20 Eylül 2022, 23:47
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları


5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 1. Ünite Güneş,Dünya ve Ay Sayfa 21, 22 Güneş,Dünya ve Ay hareketleri etkinlik cevapları

Sayfa 21
Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri ile hareketleri için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Güneş, Dünya ve Ay bir uyum içinde birlikte hareket etmektedirler. Dünya kendi çevresinde dolanırken Güneşin etrafında da döner. Ayda hem dünyanın hemde dünya ile birlikte Güneşin etrafında dönerler.

2. ETKİNLİK
Durmadan Dönüyorlar

Kullanacaklarımız: tebeşir, el feneri.
İzlenecek Yol
Üçer kişilik gruplar oluşturunuz.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketini gösteren hayalî şekli öğretmeninizden tebeşirle yere çizmesini isteyiniz. Güneş rolünü oynayan öğrenci, resimdeki gibi şeklin ortasında duracak ve el fenerini tutacaktır. Dünya rolünü oynayan öğrenci, çizgi üzerinde bir noktada beklerken Ay rolünü oynayan arkadaşı, yanında duracaktır.
Dünya rolünü oynayan öğrenci kendi etrafında dönerek çizgi üzerinde yürüsün. Ay rolünü oynayan öğrenci de onun çevresinde dolanırken kendi etrafında da dönsün. Bu sırada Güneş rolünü oynayan öğrenci, el fenerinden çıkan ışıkları, Dünya rolünü oynayan arkadaşına doğru sürekli olarak tutsun.Soruları Cevaplayalım

Ay, Dünya etrafında dolanırken kendi etrafında hangi hareketi yapar?

Cevap: Ay, Dünyanın etrafında dönerken aynı zamanda da kendi etrafında döner.Bu etkinlikte Ay ve Dünya’nın kaç tür hareketini belirlediniz? Bu hareketler nelerdir?

Cevap: Ay, üç tür hareketi vardır. Kendi etrafında Dünyanın etrafında ve Güneşin etrafında dönmektedir.
Dünya İki tür hareketi vardır. Kendi etrafında ve Güneşin etrafında dönmektedir.

Ay’ın hareketlerini Dünya’nın hareketlerine benzetebilir misiniz?
Cevap: Ayın hareketleri ile Dünyanın hareketleri benzerlik gösteriyor. İkisi de kendi etraflarında ve güneşin etrafında dönmektedir.
Ayın kendi etrafında dönmesi, aynı dünyanın kendi etrafında dönmesi gibi gece ve gündüzü oluşturmaktadır.

Sayfa 22NELER ÖĞRENDİK?
Yukarıdaki resimde anlatılmak istenen nedir? Yorumlayınız.
Cevap: Ay, kendi ekseninde dönerken Dünyanın etrafında dönerken Dünyanın etrafında da dönmektedir. Dünyada kendi ekseninde dönerken Ay ile birlikte Güneşin etrafında dönmektedir.

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 35, 36, 37, 38, 39 Mikroskobik Canlılar Etkinlik Cevapları

Sayfa 35

Yandaki görseli inceleyiniz. Bu aracı tanıyor musunuz?

Cevap: Görseldeki aracı tanıyorum. Bu arcın adı mikroskoptur. Gözle görülmeyen canlıları görmeye yarar.Sayfa 36

1. ETKİNLİK Göremediğimiz dünya

Soruları Cevaplayalım
Mikroskopta gördükleriniz canlı mıdır?
Cevap: Evet canlılardır.
Bu varlıkları çıplak gözle görememenizin nedenini söyleyebilir misiniz?
Cevap: Bu varlıklar gözle görülemeyecek kadar küçüklerdir.
Bu varlıkların sizce zararları olabilir mi? Neden?
Cevap: Bazıları yararlı bazıları da zararlıdır.
Etkinliği yaparken hijyen kurallarına dikkat etmenizin önemini nasıl açıklarsınız? Buna dikkat etmeseydiniz hangi durumlarla karşı karşıya kalırdınız? Davranışlarınızı kontrol etmenizin ve sorumluluğu almanızın sağlayacağı faydalar neler olabilir?
Cevap: Etkinliği yaparken hijyen kurallarına sağlığımız için dikkat etmeli gerekli önlemleri almalıyız.

Sayfa 38Peki bakteri siz yoğurdu sevdiğiniz için mi sütü yoğurda dönüştürüyor ?
Cevap: Bakterilerde kendi yaşamlarını sürdürür. Bu sayede yoğurt, sirke ve Turşular oluşur. Bunlar yararlı bakterilerdir.

Bakteriler başka nerelerde bulunur? Çürükçül bakteriler adını daha önce duymuş muydunuz?
Cevap:Kır mantarları, Küf mantarları, Maya mantarlarında görülür. Bu tip mantarlar ekmek yapımında, yoğurt yapımında, peynirin mayalanmasında ve sirke yapımında kullanılır.

Bakteriler günlük hayatta bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin meyveler yıkanmadan yenmeyeceği gibi son tüketim tarihi geçen süt de içilmez. Bu sürede sütü içilmez hale getiren yine bakteriler olabilir mi?
Cevap: Bakteriler günlük hayatımızı da etkiler. Meyve ve sebzeleri yıkamadan tüketmemeliyiz. Açıkta kalmış veya tarihi geçmiş sütteki bakteriler bize geçerek bizi hasta eder.

Sayfa 39Besinleri bozan bakteriler zararlı mıdır? Bunları vücudumuza nasıl alırız?
Cevap: Bazı bakteriler ise verem ve tifo gibi hastalıklara neden olur. Bunlar ağız yolu ile veya açık yaralardan vücudumuza girerler.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 40, 41, 42  Mantarlar Etkinlik Cevapları

Sayfa 40

Kırlarda, ormanlık alanlarda gezinti yaparken ağaç diplerinde çok çeşitli mantarlar görmüş olabilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi ağacın gövdesine tutunmuş olarak yaşayan mantarlara rastladınız mı?

