20 Eylül 2022, 18:47
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 231. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ulaşım araçlarının hayatımızdaki yeri hakkında ne düşüyorsunuz?

Cevap: Ulaşım araçları bir yerden bir yere seyahat ederken çok önemlidir. Gideceğimiz yere göre ulaşım aracı tercih ederiz. Bu araçlar sayesinde şehirler ve ülkeler arası yolculuk edebiliriz.

2. En çok hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz?Cevap: En çok metroyu kullanıyorum.


3. Aile büyüklerinizin çocukluk döneminde yaygın olan ulaşım araçları hangileriymiş? Geçmişten günümüze ulaşım araçlarındaki bu değişimin sebebi sizce nedir?

Cevap: Aile büyüklerimin çocukluk döneminde at arabaları, dolmuş ve tren kullanılmaktaymış. Teknoloji geliştikçe ulaşım araçlarında da gelişim olmuştur. Yaşam artık hızlanmaktadır. Herkes okula, işe ve gezmeye oldukça çabuk gitmek istemektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için ulaşım araçları devamlı gelişmekte ve hızlı araçlar tercih edilmektedir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 233. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Görselden hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahmininizi yazınız.

Cevap: Metin ulaşım türlerinden bahsediyor olabilir.


2. ETKİNLİK

a) Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını aşağıya yazınız. Anlamlarını ilk olarak metnin bağlamından tahmin ediniz. Ardından tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ederek yazınız.

Cevap:MEDENİYET
Tahminim: Gelişmişlik düzeyi.
Sözlük Anlamı: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık.

AKTARMA
Tahminim: Birkaç araç kullanarak yolculuk etme.
Sözlük Anlamı: Bir taşıttan başka bir taşıta geçme.

KENTLEŞME
Tahminim: Kentte yerleşim alanlarının çoğalması.
Sözlük Anlamı: Nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve kent alanlarının genişlemesi durumu ve süreci.

ORGANİZE
Tahminim: Birbiriyle ilgili kuruluşların bir arada bulunması.
Sözlük Anlamı: Düzenli, örgütlü.TRANSFER
Tahminim: Bir şeyi başka yere taşıma.
Sözlük Anlamı: Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme.

BİLİŞİM
Tahminim: Bilim ve teknoloji ile ilgili nitelikler.
Sözlük Anlamı: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi.

ALTYAPI
Tahminim: Bir bölgedeki temel yapılanma.
Sözlük Anlamı: Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Cevapları defterinize yazınız.1) Ulaşım nedir?

Cevap: Ulaşım, insanların hayatında emekleme ile başlamış, tüm hayatı boyunca devam etmiş bir süreçtir.

2) İnsanoğlu daha önce ulaşım için nelerden yararlanmıştır?

Cevap: İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır.3) Ulaşım insanoğluna hangi yararları sağlamıştır?

Cevap: Ulaşım sadece insanları veya yükleri bir yerden bir yere aktarma şeklinde kalmamış, bir kültürü de beraber taşımıştır. Ulaşım sayesinde bugünkü kentlerin temeli atılmış ve tüm yerleşimler ulaşım yolları üzerinde veya ulaşım sistemleri etrafında kurulmuştur.


4) Ulaşımın başlangıç, bitiş ve kesişme noktaları nerelerdir? Neden?

Cevap: Ulaşım kentlerde başlamakta; kentlerde son bulmaktadır. Çünkü kentler, bugün medeniyetin ilerlemesine sahne olan, sebep olan organize yaşam ve teknolojik gelişmenin yaratıldığı esas noktalardır.5) Ulaşımdan beklenen nedir?

Cevap: Ulaşımdan beklenen, kaliteli ve düşük maliyetli olmasıdır.

6) Ulaşım sistemi nasıl olmalıdır?

Cevap: Ulaşım sisteminin kendisi rahat, emniyetli, hızlı, seri bir şekilde ulaşımı sağlamalıdır. Ulaşım sistemleri arasında transfer kolaylığı olabilmelidir.7) Akıllı ulaşım sistemleri nedir?

Cevap: Akıllı ulaşım sistemleri, sürücü- araç, araç-yolcu, araç-araç, araç-altyapı, uydu-altyapı, uydu-araç, yolcu ve sürücü-uydu sistemlerinin birçok bileşkeninden meydana gelen bir sistemdir.


8) Ulaşım sistemlerinde ülkemiz ne durumdadır? Bu durumu daha da ilerletmek için ne yapmamız gerekir?

Cevap: Ülkemiz artık birçok konuda olduğu gibi ulaşım sistemlerinde ve akıllı ulaşım konusunda da alıcı ülke yerine verici ülke, dünyaya katma değer yaratan ülke konumuna geçmiştir. Bu nedenle adımlarımızı sıklaştırmamız, gayretimizi daha da artırmamız şarttır.b) Siz de okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Sorularınızı defterinize yazınız, arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

1. Ulaşım ve medeniyet arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. İnsanoğlu hayvan gücünü hangi amaçlarla kullanmıştır?

3. Ulaşım türleri nelerdir?


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 234. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni özetleyiniz. Özetleme yaparken okuma sırasında altını çizdiğiniz bölümlerden de yararlanabilirsiniz.

