya yazınız.
Düğünler iki gün sürermiş,davul zurna ile mahalle yada meydanlarda olurmuş,gelin at ile gelirmiş.
b. Eski düğünler ile günümüz düğünleri arasındaki farklılıkları aşağıya yazınız.
– Eskiden gelinler ata bindirilirmiş, günümüzde arabalara biniyor.
– Eskiden düğünler uzun sürer iken günümüzde daha kısa sürmektedir.
– Eski düğünler yemekli olurken günümüzde genellikle yemeksiz olmaktadır.
– Eski düğünler meydanlarda olurken günümüzde salonlarda olmaktadır.
– Eski düğünlerde davul zurna varken günümüzde orkestra ile olmaktadır.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 104

1. Etkinlik: Gitmek İstediğim Ülkeler

Önce aşağıdaki haritayı inceleyiniz, sonra alttaki soruları yapınız.

harita

a. Haritada belirtilen ülkelerden üçüne gidebileceğiniz söylense hangilerini seçersiniz? Ülkeleri ve bu ülkeleri seçme nedenlerinizi aşağıdaki tabloya yazınız.

1- Mısır: Gitmek isteme nedenim bu ülkede dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır Piramitleri var.Onları çok merak ediyorum ve bu yüzden gitmek isterim.
2- İspanya: Gitmek isteme nedenim futbolu çok sevmem ve dünyanın en iyi futbol takımları bu ülkede.Maçlarını stattan izlemek isterim.
3- Avustralya: Gitmek isteme nedenim bu ülkede kanguruların çok olduğunu duydum.Ayrıca sörf yapmak için en güzel yer burasının olduğunu duydum.
b. Seçtiğiniz ülkelere hangi ulaşım araçlarıyla gidebilirsiniz? Yazınız.
Seçtiğim bu ülkelerin üçüne de gemi yada uçakla gidilebilmektedir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 105

2. Etkinlik: Dünyadaki Ülkeler

a. Aşağıdaki fotoğrafların hangi ülkelere ait olduklarını araştırarak bu ülkelerin adlarını fotoğrafların altlarına yazınız.

ülkelerin simgesel yapıları

b. Yukarıda bulduğunuz ülkelerin adlarını, verilen harflerden de yararlanarak bulmacaya yerleştiriniz.

bulmaca

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 106

3. Etkinlik: Benzerlik ve Farklılıklar
Aşağıda iki farklı ülkeye ait fotoğraflar verilmiştir. Bu ülkeler hakkında İnternetten veya kütüphaneden bilgi toplayınız. Bu fotoğraflardaki verileri de dikkate alarak alttaki şemayı doldurunuz.

ülkeler şehirler

Azerbaycan ve İtalya devletleri arasındaki farklılıklar şöyledir: Azerbaycan Asya kıt’asında yer alırken, İtalya Avrupa kıt’asında yer almaktadır.Azerbaycan doğal kaynakları ile ön plana çıkarken ve gelir elde ederken, İtalya sanayisi ile ön plandadır.Azerbaycan Müslüman bir ülke, İtalya Hristiyan bir ülkedir.Dilleri de farklıdır.
Benzerliklerine gelince iki ülkede de deniz vardır.İki ülkede de turizm önemli bir gelir kaynağıdır.İki ülkede de sanayi kolları artmıştır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 107

4. Etkinlik: Farklı Ülkelerde Günlük Yaşam

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflarda gösterilenlerden yararlanarak ülkelerin günlük yaşamları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.

Nijerya: Sular evin içindeki çeşmelerden akmıyor.İnsanlar su ihtiyaçlarını gidermek için göllere yada su kaynaklarına giderek kendileri taşıyorlar.Hayat burada oldukça zor.
ABD Alaska: Çok soğuk iklim şartları var.Burada insanların gelir durumları iyi fakat iklim koşulları ile mücadele etmek zorundalar.
Çin: Burada geniş çeltik tarlaları var ve çok fazla pirinç üretimi yapılmaktadır.Herkes çok çalışmak zorundadır.
Endonezya: Bu ülkede her taraf denizler ve sular ile kaplı.İnsanların evleri suların üzerindeki barakalar şeklindedir.
Papua Yeni Gine: İnsanların yaşamları zor.Burada avcılık ve balıkçılık yapıyorlar.
Peru: İnsanlar daha çok tarım işleri ile uğraşmaktalar.Burada tarım arazileri engebeli olduğu için ilkel yöntemleri uyguluyorlar.
Seylan:Halk burada geçim kaynağı olarak balıkçılık yapmaktadır.Halkın büyük bölümü fakirdir.Sanayi gelişmemiş.
Türkmenistan: El sanatları çok gelişmiştir.Burada yöresel kıyafetler ve el sanatları her zaman önemlidir.
ABD: Eğitim ve hayat şartları iyi düzeydedir.İnsanların gelir düzeyleri yüksektir.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 14 4. Etkinlik “Duygu ve Düşünce” Cevapları