Cevap: Evet görmüştüm. Genellikle ormanlık alanlarda görülmektedir.Mantarların hepsi görülebilir mi? Gözünüzle göremediğiniz mantarların da olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu mantarları nasıl fark edersiniz? Siz onların sınıflandırmadaki yeri hakkında ne düşünürsünüz?

Cevap: Mantarların hepsi çıplak gözle görülmez, bazı mantar türleri mikroskopla görülmektedir. Sınıflandırmadaki yeri

uygundur.

Mantarlar ılık, karanlık, nemli ve besin bakımından zengin ortamlarda yaşar. Mantarların yaşadıkları başka yerler biliyor musunuz?
Uzun süre açıkta kalan bir yemeğin üzerini yeşil, siyah ince bir tabakanın kapladığını gözlemlediniz mi?Cevap: Mantarlar, karanlık ve nemli yerlerde yaşarlar. mantarların yaşadığı başka yer bilmiyorum. Uzun süre açıkta kalan yemeğin üzerindeki mantar küf mantarıdır. Bunlar çıplak gözle görülmeyip mikroskobik mantardır.

Sayfa 41

Çürüyen meyvelerin üzerini genellikle yumuşak ipliksi bir yapının sardığını fark ettiniz mi?

Cevap: Çürümeye küf ve bakteriler neden olur. Bir dizi kimyasal reaksiyon geçiren meyve kahverengini alır.Bazı hastalıklara mantarların neden olduğunu biliyor muydunuz?

Cevap: Bebeklerin ağız etrafında oluşan pamukçukları örnek verebiliriz.

Sayfa 42

Severek yediğimiz pastaların, böreklerin ve ekmeğin hamuru nasıl hazırlanıyor? Hamur yapılışını hiç gördünüz mü?

Cevap: Evlerde yapılan hamurları gördüm. Mayalama ile hamur istenilen kıvama gelmektedir.

Açıkta uzun süre beklemiş yemek, sebze, meyve ve salçaların üzerinde oluşan küfleri görmüşsünüzdür. Bunların renklerini hatırlıyor musunuz? Gördüğünüz küflerin bir mantar çeşidi olduğunu biliyor muydunuz?

Cevap: Günlük hayatımızda bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Küflerin de bir mantar çeşidi olduğu öğrendik.

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık  2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 43, 44, 45 Bitkiler Etkinlik Cevapları

Sayfa 43

2. Etkinlik: Gezelim, Gözlemleyelim

Etkinliği bireysel olarak yapınız.
A. Gezi öncesinde yapılacaklar
1. Gideceğiniz yer ile ilgili bir araştırma yapınız.
2. Gezi sırasında toplayacağınız bilgileri kaydedeceğiniz bir not defterini yanınızda bulundurunuz.
3. Fotoğraf makineniz varsa yanınıza alınız.
B. Gezi sırasında yapılacaklar
1. Gezilen yerler ve anlatılanlarla ilgili notlar tutunuz.
2. Özellikle kara yosunu, eğrelti otu (aşk merdiveni), papatya gibi bitki örnekleri toplayınız.
3. Gördüğünüz bitkilerin fotoğraflarını çekiniz. Gruplar hâlinde bir fotoğraf sergisi açarak “Genç Fotoğrafçılar” adı altında sınıf ya da okul panolarında bu fotoğrafları sergileyeceğinizi unutmayınız.
4. Gözlemlediğiniz bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını gösteren bir liste yapınız.
5. Görüp gözlemlediğiniz bitkilerle ilgili sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Gözlemlediğimiz bitkilerde renk, boyutları ve farklı şekilleri bulunmaktadır.

Bitkilerin benzerlikleri

Kökleri gövdeleri ve yaprakları vardır.
Toprağa, suya, güneşe ve sıcaklığa ihtiyaç duyarlar.

Bitkilerin farklılıkları

Bazıları çiçekli bazıları da çiçeksizdir.
Renkleri ve şekilleri farklıdır.
Bazıları yapraklarını dökerken bazıları dökmez.

Yaptığınız etkinlikte bir dedektif gibi çalışıp yakın çevrenizdeki bitkileri gözlemlediniz. Bitkilerin benzerlik gösterdikleri gibi birbirinden farklı oldukları da dikkatinizi çekmiş olmalı. Gözlemlediğiniz bitkilerin hangilerinde çiçek vardı, hangilerinde çiçek yoktu?

Cevap: Papatya ve gelincikler çiçekli
Kara yosunu ve eğrelti otu çiçeksiz.

Sayfa 44

Soruları Cevaplayalım
Papatya bitkisinde tabloda belirtilen hangi bölümleri görebildiniz?

Cevap: Kök, gövde, yaprak, çiçek.

Eğrelti otu ve kara yosununda hangi bölümleri göremediniz?

Cevap: Çiçek

Kullandığınız bitkilerin hangileri için çiçekli, hangileri için çiçeksiz bitki diyebilirsiniz?

Cevap: Papatya çiçekli, eğrelti otu çiçeksizdir.

Çiçekli ve çiçeksiz bitkilere çevrenizden örnekler veriniz.

Çiçekli bitkiler: Papatya, Gül, karanfil, Menekşe ve Hanımeli

Çiçeksiz bitkiler: Kara yosunu, Su yosunu, Eğrelti otu ve at kuyruğu

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Cevapları “KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME” Etkinlik Cevapları

Sayfa 60

Deniz, aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek için kuvvet uyguladığının farkındamıdır?
Cevap: Bir çok işi yaparken kuvvet uygularız.
Örneğin, kapıyı açarken, musluğu kapatırken

Paraşütçü, yere inmeden önce yavaşlamak için paraşütü rüzgâra doğru çevirir. Neden?
Cevap: Rüzgara doğru çevrilen paraşüt, Rüzgarın kuvvetinden faydalanarak paraşüt yere daha ağır inecektir.

