19 Şubat 2024, 20:42
can
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67-68 Cevapları MEB Yayınları 

2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Balıklar, kurbağalar ve sürüngenler yumurta İle çoğalır.
2. (Y) Mikroskobik canlıların hepsi zararlıdır.
3. (D) Bilim insanları, canlıları birbirinden ayırt edebilmek için onları sınıflandırmışlardır.
4. (D) Memeli sınıfında bulunan canlılar, doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.
5. (Y) Çiçekli bir bitki kök, gövde ve yaprak kısımlarından oluşur.
6. (Y) Bitkilerin hepsi tohum oluşturur.
7. (D) Bazı şapkalı mantarlar zehirlidir.
8. (Y) Yunuslar, balıklar sınıfında yer alır.
9. (Y) Kuşların hepsi uçabilir.
10. (D) Bakteriler, mikroskop yardımı ile gözlemlenebilir.
B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

1. Kültür mantarı şapkalı mantardır ve besin olarak tüketilebilir.
2. Eğrelti otu, atkuyruğu ve kara yosunu çiçeksiz bitkilerdir.
3. Bitkiler, su ve mineral gibi ihtiyaç duyduğu maddeleri kök yardımıyla topraktan alır.
4. Toprak solucanı, karınca, salyangoz ve yengeç omurgasız hayvanlardan bazılarıdır.
5. Hamurun kabarmasını sağlayan maya mantarıdır.
6. Gül, papatya, sümbül, menekşe gibi bitkiler çiçekli bitkilerdir.
7. Başkasına ait çorap, terlik ve toka gibi eşyaları kullanmayarak parazit mantarlarının neden olduğu olumsuz etkilerden korunabiliriz.
8. Kaygan ve nemli bir deriye sahip olan kurbağalar yumurta ile çoğalır.
9. Hamsi, alabalık, sazan, turna, levrek gibi canlılar balıklar grubuna örnektir.
10. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayrılmasına sınıflandırma denir.
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıda bir canlı grubuna ait özellikler verilmiştir.
I. Karada ve suda yaşayan türleri vardır.
II. Akciğer ve deri solunumu yapar.
III. Yavru bakımı yoktur.
IV. Kaygan ve nemli bir deriye sahiptir.

Özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balık
B) Kurbağa
C) Kuş
D) MemeliCevap: B


2. Fen bilimleri öğretmeni, sınıfa üç gün üst üste farklı canlılara ait örnekler getirmiştir. Öğretmenin öğrencilerinden yapmalarını İstedikleri şunlardır:
1. Gün:
Sınıfa getirdiği kirli suyu mikroskopla İncelemelerini ve gördükleri canlılara ait özellikleri not etmelerini istemiştir.
2. Gün:
Sınıfa getirdiği saksıdaki bitkiyi incelemelerini ve bitkiye ait özellikleri not etmelerini istemiştir.
3. Gün:
Sınıfa getirdiği kelebeği incelemelerini ve bu canlıya ait özellikleri not etmelerini istemiştir.

Canlılarla ilgili;
I. Beslenmesi,
II. Hastalık yapıcı olması,
III. Kendi besinini üretebilmesi
özelliklerinden hangileri üç canlı için de ortaktır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve IIICevap: A


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görselleri verilen hayvanlardan hangileri doğurarak çoğalır?

A) Balık, tavşan, maymun ve yılan
B) Kaplumbağa, kertenkele ve yarasa
C) Yarasa, tavşan ve maymun
D) Yarasa, tavşan, maymun ve leylek

Cevap: C
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıda mantarlara ait bazı özellikler ve mantar çeşitleri karışık olarak verilmiştir. Mantarlar ve özellikleri arasında uygun eşleştirme yapıldığında hangi mantar çeşidi dışarıda kalır?

A) Maya mantarları
B) Şapkalı mantarlar
C) Parazit mantarlar
D) Küf mantarları

Cevap: D


5. Meraklı bir öğrenci, fen bilimleri ders kitabında yer alan aşağıdaki ifadeyi okur. “Bazı canlılar gözle görülemez. Sadece mikroskop adı verilen bir araç yardımıyla görülebilirler. Bu canlılar mikroskobik canlılar olarak adlandırılır. Bakteriler, paramesyum, amip ve öglena mikroskobik canlılara örnek verilebilir.” Bu öğrenci, evlerine yakın bir dere kenarından bir miktar su alıp mikroskop altında incelemek için öğretmenine götürür. Öğrencinin merak ve araştırma isteğini gören fen bilimleri öğretmeni, kendisine getirilen örneğe ek olarak, içerisinde mikroskobik canlıların yaşamını sürdürebileceği birkaç örnek da ha hazırlar.Örneklerin tamamı incelendikten sonra, bu öğrencinin mikroskop altında aşağıdaki hangi canlıyı görmesi beklenemez?

Cevap: A


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

6. Derin, poğaça yapmakta olan arkadaşına yardım eder. Kaptaki malzemelerin içerisine maya ekler ve malzemeleri karıştırır. Bir süre sonra hamurun kabararak kabın tamamını doldurduğunu gözlemler. Derin’in meraklı bakışlarını gören arkadaşı ise hamurun içerisine katılan maya mantarından dolayı kabardığını söyler. Daha sonra maya mantarlarıyla İlgili bazı bilgiler verir. Buna göre, Derin’in arkadaşının maya mantarlarıyla ilgili verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maya mantarları hamurun kabarmasını sağlar.
B) Maya mantarlarının yaptığı etkiler gözle görülebilir.
C) Maya mantarları sıcaklık, besin ve nem açısından uygun ortamlarda çoğalır.
D) Maya mantarları kendi besinlerini kendileri üretir.Cevap: D


7. Aşağıdaki bitki görsellerini inceleyiniz. Bu bitkilerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?

A) Bitkilerin İkisi de tohum oluşturur.
B) Bitkilerin İkisi de kendi besinini üretir.
C) Bitkilerin İkisi de meyve oluşturur.
D) Bitkilerin İkisi de aynı bitki sınıfındadır.

Cevap: B
8. Yandaki görselde ağacın kısımlarından biri verilmiştir.
Bu kısımla ilgili,
I. Bitkiyi toprağa bağlar.
II. Çiçek ve yaprağı üzerinde taşır.
III. Su ve mineral gibi maddeleri diğer kısımlara İletir.
IV. Bitkinin dik durmasını sağlar.
özelliklerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) II,III ve IV
D) I,II,III ve IV

Cevap: C


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Canlıları sınıflandırmanın önemi nedir? Yazınız.

Cevap: Canlıları sınıflandırarak ortak ve farklı yönlerini ortaya koymak ve bilgi sahibi olmak için önemlidir.


2. Aşağıda verilen canlıların sınıflandırılması şemasındaki boşluklara uygun İfadeleri yazarak şemayı tamamlayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri 67. Sayfa cevapları MEB


3. Doğada bulduğumuz her şapkalı mantarı neden tüketmemeliyiz? Yazınız.

Cevap: Çünkü bazı türleri zehirlidir ve hayatımızı tehlikeye sokar.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri 68. Sayfa cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 60-61. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.