4. Etkinlik: Duygu ve Düşünce
a. Aşağıdaki tabloda yer alan duyguların sizde oluşturduğu düşünceleri karşılarına yazınız.
Cevap:

Kıskançlık : Olumsuz duygulara giriyorum.
Sevinç : Güzel duygular taşıyorum.
Korku : İstemediğim duygu
Üzüntü : Kendimi kötü hissediyorum
Öfke : Sonradan pişman oluyorum.
Mutluluk : Kendimi iyi hissediyorum.
Heyecan : Karmaşık ama güzel bir duygu.
Suçluluk : Kendimi kötü hissediyor pişmanlık duyuyorum.
a. Aşağıdaki tabloda yer alan duyguların sizde oluşturduğu düşünceleri karşılarına yazınız.
Cevap:

c. Aşağıdaki fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri belirtiniz. Fotoğrafın yanında verilen noktalı yerleri buna göre tamamlayınız.
Cevap: Üzüntü,korku,heyecan,panik.Depremde yıkılan ev resmi bende duyguları oluşturmaktadır.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 29 8. Etkinlik: Çanakkale Cevapları

8. Etkinlik: Çanakkale
Aşağıdaki şiiri okuyarak sayfanın altında yer alan çalışmayı yapınız.
Çanakkale Geçilmez
Çanakkale’de
Çeliğe karşı et ve kemik,
Nefrete karşı sevmek ve inanmak,
Kaba kuvvete karşı hak dövüşüyordu.
Mehmetler yalınayak,
Mehmetler aç ve çıplak,
Düşman gemileriyse ateş ve ölüm kusuyordu.
Koyun koyunaydı burada
Paşalar, yüzbaşılar, adsız askerler.
Ve bir gün yükseldi,
O ölüm sessizliğindeki siperlerden,
Bir zafer marşı kadar gür ve berrak,
Allah Allah! Sesi.
O köhne ve kahraman toplarımızın güllesi,
Çelik ve ateş yığınlarına kafa tutarak,
Bir bir hedefini buldu bu imanla;
Çelik yığınları gömüldü sulara.
Kalanlar bir fare gibi pis ve korkak,
Kaçtılar geldikleri yere.
Ve o gece sabaha dek,
Nur yağdı gökten siperlere.
Yorgun ve yaralı askerlerin,
Yüreğini uçsuz bucaksız bir sevinç sardı;
Geçilmezdi Çanakkale, anladılar.
Orada Mustafa Kemal vardı.
Cevap:
İnancın ve imanın zaferi anlatılmaktadır.Türk milletinin imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına savunması ve Çanakkale geçilmez demiştir.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 23 1. Etkinlik: Sözlü Tarih Çalışması Cevapları

1. Etkinlik: Sözlü Tarih Çalışması

Ailenizin en yaşlı üyesi ile görüşüp aşağıdaki formu doldurunuz. Sormak istediğiniz diğer soruları da formun sonuna ekleyiniz.
Görüşme Formu
a. Görüşme yapılan kişinin
Adı soyadı :Hasan Kaplan
Yaşı : 72
Mesleği :İşçi emeklisi
Çocuk sayısı (kız, erkek) :3 kız 2 erkek
Görüşme yapanla akrabalık derecesi: Dede torun
b. Sorular
1. Şu an yaşadığınız yere nereden, nasl geldiniz?
Eskişehir, çalışmak amacı ile
2. Ailenizi kısaca tanıtınız (ad, soyad, meslek, akrabalık derecesi vb.).
Eşim Aliye ev hanımı
3. Çocukluğunuz nerede geçti?
Eskişehir,Alpu
4. Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız? saklambaç,çelik çomak
5. Evlilik töreninizin öyküsünü kısaca anlatınız.
Önce kız istenmeye gidildi.Sonra gelin alma kına ve düğün oldu.Davul zurna ile köy meydanında oldu.
6. Ailenizin başından geçen önemli gördüğünüz bir olayı anlatınız.
İstanbul’da iş bulduğum zaman hepimiz çok sevinmiş ve heyecanlanmıştık.