Sayfa 61

Tekerlek icat edilmeden önce ağır yükler ağaç kütüklerinin üstünde itilerek hareket ettirilirmiş. Sence ilkel insanlar neden böyle düşünmüş olabilirler?
Cevap: Tekerlek icat edilmeden önce ilkel insanlar ağır şeyleri taşımak için ağaç kütüklerini kullanmışlardır.

Diğer ayakkabılara göre patenle neden daha kolay hareket edersiniz?
Cevap: Patenlerin altında tekerlekler vardır. Bu tekerlekler dönerek daha kolay hareket ederiz.

Sayfa 62

1. Kuvvetin Ölçülmesi

Hareketli ve hareketsiz cisimlere kuvvet uygulandığında gerçekleşebilecek durumlar neler olabilir? Aşağıdaki tabloyu inceleyerek hareketli ve hareketsiz cisimlere kuvvet uygulandığında gerçekleşebilecek durumları işaretleyiniz.
Böylece kuvvetle ilgili kavramları hatırlamış olacaksınız.

1. Etkinlik: Topları Çarpıştıralım

Soruları Cevaplayalım

• Duran futbol topuna bir kuvvet etki etti mi? Etkileyen kuvvet nasıl ortaya çıktı? Bu kuvvet itme midir, çekme midir?
Cevap: Duran futbol topuna bir kuvvet etki etti. Bu kuvvet fiziksel temas ile ortaya çıktı. Bu kuvvet itme kuvvetidir.

• Yuvarlanan futbol topunu ilk harekete geçiren kuvvet nasıl ortaya çıktı? Bu kuvvet itme midir, çekme midir?
Cevap: Yuvarlanan futbol topunu ilk harekete geçiren dışarıdan uygulanan bir kuvvettir. Bu kuvvet itme kuvvetidir.

Sayfa 64

2. Etkinlik: Kuvveti Ne İle Ölçeriz?

Soruları Cevaplayalım
• Kuvvetleri ölçmek için kullanacağınız dinamometreleri seçerken nelere dikkat ettiniz?
Cevap: Kuvvetleri ölçerken kullanacağımız dinamometre seçerken, Dinamometre yayına dikkat etmeliyiz.

• Cisimlerin hepsini aynı dinamometre ile ölçebilir misiniz? Neden?
Cevap: Cisimlerin hepsini aynı dinamometre ile ölçemeyiz. Çünkü dinamometrelerin yapımında kullanılan yayların bir esneklik sınırı vardır.

Sayfa 65

3. Etkinlik: Dinamometre Yapımı
Kullanacaklarımız:
kapaklı karton kutu, beyaz dosya kâğıdı, yapıştırıcı, bant, küçük
bir çivi, cetvel, kalem, 2 adet metal ataş, paket lastiği / yay, ip, plastik bardak.
İzlenecek
Yol
+ Karton kutunun kapağını beyaz kâğıtla
yapıştırıcı bant yardımıyla kaplayınız. Kâğıdın
ortasına cetvelle düz bir çizgi çiziniz.
+ Paket lastiğini keserek düz bir lastik hâline
getiriniz. Lastiğin bir ucunu bir ataşın ucuna bağlayınız.
+ Daha sonra ataşı karton kutunun kapağının
iç kısmına yerleştirip küçük bir delik açarak
paket lastiğinin serbest kalan ucunu kapağın ön
tarafından çıkarınız. Ön taraftan çıkan uca da
diğer ataşı takınız.
+ Plastik bardağa çivi yardımıyla ağzına yakın üç yerden delik açarak ipleri bağlayınız.
Bir başka ip yardımıyla bu bardağı ataşın ucuna bağlayınız.
+ Dinamometrenin ölçeğini hazırlamak için kapağı dikey konumda tuttuğunuzda
paket lastiğinin ucunda asılı kalan ataşın alt noktasını kâğıt üzerine “0” noktası olacak
biçimde işaretleyiniz. Sonra bir cetvel yardımıyla sıfır noktasının altını birer santimetre
aralıklarla işaretleyiniz.
+ Dinamometreyi hazırladıktan sonra bardağın içine çeşitli maddeler koyarak kuvvet
değerlerini bulunuz.

NELER ÖĞRENDİK

Yandaki şekillerde dinamometrelere asılmış cisimler bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Dinamometreler hangi değerleri göstermektedir?
Cevap: Dinometre bir cisme uygulanan kuvveti gösterir.
Kuvvet uluslararası birim sisteminde Newton
(Nivtın) birimi ile ifade edilir. Newton birimi N sembolü
ile gösterilir.

2. Hangi dinamometre en fazla kuvvet ölçer? Neden?
Cevap: A ile işaretlenmiş dinamometre daha fazla kuvvet ölçer. Birimi daha fazla olduğu için

Sayfa 66

2. Sürtünme Kuvveti

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz ve soruları cevaplandırınız.

Çocuğun hızlı bir şekilde kayması için kaydırağın yüzeyi nasıl olmalıdır?
Cevap: Pürüzsüz olmalıdır

Kaleci eldivenlerinin iç yüzeyi neden şekilde görüldüğü gibi pürüzlü olmalıdır?
Cevap:Pürüzlü eldivenler topu tutmada kolaylık sağlar.

Buzda yürümekte olan çocuğun aniden düşmesinin nedeni nedir?
Cevap: Buzun yüzü kaygan ve pürüzsüzdür. Bu neden kayma riski çok yüksektir. Çocuk kayarak düşmüştür.

Çocuğun kaya parçasını kolayca itmesi için zemin nasıl olmalıdır?
Cevap: Çocuğun kaya parçasını kolayca itmesi için zeminin pürüzsüz olması gerekir.

Bazı araçların hareketli aksamının neden yağlanması gerekir?
Cevap: Bazı araçların hareketli aksamlar sürtünmeyi azaltmak için yağlanması gerekir.

Sayfa 67

4. Etkinlik: Hareketi Zorlaştıran Nedir?

• Araba en uzun yolu hangi zemin üzerinde almıştır? Bu zemin üzerinde arabanın daha kolay hareket etmesinin sebebi nedir?
Cevap: Araba en uzun yolu zımpara kağıdının üzerinde almıştır. Çünkü zımpara kağıdının üzeri pürüzlüdür.
İnce plastik örtünün üstünde daha kolay hareket eder. Çünkü zeminin üstü pürüzsüzdür.

