03 Ekim 2022, 17:32
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 89-90-91-94. Sayfa


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 89-90-91-94. Sayfa

Doğal Afetlerin Etkisi Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

1980 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan He- lens Yanardağı (Görsel: 3.44) patlamasında 57 kişi hayatını kaybetti. 200 ev, 47 köprü, 24 kilometre demir yolu ve 300 kilometre kara yolu tahrip oldu.

Sizce bu yanardağ patlaması insanların günlük hayatını hangi yönlerden etkilemiştir?

Cevap: İnsanlarının yaşadıkları evler, iş yerleri yok olmuştur. İnsanları her alanda olumsuz etkilemiştir. Maddi ve manevi bir çok olumsuzluklar karşısında insanların göç etmeleri de normaldir.
“Bölgeden bölgeye farklılık gösterse de dünyanın birçok yeri, doğal  afetlerden etkilenir.” Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Evet katılıyorum. Her bölgenin farklı yapısı oralarda yaşanan doğal afetlerde de farklılık gösterebilmektedir. Örneğin ülkemizde depremler, sel, yangın ve heyelan görülürken, okyanusa kıyısı olan yerlerde kasırgalar görülmektedir.


SIRA SİZDEDünya’nın farklı yerlerinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Dünya haritası üzerinde grafikteki ülkeleri bulunuz.

Cevap: Dünya haritasına baktım.


İnsanlar, doğal afetler sırasında yaşanan can kaybının yanı sıra başka nelerle karşılaşmış olabilirler?Cevap: Evleri, iş yerleri, malları, tarım alanları, yok olmuş olabilir. Hayvanları telef olmuş olabilir.

Doğal afetlerden hangileri yer altında meydana gelen olaylar sonucunda, hangileri iklime bağlı olarak oluşmuştur?

Cevap: Yer altında olan doğal afetler; deprem, volkanik patlama sayılır. İklime bağlı olarak sel, heyelan, çığ, orman yangınları, kasırga sayılır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları

Doğal afetler, birçok insanın çeşitli yönlerden mağdur olmasına sebep olur. Devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişiler en kısa sürede afet bölgesine giderek gerekli yardımları yapar ve afetin etkisini en aza indirebilmek için tedbirler alırlar.Yandaki tabloyu inceleyiniz ve her madde ile ilgili değerlendirmelerde bulununuz. Tablonun boş kısımlarını konuya uygun şekilde doldurabilirsiniz.

Afetlerin Toplum Hayatına Etkisi

1. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkmasına neden olur (Tifo, tifüs, sarılık vb.).
2. Ölüm, sakatlık ve öksüz kalma gibi sonuçlar doğurur.
3. Yerleşim yerinin alt yapısını bozar.
4. Yörenin ekonomik yapısını bozar.
5. Moral bozukluğuna neden olur.
6. Devletin planladığı yatırımları geciktirir.

Cevap: 7. Hayvanların telef olmasına neden olur.
8. Tarım alanların azalmasına yada yok olmasına sebep olur.


Doğal afetlere maruz kalan insanlar hangi duygular içerisinde olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: İnsanların psikolojisi bozulur. Sürekli aynı felaket olacakmış gibi tedirgin olurlar. Uyku bozuklukları, stres günlük yaşamlarına adapte olma sorunu görülebilir.


Yandaki şiiri okuyunuz ve alttaki gazete haberini inceleyiniz.MARMARA DEPREMİ

Gökler parçalandı, yerler sallandı,
Nice civan mertler uykuda yandı,
Denizler kabardı, denizler taştı,
Taş toprak karıştı, dumana döndü.
(…)
Gölcük, İzmit yandı, Sakarya duman,
Kara haber geldi Bursa, Bolu’dan,
Böyle bir felaket görmedi cihan,
Ses sese karıştı çığlığa döndü.
(…)
Yerle bir oldu yüksek binalar,
Soldu parmaklarda taze kınalar,
Saçın başın yoldu dertli analar,
Karardı gözleri zindana döndü.
Marmara sallandı tuzaklar kurdu,
Deprem insanları ansızın vurdu,
Topraklar altında inledi durdu,
Yardım eden deli divane döndü.
(…)
Bütün dünya koştu yardım eyledi,
Şairler ozanlar destan söyledi,
Deprem vatanımız bilmem neyledi,
Güzel vatan mahşer meydana döndü.
(…)
Nurullah ÖZKILIÇ

DEPREM

Merkez üssü İzmit olan 7.4 şiddetindeki deprem tam 45 saniye Türkiye’yi salladı.Şiirde her kıtada bahsedilen konuları açıklamaya çalışınız.

Cevap: İlk kıtada depremin çok büyük olduğu 2. kıtada depremin bir çok ili etkilediği,3. kıtada depremin etkileri, 4. kıtada depremin ansızın olarak insanları mağdur ettiği, son kıtada deprem sonrası insanların yardımlaşması ve dayanışması anlatılmaktadır.


Sizce şair niçin konusu deprem olan bir şiir yazmış olabilir?

Cevap: Depremin etkilerinin anlatılması, deprem gerçeğine dikkat çekmek gerektiği, deprem için gerekli önlemlerin alınması için, yakınlarını depremde kaybettiği için olabilir.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları

SIRA SİZDE

Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruların cevaplarını defterinize yazınız.

