03 Ekim 2022, 23:21
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 96-97. Sayfa


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 96-97. Sayfa

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. (D) Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.
2. (D) Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekilleri farklı renk ve sembollerle gösterilir.
3. (Y) Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisi altındadır.
4. (D) İnsanlar doğal çevreye duyarlı bir şekilde yaşamalıdır.
5. (Y) Türkiye fiziki haritası üzerinde beşerî unsurlar doğal unsurlardan fazladır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

gözlem, iklim, insan faaliyetleri, doğal ortam, doğal afet, harita

Cevap:1. Ülkemizin yeryüzü şekillerini Harita üzerinde görebiliriz.
2. “Bence her insan hayatında en az bir defa Doğal afet ile karşılaşmıştır.”
3. Gözlem yaparak çevremizdeki doğal ve beşerî unsurları ayırt edebilirim.
4. Kış aylarında İklim insan yaşantısını bazen olumsuz bir şekilde etkiliyor.
5. İnsanlar, Doğal ortam değiştirerek daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlar.


Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

doğal çevreye duyarlılık, harita okuryazarlığı, doğal afet, doğal ortam, sel, turizm

Cevap:1. Hava, su, toprak ve canlılar birbiriyle uyum içinde yaşıyor. (Doğal ortam)
2. Haritaların üzerindeki işaretler haritaları daha iyi anlamamızı sağlıyor. (Harita okuryazarlığı)
3. Deprem, sel ve yangın sonucunda ülkemizde çok sayıda can kaybı meydana gelmiştir. (Doğal Afet)
4. Tünel, köprü ve baraj yaparken ağaçların kesilmemesine dikkat edilmesi herkesin görevidir. (Doğal çevreye duyarlılık)
5. Ülkemize gelen turistler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. (Turizm)


5. Sınıf Sosyal Bilgiler E Kare Yayınları Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. • Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
• Okyanusların kara içlerine sokulmuş kollarıdır.
• Akarsuların, yatağını aşındırarak oluşturduğu şekillerdir.

Yukarıda verilen ifadelerle aşağıda verilen yeryüzü şekillerini eşleştirdiğinizde hangi seçenek açıkta kalır?A) Dağ
B) Vadi
C) Deniz
D) Ova

Cevap: A


2. Yandaki bulmacada aşağıdaki ifadelerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Kıyafetlerimizi, mevsimine göre seçmemiz sağlığımız açısından gereklidir.
B) Bir yerin nüfusu, o yerdeki insan sayısı ile ilgilidir.
C) Ülkemizdeki yeryüzü şekillerini toplu hâlde görmek bizim için faydalı olabilir.
D) Bir deprem bölgesinde deprem meydana gelirse yıkıcı etkisi daha fazla olur.Cevap: B


3. Ülkemizde, İstanbul, İzmit, İzmir, Adana, Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi bazı illerimizde sanayi ve ticaret gelişmiştir. Buna göre bu illerimizle ilgili;

I. Yerleşme alanları ve nüfus yoğunluğu artmaktadır.
II. Sağlık, eğitim ve sosyal imkânları gelişmektedir.
III. Başka illerden göç almaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIICevap: D


4. Zonguldak eskiden küçük bir yerleşim yeri iken bu ilimizde taş kömürü bulunduktan sonra hızla gelişmiş ve nüfusu artmıştır. Buna göre, Zonguldak’ta nüfusun dağılışını hangi faktörün etkilediği söylenebilir?

A) Tarım
B) Turizm
C) Madencilik
D) Sanayi

Cevap: C
5. Hava, su ve gürültü kirliliği gibi sorunlar büyük şehirlerde daha fazla olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Fabrikaların fazla olması
B) Atık suların denize boşaltılması
C) Büyük iş makineleri, arabalar ve eğlence merkezlerinin fazla olması
D) Asansör ve soğutma sistemlerinin fazla olması

Cevap: D


6. Toplum olarak afete maruz kalmış insanlara karşı duyarsız kalmamalı, ilk olarak…gibi ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapılmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?A) Barınma
B) Beslenme
C) Giyim
D) İş bulma

Cevap: B


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.Cevap: Deniz, orman, ova, dağ, akarsu


2. İklim ve insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Cevap: İklim insanların yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Kıyafet seçiminden beslenmeye, konut yapımından, tarımsal faaliyetlerin hepsinde iklim etkilidir. Bu nedenle insanlar iklime göre hareket ederler.


3. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?

Cevap: İklim, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik, su kaynakları, tarım, eğitim ve sağlık hizmetleri, denizler.


4. İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afetlerin etkisini azaltabilir?

Cevap: Doğal afetlerin çeşitlerine göre farklı önlemler alınmalıdır. Ülkemizde görülen doğal afetlerin başında deprem, orman yangınları, sel, heyelan gelmektedir. Tüm bu afetlerin cinsine göre o bölgelerde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi, afetten en az etkilenecek önlemleri yetkililerin alması gerekir.


5. Hangi doğal afetler ekonomik hayat üzerinde etkili olabilir?

Cevap: Deprem, heyelan, sel, çığ, orman yangınları, tsunami gibi tüm doğal afetlerin ekonomik hayat üzerinde olumsuz etkileri vardır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı E Kare Yayınları 96-97. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 89-90-91-94. Sayfa başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Aralık 2022, 23:45

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Değerlendirme sorularını önce kendim yapıyorum sonra buradan bakarak kontrol ediyorum böylesi daha iyi bence teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.