5. Etkinlik: Su İçerisine Bırakılan Silgi

Soruları Cevaplayalım
• Silgilerin aynı mesafeyi su ve hava ortamında farklı sürelerde geçmelerinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Suya atılan silginin, şişenin dibine daha geç ulaşmasının sebebi su direncidir. Sudaki cismin hareketini zorlaştıran kuvvet su direncidir.

• Su, niteliği bakımından havadan farklı bir ortama mı sahiptir? Neden?
Cevap: Su direnci de suyun uyguladığı bir sürtünme kuvvetidir. Su havadan daha yoğun olduğu için havadan daha fazla kuvvet uygular.

Sayfa 71

Sürtünmesiz Bir Yaşam Nasıl Olurdu?

Bir patencinin buz üstünde kolayca kaymasının nedeni ne olabilir?
Cevap: Pürüzsüz zemin olması patencinin buz üstünde kolay kaymasını sağlar.

Araçların tekerlerinin buzda kaymaması için ne gibi önlemler alınır?
Cevap: Araçların tekerleklerinin kaymaması için sürtünmeyi arttırarak özel lastikler takılır. Yada lastiklere zincir takılır.

Bir paraşütçünün yere güvenle inmesini sağlayan nedir?
Cevap: Bir paraşütçünün yere güvenle inmesi rüzgarın kaldırma kuvvetidir.

Eğer sürtünme olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu?
Cevap: Eğer sürtünme olmasaydı, Hayatımız zor olur. Cisimleri tutan ve hareket ettiren şey Sürtünme kuvvetidir.
Örnek, yürümek, oturmak ve eşyaları itip çekmek

Araba tekerlekleri ile fren sistemleri arasındaki sürtünmenin hayatımız için ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız?
Cevap: Araba tekerlekleri ile fren sistemleri arasındaki sürtünme sayesinde kazaları en aza indirmekteyiz.

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık Sayfa 76. Cevapları “KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME” Neler Öğrendik Etkinlik Cevapları

Sayfa 76
1. Sürtünmenin günlük hayatınızda bir problem oluşturduğuna ya da gerekli olduğuna dair bildiğiniz örnek olayları aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Cevap:

Sürtünme, yaşamınızda bir problemdir
Örnek olaylar:  Koltuk, çorap gibi eşyaların aşınmasını sağlar.
Sürtünme, yaşamınızda gereklidir
Örnek olaylar: Kalemle yazı yazar ve kibritin yanmasını sağlar.

2. Kuvvet, sürtünme kuvveti ve mıknatısla ilgili olarak aşağıda verilen cümleleri okuyarak cümlelerin karşılığı olan ifadeleri “Ben Neyim?” ifadesinin altına yazınız.

Ben olmasaydım hareket olmazdı.
– Ben neyim?

Cevap: Kuvvet

Ben olmasaydım paraşütçüler güvenli bir şekilde yere inemezdi.
– Ben neyim?

Cevap: Sürtünme kuvveti

Balıkların yüzmesi benim sayemde olur.
– Ben neyim?

Cevap: Sürtünme kuvveti

Ben olmasaydım frenine bastığın hâlde bisikletini durduramazdın.
– Ben neyim?

Cevap: Sürtünme kuvveti

Buzlu ve karlı zeminlerde hareketi zorlaştırırım.
– Ben neyim?

Cevap: Sürtünme kuvveti

Yüzey ile cisim arasında cismin hareketini zorlaştırırım.
– Ben neyim?

Cevap: Sürtünme kuvveti

Buzdolaplarının kapakları, benim etkimle kapalı tutulur.
-Ben neyim?

Cevap: Mıknatıs

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık  Sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Cevapları “MADDE VE DEĞİŞİM” Maddenin Hal Değişimi Etkinlik Cevapları

Sayfa 83

Küçükken sıcak çayı içebilmen için büyüklerin ne gibi önlemler alırdı? Neden?

Cevap: Sıcak çayın içine soğuk su ekleyerek çayın ılık olmasını sağlarlardı.

Fotoğrafta dikkatinizi çeken bir şey var mı?

Cevap: Evet var tren raylarının arasında boşluk var.

Sayfa 84

Küçük su birikintilerinin kuruduğunu gördüğünüzde suyun nereye gittiğini düşünürsünüz?

Cevap: Küçük su birikintileri kuruduğunda suyun buharlaştığını düşünüyorum.

Katı bir madde sıvı hâle nasıl dönüşür?

Cevap: katı bir madde ısı sayesinde sıvı hale dönüşür.

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Katı yağı sıvı hâle dönüştüren nedir? Isı olabilir mi? Katı maddeyi sıvı hâle, sıvı maddeyi de katı hâle geçirmek için ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Cevap: Katı maddeyi sıvı hale getiren ısıdır. Sıvı  maddeyi de katı hale getirmek için soğutmak gerekir.

 

Sayfa 85

Deney tüpünde erimesini gözlemlediğiniz mumu, bir iki dakika bekledikten sonra içinde soğuk (oda sıcaklığında) su bulunan beherglasta soğutunuz. Mum donuncaya kadar bu işlemi sürdürürken mumun görünümünü kontrol ediniz.
Soruları Cevaplayalım

• Mum neden eridi?

Cevap: Mum ısıdan dolayı eridi

• Mumun donması için ne yaptınız?

Cevap: Mumun donması için soğuk suda beklettik.

• Mum soğurken ısısında ne tür bir değişiklik olduğunu düşünüyorsunuz?

Cevap: Mum soğurken ısısında düşme oldu.

Sayfa 86

Resimdeki konuşmalarda dikkatinizi ne çekti? Avucunuza dökülen kolonyanın buharlaşmasının nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Kolonya elimizin ısısından dolayı buharlaşır.

