22 Temmuz 2021, 23:14
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 121-122-123-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124 Cevapları MEB Yayınları

5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 121. Sayfa Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Mimari yapılarımızdan olan camilerin bölümlerini kısaca yazınız.

CEVAP: Camilerin kubbe, minare, şerefe, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve şadırvan gibi bölümleri bulunur. Bunlardan kubbe, minare, şerefe ve şadırvan caminin dış bölümlerindendir.2. Dinî musiki türlerine üç örnek veriniz.

CEVAP: Mevlit, gazel, kaside.

3. Toplumsal yaşantınızda dinin etkisini gördüğünüz örf ve adetlerden örnekler veriniz.CEVAP: Müslümanlar, erkek çocukların sünnet edilmesi sonrasında bir sünnet düğünü düzenleyerek hem eğlenir hem de çocukların hayatında önemli bir dinî sorumluluk yerine getirmiş olurlar. Dinin etkisiyle ortaya çıkan önemli geleneklerden biri de Muharrem ayında aşure dağıtılmasıdır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Ömer babasıyla Cuma namazına gitmiştir. Caminin içinde yer olmadığı için caminin bahçesinde namazını kılmıştır.

Hutbeyi dinlerken caminin kısımlarını inceleyen Ömer’in, caminin hangi bölümünü görmesi mümkün değildir?A) Minare B) Kubbe C) Minber D) Şadırvan

CEVAP: C

2. Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan bazı camiler günümüzde hâlâ hizmet vermekte ve mimari yapısıyla insanları hayran bırakmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir?A) Alaaddin Cami B) Selimiye Cami
C) Sultanahmet Cami D) Ortaköy Cami

CEVAP: B


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 122. Sayfa Cevapları

3. İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Köprü, medrese B) Cami, imarethane
C) Çeşme, şadırvan D) Türbe, şifahaneCEVAP: C

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir?

A) Bayram ziyaretleri yapmak
B) Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak
C) Aşure pişirip herkese dağıtmak
D) Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak

CEVAP: D5. “Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih…” gibi kelimeler, İslam Dininin etkisiyle ………………..yerleşmiş dinî kelimelerdir.”

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

A) Mimarimize B) Dilimize
C) Edebiyatımıza D) Geleneklerimize

CEVAP: B6. Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir.
B) Rüzgârın emrine verildiği peygamberdir.
C) Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir.
D) Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir.

CEVAP: C


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 123. Sayfa Cevapları

7. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğinin konu edildiği ……….. ler gelir. Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren ………… lar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise …………. olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez?

A) Tevhid B) Münacaat C) Naat D) Ezan

CEVAP: D

8. Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?A) Mevlana Celaleddin Rumi-Mesnevi
B) Yunus Emre-Divan
C) Süleyman Çelebi-Mevlid
D) Yunus Emre-Mesnevi

CEVAP: D

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.

(Kubbe, minare, minber, mihrap, vaaz kürsüsü, şadırvan, şerefe)

CEVAP:

1. Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine………şadırvan………..denir.
2. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ……………minber…………denir.
3. Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere …………mihrap……….denir.
4. Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere …………vaaz kürsüsü………denir.
5. Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ……………minare………..denir.
6. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıya ………Kubbe………denir.
7. Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme ……….şerefe………. denir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 124. Sayfa Cevapları

BULALIM

Bir numaralı kutudan başlayarak içten dışa doğru soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1-3) Toplumların mimarilerini, edebiyatlarını, musikilerini, örf-adetlerini etkileyen inanç ve ibadet sistemi. → DİN
4-9) Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin. →MİMARİ
10-17) İnsanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla işlemesi ve eserler ortaya koyması. → EDEBİYAT
18-23) Duygu ve düşüncelerin notalara dökülmüş şekli. → MUSİKİ
24-26) Toplumların günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturdukları yazıya geçirilmemiş kurallar. → ÖRF 
27-30) Müslümanların ibadet ve toplanma yeri. → CAMİ
31-34) Namaza çağrı için okunan cümleler bütünü. → EZAN
35-41) Dinî ilimlerin yanında fen bilimlerinin de okutulduğu ve dinin izlerini taşıyan mimari yapılar. → MEDRESE

Bir önceki yazımız olan Ayetel Kürsi Duası Okunuşu Anlamı Arapçası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Ocak 2023, 20:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Güzel bir iş yapıyorsunuz ben bazen yapamadığım sorular için bakıyorum soracak kimse yok bana faydalı oluyor teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.