24 Ekim 2023, 22:47
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13-14-16-18-20 Cevapları


“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13-14-15-16-17-18-19-20 MEB Yayınları” konusuna ulaşabilmeniz ve dersinizi daha iyi anlayabilmeniz için bu yayınımızı inceleyin.

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 13-14-15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 13 Cevapları

Onluk tablo oluşturarak 1 768 894 doğal sayısını gösteriniz ve bu sayının okunuşunu yazınız.

Cevap: Kırmızı renkli kutucuklarda gösterilmiştir.onluk tabloda sayı gösterilmesi


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 14 Cevapları

Etkinlik

1) Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını kutulara yazınız.5 628 740
17 005 029
153 000 509

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları kutulara rakamlarla yazınız.

İki milyon altı yüz üç bin on iki
On bir milyon beş yüz altı
Kırk milyon üç yüz bin yetmiş

3) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıların bölüklerini kutulara rakamlarla yazınız.Üç milyon beş yüz seksen üç bin üç yüz altmış
On altı milyon iki bin yirmi
Seksen sekiz milyon sekiz

Cevap:

sayıların yazılışı ve okunuşu


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 16 Cevapları

Etkinlik1) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

53 647 780→ Yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri…Altı yüz bin olur.
1 362 797 → Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri Yedi yüz…olur.
157 930 003→ Yüz milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri Yüz milyon…olur.
62 903 147→ On binler basamağındaki rakamın basamak değeri Sıfır…olur.
750 789 132→On milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri Elli milyon olur.

2) Aşağıdaki çözümlemelerde noktalı yerleri, verilmeyen basamak değerleri ile doldurunuz.Cevap:

a) 27 643 509 = 20 000 000 +7 000 000…+ 600 000 + 40 000 +.3 000.+ 500 + 0 + 9
b) 5 073 332 =5 000 000…+ 0 + 70 000 + 3000 +300…+ 30 + 2
c) 105 620 325 =100 000 000…+ 0 + 5 000 000 +600 000…+ 20 000 + 0 +300…+20 + 5
ç) 17 021 544 = 10 000 000 +7 000 000…+…0.+ 20 000 + 1000 + 500 +40…+ 4


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 18 Cevapları

Etkinlik

1) Ülkemizin en fazla nüfusa sahip şehirlerinden Adana, İstanbul ve İzmir’in 2021 yılına ait yaklaşık nüfuslarının okunuşu aşağıda verilmiştir. Bu şehirlerin nüfuslarını kutulara rakamlarla yazınız. Şehirlerin nüfuslarını en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.İstanbul: “On beş milyon sekiz yüz kırk bin dokuz yüz”
İzmir: “Dört milyon dört yüz yirmi beş bin yedi yüz seksen dokuz”
Adana: “İki milyon iki yüz altmış üç bin üç yüz yetmiş üç”

Cevap:

15 840 900 > 4 425 789 > 2 263 373

2) Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin Güneş’e uzaklıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz.Cevap:

(Y…) Güneş’e en yakın gezegen Dünya’dır.
(D…) Güneş’e en uzak gezegen Jüpiter’dir.
(D…) Merkür, Güneş’e Mars’tan daha yakındır.
(D…) Mars, Güneş’e Dünya’dan daha uzaktır.

3) Aşağıdaki sayıları karşılaştırarak noktalı yerlere “>”, “<” ya da “=” işaretlerinden uygun olanını yazınız.

Cevap:a) 2 152 640… 293 790
b) 9 520 000… 93 210 540
c) 23 753 120…< 23 695 240
ç) 528 123 003 =…528 123 003

4) 0, 1, 3, 4, 5, 8 ve 9 rakamlarını birer kez kullanarak 7 basamaklı doğal sayılar oluşturulacaktır. Buna göre noktalı yerleri doldurunuz.

Cevap:

a) Bu rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı 1 034 589…olur.
b) Bu rakamlarla yazılabilecek en büyük tek doğal sayı 9 854 301…olur.
c) Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 olan, yazılabilecek en küçük doğal sayı 1 345 089…olur.
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 20 Cevapları

Pekiştirme

1) Aşağıdaki abaküsler ile doğal sayılar modellenmiştir. Bu doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

2) “Beş milyon beş yüz on iki bin yirmi dört” sayısından büyük 7 basamaklı bir sayı abaküs ile modellenmek istenirse en az kaç boncuk kullanılır?

3) Yukarıdaki sözcüklerde bulunan harfler bulunduğu sıradaki rakam ile kodlanmıştır. Örneğin K’nin kodu 4’tür. Buna göre “ÇANAKKALE” sözcüğünün kodunu bularak bu kodun okunuşunu yazınız.

4) 23 476 213 < 2 ▲ 468 213 < 26 218 476 sıralamasının doğru olabilmesi için ▲ sembolü yerine gelebilecek rakamları yazınız.

Cevap:

5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 20 cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.