Kolonya buharlaşırken senin de ellerin serinler mi? Kolonya buharlaşırken elindeki deriden ısı mı alır yoksa deriye ısı mı verir?
Cevap: Kolonya buharlaşırken elimizdeki ısıyı alarak buharlaştığı için elimiz serinler.

Kendinizi dışarıya asılan çamaşır olarak düşününüz. Kururken hangi olayları yaşayacağınızı anlatabilir misiniz?
Cevap: Çamaşır kururken ıslak olduğu için buharlaşma olayı yaşayacağımı düşünüyorum.

Sayfa 87

Buharlaşan su damlacıkları, gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Özdeş tabaklara eşit miktarda su koyunuz. Bu tabaklardan birini doğrudan güneş ışığı alan bir yere, diğerini gölge bir yere yerleştiriniz. Güneş ışığını doğrudan alan tabakta bir süre sonra suyun azaldığını gözlemlersiniz. Bu durumu nasıl açıklarsınız?
Cevap: Güneş ışığı sıcak olduğu için suyun buharlaşmasını daha çabuk sağlayacaktır.

Soğuk havada soluk alıp verirken ağzından çıkan sıcak ve nemli nefes buhara dönüşür mü?
Cevap: Evet dönüşür. Ağzımızdan çıkan nefeste azda olsa su bulunmaktadır. Buda soğuk hava ile karşılaştığında yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüştürür. Su damlacıkları çok küçük olduğundan buhar şeklinde görülür.

Banyo yaptığınızda her yer buharla kaplanır. Banyo duvarlarının soğuk yüzeylerinde, aynada, camlarda su damlacıklarını
fark edersiniz. Banyodaki bu yüzeyler gibi atmosferin üst kısımlarının da soğuk olduğunu düşünür müsünüz?
Cevap: Evet düşünürüm. Atmosferin üst kısımlarında su buharı daha az olduğundan.

Sıvıların ısı alarak buharlaştığını biliyorsunuz. Buhar yoğuşurken alınan ısı ne olur? 88. sayfadaki etkinlikte bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Cevap: Buhar yoğuşurken ortam ısınır.

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık  Sayfa 90, 91. Cevapları “MADDE VE DEĞİŞİM” Neler Öğrendik Etkinlik Cevapları

Sayfa 90

NELER ÖĞRENDİK?
1. Aşağıdaki resimleri inceleyip gördüklerinizi anlatınız. Resimlerin altlarındaki soruları cevaplayınız.

Yağmur yağarken gökyüzü nasıldır?

Cevap: Yağmur yağarken gökyüzü bulutlarla doludur.

Yağmurdan sonra biriken sulara ne olur?

Cevap: Yağmurdan sonra biriken sular güneş ışınları ile buharlaşır.

Çamaşırlar kururken çamaşırdaki suya ne olur?

Cevap: Çamaşırlar kururken çamaşırdaki sular buharlaşır.

Kar ne zaman yağar? Kar topu oynadığınızda elinizdeki eldivenlerin ıslanma sebebi nedir?

Cevap: Gökyüzündeki su buharının soğuk hava ile karşılaşması sonucu minik su tanecikleri kristalleşerek kar olarak yeryüzüne düşer. Kar eldivendeki ısıdan dolayı eriyerek eldiveni ıslatır.

Sayfa 91

Paragraf

Su damlası

Cevap: Küçük bir gölde su damlasıydım. Bahar gelince aramıza yeni arkadaşlar gelince dahada büyüdük. Mutlu ve huzurlu bir şekilde ailem ve arkadaşlarımla yaşıyorduk. Daha sonra yaz geldi ve hava çok sıcak oldu. Bir çoğumuz havanın sıcaklığı ile buharlaşarak gökyüzüne doğru ilerlemeye başladık. Yükseldikçe yükseliyorduk. Sonra birden çok soğuyarak donarak katılaşarak yeryüzüne düşmeye başladık.

 

 

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık  1. Ünite Güneş,Dünya ve Ay Sayfa 14, 15, 16 Güneşin Yapısı Ve Özellikleri Etkinlik Cevapları

Sayfa 16
Araştırma sorusu: Güneş’in büyüklüğü ile Dünya’nın büyüklüğünü karşılaştırarak model hazırlamak.

İzlenecek Yol
+ Güneş’in ve Dünya’nın büyüklüklerinin nasıl olduğu hakkında araştırma yapınız.
+ Güneş’i ve Dünya’yı temsil edecek modeliniz için malzemelerinizi belirleyiniz.
+ Malzemelerinizi kullanarak Güneş modelinizi yapınız.
+ Yaptığınız modeli sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Soruları Cevaplayalım

NELER ÖĞRENDİK?
Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ise “D” yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

16.sayfa

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı  Ada Yayıncılık 1. Ünite Güneş,Dünya ve Ay Sayfa 17, 18, 19, 20 Ayın Yapısı Ve Özellikleri Etkinlik Cevapları

Sayfa 17

Ay’ın çok ince bir atmosferi olduğunu biliyorsunuz. Peki Ay’da canlıların yaşayabileceği ortamlar oluşturulabilir mi? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Ayda canlıların yaşayabileceği ortam oluşturulamaz. Çünkü Ayda yer çekimi ve oksijen bulunmamaktadır. Ay Güneş ışınlarının bir kısmını alsa da canlıların yaşayabileceği bir ortamın oluşması çok zordur.

Sayfa 20

Aşağıdaki şemada ilgili yere Ay’ın ana evrelerinin adlarını yazınız. Altındaki dairelere
de evrelerin resimlerini çiziniz.

ayın evreleri

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 31, 32, 33, 34 Canlıların Sınıflandırılması Etkinlik Cevapları

Sayfa 30

Bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olarak gruplandırabilir miyiz acaba?

Cevap: Ayırabiliriz. Çünkü bazı bitkiler çiçekli bazıları da çiçeksizdir.

Bu kadar çeşitli olmamızın nedenini biliyor musunuz?

Cevap: Bilinen veya bilinmeyen bir çok bitki çeşidi vardır. Biline bitki türleri yaklaşık 400 bindir.

