17 Eylül 2022, 13:12
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kilim Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Türk halı ve kilimleri geçmişten beri çok değer görmüştür. Özellikle işlenilen motifler Türk yaşamından izler taşımaktadır.

2. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? Araştırma sonucu getirdiğiniz motifleri arkadaşlarınıza gösteriniz.Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 104. Sayfa Cevapları
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 104. Sayfa Cevapları
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 104. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Şiirden alınan kelimeler, harfleri karıştırılarak verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyiniz. Anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak boş bırakılan yerlere yazınız.Cevap:

SIR: Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey.
ŞİKAYET: Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma .

SERMEK: Göstermek amacıyla asmak veya yaymak.

DAVET: Çağrı, çağırma.YETİNMEK: Yetinmek durumu, kanaat, iktifa.

DERGÂH: Tekke.

NAKIŞ: Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi, ince iş.

EREN: Ermiş.
KİLİT: Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti.TÖRE: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü.

ÇAĞRI: Birinin bir yere gelmesini isteme, davet.

İLİM: Ayrıntı, özellik, nitelik.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Bu sırrı ölene kadar saklayacağım.

Böyle şikayet etmeye hakkında yok..

Halıları bir de böyle serelim.Düğüne onu da davet ettim.

Şimdilik bu parayla yetinmeliyim.

Dedem akşama kadar dergâhta olacağını söyledi.

Anneannem çok güzel nakış yapar.Bu tekkeye pek çok eren gelir.

Sandığın kilidini açmak için anahtarı bulmalıyız.

Töremizde büyüklere saygının çok önemli bir yeri vardır.

Küs olduğu yeğenine çağrıda bulunmak istiyormuş.Her zaman ilim öğrenmenin peşinde olmalıyız.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şiire göre sevdiğine sözü olan ne yapar?

Cevap: Sevdiğine sözü olan kilim dokur.2) Şiire göre hangi duygular kilim ile anlatılmıştır?

Cevap: Sevda, özlem, dert ve istek kilim ile anlatılmıştır.

3) Kilimlerde kullanılan renkler ne ifade etmektedir?

Cevap: Bazı renkler şikayeti, bazı renkler hasreti ifade etmektedir.

4) Şiire göre kilim ne demektir?

Cevap: Kilim demek ilim demektir.

5) “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap: Duyulan sevginin kilimin motifleri ile ifade edildiği anlatılmak istenmektedir.

6) Bu şiire farklı hangi başlıklar yazılabilir?

Cevap: “Sevgi Motifi”


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 106. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

a) Şiirde kilim nelere benzetilmiştir?

Cevap: Kilim; ilim, sevda, özlem, dert ve isteğe benzetilmiştir.

b) Siz olsaydınız kilimi nelere benzetirdiniz? Neden?

Cevap: Ben olsaydım kilimi bir kitaba benzetirdim. Çünkü kilimin motifleri insana bir hikaye anlatabilir.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki metin ile okuduğunuz metni tür ve biçim özellikleri yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Aşağıdaki metin bir denemedir. düz yazı ile yazılmıştır. Okuduğumuz metin ise bir şiirdir ve dörtlükler ile yazılmıştır.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçasını örnekteki gibi daire içine alınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 106. Sayfa Cevapları

b) Daire içine aldığınız bu kelimelere örnekteki gibi farklı ekler getiriniz. Yeni oluşturduğunuz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

sır -daş ⇒ Sen benim hayattaki tek sırdaşımsın.

sev mek ⇒ Onu sevmeye devam edeceğim.

duyum ⇒ Ödevini bitirmediğinle ilgili bir duyum aldım.
öz veri ⇒ Başarılı olmak için özveride bulunmak gerekir.

yolcu ⇒ Yolcular şikayet etmeden otobüsten indi.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

6. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin Dünya Mirası listesinde yer alan bazı eserleri aşağıda tanıtılmıştır. Bu tanıtımlarda boş bırakılan yerleri http://www.kultur.gov.tr/ adresinden araştırarak doldurunuz.

Cevap:

Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1987
Liste Sıra No: 448
Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman
Kategori: Kültürel
Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir.


Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 358
Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Sivas
Kategori: Kültürel
Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Yöre, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.


Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi (Edirne)

UNESCO Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 2011
Liste Sıra No: 1366
Yeri: Marmara Bölgesi, Edirne
Kategori: Kültürel
İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan ve şehrin siluetini taçlandıran Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yy.’da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan Camii ve Külliye, Osmanlı mimarlarından en önemlisi Sinan’ın Ustalık Dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir.
İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbesiyle görkemli Camii, iç tasarımında kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir sanat türünün zirvesini temsil etmektedir.
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 19-29.06.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısında alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 108. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

b) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Safranbolu Şehri (Karabük)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 108. Sayfa Cevapları

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1994
Liste Sıra No: 614
Yeri: Karadeniz Bölgesi, Karabük
Kategori: Kültürel

Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan tarihi Safranbolu Şehri, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim görmektedir. 14. yy.ın başlarından bu yana Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, özellikle 18. yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir merkezi olmuştur. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.


Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 

Kapadokya

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 357
Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Nevşehir – Kayseri
Kategori: Doğal / Kültürel
Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapadokya bölgesi Kalkolitik Dönemden beri devamlı yerleşim alanı olmuştur. Alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgar ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü kaya şekilleri ve kışın ılık, yazın serin olan ve bu nedenle her mevsim için uygun iç iklim koşulları taşıyan kayaya oyma mekanlardır.
Göreme, özellikle 7-13. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hıristiyanların yerleşmesiyle Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer almaktadır.


c) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden aldığınız bilgilere güveniyor musunuz? Neden?

Cevap: Güveniyorum. Çünkü bu İnternet sitesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.

ç) Sizler hangi sitelerden araştırma yapıyorsunuz?

Cevap: Ben “edu, gov, org” uzantılı İnternet sitelerinden araştırma yapıyorum. Bu adresler güvenilir kurumlara aittir.

d) Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: “edu” uzantılı siteler eğitim kurumlarına, “gov” uzantılı siteler devlet kurumlarına aittir. Bu nedenle güvenilir bilgiler içermektedir.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutularda verilen metinleri inceleyiniz.

a) Sizce bu metinlerin ortak özelliği nedir?

Cevap: Metinler birbirleriyle bağlantı biçimde düzenlenmiş ve bu bağlantıların adresleri verilmiştir.

b) Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Bunun sebebi insanların aradıklarını kolay bulmalarını sağlamaktır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

“Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız.

Cevap:

Sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım,

Dokumacılık, tarihimizde çok uzun zamandan beri yapmış olduğumuz bir meslektir. Türk kültüründe kilimin ve kilime işlenen motiflerin değeri farklıdır. Eskiden beri bu motifler rastgele işlenmemiş, bir anlam taşımasına özen gösterilmiştir. Savaşlar, meslekler, hayvanlar ve inançlar bu motiflerin meydana gelmesinde etkilidir. Anadolu insanı etrafında gördüklerini kilimine dokumuştur. Böylece ortaya Anadolu’nun izlerini taşıyan kilimler çıkmıştır. Bu kilimlerde özlem, inanç, sevgi gibi tüm duyguları bulabilmek mümkündür. Kültürümüzün bu güzel işçiliğini sürdürmeye devam ettiğimiz sürece güzel duyguları da saklamış oluruz.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.


9. ETKİNLİK

Şiirden alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

“Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir;
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.”

a) Yukarıdaki dizede noktalı virgül niçin kullanılmıştır?

Cevap: Aralarında anlamca bağ bulunan iki cümleyi ayırmak için kullanılmıştır.

b) Noktalı virgülü bu dizedekiyle aynı görevde olacak şekilde cümlede kullanınız.

Cevap: Kitap okurken hayal kurar, kendimi bir kitap karakteri gibi hissederim; kitap okumak beni başka dünyalara götürür.

c) Aşağıdaki cümleleri noktalı virgülün kullanım alanıyla eşleştiriniz.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 109. Sayfa Cevapları


10. ETKİNLİK

Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap:

KÜLTÜRÜMÜZDE KİLİM

Geçmişte göçebe yaşam süren atalarımız kilim dokumacılığını önemsemiştir. Böylece kilim çadırlarda kullanılan vazgeçilmez bir eşya olmuştur. Türk kadınının işlediği kilimler Anadolu yaşamını ve duygularını öyle güzel yansıtmış ki kilim zamanla bir eşya olmaktan çıkmış ve bir sanat eserine dönüşmüştür. Türk kadınlarının kilimi özenerek dokuması, kilimin renk ve motifleriyle sevgi, inanç, özlem gibi anlamlar taşıması onu yüceltmiş ve kültürümüzün önemli bir unsuru haline getirmiştir.

Metnin Tamamı


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. Araştırma sonucu elde ettiklerinizi sınıfa getiriniz.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 109. Sayfa Cevapları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 109. Sayfa Cevapları


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-101-102. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Mart 2022, 19:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çok uzun yazılar var. Aslında hepsi güzel ama ben yazarken yoruldum. Fakat baştan sağma olacağına güzel olur

21 Aralık 2022, 21:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Güzel bir site zorlandığım yerlerde yardımcı oldu

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.