YENİ HAYATLAR KURMAK

İnsanlar, değişen şartlara çok kolay olmasa da uyum sağlayabiliyorlar. Tarih boyunca nice doğal afetle karşılaşan insan, hayatta kalmayı başarmıştır. Tarihte yaşanmış afetlere dair arkeolojik bulgulara dünyanın her yerinde rastlanır. Afetler, tıpkı geçmişte yaşandığı gibi gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Afetler gelip çatar, insanlar sonuçlarının acısını çeker ve sonra yeni hayatlar kurup önemli dersler çıkarırlar. Ancak şu da vardır ki doğal afeti bir kez olsun tecrübe eden bir insan asla olduğu gibi kalamaz, dünya görüşü sonsuza kadar değişir.Mitch (Miç) Kasırgası

Ekim-Kasım 1998’de kayıtlara geçmiş en yıkıcı kasırgalardan biri olan Mitch Kasırgası, sokakları ölümcül nehirlere dönüştüren şiddetli yağmur suyu akıntılarıyla Orta Amerika’yı vurdu. Fırtına Nikaragua üzerinden Honduras’a, oradan El Salvador ve Guatemala’ya doğru ilerledikçe kasabalar, yollar ve köprüler çamur akıntıları nedeniyle yıkıldı; ürünler yok oldu ve 18 bin kişi hayatını kaybetti (Görsel: 3.45). Bu, kasırga sonucu yaşanan can kayıpları içinde en yüksek sayılardan biridir. Yolları yeniden inşa etmek ve iletişim sistemlerini tekrar çalışır duruma getirmek uzun süre boyunca büyük yatırımlar gerektirir. Kasırga, yerle bir olan muz tarlaları gibi verimli ekilebilir arazileri mahvetti. Orta Amerika’nın bu bölgesi, Mitch Kasırgası’nın etkilerinden tam olarak kurtulmuş değildir.

Kasırganın, toplum hayatına hangi konularda etki ettiğini maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

On binlerce insan yaşamını yitirmiştir.

Bir çok ülkeyi olumsuz etkilemiştir.

Ulaşım kesilmiştir.

İletişim kesilmiştir.

Alt yapı çökmüştür.

Tarım ürünleri yok olmuş.

Tarım alanları yok olmuş.


Diğer doğal afetleri de göz önünde bulundurarak doğal afetlerin toplum hayatına etkilerini örneklerle açıklayınız.

Cevap: Can kayıpları, sakatlıklar, psikolojik travmalar, ekonomik kayıplar, tarım alanlarının yok olması, çevre kirliliği, ulaşım ve iletişim hatlarının kesilmesi, salgın hastalıklara neden olması gibi bir çok yönden olumsuz etkiler.


SIRA SİZDE

Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen felaketlerden sonra Türk Kızılayı’nın yaptığı yardımlarla ilgili görselleri inceleyiniz. Belirtilen ülkeleri haritadan bulunuz. Soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sizce doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Doğal afetlerin meydana getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için insanların yardımlaşma ve dayanışma içinde olmasına da vesile olur. Zor zamanlarında onlara destek çıkmak onların yaralarını bir nebze de olsa azaltır.


Devletlerin, doğal afetler karşısında dayanışma içinde olmasının önemi nedir?

Cevap: Devletlerin birbirlerine yaklaşmasına, daha iyi ilişkiler kurmasına neden olur.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları

SIRA SİZDE

Aşağıda verilenleri kavram haritasında uygun yerlere yerleştiriniz.

bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkması – tsunami – haberleşme ve ulaşım sistemlerinin iflası – yerleşme yerlerine sel baskını – can kaybı, sakatlık – bina hasarı – alt yapı hizmetlerinden yoksun bir şehir – toprak kaybı

Cevap:

5. sınıf e kare yayınları sosyal bilgiler sayfa 94


NELER ÖĞRENDİK?

GÖZDEN GEÇİRME

Doğal afetlerin toplum yaşamına olumsuz etkisini en aza indirebilmek için insanlara hangi görevler düşmektedir?

Cevap: Yapıların, yolların, tünellerin depreme dayanıklı yapılması gerekir. Heyelan olan bölgelere ev yapmamak gerekir.Ağaçlandırmaya önem vermek, insanların bilinçlendirilmesi gerekir. Dere yataklarına binalar yapmaktan vazgeçmek gerekir.


ÖZ DEĞERLENDİRME

Cevap:

1. Dünya siyasi haritası üzerinde, doğal afetlerin farklı ülkelerde farklı şekillerde gerçekleştiğine örnek verebilirim.  X
2. Doğal afetlerin, can ve mal kaybına neden olduğunu bilirim. X
3. Doğal afetlerin, toplum hayatı üzerinde derin izler bıraktığını bilirim. X
4. Doğal afetlerde, toplumun dayanışma içinde olduğunu bilirim. X

DİĞER KONUYA HAZIRLIK

Teknolojinin toplum hayatına etkisi hakkında kitap veya gazete haberi getiriniz.

Cevap:

PSİKİYATRİST Savaş Öztürk, “Teknoloji bağımlılığında birinci sorumlu, anne babaların elindeki telefonlardır. Beden dilimizle çocuğumuza internetin iyi olduğunu anlatırken, ağzımızla da internette fazla vakit geçirmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ama çocuklar sözleri değil, gördüklerini örnek almaktadır” dedi.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı E Kare Yayınları 89-90-91-94. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 83-84-86-87-88. Sayfa başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Aralık 2022, 23:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Çoook teşekkür ederim özellikle kavram haritasını yapmanız beni mutlu etti biraz kafam karışmıştı emeğinize sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.