Gözle göremediğimiz canlılar da var mıdır?

Cevap: Gözle görülmeyen canlılarda vardır. Bunlar, mikroorganizmalar, bakteriler ve amipler olarak örnek verilebilir. Bunlar mercek, mikroskoplar ve bazı gelişmiş cihazlar sayesinde görülebilmektedir.

Sayfa 32

Yukarıdaki konuşma hangi canlılar arasında geçiyor? Bu canlıların adlarını söyleyebilir misiniz?

Cevap: Ağaç, kuş ve gözle görülmeyen canlı.

Ağaç ile kuşun dostluğu gibi sizin de güven duyduğunuz, yardımlaştığınız, her şeyi konuşabildiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız var mı? Bu arkadaşlarınızla neleri paylaşıyorsunuz?

Cevap: Benimde güven duyduğu bir kaç arkadaşım var. Onlarla birlikte sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşıyoruz.

Yandaki resmi incelediğinizde hangi canlıları görüyorsunuz? Bu canlıların hangileri birbirine benzemektedir? Bu canlılar hangi yönleri ile birbirinden farklıdır? Resimde, yakın çevrenizde göremediğiniz canlılar var mı?

Cevap: Burada bir çok canlı görüyoruz. hayvanlar, bitkiler ve gözle görülmeyen canlılar. Bu canlılar renk, yapı, hareket yaşam alanları farklılıklar gösterir. Zürafa ve su aygırı yakın çevremizde göremeyiz.

Sayfa 33

Resimde göremediğiniz çok küçük canlıların da olduğunu biliyor musunuz? Resimde gördüğünüz ve göremediğiniz canlıları listeler misiniz?
Cevap: Resimde göremediğimiz çok küçük canlılar bulunmaktadır.
Resimde gördüğümüz canlılar Zürafa, Köpek at, su aygırı, Leylek
Resimde gözle göremediğimiz canlılar, Virüsler, bakteriler ve mantarlar gibi

Çevrenizden örnek verdiğiniz canlıların benzerlik ve farklılıkları neler olabilir? Örneğin canlıların hangisinin hareket ettiğini, hangisinin hangi tür besinle beslendiğini söyleyebilir misiniz? Bütün canlıların büyüklüğü vücut şekli aynı mıdır?

Cevap: Canlıların bezerlikleri ve farklılıkları vardır. Bazıları hareketli bazıları da hareketsizdir. Canlılarda beslenme türleri de değişiklik gösterir.

Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmak isterseniz nasıl bir sınıflandırma yaparsınız?
Cevap: Canlıları yapılarına, hareketlerine, türlerine, beslenme şekillerine göre sınıflandırma yapardım.

Sınıflandırmayı yaparken canlıların hangi özelliklerini dikkate aldınız?
Cevap: Sınıflandırmayı yaparken, yapısal özelliklerini ve türlerini dikkate aldım.

Canlıları sınıflandırmak ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?
Cevap: Canlıları sınıflandırmak onları incelemede ve tanımada kolaylık tanımaktadır.

Sayfa 34

Canlıların genellikle bitki ya da hayvan olduğunu mu düşünürsünüz? Bu iki grup içinde tüm canlılara yer bulabilir misiniz? Böcekler, kurbağalar, gözle göremediğiniz bazı canlılar ve ekmeğin üzerindeki küfleri oluşturanlar hakkında ne düşünürsünüz? Bu canlıları farklı gruplarda incelemek gerekmez mi?

Canlıları sınıflandırma
Hayvanlar
Bitkiler
Mikroskobik canlılar
Mantarlar

 5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 1. Ünite Güneş,Dünya ve Ay Sayfa 25, 26, 27, 28, 29 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Etkinlik Cevapları

Sayfa 25

A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki noktalı yerlere cümlelerin ifade ettiği
bilgi doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız.

(Y) 1. Ay’ın sürekli değişik yüzünü görürüz.
(D) 2. Dolunay evresinde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü tamamen görünür.
(D) 3. Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.
(Y) 4. Dünya, Güneş’ten daha büyüktür.
(D) 5. Yeni ay evresinde Ay görünmez.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük
gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız.

1. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekli küre’ye benzer.
2. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yaparken aynı zamanda da Güneş
etrafında dolanır.
3. Ay, Güneş ve Dünya arasındaki büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru;
Güneş , Dünya ve Ay şeklindedir.
4. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolanır.
5. Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27,3 günde tamamlar.

Sayfa26

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
1. Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak hangileri söylenebilir?

I. Kendi çevresinde döner.
II. Dünya’nın çevresinde dolanır.
III. Güneş’in çevresinde dolanır.
A) Yalnız I

B) Yalnız  II

C) II ve III

 D) I, II ve III

2. Ay’ın şeklini her zaman aynı göremeyiz. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde açıklanmıştır?

A) Ay’ın ışık kaynağı olmayışı
B) Ay’ın Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması
C) Ay’ın kendi çevresinde dönmesi
D) Ay’ın Güneş çevresinde dolanması

 

3. Yeni aydan başlayarak her gece Ay’ın resmini yapan çocuk, bu resimleri sıralıyor.
Buna göre resimlerdeki Ay’ın evreleri hangi sırayı takip etmelidir?

A) Yeni ay – dolunay – ilk dördün – son dördün
B) Yeni ay – son dördün – ilk dördün – dolunay
C) Yeni ay – ilk dördün – dolunay – son dördün
D) Yeni ay – dolunay – son dördün – ilk dördün

4. Aşağıdaki tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y)
olduğuna karar verip ilgili kutucuğu işaretleyen bir öğrencinin cevapları hangi seçenekte
verilmiştir?

test

Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in katmanlarından değildir?

A) Işık küre B) Taç küre C) Renk küre D) Hava küre

Sayfa 27

6. Yukarıdaki gök cisimleriyle ilgili olarak

I. 1 numaralı gök cismi hepsinden büyüktür.
II. 3 numaralı gök cisminin küresel şekli vardır.
III. 2 numaralı gök cismi 1 ve 3 numaralı gök cisimlerinden büyüktür.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7. Ay’ın tam karanlık görüldüğü evreden sonra Ay, hangi evrede görülür?

