20 Şubat 2024, 13:14
can
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94 Cevapları MEB Yayınları 

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları 


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Dinamometreye asılan cismin kütlesi arttıkça yaydaki uzama miktarı da artar.
2. (Y) Dinamometre ile ölçümünü yaptığımız büyüklüğün birimi kg’dır.
3. (D) Sürtünme kuvveti bazen hayatımızı kolaylaştırır.
4. (D) Esnekliği fazla ve ince yaylarla yapılmış dinamometre ile daha hassas ölçüm yapılır.
5. (Y) Dinamometrelerdeki yaylar gibi sakız da esnek cisimlere örnektir.
6. (Y) Kaygan yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için hareket daha zordur.
7. (Y) Cisimlerin temas yüzeylerinin pürüzlü olması sürtünme kuvvetini azaltır.
8. (D) Sürtünme kuvveti sayesinde yazı yazabiliriz.
9. (D) Bir hava aracı sürtünme kuvveti dikkate alınarak tasarlanır.
B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

1. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran; cisimlerin hızını, yönünü, şeklini değiştiren veya cisimleri döndüren etkiye kuvvet denir.
2. Dinamometre yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.
3. Kuvvetin birimi kısaca N ile gösterilir.
4. Dinamometrenin ölçebileceği en büyük değeri aşan kuvvetler, dinamometrenin içindeki yayın yapısını bozar.
5. Pürüzlü yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvveti, kaygan yüzeylerdekinden daha fazladır.
6. Toprak yol mermer zemine göre daha çok pürüzlüdür ve ortaya çıkan sürtünme kuvveti daha fazladır.
7. Araçların tekerlekleri ile yol arasında oluşan sürtünme kuvveti sayesinde araçlar güvenli şekilde durabilir.
8. Makine parçalarının arasındaki sürtünmeyi azaltmak İçin makine yağı kullanılır.
9. Buz pateni ve kayak sporlarında sürtünmenin az olması istenir. Bu nedenle patenlerin ve kayak takımlarının yüzeyleri az pürüzlü tasarlanır.
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aslıhan, aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili alanı işaretlemiştir.

Ancak tabloda işaretlemenin birini yanlış yapmıştır.

I. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
II. Sürtünme kuvveti çok pürüzlü yüzeylerde daha fazladır.
III. Kuvvetin birimi Newton’dır.
IV. Sürtünme kuvveti her durumda zararlıdır.Buna göre Aslıhan kaç numaralı ifadeyi yanlış işaretlemiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap: D


2. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin yanındaki görseli inceleyiniz. Mert okula giderken yoldaki uyarı levhasını görür. Levhanın anlamını merak eden Mert’e öğretmeni “Bu levha kaygan yol anlamına gelen bir tehlike uyarı işaretidir. Yol yüzeyinin kaygan olduğu hakkında uyarıda bulunur. Bu levhayı gören sürücülerin hızlanmamaları, fren ve ani manevra yapmamaları gerekir.” cevabını verir. Mert, öğretmenine sürücülerin neden hızlanmamaları ve ani manevra yapmamaları gerektiğini sorar.Öğretmen, aşağıdakilerden hangisini söylerse Mert’in sorusunu doğru cevaplamış olur?

A) Kaygan yolda giden araç ile zemin arasında sürtünme kuvveti az olduğu için
B) Kaygan yolda giden araç ile zemin arasında sürtünme kuvveti fazla olduğu için
C) Kaygan yolda İlerleyen aracın hareketi zorlaştığı için
D) Kaygan yol daha pürüzlü olduğu için

Cevap: A


3. Yandaki dinamometre 10 bölmeli olup bir bölmesi 3 N’a karşılık gelmektedir. Bu dinamometre ile en fazla kaç N’lık cisimler ölçülebilir?A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

Cevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıda, bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre verilen grafik aşağıdaki durumlardan hangisine aittir?

Cevap: D
5. 5. sınıf öğrencisi Yusuf Kerem, fen bilimleri dersi proje ödevi için bir dinamometre tasarlamıştır. Yusuf Kerem’in hazırladığı dinamometre en fazla 90 N ölçmektedir. Yusuf Kerem, dinamometresinin yukarıdaki kuvvetleri ölçerken tam bir değer göstermesini istemektedir.

Buna göre Yusuf Kerem, dinamometresini kaç bölmeye ayırmalıdır?

A) 9 bölme
B) 10 bölme
C) 11 bölme
D) 12 bölme

Cevap: B
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki paraşütlere özdeş kutular bağlanmış ve paraşütler aynı yükseklikten serbest bırakılmıştır. Paraşütlerin yüzey genişlikleri küçükten büyüğe doğru I, II ve III şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde paraşütlerin yere inme süreleri büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?

A) III, II, I
B) I, II, III
C) II,I, III
D) III, I, II

Cevap: A


7.
I. Karlı yolda araba lastiklerine zincir takılması
II. Kapı menteşelerinin yağlanması
III. Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ağır eşyaların altına tekerlek takılması
IV. Uçakların uç kısımlarının sivri tasarlanması
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde sürtünme kuvvetinin azaltılması amaçlanmıştır?A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I,II, III ve IV

Cevap: C


8.
I. Yazı yazmak
II. Yürümek
III. Fren yapmak
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I,II ve IIICevap: D


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz.

“Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları’ Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde gökyüzünü süslemeye hazırlanıyor. Dünyada sekiz süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları şehrimizde, yedi uçağın yer aldığı bir gösteri sunacak. Gösterilerinde yirmi ayrı akrobasi hareketi yapan pilotlar, Büyük Taarruz zafer coşkusunu doruğa çıkaracak.” Yukarıdaki gazete haberini okuyan 5. sınıf öğrencisi Hacer, ailesiyle birlikte Türk Yıldızlarını izlemeye gider. Gösteriden çok etkilenen Hacer, fen bilimleri dersi proje ödevi için havada hızlı hareket edebilen bir uçak modeli tasarlamak ister. Hazırlayacağı uçak modelinin tasarımı için araştırma yapar ve tasarımını çizimle ifade eder. Gerekli araç ve gereçleri temin ederek çizimini üç boyutlu modele dönüştürmeye karar verir.

Hacer, uçak modelini yaparken aşağıdakilerden hangisini uygularsa yapacağı tasarım amacına ulaşır?

A) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinde ağır malzemeler kullanmalıdır.
B) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin gövdesini pürüzlü tasarlamalıdır.
C) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin burun kısmını daha sivri tasarlamalıdır.
D) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin kanatlarını geniş tasarlamalıdır.

Cevap: C


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Özdeş üç cisim, birbirinden farklı K, L ve M dinamometrelerinde ölçülmüş ve dinamometrelerin yaylarındaki uzama miktarlarının farklı olduğu görülmüştür. Yaylardaki uzama miktarları aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Buna göre yaylardaki uzama miktarlarının farklı olmasının nedeni nedir? Yazınız.

Cevap: Dinamometrelerdeki yayların sertlik durumları farklıdır.

2. Tekerlekli patenle pürüzlü bir zemine göre düz zeminde daha kolay hareket edilir. Bu durumun nedeni nedir? Yazınız.

Cevap: Düz zeminde sürtünme kuvveti daha az olduğu için daha kolay hareket edilir.

3. Karlı veya buzlu yolların neden olduğu trafik kazalarını önlemek için araçlarda ne gibi önlemler alınabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: Daha yavaş gidilmelidir. kar lastikleri takılmalıdır. Zincir kullanmak gerekir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 94 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 78-80-81-83-85-86. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.