20 Şubat 2024, 09:43
can
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 70-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77 Cevapları MEB Yayınları 

Kuvvetin Ölçülmesi Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Doğada var olan çeşitli kuvvetlere örnekler söyleyiniz.

Cevap: Yer çekimi kuvveti, sürtünme kuvveti, manyetik kuvvet.


2. Kuvvetin büyüklüğü ölçülebilir mi? Yorumlayınız.Cevap: Ölçülebilir. Kuvvetin büyüklüğü Newton olarak ölçülebilmektedir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

ETKİNLİK ZAMAN1: Lastikteki Değişim

Araç ve Gereçler

• Geniş paket lastiği
• Cetvel
• Ders kitabı (3 adet)
• PoşetLastiğe uygulanan kuvvet ile lastiğin uzama miktarı arasındaki ilişkiyi gözlemlemek

Hazırlayınız

• Paket lastiğinin başlangıçtaki uzunluğunu cetvelle ölçünüz.

• Ölçüm sonucunu aşağıdaki tabloya kaydediniz.• Poşetin içine bir kitap koyunuz.

• Kitap koyduğunuz poşeti lastiğe bağlayınız.

• Lastiği tutup havaya kaldırınız ve lastiğin uzunluğunu cetvelle ölçünüz.

• Aynı işlemi kitap sayısını artırarak tekrarlayınız.• Ölçüm sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydediniz.

Yorumlayınız

1. Uygulanan kuvvet İle lastikteki uzama miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.

Cevap: Kuvvet arttıkça lastiğin boyu daha fazla uzamaktadır.
2. Bu etkinlikte lastik yerine başka hangi araç ve gereçler kullanılabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Yay kullanılabilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Dinamom etre

Kuvvetin büyüklüğü dinamometre (kuvvetölçer) ile ölçülür. Bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvetin birimine Bilim İnsanı Isaac Nevvton’ın (Ayzek Nivtın) adı verilmiştir. Kuvvetin birimi, uluslararası Birimler SistemiVıe (SI) göre Newton olarak kabul edilir ve kısaca “N” harfi ile gösterilir. Dinamometreler, sarmal şekilli yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır. Dinamometrede ölçülen cismin kütlesi arttıkça yaya uygulanan kuvvet miktarı da artar. Böylece yayda meydana gelen uzama miktarı da artmış olur.

Dinamometrelerde, ölçüm yapmak için eşit bölmelendirilmiş ölçüm çubuğu veya gösterge bulunur. Bu ölçüm çubuğunun her bir bölmesi belirli bir kuvvet değerini ölçer. Dinamometredeki bir bölmelik değişimin kaç N’a eşit olduğunu bulabilmek için dinamometrenin üzerinde yazan en büyük kuvvet değeri, bölme sayısına bölünür. Böylece 1 birimin kaç N’a denk geldiği hesaplanır.Dinamometrede kullanılan yayın cinsi ve kalınlığı dinamometrenin hassaslığını etkiler. Esnekliği fazla yani ince yaylarla yapılmış dinamometrelerle daha hassas ölçüm yapılır.


ETKİNLİK ZAMANI 2: Dinamometre ile Kuvvetin Ölçülmesi

Araç ve Gereçler

– Dinamometre
– Poşet
– Ders kitabı (3 adet)

Dinamometre kullanarak ölçüm yapmak• Sınıfta dörder kişilik gruplar oluşturunuz.

• Her grup bir sıra etrafında olacak şekilde sınıfı düzenleyiniz.

• Poşetinizin içerisine 1 adet kitap koyunuz.

• Poşeti, dinamometrenin kancasına takınız.• Dinamometrenin gösterdiği değeri okuyunuz.

• Kitap sayısını artırarak yeni ölçümler yapınız.

Yorumlayınız

1. Kitap sayısı arttıkça ölçümlerinizde nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Söyleyiniz.Cevap: Kitap sayısı arttıkça, dinamometrenin değerleri artmıştır.

2. Ölçüm değerlerinin değişmesinin nedenleri nelerdir? Yazınız.

Cevap: Kitap sayısı arttıkça uygulanan kuvvet artmıştır. Bu nedenle değerlerde artmıştır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

ETKİNLİK ZAMANI 3: Dinamometre Tasarlama

Araç ve Gereçler

– Pet şişe (500 mL)
– Paket lastiği
– Ataş
– Fon kartonu
– Cetvel
– Siyah keçeli kalem
– Kürdan
– Makas

Basit araç-gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlamak

Hazırlayınız

• Öğretmeninizden yardım alarak pet şişenin alt kısmını kesiniz. Kapağın ortasına, paket lastiğinin geçebileceği büyüklükte bir delik açmayı unutmayınız.

• Kartondan 4 cm genişliğinde, 16 cm uzunluğunda bir parça kesiniz.

• Kestiğiniz karton parçasının her iki ucuna birer delik açınız.

• Karton üzerine cetvel yardımıyla İkişer cm’lik arayla çizgiler çiziniz.

• Çizdiğiniz çizginin yanlarına görseldeki gibi rakamlar yazınız.

• Ataşı ayırarak kanca şekline getiriniz.

• Kartonun bir ucuna paket lastiğini, diğer ucuna kancayı takınız.

• Kartonu pet şişenin içine görseldeki gibi yerleştiriniz.

• Lastiğin bir ucunu kapakta açtığınız delikten geçiriniz.

• Lastiği pet şişenin içine kaçmaması için kürdana bağlayınız ve kapağı kapatınız.

• Artık dinamometrenizle ölçümler yapabilirsiniz.

Yorumlayınız

1. Dinamometreye ölçebileceğinden daha büyük bir kuvvet uygulandığında dinamometrede nasıl değişiklikler gözlemlenir? Söyleyiniz.

Cevap: Dinamometre artık ölçemez hale gelir ve lastik kopar.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıda en fazla 50 N’ı ölçebilen 10 bölmeli dinamometreler verilmiştir. Buna göre dinamo metrelerde okunan kuvvet değerlerini noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 75 Cevapları MEB


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki dinamometreler 10 bölmelidir ve dinamometrelerin ölçebileceği en büyük kuvvet değerleri üzerlerinde yazmaktadır. Buna göre dinamometrelerde okunan kuvvet değerlerini noktalı yerlere örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 76 Cevapları MEB


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 77 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.