A) İlk dördün  B) Yeni ay  C) Son dördün  D) Dolunay

8. Yukarıdaki şemada numaralı oklarla gösterilen kutulardaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

Sayfa 28

9.Ay’ın evrelerinin verildiği yukarıdaki şekillerde eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2   B) 2 ve 3   C) 2 ve 4  D) 2, 3 ve 4

10.Öğretmen:Resmi gördüğünüz evre ile ilgili neler biliyorsunuz

Aysu: Yeni ay evresidir

Can: Ay’ın en parlak görüldüğü evredir.

Berke: İlk dördün evresinden bir hafta sonra görülür.

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
A) Yalnızca Aysun
B) Yalnızca Berke
C) Aysun ve Can
D) Can ve Berke

Sayfa 29

Ç. Aşağıda görselleri verilen Dünya, Güneş ve Ay’ın yanındaki boşluklara Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri anlatan şiir veya kısa öyküler yazınız.

GÜNEŞ

Canlıların yaşam kaynağı,

Sonsuz ısı sonsuz ışık

Güneş doğar canlanır hayat

Güneş batar uykuya dalar yaşam

 

DÜNYA

Var olduğumuz gezegen

Dağlarıyla denizleriyle

Yok etmeyelim ellerimizle

Dünya var olsun biz var olalım

 

AY

Aydır dünyamızın uydusu

Gökyüzünün ayrı güzelliği

Dolunaydır en gösterişlisi

Bakmaya doyamadığımız gösterisi

 

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık  2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Cevapları “Hayvanlar” Etkinlik Cevapları

Sayfa 46

En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Bu hayvan diğer hayvanlara hangi yönlerden benzer?

Cevap: Ben en çok köpek seviyorum. Çünkü köpekler insanların sadık bir dostudur. Benzer yönleri dört ayaklıdır. Tüyleri ve kuyruğu bulunmaktadır.

Hayvanlarda belirlediğiniz benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Cevap: Bir çok hayvan kendine has sesler çıkarır.
Bazı hayvanlar dört ayaklı bazıları da iki ayaklıdır.
Bazı hayvanlar etçil bazılar da otçuldur.
Bazıları karada yaşar, bazıları da suda
Bazılarının derisi bazılarınında kürkleri vardır.

Hayvanları sınıflandırırken hangi özellikleri göz önüne aldınız?

Cevap:
Vücut yapılarına
Hayvanların hareketlerine
Akrabalık ilişkilerine
Beslenme şekillerine
Çoğalma özelliklerine göre

Hayvanlara karşı adil davranıyor musunuz? Hayvanlara karşı adil bir muamelenin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Cevap: hayvanlara karşı adil olmaya çalışıyorum. hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması, hayvanların kürkleri veya dişleri için avlanmamasının gerektiğini düşünüyorum.

Hayvanları nasıl sınıflandırdınız? Büyükler, küçükler; evcil ya da yabani hayvanlar; suda, karada yaşayanlar; uçan hayvanlar vb. gibi mi?
Böyle bir sınıflandırma doğru ve bilimsel olabilir mi?

Cevap: Bu sınıflandırma doğru ve bilimsel olmaya bilir. Çünkü bilim adamları hayvanları, gruplandırırken iskelet bulundurma özelliklerine göre onları iki gruba ayırmışlardır.

Buna göre vücutlarında kemik ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet yapısı bulunan canlıları omurgalı hayvanlar, bulunmayan canlıları ise omurgasız hayvanlar olarak adlandırmışlardır.

Karada ve suda yaşayan birçok omurgasız hayvan vardır.
Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler

Omurgalı hayvanlar en gelişmiş canlı grubudur. Omurgalı hayvanlar; balıklar, kurbağalar,
sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş ayrı grupta incelenirler.

Kemikleriniz olmasaydı vücudunuz nasıl bir şekil alırdı? Bir yere gitmek istediğinizde nasıl hareket ederdiniz?

Cevap: Kemiklerimiz olmasaydı, vücudumuz dik durmaz yere yığılırdı. Sürüngenler gibi yerde sürünmek zorunda kalırdık.

Sayfa 48

Sürekli suda yaşamak zorunda olan omurgalılar hangileridir? sorusuna cevabınız ne olur?

Cevap: Balıklar, yengeçler, Su kaplumbağaları ve deniz anası

Balığın vücudunun pullarla kaplı olması hiç dikkatinizi çekti mi?

Cevap: Balığın vücudunun pullarla kaplı olmasının nedeni, balığın vücuduna su girmesini engelleyerek iç organlarını korumasıdır.

Sayfa 50

Sürüngenler pullu ve sert bir deriye sahiptir. Akciğerleriyle soluk alıp verirler. Sağlam ve kabuklu yumurtalar bırakırlar. Kuluçkaya yatmazlar. Sizce sürüngenlerde yavru bakımı var mı?

Cevap: Sürüngenlerde yavru bakımı görülmez. Yumurtalar bulundukları ortamda kendi başlarına büyürler.

Kuşların vücutları tüyle kaplıdır. Kanatları uçmalarına yardımcı olur. Bazı kuşlar ise uçamaz deve kuşu, senden daha uzundur. Sinek kuşu ise parmağından daha küçüktür. Hangisi uçamaz? Kuşlar sınıfına girip de uçamayan hangi kuşları biliyorsunuz?

Cevap: Penguenler, deve kuşları, karabatak kuşu, tavuk ve horoz

Sayfa 51

Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlar var mıdır?

Cevap: Vardır.Yarasanın kanatları olmasına rağmen kuşlar sınıfında olmayıp memeliler sınıfındadır.

Sayfa 52

Toprak solucanının şeklini neye benzetirsiniz? Bu canlıların topraktaki hayvan ve bitki kalıntılarıyla beslendiklerini biliyor muydunuz?

