24 Şubat 2024, 11:35
can
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219-220-221. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219-220-221 Cevapları MEB Yayınları 

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları 


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1. (Y) Bir deneyde bağımsız değişken pil sayısı ise bağımlı değişken ampul sayısıdır.
2. (D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur.
3. (D) Devre elemanları için kullanılan semboller her ülkede aynıdır.
4. (D) Devre elemanlarının sembolleri kullanılarak yapılan çizime “devre şeması” denir.
5. (Y) Devre elemanlarından pilin sembolü şeklindedir.
6. (D) Devrede ampul sayısı sabitken pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
7. (Y) Devre elemanlarını sembollerle göstermek fazla zaman alır.
8. (Y) Bir elektrik devresinde ampul parlaklığı sadece ampul sayısına bağlı olarak değişir.
9. (D) Devre şemasına bakılarak elektrik devresinin hatalı olup olmadığı anlaşılabilir.
B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

1. Basit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve bağlantı kablosu bulunur.
2. Bilim İnsanları her bir devre elemanını kolay çizilen bir sembol ile göstermişlerdir.
3. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampul parlaklığı azalır.
4. Deneyde bağımsız değişkenden etkilenen değişkene bağımlı değişken denir.
5. Devrede ampul parlaklığını etkileyen faktörler ampul ve pil sayısıdır.
6. Sadece ampul sayısının değiştirildiği devrelerde ampul sayısı bağımsız değişkendir.
7. Bir devrede ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı artırılırsa ampul daha parlak yanar.
8. Devre şemasında açık ve kapalı olmak üzere iki anahtar sembolü kullanılır.
9. Elektrik devresini oluşturan her parçaya devre elemanı denir.
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Beyza Öğretmen, öğrencisi Eliften aşağıda verilen malzemelerle bir elektrik devresi kurmasını ve kurduğu devrenin şemasını çizmesini istemiştir. Beyza Öğretmen, öğrencisinin çizdiği devre şemasını İncelemiş ve şemada bir ampulün fazla olduğunu görmüştür.

Buna göre Elifin çizdiği devre şeması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: A
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

2. Yandaki basit elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Pil
B) Ampul
C) Anahtar
D) İletken tel

Cevap: C


3. Hipotez, bir deneyden elde edilecek olası sonuçlardır;.
Hipotez 1: Pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
Hipotez 2: Ampul sayısı artırılırsa ampul parlaklığı azalır.
Ferhat, yukarıda verilen hipotezleri test etmek istiyor. Bu nedenle özdeş malzemeler kullanarak birbirinden farklı 4 elektrik devresi kuruyor. Daha sonra kurduğu devrelerin şemalarını defterine çiziyor. Ferhat’ın çizdiği devre şemaları aşağıda verilmiştir. Ferhat, hipotezlerin doğruluğunu test etmek için yukarıdaki devre şemalarından hangilerini karşılaştırmalıdır?A) I ve II II ve IV
B) I ve IV  II ve IV
C) I ve IV I ve III
D) II ve IV I ve IV

Cevap: B


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıda ki grafikte, bir elektrik devresinde yapılan değişiklik sonucu devredeki ampullerin parlaklığındaki değişim gösterilmiştir. Grafiğe göre devre üzerinde yapılan değişiklikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devredeki ampul sayısı artırılmıştır.
B) Devredeki iletken tel sayısı artırılmıştır.
C) Devredeki pil sayısı artırılmıştır.
D) Devredeki anahtar sayısı artırılmıştır.Cevap: C


5. Devre elemanlarının görselleri kullanılarak elektrik devresi kurulabilir. Kurulan bu devrenin kâğıt üzerinde gösterilmesi, devreyi kurmaktan daha çok zaman alabilir. Devre elemanlarını çizerken hem daha çok zorlanılır hem de doğru bîr çizim ortaya çıkmayabilir. Bilim İnsanları elektrik devrelerinin gösteriminde karşılaşılan bu zorluğu aşmak için ortak bilimsel bir dil geliştirmişlerdir. Buna göre her bir devre elemanı kolay çizilebilen bir sembolle gösterilmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devre elemanlarının görsellerini çizmek daha kolaydır ve daha az zaman alır.
B) Devre elemanları sembollerle değil sadece görsellerle ifade edilir.
C) Devre elemanlarının görsellerle gösterilmesi daha bilimseldir.
D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur.

Cevap: D
6. Farklı sayıda özdeş pil ve ampullerden oluşan basit bir elektrik devresi kurulacaktır. Pil ve ampul sayıları sırasıyla hangi seçenekteki gibi olursa devredeki ampul parlaklığı daha fazla olur?

A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 3-1

Cevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

7. Farklı sayıda özdeş ampuller ve eşit sayıda özdeş piller kullanılarak 4 adet elektrik devresi kurulmuştur. Devrelerdeki ampul sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre ampul parlaklığının en fazla olduğu devre aşağıdakilerden hangisidir?A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap: A


8. 5. sınıf öğrencisi Tarık, fen bilimleri dersi ödevi için elektrik devre elemanları ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Ancak tabloyu hazırlarken bazı hatalar yapmıştır. Tarık’ın hazırladığı tablodaki hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ampul İle pilin sembollerini karıştırmıştır.
B) Pİl ile iletken telin sembollerini karıştırmıştır.
C) İletken tel ile anahtarın sembollerini karıştırmıştır.
D) Anahtar ile ampulün sembollerini karıştırmıştır.Cevap: C


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

9. Arif, özdeş pil ve ampuller kullanarak ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini incelemek istiyor. Bu nedenle Arif, pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirdiği bir deney düzeneği hazırlamıştır. Buna göre Arifin deneyindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ampul sayısı Ampul parlaklığı Ampul sayısı
B) Ampul sayısı Ampul parlaklığı Pil sayısı
C) Ampul parlaklığı Ampul sayısı Pil sayısı
D) Ampul sayısı Pil sayısı Ampul parlaklığı

Cevap: B
10. Pınar, bir soruya cevap bulmak amacıyla özdeş devre elemanları kullanarak aşağıdaki devreleri kurmuştur. Buna göre Pınar’ın cevap aradığı soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anahtar sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
B) İletken telin özelliği ampul parlaklığını etkiler mi?
C) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
D) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?

Cevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterilmesinin nedeni nedir? Yazınız.

Cevap: Tüm dünyada ortak bir dil oluşturması bakımından önemlidir. Semboller aynı zamanda elektrik devrelerinin çizilmesinde kolaylık sağlar.


2. Aşağıdaki boşluğa 1 pil, 2 ampul, 1 kapalı anahtar ve iletken telden oluşan bir devre şeması çiziniz.

Cevap:

5. sınıf fen sayfa 221


 

3. Ayla, özdeş üç pil ve özdeş üç ampulden oluşan elektrik devresi kurar. Anahtarı kapatarak ampullerin parlaklıklarını gözlemler. Ayla, bu devreye özdeş bir ampul daha ekler.

Buna göre; 

a) Ampullerin parlaklığında nasıl bir değişiklik olur? Yazınız.

Cevap: Ampullerin parlaklığı azalır.


b) Ayla’nın yaptığı bu deneyin bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve kontrol değişkeni nedir? Yazınız.

Cevap: Bağımlı değişken ampul parlaklığı, bağımsız değişken ampul sayısıdır. Pil sayısı ise kontrol değişkenidir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 221 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 206-208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.