22 Eylül 2023, 23:37
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Lisans Yayıncılık Sayfa 33-34-35 Cevapları

  • 1.Ünite Allah İnancı: Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Lisans Yayınları

Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.

Cevap: Güneşin doğup batması, mevsimlerin oluşması.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.Cevap:  “Ya Rabb’i! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!”

Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.

Cevap: Davranışlarımızı olumlu etkiler. Günah işlemekten, kötülük yapmaktan çekinir ve iyi bir insan olmamıza yardım eder.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına samed denir.
2. Allah’ın (c.c.) Rahim ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetme ktedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere Esma-i Hüsna denir.


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Lisans Yayınları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.Cevap:

(D) Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.
(Y)Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf denir.
(D) Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir,
(D) İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.
(D)Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif denir.

Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 34. Sayfa Cevapları Lisans yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B) Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C) Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D) Atmosferin kat kat yaratıldığıCevap: A


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Lisans Yayınları

2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas B) Tevhid C) Basar D) Kudret

Cevap: B3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.”

Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Evrende bir düzenin bulunduğu
B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C) Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D) Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı

Cevap: B4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.” Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

A) İnsanın sıradan bir varlık olduğu
B) İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C) Bütün varlıkların birbirine benzediği
D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu

Cevap: D

5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?A) Hadis
B) Suhuf
C) Ayet
D) Sure

Cevap: B

6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

A) Semi
B) Kudret
C) İlim
D) BasarCevap: C

7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) ibadet
B) Tevhid
C) Dua
D) Zekât

Cevap: C

8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D) Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 27-29-30-31. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.