Cevap:

Ulaşım araçlarının medeniyette önemli bir yeri vardır. Hatta ulaşım kentleşmeyi de etkilemiştir. Geçmişten günümüze kentler ulaşım yollarına göre kurulmaktadır. Tüm ulaşım türleri kentlerde başlayıp bitmektedir. Ulaşımdan beklenen kaliteli ve ucuz olmasıdır. Ulaşım rahat, güvenli ve hızlı olmalıdır. Ulaşımın kalitesi için bilişim teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Son yıllarda ülkemizde ulaşım konusunda önemli altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Akıllı ulaşım konusunda da önemli bir yerdedir. Bu konuda daha fazla ilerlemek için gayret etmeli ve bilgi sahibi olmalıyız.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuduğunuz metne göre tamamlayınız.

Cevap:

Daha sonraları ulaşım merkezleri kent merkezleri hâline getirmesi nedeniyle kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır.
Bu sistemin oluşabilmesi için ilk önce bilgiye erişebilmek, bilgi sahibi olmak gerekir.
Ulaşım sistemlerinde insana düşen yükü hafifletmek için bilişim imkânlarından yararlanmak yani bilgisayar sistemlerine yaptırılabilecek iletişim ve hesaplama işlerinin yükünü insanın omuzlarından kaldırmak gerekir.
Ama hepsinden önemlisi, bunları başarabilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellemek ve geliştirmek zorunluluğunun farkında olmaktır.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde verilen ulaşım araçlarından birini seçiniz. Bu ulaşım aracının günlük hayatımızdaki önemini anlatan bir konuşma yapınız.

Cevap:

UÇAK

Uçak günümüz dünyasındaki en önemli ulaşım araçlarının başında gelmektedir. Özellikle hızlı ve konforlu olması tercih edilmesine neden olmaktadır. Hava yolu ulaşımının bu derece kısa süreli olması onu önemli kılmaktadır. Çünkü, insanlar için zamanın önemi büyüktür. Şehirler ve ülkeler arasın yolculuk dışında kıtalar arası yolculukta da büyük öneme sahiptir. Önceden gemi ile günler süren yolculuklar şimdi uçak ile birkaç saatte gerçekleştirilmektedir. Bu durum dünyadaki her yerleşim yerinin birbirine yakın olması anlamına gelmektedir. Zamanın hızla aktığı ve teknolojinin yaşamımızı şekilllendirdiği bu çağda uçak vazgeçilmez bir ulaşım aracıdır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 235. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç ilişkisi yönünden belirleyiniz.

Cevap:

• Akıllı ulaşım sistemleri, bütün bunları sağlayabilmek için geliştirilen ve uygulanan teknolojidir. → amaç-sonuç

• İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan gücünü, haberleşme için de uçan hayvan gücünü kullanarak yapmıştır. → neden-sonuç


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının değişimi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

Geçmişte ulaşım için hayvan gücü kullanılıyordu. Özellikle at arabaları ulaşımın önemli kısmını meydana getiriyordu. Ancak at arabalarının kapasitesi az olduğu için daha büyük bir ulaşım aracı gerekiyordu. Bu ulaşım aracı ise trenler olmuştur. Trenler hem yolcu hem de yük taşımada oldukça kullanışlıdır. Günümüzde de halen hızlı trenleri veya yük trenlerini görmemiz mümkündür. Günümüzün en kullanışlı ulaşım aracı ise uçaktır. Uçak hem hızlı hem de konforlu bir yolculuk sağladığı için tercih edilmektedir. Kıtalar arası yolculuklarda da oldukça önemlidir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Türk bilim insanlarından birini seçerek seçtiğiniz bilim insanını tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

Cevap:

CAHİT ARF

Hemen hemen her gün gördüğümüz 10 liralık banknotların ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi bulunurken, arka yüzünde ülkemizde yetişmiş en iyi matematikçilerden biri olan Cahit Arf’ın resmi bulunur. O, Arf değişmezi, Arf halkaları ve Arf kapanışları gibi kendi adıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandıran bir dehadır. 1937 yılında yaptığı doktora çalışması onun dünya çapında tanınmasına yol açmıştır. Matematikçilerin çok zor dediği doktora konusunu tek başına çalışmış ve tamamlamıştır. Burada bulduğu sonuçların bir bölümü bugün dünya matematik literatüründe Hasse-Arf Teoremi olarak geçmektedir. TÜBİTAK’ın kuruluş ve gelişmesinde büyük emeği olan Cahit Arf, yıllarca bu kurumun Bilim Kurulu Başkanlığı’nda da bulunmuştur. Matematiğe yapmış olduğu katkılardan dolayı 1974’te de TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.


2. Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz.

Cevap:

  • Eğer bir gün benim sözlerim bilim ile ters düşerse bilimi seçin. (Atatürk)
  • Bilim iyi zamanlarda servet kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristo)
  • Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. (Sigmund Freud)
  • Bilim organize edilmiş bilgi, bilgiler de organize edilmiş hayattır. (Immanuel Kant)
  • Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. (Seneca)

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


13 Nisan 2022, 15:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Dolu dolu çok güzel bir uygulama olmuş.

21 Mayıs 2022, 17:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş ellerine emeğine sağlık ???????

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.