Cevap: Toprak solucanın şekli oldukça kaygan ve esnek bir yapıya sahiptir.

5. Sınıf Fen bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık Sayfa 77, 78, 79, 80, 81 “3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI” Etkinlik Cevapları

77. Sayfa

A. Aşağıdaki resimlerde bazı hareket örnekleri verilmiştir. Bu hareketlerin hangilerinde hava direncine, hangilerinde su direncine örnek kuvvetler vardır? Resimlerin altındaki boş bırakılan kısımlara cevaplarınızı yazınız.

Cevap:

hava ve su direnci

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Motor güçleri aynı olmasına karşın bir hovercraftın bir gemiden daha hızlı gitmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Gemiler su direnci ile karşılaşır ve sürtünme daha fazla olur. Hovercraflarda ise sürtünme az olur,daha küçük ve hafiftirler. Bu nedenle sürtünme ve su direncine daha az maruz kalırlar.

2. Aşağıdaki resimlerde harekete karşı koyan kuvvetler nelerdir?

Cevap:

kuvvet dirençleri

78. Sayfa

3. Bavul, valiz gibi araçlara tekerlek takılmasının sürtünmeyle bir ilgisi var mıdır?

Cevap: Evet vardır. Tekerlek takılarak sürtünme azalır ve valiz bavul daha kolay taşınır.

4. Bisikletin durmasını sağlayan, frendeki sürtünme kuvvetidir. Frendeki sürtünme kuvvetiyle bisikleti hareket ettiren kuvvetin yönleri nasıldır?

Cevap: Sürtünme kuvvetinde cisimlerin yönü değişmez.Bu nedenle bisikletin yönünde değişim olmaz.

5. Banyo süngerini sıktığınızda veya bir yayı, lastiği çektiğinizde uyguladığınız kuvvetin çeşidi hakkında ne söylersiniz?

Cevap: Kas kuvveti uygularız.

6. Duran bir topa vurduğunuzda, kuvvetin uygulandığı yönle topun hareket yönü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Doğru bir orantı vardır.Kuvvetin uygulandığı yön ile topun gideceği yön aynı şekildedir.

7. Bir günde yaptığınız işleri düşününüz. Bu işlerde uyguladığınız kuvvetler nelerdir?

Cevap: Kas kuvveti, sürtünme kuvveti, yer çekimi kuvveti, itme çekme kuvveti.

8. Yüzeylerin düz ya da pürüzlü oluşu sürtünmeyi nasıl etkiler?

Cevap: Düz yüzeylerde sürtünme daha az pürüzlü yüzeylerde sürtünme daha fazla olur.

9. Tekerli patenle düz zeminde daha kolay hareket edilir. Neden?

Cevap: Çünkü sürtünme daha az olur.

10. Kış aylarında otomobil tekerleklerine zincir takıldığını görmüşsünüzdür. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Cevap: Sürtünmeyi arttırmak ve arabanın kaymasını engellemek için.

79. Sayfa

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Sürtünme kuvvetinin, sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapmalıdır?
A) Bir sandığı tahta zemin üzerinde önce kendisi, sonra arkadaşıyla birlikte itmelidir.
B) Bir sandığı önce mermer zeminde itmeli, sonra üzerine yük koyup itmeye devam etmelidir.
C) Bir sandığı önce mermer zemin, sonra tahta zemin üzerinde itmelidir.
D) Bir sandığı mermer zemin üzerinde önce itmeli, sonra çekmelidir.

Cevap: C

2. I. Uçak
II. Paraşüt
III. Otomobil
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hava direncinden en az etkilenecek şekilde yapılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III

Cevap: C

3. Şekildeki kişi, tekerlekli valizini evine taşımak istiyor.En büyük kuvveti hangi yolda uygulaması gerekir?

I. Çakıllı yol
II. Asfalt yol
III. Islak asfalt yol
IV. Buzlu yol

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap: A

80. Sayfa

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kuvvetin özellikleri arasında yer almaz?

A) Dinamometre ile ölçülür.
B) Kuvvetin belli bir büyüklüğü vardır.
C) Birimi metredir.
D) Duran cisimleri harekete geçirir.

Cevap: B

5. Mine, özdeş küpleri şekildeki I, II ve III numaralı yüzeylerde hareket ettirmek istiyor. Buna göre küplere etkiyen sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?

A) I > II > III B) I > III > II C) II > III > I D) III > II > I

Cevap: C

6.
I. Paraşütlerin yüzeylerinin geniş olması
II. Kapı menteşelerinin yağlanması
III. Otomobil lastiklerine zincir takılması
Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde amaç sürtünmeyi artırmaktadır?
A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap: A

7. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet etkisi ortadan kalkınca eski hâline dönen maddeler esnek maddelerdir. Dinamometrelerde esnek maddelerin özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre,
I. Kâğıt II. Yay III. Lastik
maddelerinden hangisi ya da hangileri dinamometre yapımında kullanabilir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap: C

81. Sayfa

Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların numaralarını doğru kutusuna, yanlış olanların numaralarını yanlış kutusuna yazınız.

Sürtünme kuvveti harekete aynı yönde etkir.
Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.
Uçaklar, uçuş anında sürtünmeyi artıracak özellikte tasarlanmıştır. Farklı cisimlere etki eden sürtünme miktarı da farklıdır.
Kuvvet, itme-çekme şeklinde bir etkidir.
Yağ, iki yüzey arasında sürtünmeyi azaltır.
Kaleciler, topu tutabilmeyi sürtünmeye borçludur.
Hava direnci olmasaydı uçaktan paraşütsüz de atlanırdı. Uçurtmanın uçmasında havanın uyguladığı bir kuvvet vardır.

Cevap:

81.sayfa""

Aşağıdaki terimleri, bu terimleri açıklayan cümlelerle eşleştiriniz.

Cevap:

81.sayfa cevapları

Bir önceki yazımız olan Su Direncinin Yararlarına ve Zararlarına Örnekler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.