05 Ekim 2021, 21:14
Donatello
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52-53-54 Cevapları Özgün Yayınları

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dil Devrimi Yapılıyor Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 48. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türk Dil Kurumu hakkındaki araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:  Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.

Görevi: Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak  gelişmesini ve her alanda doğru  kullanılmasını sağlamaktır.Hedefi: Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmektir

Türk Dil Kurumu kuruluşundan bugüne içinde bilim sanat terimleri sözlükleri, ağız araştırmaları, Türk dünyası destanları ve edebi metinlerinin bulunduğu geniş bir yelpazede 1163’ü geçen eseri yayımlayarak bilim de kültür dünyasına sunmuştur. Günümüzde Türkiye’nin önde gelen araştırma ve kültür kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2. Türk dilini geliştirmek için neler yapılabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.Cevap: Türk dilini geliştirmek için dilimizi en sade biçimde kullanmalıyız. Dilimizi yabancı kelimelerden arındırmalıyız. Yabancı kelimelerin yerine Türkçe ‘sini kullanmaya özen göstermeliyiz. Dilimizdeki kelimelerin kökenleri hakkında araştırma yapmalıyız. Dükkanlarda Türkçe tabelalar kullanmalıyız.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 50. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra sözlükten bularak yazınız. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz.

Cevap:

Ulus: MilletKalkınma: Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek.

Boyunduruk: Zulüm ve zorbalık baskısı.

İlke: Temel düşünce, temel inanç.

Söz Varlığı: Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu.Derlemek: Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek.

Teğet: Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru.

b. Yukarıdaki kelimeleri ve kelime grubunu anlamına uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız.

Cevap:  • Milli günler ulusumuz için çok önemlidir.
  • Eğitim kalkınmanın en temel unsurudur.
  • Dilimizi diğer dillerin boyunduruğundan kurtarmalıyız.
  • Türkçe kelimeler kullanmayı ilke haline getirmeliyiz.
  • Dilimizin zengin bir söz varlığı bulunur.
  • Macera öykülerini derleyip bir araya getirdim.
  • Matematik dersinde birbirine teğet geçen doğruları işledik.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 51. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Ana dili neden gerekliymiş?

Cevap: Bilimsel gelişmelere ayak uydurabilmek, sanatsal ürünler için ana dil gereklidir.

2. Türk Dil Kurumunun görevleri nelermiş?Cevap: Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak, Türkçenin bilim ve sanat dili olması için çalışmak.

3. Dilimizin gelişmesi için en çok kelime türeten kimmiş? Metinde bu kelimelere hangi örnekler verilmiş?

Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’müş. Üçgen, dörtgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, açı, açıortay, teğet gibi kelimeler türetmiş.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri metinle ilişkilendirerek dil devrimine yönelik neler yapıldığını anlatan birer cümle yazınız.Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 52. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Dilimizi korumak ve yüceltmek için sizce neler yapmalıyız? Aşağıya düşüncelerinizi anlatan bir şiir yazınız.

Cevap:ANA DİLİMİZ

Kullanmalıyız dilimizi,
Güzel, saf Türkçemizi,
Bu şekilde koruruz ancak,
Kıymetli ana dilimizi.

Bırak yabancı sözcükleri,
Eksik etme sözlükleri,
Yaz tabelalara Türkçeyi,
Değerli ana dilimizi.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.Cevap:

Elbisesinin üzerine taktığı kuşak, belini iyice sardı.

Bugünkü genç kuşak daha çok okumalıdır.

Cevap: 1. cümledeki anlamı “Bele sarılan uzun ve enli kumaş “tır.
2. cümledeki anlamı ‘ Yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, nesildir.’

b. Siz de yazılışları aynı, anlamları farklı olan üç kelime belirleyip pembe kutucuklara yazınız. Yazdığınız kelimelerin farklı anlamları ile cümleler kurunuz.

Cevap:

GÜL
-> Annem için gül satın aldım.
-> Arkadaşını birden görünce gülmeye başladı.

YÜZ
-> Çok güzel bir yüzü var.
-> Bugün havuza yüzmeye gideceğiz.

ÇAY
-> Akşam yemeğinden sonra çay içmeye gidelim.
-> Şuradaki çayın yanında piknik yapabiliriz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 53. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “de” bağlacının yazımı ile ilgili yanlışlar yapılmıştır. Yazım yanlışlarını gidererek cümleleri yeniden yazınız.

Cevap:

İstersen sende benimle bahçede oyun oynayabilirsin.
-> İstersen sen de benimle bahçede oyun oynayabilirsin.

Çantasında bulunan kitaplarıda gördün mü?
-> Çantasında bulunan kitapları da gördün mü?

Gerçektende görünürde bir tek ağaç bile yokmuş.
-> Gerçekten de görünürde bir tek ağaç bile yokmuş.

Kış mevsiminde yetişen meyvelerde var.
-> Kış mevsiminde yetişen meyveler de var.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki açıklamalardan kısa çizginin yaygın kullanım işlevleriyle ilgili olanların başındaki kutucuğu “✓” ile işaretleyiniz.

Cevap:

[ ] Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
[ ] Heceleri göstermek için kullanılır.
[     ] Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
[ ] Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
[ ] Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 54. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Metnin ilginizi çeken bölümü hangisidir? Bu bölümde anlatılanları kendi cümlelerinizle aşağıya kısaca yazınız. Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretleri yönünden kontrol ediniz.

Cevap: En fazla ilgilimi çeken bölüm Atatürk’ün matematik terimlerinin Türkçe’sini türettiği bölümdür. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız bu terimler dilimize yerleşmiştir. Üçgen, kare gibi geometrik şekillerin isimleri ona aittir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

ögelerindendir – üzüldüğünü – türkülerle

öğreniriz – görürüz – önemlidir

ögelerinden – atasözümüz – dile getiririz

Duygularımızı, düşüncelerimizi ……..türkülerle…….. anlatırız. Türküler çok ………önemlidir…….. . Türkülerden; insanların neye ………üzüldüğünü………, neye sevindiğini ……….öğreniriz…….. . Türküler kültürümüzün en değerli ……….ögelerindendir……… . Kültürümüzün değerli …………..ögelerinden…………. biri de atasözlerimizdir. Farklı durumlara uygun birçok ………….atasözümüz…………. vardır. Bunları konuşmalarınızda kullanarak da duygularımızı, düşüncelerimizi ……..dile getiririz………. .


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Destan” nedir? Araştırınız.

Cevap: Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla şiir şekilde olan edebî eserlere “destan” denir. Destanlar sözlü edebiyat ürünleridir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabiî afetlerin; göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların destanların oluşumunda etkili olmuştur. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihî öğeleri içerir. Bilgi verici hikâyelerden oluşur.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Kasım 2022, 19:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Yaa konu güzel ama şiir yazma etkinliklerine gıcık oluyorum sayenizde yaptım çok güzel oldu teşekkürr

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.