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 11 1. Etkinlik: Bireysel Farklılıklar Cevapları

1. Etkinlik: Bireysel Farklılıklar
a. Aşağıdaki ifadeleri bireysel farklılıklarla ilgili tablonun uygun bölümlerine yazınız.
koleksiyon yapma, resim yapma, müziği sevme, tiyatroyu beğenme, dişlerin görünümü, futbol oynama, öykü yazma, şiir yazma, inatçı, ağırlık, ten rengi, göz rengi, dans etme, somurtkan, saç rengi, utangaç, boy, hareketli, çekingen, cinsiyet, neşeli, yaş, durgun
Cevap: Fiziksel Özellikleri: Dişlerin görünümü, ten rengi ağırlık saç rengi boy cinsiyet yaş
Duygusal Özellikleri: Neşeli, durgun, somurtkan, utangaç, hareketli, inatçı çekingen
Bireysel ilgi ve yetenekler: Koleksiyon yapma, resim yapma, müziği sevme, tiyatroyu beğenme, dans etme,şiir yazma.
b. Aşağıdaki özellikler size hangi arkadaşlarınızı çağrıştırıyor? Bu arkadaşlarınızın adlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
Çok neşelidir. Ali
Çok güzel dans eder. Ebru
Futbol oynamaya bayılır. İzzet
Defterleri düzenli ve yazısı çok güzeldir. Büşra
Resim yapmaktan çok hoşlanır. Nisa
İp atlamada çok beceriklidir. Fatma Nur

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 28 6. Etkinlik: Gölge Oyunu Cevapları

6. Etkinlik: Gölge Oyunu
Aşağıdaki gölge oyunu kahramanlarının adlarını altlarına yazınız. Kahramanların resimlerini dilediğiniz renklerle boyayınız.
Cevap: Hacivat ve Karagöz
7. Etkinlik: Geçmişten Günümüze
Aşağıdaki ipuçlarından yararlanarak geçmişten günümüze kadar gelen oyunlarımızın neler olduğunu bulunuz. Oyunların adlarını karşılarına yazınız.

Cevap:

At üzerinde oynanır. CİRİT
Bu sporu yapanlara pehlivan denir. GÜREŞ
Kahramanlarından birinin adı Karagözüdür. KARAGÖZ HACİVAT
İp ve çubuklarla hareket ettirilip konuşturulan kuklalarla oynanan oyundur. KUKLACILIK
Ülkemizdeki sanatçılardan bazıları bu showman man” adıyla sürdürmektedirler. MEDDAH

4.Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Saya 15 5. Etkinlik: Duygularım Cevapları

5. Etkinlik: Duygularım
a. İzlediğiniz bir sinema filmine göre aşağıdaki formu doldurunuz.
Cevap:
Filmin adı: Hababam Sınıfı
Filmin türü: Komedi
Filmin yönetmeni: Ertem Eğilmez
Filmin oyuncuları: Kemal Sunal,Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul,Adile Naşit
Filmin konusu: Özel Çamlıca Lisesindeki yaramaz bir sınıf.
Filmle ilgili genel görüşünüz nedir? Çok güzel
Filmdeki oyuncuların performanslarını nasıl buldunuz? çok iyi
Filmde hangi duygulara yer verilmiştir? komedi,dram
Filmde sizi heyecanlandıran sahne hangisidir? Okuldan maça kaçmaları
Filmde sizi öfkelendiren sahne hangisidir? Öğrencilere verilen cezalar
Filmde en üzüldüğünüz sahne hangisidir? Mahmut hocanın hastalanması
Filmde en sevindiğiniz sahne hangisidir? Okulun tekrar açılması
Filmde sizi meraklandıran sahne hangisidir? Bakanın gelmesi
Filmde hangi rolü oynamak isterdiniz? İnek Şaban
Filmin sonunu değiştirmek isterseniz nasıl bir son yazardınız? İstemezdim
b. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime grubuyla tamamlayınız.
hoşlanmıyorum, beni mutlu ediyor, sevmiyorum, öfkelendiriyor, neşeleniyorum, korkuyorum, hoşlanıyorum.
Cevap:
Yere tüküren insanları hoşlanmıyorum
Yüksek sesle konuşanlardan hoşlanmıyorum
Bazı filmleri izlerken çok korkuyorum
İnsanların yardımsever olmaları beni mutlu ediyor
İnsanların kusurları ile alay edenler beni öfkelendiriyor

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 20 9. Etkinlik: Atatürk’ün Kimlik Bilgileri Cevapları

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgilerden ve aşağıdaki nüfus cüzdanı kopyasından yararlanarak Atatürk’ün kimlik belgesi formunu doldurunuz. Forma bir Atatürk resmi yapıştırmayı unutmayınız.
Atatürk’ün Kimlik Belgesi Formu

Adı: Mustafa Kemal
Soyadı: Atatürk
Doğum yeri: Selanik
Doğum yılı: 1881
Aile Bilgileri

Anne adı: Zübeyde
Baba adı: Ali Rıza
Kardeş adı: Makbule
Anne mesleği: Ev Hanımı
Baba mesleği: Memur
Bitirdiği Okullar Şemsi Paşa Mektebi, Askeri Okul

Katıldığı Savaşlar Çanakkale Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Kurtuluş Savaşı

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.